77013

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Příspěvky do konference:
(nejnovější jsou hned zde nahoře)Eman (77.236.212.66) --- 18. 11. 2007
Re: dotace pro zlepšení oboru včelařství (25804)

Vše je na:
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb07285&cd=76&typ=r

Namátkou vybírám:
Zajímavá změna je také zvýšení dotace z 35% na 50% na zařízení i kočovné vozy a zvýšení maxima na 150000.

Změna dotace na kočovné včelstvo z 100 Kč na 50 Kč, ale to na každé přistavení, maximálně 3x za rok (150Kč na vč.).

Dotovány budou i refraktometry a sudy na med. (50%)

Co se týká začínajících včelařů, tak jsou podporováni některými krajskými úřady a můj názor je takový, že jestli by začátek včelaření stálo a padalo nějakou dotací, tak snad aby si mladý našel jiného koníčka. Začít včelařit a zjistit, jestli je to to správné užití volného času, se dá s minimálními náklady. Bez rad zkušeného včelaře se v začátku stejně neobejde.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25805


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Martin (89.103.58.195) --- 17. 11. 2007
dotace pro zlepšení oboru včelařství

Již bylo avizováno schválení nového programu dotací pro obor včelařství na roky 2008-2010 (nařízení vlády 197/2005 Sb., ve znění 285/2007 Sb.), ale zatím nebylo zřejmé jaké změny to přinese proto níže uvádím nejzajímavější změny:
a) pořízení zařízení podle části A přílohy č. 2 nejméně v hodnotě 20 000 Kč (zde změna z původních 50.000 Kč což jistě přivítají ti, co plánují např. nákup medometu),

b) pořízení zařízení pro kočování včelstev nejméně v hodnotě 20 000 Kč (zde také změna z původních 50.000 Kč),

c) úhrada nákladů na rozbory medu - kromě fyzikálně chemického rozboru medu nově i rozbor medu na přítomnost spór Paenibacillus larvae (tedy moru včelího plodu),

d) pořízení nových nástavkových úlů typu Langstroth, Dadant nebo typu s rámkovými rozměry 390 x 240 mm po zimním úhynu včelstev, za jehož příčinu stanovila Státní veterinární správa nakažlivé onemocnění (škoda jen, že je to podmíněno nakažlivým onemocněním. Pokud by zde nebyly tyto dvě podmínky nebyli, byl by to obrovský impuls pro obnovu úlů v celé ČR a zlikvidování starých již nevyhovujících a možná i nemoci rozšiřujících úlů).

Co zde opět chybí je jednoznačná podpora začínajícím včelařům a to je nákup nástavkových úlů a základního vybavení. Co je platné, že mohu uplatnit dotaci na medomet, když nejdříve potřebuji (aby bylo co vytáčet v medometu) právě ty úly, včely a základní včel. pomůcky. Takhle mladé včelaře nezískáme!

Uvedené nařízení obsahuje další zajímavé změny, uvedl jsem jen ty dle mého pohledu nejzajímavější. Doporučuji všem, aby si uvedené nařízení prostudovali. Obecně lze říci, že je to zlepšení až na již uvedenou připomínku k úlům.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25804


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Vojtěch (85.13.78.2) --- 17. 11. 2007
Re: Vosk - autoklav nebo duplikator (25798)

Autokláv je tlaková nádoba pro úpravu materiálů v různých odvětvích, sterilizace, tuhnutí atd.
Duplikátor je varná nádoba opatřená dvojitou stěnou k nepřímému zahřívaní kapalin.Používají se v moderních pálenicích atd.
B.V.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25803


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Stanislav Pácl (77.48.77.22) --- 17. 11. 2007
EvidenceZO - doplnění

Zapoměl jsem uvést svůj mail: spacl/=/cominnet,cz

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25802


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Stanislav Pácl (77.48.77.22) --- 17. 11. 2007
Evidence ZO

Chtěl bych se zeptat,zda má někdo na této konferenci zkušenosti s programem Evidence ZO verze 3.1nebo 3.2.Protože nechci aby se tím tato konference "zaneřádila",prosím aby se mi dotyčný ozval přímo na můj mail a já bych se na něho obrátil přímo nebo potom přes mobil.Jde mi o to,že mi tam nejdou vkládat některá data.Děkuji

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25801


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

M. Václavek (213.29.160.5) --- 17. 11. 2007
Re: Mateří mřížka (25797)

Ono to není tak jednoznačné, jak se zprvu zdá.
I já jsem v počátcích svých snah o racionální včelaření mateří mřížku zavrhl, jako nepřirozený člen ve včelstvu, který na něj působí nepříznivě.
U nízkonástavkových úlů mateří mřížka není nutná, avšak šetří čas při vytáčení medu.
Ono je rozdíl jak silná včelstva chováte a v jakých snůškových podmínkách a kolik času hodláte jim věnovat.
Po čase jsem pochopil význam rčení: ,, čím do včel méně chodíte tím je to lepší. ,, A proto jsem také odešel od vysokonástavkových úlů, vůbec od vysokého rámku, který se pro včelaření s velmi-silnými včelstvy nehodí, a přešel jsem na nízkonástavkové Optimaly. Líbí se mi na nich, že pracuji převážně s celými nástavky, což šetří mnoho času.
A podobné je to i s tou mateří mřížkou. Jak jsem řekl, je rozdíl v síle včelstva.
Nedovedu si představit jak bych za 5 minut odebrat med ze 3 nástavků bez použití mateří mřížky u každého včelstva. Mateří mřížka zaručuje, že v medníku není matka, což mi umožňuje použití výkluzů..pak celý odběr medu ( který se sice protáhne na dva dny ) ale nezabere více jak 5 minut na včelstvo.
Jde mi o produktivitu práce, což velmi důležitý ukazatel racionality včelaření,... kolik času musím strávit na práci se včelstvem ( v minutách ) a jaký medný výnos včelstvo poskytuje ( v kilogramech ). Za velmi racionálního včelaře lze považovat toho, kdo má koeficient produktivnosti 1 a lepší ( to znamená, že za jednu minutu přímé práci se včelstvem vyrobí 1 kg a více medu ) čehož jsem ještě nikdy nedosáhl ale příští rok se o to pokusím.

Podle mého názoru není mateří mřížka při správném používání na závadu, spíše naopak ( v rámu, s česnem, rozvolnění plodiště... Je vhodné při vracení medníkových nástavků, přemístit nad mřížku horní plodový nástavek, ze kterého vyfoukáme vyfukovačem včely do do plodiště, abychom nepřesunuli s plodištním nástavkem do medníku i matku. Odebraný plodištní nástavek nahradíme jedním vytočeným nástavkem, který umístíme mezi střední a spodní plodový nástavek... tím nutíme matku ke kladení a účinně tak zabráníme rojové náladě, pokud to spojíme s odběrem 1-2 rámků zavíčkovaného plodu, který můžeme ale nemusíme použít na tvorbu oddělku. Kromě toho nalákáme včely do medníku, které se zde uplatní jako zpracovatelky nektaru a uloží zde med. )

S pozdravem...M Václavek
Racionalizaci zdar!!!

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25800


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

M. Václavek (213.29.160.5) --- 17. 11. 2007
Racionalizace ve včelaření 2 (25796)

.................................
Přednáška 2.:
Racionální úl a jeho parametry


V průběhu staletí včelaření v mnoha oblastech světa se ukázalo, že jedině nástavkové úly umožňují ( některé více, některé méně ) efektivní včelaření. Racionálními úly můžeme považovat pouze nástavkové úly, avšak to neplatí pro všechny modifikace nástavkových úlů.

V kterémkoli typu úlu můžeme teoreticky získat stejné výtěžky medu. Rozdíl je však v pracnosti na 1 kg medu, tedy v nákladovost. V nástavkových úlech se dosahuje největší produktivity včelstev. Nástavkový včelař může chovat mnohem více včelstev jednoduchým způsobem a méně nákladným kočováním. Nástavkový úl je také jednodušší, výrobně lacinější, vhodný též k samovýrobě.

Podle toho, jak je prostor úlu dělen na nástavky, rozlišujeme tyto nástavkové systémy:
1/ Nízkonástavkové úly
2/ Kombinované nástavkové úly
3/ Vysokonástavkové úly
Nízkonástavkové úly:
Jedná se o velikost rámků výšky do 18 cm v plodištních i medníkových nástavcích. Výhodou je menší hmotnost nástavků i plástů. Záměna nástavků v třínástavkovém plodišti probíhá v rozsahu plodového hnízda a nezpůsobuje tak velký zásah do tepelného režimu včelstva. Stavba mezistěn probíhá v předem připravených nástavcích, s možností přípravy mimo sezónu, které pak mohou být jak pro med tak i pro plod. Manipulace s jednotlivými plásty pouze při vytáčení medu, případně při chovu matek či rozvolňovaní plodiště. Oddělky se mohou provádět v celém nízkém nástavku spolu s chovem matek, oplodňováním a selekcí, včetně jednoduché výměny matek spojováním oddělků s produkčním včelstvem ( zmlazováním ). Většina zásahů ve včelstvu se provádí manipulací s celými nástavky.
S nízkými nástavky jsme velice flexibilní. Prostor může být přizpůsoben na jakoukoliv sílu včelstva a snůškovou situaci. Nástavkové stěny se nemusí většinou slepovat. Nízké nástavky usnadnují včelaření starším a nemocným lidem. Je možné včelařit bez mateří mřížky.

Nedostatky nízkých nástavků pro plodiště:
Vyšší počet rámků a nástavků při zakládání včelnice. Více uložených plástů a nástavků, více mezistěn a jejich příprava do rámků a nástavků, která může být ale mimo sezónu.


Kombinované nástavkové úly (Dadant):
Velký plást plodištního nástavku podporuje rychlejší jarní rozvoj. Zásoby jsou rozděleny uceleněji. Rovněž plodové hnízdo je kompaktnější. Matka nemá snahu klást v nízkých medníkových nástavcích, má-li k dispozici velký plást a relativně vytlačí všechen med z plodiště k vytáčení, za předpokladu, že je dostatečně plodná. Lze pracovat bez mateří mřížky. Zbytky medu v případně zaplodovaných nízkých plástech jsou relativně malé.
V Dadant systému pochází zpravidla veškerý med z panenských plástů, jež má lepší chuťové vlastnosti, než-li med z bývalých plodových plástů.
Nedostatky plodiště s vysokým rámkem:
Dvě velikosti rámků. Stavba mezistěn v plodišti je ztížená. V létech s medovicovou snůškou může zůstat v plástech dosti tohoto medu pro přezimování včel nevhodného. Chov matek se musí provádět ve zvláštních chovných úlcích nebo v nástavku rozděleném přepážkami a speciálním dnem.


Vysokonástavkové úly:
Jedná se o velikost rámků výšky od 22 cm v plodištních i medníkových nástavcích.

( pozn: Středně vysoké nástavkové úly…výška rámků mezi 18 a 22 cm v plodištních i medníkových nástavcích )Co by měl splňovat nástavkový úl?

1. Větší šířka rámku (s mezerníky), neboli rozteč středů mezistěn by měla oproti jiným úlům činit 38 mm, což přináší výhody:
•       kompenzuje silnější mezistěnu z výroby proti přírodní mezistěně vytvořené včelami volnou stavbou díla,
•       snižuje množství buněk nevyužitých pro plodování v případě prohnutí mezistěny,
•       buňky jsou v průměru hlubší, vytváří se větší meziplástové uličky a působí tak protirojově
•       do plástu s hlubšími buňkami se vejde více medu
•       plásty s hlubšími buňkami jsou pevnější.

2. Spojitost díla přes více nástavků
Mezi patry rámků v nástavcích (od dolní loučky po horní loučku v nástavku níže) by měla být minimalizována mezera na 8-10 mm.

Všechny loučky rámku stačí mít 10 mm tlusté a široké jako plást ( 28 mm ). Spodní loučku je výhodné mít kvůli zmenšení meziplástové mezery poloviční ( 14 mm širokou ), avšak umístěnou ke kraji rámku, nikoli k ose rámku, jak se dříve doporučovalo. Umístěním zúžené spodní loučky k ose rámku v lepším případě podporuje prostavování nástavků, v horším případě nemusejí včely přestavět dílo přes loučku, čímž dochází ke zvětšení meziplástové mezery, jež v zimním období může vést k oddělení včel od zásob. Zúžená horní loučka podporuje nežádoucí prostavování nástavků a nemá význam.

3. Prostornost úlu
Velikost - rozměry vnitřního prostoru úlu je rovněž významná. Včely se jí dovedou přizpůsobit. Malý úl brzdí růst včelstva, čímž se může stát, že nejsou využity jeho schopnosti v příznivých podmínkách, resp. napomáhá rojivosti. Jde o vertikální i horizontální rozměr úlového prostoru. Vertikální rozměr se dá v nástavkovém úlu měnit snadno přidáním celého nástavku. Horizontální velikost ale musí být "akorát" a pevně stanovená, protože od ní se odvozují rozměry dalších úlových částí (dna, krmítka, střechy), mezistěn, medometu, pomůcek a jiného vybavení provozu. Proto určení půdorysového tvaru nástavku je důležité i z technického hlediska.
Pro včelu je biologicky nejpřirozenější čtvercový vnitřní půdorys nástavků ( Farrar…465x465 mm, Optimal…435x435 mm ).Vnitřní půdorys Langstrothova nástavku ( 465x375 mm ) vyhovuje spíše pro chov silných včelstev ( letní síly cca 40 000 – 60 000 včel ), naproti tomu úl Optimal a Farrar vyhovují také velmi-silným i přesíleným včelstvům ( letní síla nad 60 000 včel ).
Kromě toho má čtvercový půdorys nástavku jednu velkou výhodu a to práci s rámky, kdy si můžeme nástavek dočasně otočit na teplou stavbu ( uspořádání rámků příčně ), při níž je práce v nástavku mnohem pohodlnější.

4. Rámková délka a počet rámků v nástavku
Pro plodové těleso by teoreticky stačil vnitřní půdorys nástavku cca 32x32 cm. Avšak pro vytvoření příznivých podmínek uvnitř plodového tělesa je potřeba izolační zóna souše a věnců zásob minimálně celkem asi 10 cm plástové plochy, kterou se včely sami snaží dodržet. Z toho vyplývá potřeba rámků délky minimálně 42 cm ( Optimal ). Langstrothovy rámky jsou z tohoto pohledu lepší ( délka 44,8 cm ).

5. Stěna úlu – nástavku
Změnou chovné technologie, tedy zazimováním snůškových včelstev, stačí všude na světě jednoduchá úlová stěna ze dřeva síly 20 - 25 mm. V USA k tomu dospěli obšírným výzkumem amerického ministerstva zemědělství již po roce 1932. Ve střední Evropě to potvrdili od šedesátých let zejména němečtí včelaři z povolání a některé výzkumné ústavy, což se také projevilo u výrobců úlů.Větší spotřeba krmiva ( o pár kg ) vyvážena časnějším rozvojem včelstva a vyšším výnosem silnějších včelstev.

S pozdravem...M. Václavek
Racionalizaci zdar!!!

PS
Vysoký rámek 27 - 30 cm je používán v Dadantových systémech nástavkových úlů v plodišti. Je na něm kompaktnější plodové hnízdo, které vede v 1. rozvojové fázi a lepší uspořádání zásob. Dochází zde obyčejně k dřívějšímu maximu populace a také rozmnožení roztoče Varroa. Posunutí maxima do letní snůšky je u tohoto systému komplikovanější. Nevýhodou takovéhoto plodiště je práce s jednotlivými plásty, které jsou těžké a zdlouhavá výměna plástového díla. Chov matek a výměna matek je komplikovanější jakož i dvoumatkový způsob. Vše vyžaduje více pomůcek. V USA je tento způsob zastoupen maximálně deseti procenty a ani firma Dadant jej nemá už ve svém výrobním programu.
Již nežijeme v době, kdy se uvažovalo, že výnos z jarní snůšky je závislý na rychlejším jarním rozvoji. Přezimováním "snůškových" včelstev ztratil se význam i takových vlivů, jako je výška plástů, protože jarní, resp. předjarní rozvoj je závislý především na vyzimované síle a jakosti včelstva (výzkum Liebig 95). Chceme-li přesto kompenzovat pomalejší předjarní rozvoj na nízkém plástu, provedeme prvé přehození vrchních 2 NN ihned po odkvětu jívy (výzkum Bretschko 77). Výrazná tendence včelstva plodovat vzhůru vyrovná i tento "údajný" nedostatek nízkého plástu. Předčasné maximum má naopak vliv na využití letní snůšky a zde je pak v nevýhodě vysoký plást při zeslabování. Potřebuje oddělkový úl, neintegrovaný chov matek atd.

Nevýhody Dadant systému:
Nezaplodované dílo v medníkových nízkých nástavků (pokud to vůbec považujeme za nevýhodu) a naopak rychlé stárnutí vysokých plástů v plodišti. Tyto se velmi těžce vyměňují, vzhledem k stálé zaplodovanosti a to zejména u typu Jumbo, t. j. 10 a méně plástů v nástavku.
Dvě velikosti rámků. Stavba mezistěn v plodišti je ztížená. V létech s medovicovou snůškou může zůstat v plástech dosti tohoto medu pro přezimování včel nevhodného. Chov matek se musí provádět ve zvláštních chovných úlcích nebo v nástavku rozděleném přepážkami a speciálním dnem.
Jde o úl nevhodná pro velmi-silná včelstva a nedá se vněm dosáhnout takových výnosů jako z nízkonástavkových úlů.
Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25799


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

G. Pazderka (80.78.146.242) --- 17. 11. 2007
Vosk - autoklav nebo duplikator

Víte mám takové dilema s termíny pro stroje, které se používají. Je autokláv a duplikátor jedno to samé?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25798


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Míra P. (213.192.0.246) --- 17. 11. 2007

žádná mateří mříška to si myslím já!!!Jsem elév,ale žádná mřížka!!!!!!!

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25797


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

M. Václavek (213.29.160.5) --- 16. 11. 2007
Racionalizace ve včelaření

Berte to jako pokus o oživení konference:

.............................................
Přednáška 1.
Vývoj včelařství

Již ve velmi dávných dobách zjistil člověk, že včela mu může poskytnout chutnou součást své potravy - med. Nejstarší kreslený doklad o tom máme z doby paleolitické asi před 15 000 lety. Jde o kresbu z Pavoučí jeskyně nacházející se u vesnice Bicorp ve Španělsku.

Egypťané vyráběli úly v podobě hliněných válců, s jakými se můžeme dosud setkat na území dnešního Alžíru či Řecka.


Osobnosti včelařství:

Petr Ivanovič Prokopovič (1775-1850, Ukrajinec) byl objevitelem mateří mřížky (1813-1814), která zabraňuje, aby matka pronikla z plodiště do medníku. Použil ji poprvé ve svém úlu s rozběrným dílem.

Jan Dzierzon (1811-1906, kněz). Je světoznámý „otec“ evropského včelařství hlavně pro jeho mimořádnou psavost a výřečnost. Často hovořil tak zaníceně, že některé objevy pak byly omylem přiřčeny jemu. Například rozběrné dílo. On sám totiž neobjevil rámek, ale pouze tzv. trámek, což byla pouze horní laťka, na které viselo celé dílo a pokud měl být rámek vyjmut z úlu, musel být odřezán od bočních stěn úlu.

František Hruška (1819-1888) je vynálezce medometu.

Lorenzo Lorraine Langstroth ( 1810 -1895 ) byl americký kněz, učitel a včelař. Objevil tzv. včelí mezeru, vynalezl včelí úl s rozebíratelným dílem a je považován za „otce moderního včelařství“.

C. L. Farrar ( 20. století ) je autorem revoluční teorie o přezimování včelstev. Zabýval se studiem včelaření se silnými včelstvy. Při konstrukci úlu Optimalu vycházeli autoři z Farrarových myšlenek.


Včelí úl je zařízení pro chov včel. Ačkoliv v České republice je díky bohaté včelařské historii rozšířeno mnoho druhů včelích úlů, většina včelařů ve světě používá nástavkový úl Langstroth, který navrhl průkopník včelaření Američan L. L. Langstroth.
Moderní včelí úl je přizpůsoben tak, aby vytvářel co nejlepší podmínky pro život včel a zároveň, aby umožňoval co nejsnazší manipulaci chovateli včel – včelaři. Jednotlivé typy úlů se odlišují mnoha svými vlastnostmi. Například podle rozměru rámku, velikosti a variability vnitřního prostoru, způsobu přístupu, izolace a podobně.

Systematika úlů:
A/ Úly historické ( např. klát, brť, košnice )
B/ Ležany ( např. Čejkův ležan, Dědan, Dvoják )
C/ Stojany
-       zadovák ( např. Budečák )
-       stropovák ( modifikace klasických úlů )
-       univerzál ( např. Moravský univerzál )
-       listovák ( úl do včelínů či kočovných vozů )
-       vysouvák ( úl do včelínů či kočovných vozů )
-       nástavkový úl ( např. Langstroth, Optimal, Slezan, Tachovák, K-42,... )
Včelařství ve střední Evropě a také v České republice má dlouhou historii. Důležité vlastnosti moderní provozní technologie, jako volně zavěšené rámky, umělé mezistěny, medomet a použitelné nástavkové úly, pocházejí z 19. století. Než byla zavedena metrická soustava, nacházelo se v Evropě mnoho délkových měr a tak se ani včelí úl nevyvíjel v jednotných mírách. Výzkum včelařských technologií dlouho neexistoval a tak se úly a technologie vyvíjeli podle toho, jaké znalosti, či spíše domněnky včelař měl. Zkušenosti pak byly předávány literaturou a ovlivněny také národnostmi. Dodnes existují ve střední Evropě desítky rámkových měr a úlových typů. Tím se liší včelařství střední Evropy od ostatních asi 2/3 světa, které ovládla Langstrothova délka rámků (448 mm - 17-2/3"). Tyto úly se tam vyrábějí továrně ve velkých množstvích a tudíž velmi lacino. Typické středoevropské včelařství zůstalo komplikované a jako také české je nejnákladnější na světě. Výroba velkého sortimentu úlů v národnostních provedeních a také vzhledem k množství včelařů v jednotlivých zemích může být výroba úlů pouze řemeslná a tudíž velmi drahá. Tato nejednotnost brzdí nejenom rozvoj včelařství, ale vzhledem k předávání zkušeností odrazuje také zejména mladé adepty včelaření. "Tři včelaři, pět myšlení" - tento stav není dosud překonán.
Dnes už i na základě středoevropských výzkumů víme, že typ úlu a provozní metoda včelařů z povolání i malých, zájmových včelařů mohou být stejné. Lišit se budou jen v prostředcích k vytáčení a zpracování medu. Cenu výrobků pro obchod může snížit pouze vyráběné množství, které ovlivňuje způsob výroby. Ve sjednocené Evropě se můžeme shodnout pouze na rámkové délce, která všem Evropanům něco říká. Připojit se totiž k těm ostatním 2/3 světa a převzít nejméně stoleté zkušenosti z jednoduchých technologií a z výroby nástavkových úlů. Středoevropská cesta rozběrného díla, mylným vývojem přes zadem přístupné úly podle Dzierzona a Berlepsche, včelařství velmi zkomplikovala. Teprve konkurenční ceny medu ostatního světa v 60. létech minulého století donutily středoevropské včelařství ke změně. Ale i zde byla středoevropská tradice počáteční brzdou. Tak se i nástavkové úly dodnes vyskytují v mnoha národních provedeních a stále se nedá dopustit na izolaci úlových stěn, kterou ostatní svět skoro nepoznal.

S pozdravem....M. Václavek
Racionalizaci zdar!!!

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25796


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

A.Turčáni (62.168.124.210) --- 16. 11. 2007
Re: Mravce v úli (25794)


Mravce ovplyvňujú prirodzený odpad VD.

http://vcely.sk/index.php?name=News&file=article&sid=106&mode=&order=0&t

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25795


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

A.Turčáni (62.168.124.210) --- 16. 11. 2007
Mravce v úli

Pred desiatimi rokmi som častejšie pozoroval život v podmete včelstva. Dá sa tam vidieť mnoho zaujímavého a ja som niekoľkrát zaznamenal mravcov odnášajúcich mŕtvych mŕtvych VD. Zhrnul som to do článku, ktorý nájdete na www.vcely.sk., kde som poukázal, že určiť zamorenie včelstva podľa množstva odpadnutých VD za 24 hod. nie je 100%-né, pretože mravce môžu údaj skresliť odnesením odpadnutých klieštikov do svojho hniezda. Niekoľký čitatelia tomu neverili.

Teraz sa majiteľovi a redaktorovi www.vcely.sk Lackovi Šebošíkovi podarilo mravca odnášajúceho VD natočiť na video. Môžete si to pozrieť na tejto adrese.

http://uloz.to/86135/p1010014.mov

Je to fascinuúci pohľad na Formica negra zvlášť pre mňa, lebo je so tú možnosť zaznamenať nemal. ale hlavne je to dôkaz, že nie je to môj výmysel.
Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25794


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pavel (81.19.47.102) --- 16. 11. 2007
RE: levný cukr v Tescu

Příspěvky tohoto typu o levném cukru jsou bezpředmětné, pokud se nenapíše město, kde je ten levný cukr. Prodejní "akce" nejsou vždy celostátní a týkají se jen některých obchodů.
Stejně mě vytáčí příspěvky, že "sousedovi" padly včely nebo že ... Pokud se se neuvede oblast, pak taková informace o sousedovi souseda má věrohodnost JPP.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25793


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(195.113.14.2) --- 16. 11. 2007
levný cukr v Tescu

15.-20.11. 2007:
moučka 18,90
krystal 14,90

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25792


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radek Krušina (195.39.121.166) --- 16. 11. 2007
Re: Koren, z ktereho se urcuji dotace je prohnily (25697) (25698) (25704) (25705) (25706) (25708) (25711) (25723) (25727) (25778) (25782) (25790)

JR napsal:

>A filozofii taky raději nestuduj, někde se tam totiž říká, že se vše vrací po určité periodě zpět, jen v jiné formě, nebo na jiné úrovni.
.............

To bude asi nějaký omyl.
Myslím, že filosofie se snaží objevit základní neměnné principy skutečnosti jako celku, ne to, co se mění a po určité době vrací. ;)
Možná to o těch včelách je taky trochu (minimálně matematicky) nepřesné.
Na tom nic nemění pocity u včel, kdy se člověk někdy nestačí divit. Stačí si přečíst moto konference.

Radek Krušina

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25791


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

JR (85.70.14.15) --- 15. 11. 2007
Re: Koren, z ktereho se urcuji dotace je prohnily (25697) (25698) (25704) (25705) (25706) (25708) (25711) (25723) (25727) (25778) (25782)

Polknul jsi žížalku i s háčkem. Jo, jsou magoři, kteří považují 105 % za nereálné číslo. Jsou ale chvíle, kdy sportovec nebo někdo jiný posune laťku svých možností zase o malinko výš. Třeba o 5%. To moje včelky dovedou. Kolikrát se divím, kde to holky vůbec mohli nasbírat. Pokud jsi tento pocit u včel ještě nezažil, dej si useknout ruce. Až to budou tvoje včely dělat podle svýho, pak možná ten pocit zažiješ. A filozofii taky raději nestuduj, někde se tam totiž říká, že se vše vrací po určité periodě zpět, jen v jiné formě, nebo na jiné úrovni. ( asi jsem to nevyjádřil úplně přesně, ale vzdělanci mě prominou).

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25790


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

M. Václavek (213.29.160.5) --- 15. 11. 2007
Re: Koren, z ktereho se urcuji dotace je prohnily (25697) (25698) (25704) (25705) (25706) (25708) (25711) (25723) (25727) (25778) (25787) (25788)

zajímavé.....

       USA       Česká Republika       Německo
Obyvatel (milionů)       300,00       10,00       83,00
Rozloha v tisících km2       9600,00       79,00       356,00
Včelařů       125000,00       48000,00       89000,00
Včelstev (tisíců)       2400,00       500,00       865,00
Počet včelstev na km2       0,25       6,33       2,43
Počet včelařů na km2       0,01       0,61       0,25
Počet km2 na včelaře       76,80       1,65       4,00
Výnos medu na včelstvo       30,00       12,00       40,00
Počet km2 na včelstvo       4,00       0,16       0,41

více na:
http://ovcsvpardubice.blog.cz/0711/porovnani-nekterych-cisel-ve-vcelarstvi

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25789


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Eman (77.236.212.66) --- 15. 11. 2007
Re: Koren, z ktereho se urcuji dotace je prohnily (25697) (25698) (25704) (25705) (25706) (25708) (25711) (25723) (25727) (25778) (25787)

Zajímalo by mě jaké problémy to rostou a co by se zlepšilo, kdyby tady včel ubylo. V USA mají například zavčelení podstatně nižší než u nás a s nemocemi včel to tam lepší není - poslední zimu spíš naopak. Co dál....?
Pár statistických čísel na porovnání jsem dal na:
http://ovcsvpardubice.blog.cz/0711/porovnani-nekterych-cisel-ve-vcelarstvi

Stonjek:
>No a s velkou nepřirozenou koncentrací rostou problémy a nejenom u včel.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25788


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Stonjek (213.151.87.64) --- 15. 11. 2007
Re: Koren, z ktereho se urcuji dotace je prohnily (25697) (25698) (25704) (25705) (25706) (25708) (25711) (25723) (25727) (25778)

Milý JR, než začneš psát nesmysly, co to nejdřív promyslet a pak psát. Na kvalitě příspěvku by se to určitě poznalo. ČR je pátá na světě v hustotě zavčelení a státy před ní ji v hustotě nijak významě nepředbíhají. Naopak severské státy mají intenzitu zavčelení 10 - 15 x menší a já bych rozhodně netvrdil, že na přírodě je to tam znát. Problém je že města a vesnice jsou převčeleny a u lánů kvetoucích kultur nikdo téměř není, protože většina těch, co si kočování vyzkoušela, včetně mě, ho provozovat nechce. No a s velkou nepřirozenou koncentrací rostou problémy a nejenom u včel. Takže si to přeber. Se sv. Ambrožem jsem zadobře, vždyť že jsem vše před lety přetvořil na Dadanty považuji za povel zezhora a kdybych nebyl vlažný atheista jistě bych pro sv. Ambrože každý večer počítal s malou motlitbičkou za to jak mě k Dadantům dokopal. Zdraví R. Stonjek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25787


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

kozlík (194.212.232.6) --- 15. 11. 2007
Re: Z jiné diskuze (25771) (25785)

jasně , ČSV by se měl proměnit v Ochranný svaz autorský a vybírat za opylování poplatky. OSA také vybírá poplatky i za díla, která si vytvoříte doma sami , nebo když nevytvoříte nic, zaplatit stejně musíte. Hezky ať platí svazu za každý osetý hektar a je vlastně jedno jestli něco vykvete.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25786


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Zdeněk (82.100.43.4) --- 15. 11. 2007
Re: Z jiné diskuze (25771)

Tam se píše: Například řepka, která je hlavní surovinou pro výrobu rostlinných tuků a biopaliv, se neurodí bez opylování.

Zajímavé, že v okolí pěstují zemědělci řepku na biopaliva aniž by se vůbec o nějaké opylování starali. Mám ten dojem, že je jim to fuk.
Ty články nebudou jako obvykle zase tak pravdivé, stejně jako tvrzení některých včelařů, že bez včel řepka nebude (viz třeba severní Morava, kde dokonce kvůli tomu žebrají o dopravní vyjimku na staré maringotky). Ona bude (stejně jako vždy budou včely bez včelařů) a o kolik se skutečně zvýší výnos díky včelstvům je stejně spekulativní jako dolet včel v kilometrech. Mám tu pouze nějaké výsledky sovětských vědců, co se tím zabývali.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25785


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Zdeněk Dukát (82.100.62.215) --- 15. 11. 2007
Re: Nedostatek včelstev??? (25697) (25698) (25704) (25705) (25706) (25708) (25711) (25723) (25727) (25778) (25779)

Já Vás nechci obtěžovat názory z mé hlavy.Mohli bychom oceňovat jednotlivé příspěvky body.Jako v krasobruslení.Max6 neboO.Kdo by jich měl nejvíc za měsíc,měl by titul prezident konference za prosinec,led,ún,..Ten ,kdo se podepíše bude mít hvězdičku. Příspěvků max.5. To je taková disidentská hra.Musím naší konferenci trochu odlehčit.Panu Václavkovi moc děkuji.Mluví mi z duše , a ví také jaké má příjmení. Někde včel hodně,jinde téměř žádné.To je naprostá pravda.Všeobecné opylení krajiny neřeší velkochovy ,ale i zájmoví včelaři.Letos na jaře,možná i dřív budem malovčelaři.Někteří budou nevčelaři.Vrtá mi hlavou,jak se budou z těch slibovaných milionových dotací obnovovat včely.Tedy to bude zázrak ! s pozdravem Z D

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25784


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (88.103.157.154) --- 14. 11. 2007
Re: Koren, z ktereho se urcuji dotace je prohnily (25697) (25698) (25704) (25705) (25706) (25708) (25711) (25723) (25727) (25778) (25782)

JdC:
"""hlavně jsi zapoměl na oněch 95 % smysluplné práce včel. Zbývajících 10% ( med) je """" podle mě matematický nesmysl nebo příklad reálného socialismu a komunismu.
-----
Nepočítaje vosk, propolis, pyl a mateří kašičku. To jsou pak včely stachanovské - 160%, včelí jed - 170% = Závazek ke sjezdu.


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25783


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Já, Jára Cimrman (212.80.64.162) --- 14. 11. 2007
Re: Koren, z ktereho se urcuji dotace je prohnily (25697) (25698) (25704) (25705) (25706) (25708) (25711) (25723) (25727) (25778)

"""hlavně jsi zapoměl na oněch 95 % smysluplné práce včel. Zbývajících 10% ( med) je """" podle mě matematický nesmysl nebo příklad reálného socialismu a komunismu.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25782


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Eman (77.236.212.66) --- 14. 11. 2007
Re: Koren, z ktereho se urcuji dotace je prohnily (25697) (25698) (25699) (25721) (25736) (25777)

Milý Zdeňku, máte pravdu, posoudí nás ten nejvyšší. Proč ale být tady nemístně skromný, komu čest tomu čest, i Vám. Jsem jednoduchý člověk a když mám ve formuláři předepsáno Jméno: tak to prostě tak chápu. Až tam bude Pohlaví:, napíšu mužské. A když si mě vygůglujete "eman včely" nebo vyjyxojete, tak se o mě možná dovíte víc. .... Máte babu :-)
---------------------------
>Milý Emane ,potřebuji advokáta.Nechtěl byste mne zastupovat?Co kdo udělal nebo udělá ,je relativní.To posoudí ten nejvyšší.Emane podepište se.Neskovávejte se.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25781


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (88.103.157.154) --- 14. 11. 2007
Re: proč thymol ??? (25743) (25744) (25747) (25763) (25765) (25768) (25776)

Co máte furt s tím thymolem, neříkejte že nejsou i další alternativity???
-------
...,benzín, kysličník siřičitý,... :-)

A nebo si taky pomůže příroda sama, jako letos. :-((

Karel


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25780


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

M. Václavek (213.29.160.5) --- 14. 11. 2007
Nedostatek včelstev??? (25697) (25698) (25704) (25705) (25706) (25708) (25711) (25723) (25727) (25778)

Mnohde mnohdy se stěžuje na nedostatek včelstev. Argumentem tohoto stavu je například pokles počtu včelstev. Když například porovnáme stav včelstev v 80.letech 20.století se současným stavem dojdeme k závěru, že do dnešních dob ubylo přibližně 200 000 včelstev ( na současných cca 500 000 včelstev ).
Tento problém je zcestný! Včelaři mnohdy zapomínají, že jsou místa převčelená a některá skoro bez včel.
Kromě toho včelaři mnohdy zapomínají, že není včelstvo jako včelstvo. Je rozdíl, jest-li má včelstvo 20 000 včel nebo 40 000 včel. Je rozdíl, jest-li má včelstvo 40 000 včel nebo 80 000 včel. Je rozdíl jest-li má včlelstvo 80 000 včel a z toho jen 5 000 létá na snůšku, nebo 80 000 včel a z toho létá 40 000 včel na snůšku.
Uvědomme si, že včelstvo velmi-silné ( já tak říkám včelstvu s více jak 60 000 včelami během produkčního období ), které není v rojové náladě, poskytuje jistě větší opylovací službu, než včelstvo slabé ( pod 30 000 tisíc včel ), ketré je na jaře ještě v plném rozvoji a mnoho přineseného medu proploduje, nehledě na to, že má podstatně méně létavek, než včelstvo v plné produktivní síle a připravenosti. Projeví se to mimo jiné také na výnosech, která jsou z velmi-silných včelstev pro někoho ohromující ( samozřejmě za předpokladu zvládnutí rojové nálady ).
Prostě problematika nedostatku včelstev je zbytečná! Podstatně důležitější je starat se o rovnoměrné rozložení včelstev po krajině ( v závislosti na snůškových zdrojích ) a propagace racionálního včelaření se silnými ( velmi-silnými ) včelstvy.
Musíte uznat, že v současnou dobu chováme v průměru silnější včelstva a máme vyšší průměrné výnosy, něž například v 50.letech minulého století. Souvisí to jednak s přechodem na nástavkové úly, tak i s přijímáním racionálních podob včelaření, podporováním produktivnosti včelstva, eliminací rojových nálad a určitě také s chovem matek.

Jen tak dál a uvidíme, že máme dostatek včelstev.

S pozdravem...M. Václavek
Racionalizaci zdar!!!

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25779


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

JR (85.70.14.15) --- 14. 11. 2007
Re: Koren, z ktereho se urcuji dotace je prohnily (25697) (25698) (25704) (25705) (25706) (25708) (25711) (25723) (25727)

přítel Stojnek napsal:
Největším problémem našeho včelařství je to, že území ČR je bohatě převčeleno a platí to i o včelařích. Kdyby stavy spadly na polovinu, bylo by vše úplně o něčem jiném a včelaření by bylo podstatně jednodušší, včetně nemocí.
A co říkáš obdobným návodům podle tvého vzoru :
Největším problémem ve zdravotnictví je mnoho léků. Což takhle ubrat léky na polovinu, dost nemocných by zašlo a bylo by po problému.
A nebo :
Největším problémem v silniční dopravě je moc aut. Řešením by bylo vyřadit alespoň polovinu a je po problému.
To jsou kraviny že ?? A při tom je to jen pozměněný překlad tvých úvah. Takže příteli včelaři, včel není nikdy v přírodě dost. Až se budeme blížit k horní hranici únosnosti převčelení, poradí si s tím příroda určitě sama a o neše názory snad vůbec nepůjde. Zřejmě se snad objeví nějací predátoři, nebo něco podobného. Ale určitě se příroda nebude ptát na doporučení člověka, který když nemůže prodat hned svých podělaných 300 kilo medu, strácí soudnost a hlavně jsi zapoměl na oněch 95 % smysluplné práce včel. Zbývajících 10% ( med) je naprosto zanedbatelných. Blíží se vánoce, sv Ambrož to slyšel a tak letos dostaneš pod stromeček asi kulový.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25778


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Zdeněk Dukát (82.100.62.215) --- 14. 11. 2007
Re: Koren, z ktereho se urcuji dotace je prohnily (25697) (25698) (25699) (25721) (25736)

Milý Emane ,potřebuji advokáta.Nechtěl byste mne zastupovat?Co kdo udělal nebo udělá ,je relativní.To posoudí ten nejvyšší.Emane podepište se.Neskovávejte se.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25777


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

M. Václavek (213.29.160.5) --- 14. 11. 2007
Re: proč thymol ??? (25743) (25744) (25747) (25763) (25765) (25768)

G. Pazderka (80.78.146.242) --- 14. 11. 2007
Re: proč thymol ??? (25743) (25744) (25747) (25763) (25765)

Pepa>Gusto nechápu proč by se mělo v současné době přecházet na thymol, když varidol nebo MP 10 se jednoduchým způsobem aplikuje a jeho účinnost je mnohem vetší.<
........

Pepo ano, my jediní jsme kingové a všichni ostatní v EU (světě), kde používají oleje jsou žabaři. Bravo nám samotným.
_____________________________________________________________

Upozorňuji,že české včelaření je co se týče léčení varroázy nejlepší na světě, tak bych nás tak nepodceňoval.

Co máte furt s tím thymolem, neříkejte že nejsou i další alternativity???

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25776


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radek Krušina (195.39.121.166) --- 14. 11. 2007
Re: (25751) (25753) (25755) (25757) (25758) (25772) (25774)

Karel napsal:

Takže bacha, dotace jdou přes ZO, je třeba si to hlídat včas!
...............

Myslím, že to může být ještě jinak.
Dotace jdou přes ČSV.
Ale nahlásit se to zřejmě nemusí přes ZO, ale může přímo přes okres, pokud nežádá ZO, ale přímo včelař - chovatel.
OV to potom zpracuje a zažádá za celý okres.
Je třeba si ověřit na okrese, do kdy je nutné žádost doručit (cca v květnu až červnu), aby to okres mohl zpracovat a zažádat v termínu za celý okres.
Dotace potom přijdou od okresního výboru na účet ZO současně s dotacemi za léčivo a aerosolování a další opatření v boji proti varroa a ZO vyplatí chovateli, který žádal.

Tím nepopírám možnost, že žádost o dotaci na vyvíječ by mohla jít přes ZO. Ovšem myslím, že žádá chovatel, ne ZO.

Nebo je to ještě nějak jinak?

Radek KrušinaOdpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25775


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (88.103.157.154) --- 14. 11. 2007
Re: (25751) (25753) (25755) (25757) (25758) (25772)

(a doufame, ze dotace dostaneme). stal +-4000, dotace by mela byt 75 %.

-----
To já doufal taky. V zákoně/vyhlášce bylo něco o srpnu (alespoň jsem si to myslel), ale pak to šlo nějak přes ČSV a tam se ten termín posunul dost dopředu. A dozvěděl jsem se to, až když jednatel řekl, že minulý měsíc mluvil s OV a nahlásil, že u nás nikdo nic nebude chtít.

No včelky si to zaplatily i s mojí blbostí a vyvíječ snad nás přežije všechny. Dokonce s ním vloni léčila ZO.

Takže bacha, dotace jdou přes ZO, je třeba si to hlídat včas!

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25774


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

J.Šefčík (90.176.2.8) --- 14. 11. 2007
Re: Z jiné diskuze (25771)

Kam se včelí podělí ? Zcelá jednoduchá odpověď. Včely byly silně zamořené roztočem VD a prostě z úlu ulítaly ven i při nižší teplotě a už se nevrátili. Nejste sám s tímto problémem.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25773


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(85.160.176.199) --- 14. 11. 2007
Re: (25751) (25753) (25755) (25757) (25758)

v zo, kam jsme se prehlasili, taky vyvjiec maji - dokonce asi i funkcni vc. kompresoru. ale kdo by s tim pry jezdil...??? zafumigujte si to, to staci...

takze jsme si vyvijec poridili vlastni (a doufame, ze dotace dostaneme). stal +-4000, dotace by mela byt 75 %.

kompresor mame elektricky. benzinovy je strasne neuniverzalni a hlavne drahy. zpocatku si budeme pujcovat elektrocentralu a kdyz se osvedci, poridime si ji. hodi se i na jine veci a vyuziti el. kompresoru bude vetsi, nejen v dilne.

a zo at si dela, co uzna za vhodne...!

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25772


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (88.103.157.154) --- 14. 11. 2007
Z jiné diskuze

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/domaci-ekonomika/forum.phtml?Forum_Q=V%E8ely+miz%ED+z+%FAl%F9+a+hromadn%EC+hynou.+V%E8ela%F8i+se+boj%ED+zimy&Title=&id=513348&op=text&showall=true

Je to tragédie
Měli jsme 4 včely na Vrchovině a před týdnem se můj starý otec šel podívat do včelína a včely nikde, jen pár mrtvých na dně úlů. Protože se s něčím podobným ještě nesetkal, tak zavolal policii v domnění, že mu včely někdo ukradl. Já jsem právě ještě před chvílí sháněl, kde by mi udělali analýzu mrtvých včel, co se vlastně stalo. Tento článek napovídá, že v problémech nejsem sám.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25771


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Eman (77.236.212.66) --- 14. 11. 2007
Re: (25769)

To je taky pravda. Studie nějaké jsou, ale je jich málo, a musí se pracně hledat a jsou v angličtině.
Dále je potřeba brát v úvahu známou věc, že lékaři jsou od bohatých výrobců léků zainteresováni na prosazování umělých léků.

Většina lékařů bojuje s počítači a internetem a než a by si hledali informace po světě, nechají si servírovat účelové studie farmakologických společností.

Pro vědecké testování medu a propolisu jako léku a jejich vlivu na zdraví a zavádění do lékařské praxe chybí dostatečná motivace. Situace se ale začíná zlepšovat zejména v chudších zemích (Asie). "Lékaři léčí a příroda uzdravuje"

----------------------
Ivan:
>U medu je ale problém, že je každý jiný a každý rok jiný atd., takže nějaké ověření, jak se požaduje pro léčiva, moc nefunguje.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25770


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Ivan Cerny (88.100.170.119) --- 14. 11. 2007

JB> Můžete mi v tom, prosím, někdo udělat jasno?

"Chceš-li mít ve všem jasno, zeptej se mudrce. Chceš-li mít ve všem zmatek, zeptej se dvou mudrců."

Ten druhý mudrc s těmi "chybějícími" odbornými studiemi je třeba tady:
http://apitherapy.blogspot.com

U medu je ale problém, že je každý jiný a každý rok jiný atd., takže nějaké ověření, jak se požaduje pro léčiva, moc nefunguje.

Ivan

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25769


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

G. Pazderka (80.78.146.242) --- 14. 11. 2007
Re: proč thymol ??? (25743) (25744) (25747) (25763) (25765)

Pepa>Gusto nechápu proč by se mělo v současné době přecházet na thymol, když varidol nebo MP 10 se jednoduchým způsobem aplikuje a jeho účinnost je mnohem vetší.<
........

Pepo ano, my jediní jsme kingové a všichni ostatní v EU (světě), kde používají oleje jsou žabaři. Bravo nám samotným.

Apropó, ty něco víš otom, že se u nás přechází na thymol? Já vím jen o testech VÚ a to jen proto, že není moc na výběr v léčivech dobudoucna.

A tké,že stále platí, a i v léčivech dvounásob, že když dva dělají totéž, mnohdy není to totéž. Zamysli se a nepřekrucuj. Moc to neobohacuje diskuzi. Spíš naopak. Dík.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25768


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

G. Pazderka (80.78.146.242) --- 14. 11. 2007
Re: Léčiva, Švýcarsko - thymorin (25743) (25745) (25748) (25760) (25761) (25764)

Ivan:>KM je mimo jiné produkt metabolizmu, tak ji buňky v sobě mají přirozeně. Taky se např. podílí na syntéze nukleových kyselin.
V úlu je ještě další zdroj - KM je rozpadový produkt fruktózy. Sama se pak rozkládá přes kys. uhličitou na CO2 a vodu. <
.....

Doufám jen, že by se mohlo diskutovat ještě hlouběji nad KM. Resp. škodlivosti. Mluvíš o produktech. Jak kde jsou odpadem, škodlivým odpadem a v jakém obvyklém množství se mluví o prospěšnosti.

Jakého kterého metabolismu. To je otázkou. Např. v dobách kopřivových bláznovin,(v kopřivách je také KM) kdy se propagovalo pití kopřivových výtažků ve velkém s tvrzením, jak jsou zdravé, u mnoha jedinců se projevila reakce a prvním příznakem byl špatný krevní obraz.

Dále je KM produkte metabolismu. Ano, ale jestli tedy neberu v úvahu toho mravence, který ji má přirozeně jako zásobní látku určenou pro obranu a boj, jak přirozená je KM např. v moči nebo stolici savce? Potom jak přirozený může být jeho zvýšený obsah v medu? (rozklad sacharózy, uspíšená degenerace medu, atp.) Není vylučován jako nevyužitelná (škodlivá) látka - odpad?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25767


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

kozlík (194.212.232.6) --- 14. 11. 2007
Re: Léčiva, Švýcarsko - thymorin (25743) (25744) (25747) (25749) (25750)

Kdo si tohle prohlédne, tak se na investice do chovu vy..re a řekne si, že s tím rezavým medometem a budečáky už to nějak doklepe. Protože jestli je VD destruktor, tak tenhle brouček bude opravdový problém.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25766


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pepa (90.176.2.8) --- 14. 11. 2007
Re: proč thymol ??? (25743) (25744) (25747) (25763)

Gusto nechápu proč by se mělo v současné době přecházet na thymol, když varidol nebo MP 10 se jednoduchým způsobem aplikuje a jeho účinnost je mnohem vetší. Zatím není prokázáno, že by roztoče byly rezistentní na varidol a MP 10 se používá pouze na výbraných včelnicích k testování a porovnání zdá nejsou roztoče rezistentní na varidol.
Když přestane fungovat varidol, bude se používat MP10.
Varidol /tactic - amitraz/ se používá skoro 25 let a zatím je vše OK. I když do toho "dělám" hodně, sám nevím, které léčivo má patent a nebo ne. V podstatě mě to nezajímá a včelaře, který má několik včelstev, to už asi vůbec ani nenapadně se o to zajímat.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25765


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Ivan Cerny (212.24.152.55) --- 13. 11. 2007
Re: Léčiva, Švýcarsko - thymorin (25743) (25745) (25748) (25760) (25761)

GP> To jo, ale kde je v přírodě kohoutek na tu kyselinu mravenčí, která se kupuje na léčení?

Gusto,
KM je mimo jiné produkt metabolizmu, tak ji buňky v sobě mají přirozeně. Taky se např. podílí na syntéze nukleových kyselin.
V úlu je ještě další zdroj - KM je rozpadový produkt fruktózy. Sama se pak rozkládá přes kys. uhličitou na CO2 a vodu.

Ale ta na léčení se z kohoutku v přírodě nekupuje, ta se vyrábí v továrně.

Ahoj Ivan

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25764


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

G.Pazderka (80.78.146.242) --- 13. 11. 2007
Re: Léčiva, Švýcarsko - thymorin (25743) (25744) (25747)

Pepa:>Věř tomu zdá na nějaké léčivo má někdo paten a nebo ho nemá, to opravdu nějak včelaře nezajímá. <
.....

Nevěřím. Jak nezajímá ... A co ty peníze, které se musí zaplatit navíc každý za patent, kdyby se na thymol přešlo (nebo muselo přejít)?

150,- je docela dost a to zajímá každého včelaře, kolik má náklady na včelstvo. Už chápu co měl p. Jaša namysli, když mluvil otom, že hodně včelařů určité věci nechápe.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25763


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radek Krušina (88.100.116.110) --- 13. 11. 2007
Re: vyvíječ (25751) (25753) (25755) (25757) (25758)

Mira P. napsal:
Odradit se určitě nenechám a budu do nich hučet co to pude.No podívej se co udělal veterinář na Domažlicku když jim řekl,že gabon dávat nemusí,že bylo brouka málo!Spoustě z nich zbyli jen oči pro pláč.My jsme ho dali a brouk se sipal ostošest.
..........

Myslím, že hučením do někoho se nic nevyřeší. Buď se na ZO dohodnete, že přístroje koupíte, a někdo se ujme papírování kolem toho, nebo nic nepořídíte.
Můžeš to třeba ostatním nabídnout, že to uděláš sám a začít psát, telefonovat, mejlovat, zkoumat vyhlášky o dotacích...

Je dobré si uvědomit, že pokud se vám podaří vyřídit dotace jak na vyvíječ, tak na kompresor, potom to celé stojí asi 25 tisíc a dotace činí 70%, takže musíte doplatit cca 7,5 tisíce.
Pokud se nezměnily podmínky na přiznání dotace na vyvíječ, potom pokud ZO není chovatelem včel, dotace na vyvíječ je přiznána pouze některému včelaři a ne ZO. Kompresor se zase dotuje jen ZO.

Pokud se Vám podaří přísroje pořídit, je potřeba mít dalšího dobrovolníka, který se o ně bude starat, aby to vydrželo víc než jednu sezónu, aby byly dobře seřízené a aerosolovalo to jak má, aby do toho někdo nelil místo oleje a benzínu nějaké s...ky.

Nechci nikoho odradit, jen si myslím, že hučením se nic nevyřeší a chce to, aby nějaký trouba dal svůj čas místo rodině nebo svým včelám na papírování a zajištění servisu, údržby a aerosolování včel kolegům. Zatím jsou na to dotace 10,- Kč na ošetřené včelstvo.

Radek Krušina

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25762


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

G. Pazderka (80.78.146.242) --- 13. 11. 2007
Re: Léčiva, Švýcarsko - thymorin (25743) (25745) (25748) (25760)

Eman:>KM je v přírodě například v jedové žláze mravenců. <
.....
To jo, ale kde je v přírodě kohoutek na tu kyselinu mravenčí, která se kupuje na léčení?

Také mne zajímají argumenty (studie) s těmi stopami KM v medu potažmo v úlu. Z té studie, co jsem četl, prý zato mohou mravenci, kteří se pohybují okolo a vně úlu. Souvislosti v tomto případě s přírodou ano a ten prapůvod asi nebude včelí. To by potom nemohlo být ani označováno jako "přirozený výskyt KM ve včelstvu". Jak to je ve skutečnosti? Víto někdo?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25761


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Eman (77.236.212.66) --- 13. 11. 2007
Re: Léčiva, Švýcarsko - thymorin (25743) (25745) (25748)

KM je v přírodě například v jedové žláze mravenců.

Amitraz, který je obsažen ve Varidolu způsobuje rakovinu myších samiček. Jeho karcinogennost však byla přehodnocena, protože u samečků a obou pohlaví krys rakovinu nezpůsobuje.
Problém syntetických léčiv je v rezistenci roztočů a možné budoucí neúčinnosti. Kromě toho je problém kumulace těchto látek ve vosku a propolisu.

KM není také bez problémů. Větší koncentrace ničí plod a včely. Dochází i ke ztrátám matek. Korodují kovové části úlů, mřížky atd.

Použití "Chemie" má svá rizika, ale je to jen menší zlo. Nechci být falešným prorokem, ale myslím si, že tato cesta tak jak se praktikuje u nás, nemá světlou budoucnost. Jenže chemická metoda je u nás zatím účinná, pohodlná a relativně levná. Někteří naši včelaři se usilovně snaží vyšlechtit si rezistentní roztoče nedodržováním stanovené metodiky a vymýšlením různých "zlepšováčků". Až se jim to podaří, a ty se rozšíří, budou se naši vědci muset dlouze zamyslet.

(mimochodem o thymoru a thymorinu jsem nic nečetl. Thymol je asi to správné označení. Celý inventář včelaře, kde se aplikuje, tím smrdí a vzdáleně prý může připomínat med z tymiánu)

---------------
G.Pazderka:
>Kdeže je k nalezení v přírodě ten zdroj kohoutek s KM?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25760


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Stonjek (213.151.87.64) --- 13. 11. 2007
Re: (25751) (25753) (25755) (25757)

Před týdnem naší ZO přišel vyvíječ a stál 4 000 Kč.Dotace na něj dostaneme až příští rok. Kompresor 2 takt stál něco přes 18 000 a dotace byly do měsíce. Žel teď v listopadu akce kompresory končí a dotace na ně nebudou. Je v jednání, že léčiva se budou fakturovat s odečtením dotace, což kdyby vyšlo, tak by to bylo zase další ulehčení úřadování.
Zdraví R. Stonjek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25759


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Míra P. (213.192.0.246) --- 13. 11. 2007
Re: (25751) (25753) (25755) (25757)

Odradit se určitě nenechám a budu do nich hučet co to pude.No podívej se co udělal veterinář na Domažlicku když jim řekl,že gabon dávat nemusí,že bylo brouka málo!Spoustě z nich zbyli jen oči pro pláč.My jsme ho dali a brouk se sipal ostošest.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25758


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(141.113.85.22) --- 13. 11. 2007
Re: (25751) (25753) (25755)

Ahoj Míro buď připraven na vše :-)) myslim tim na schůzi, a nenech se odradit.

Můj, radši anononymní příklad: Neznalý poměrů a jako nováček jsem se nedávno (měsíc) dotázal proč neaerosolujeme, myslel jsem, že nemáme přístroj a že by bylo vhodné ho pořídit. Bylo mi řečeno, že přístroj máme už několik let, ale že je rozbitý (nejvyšší nevěděl zda vyvíječ nebo kompresor). A dodal: jsme rádi, že aerosolování nemusíme dělat, veterinář řekl, že fumigace stačí. Stejně to byla hrozná práce aerosolovat...

Tolik trocha praxe, co víc dodat, snad jen, že ti přeji hodně stěstí v boji s větrnými mlýny a že budeš mít větší úspěch.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25757


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (88.103.157.154) --- 13. 11. 2007
Re: (25751)

Míra:....patřím pod místní ZO která nevlastní vyvíječ par...

-----
Záleží, jestli máš u včel el.proud.
Vyvíječ stojí asi 5tis, ale byla na ní dotace. Pokud to neprošvihneš jako já, bude stát asi 1/3. 2/3 možná vrátí tobě, nebo ZO zdotace. Na kompresor byla dotace jen od ČSV pro ZO.
Pokud máš el.proud tak el.kompresor i s nějakým příslušenstvím (stříkací pistole,...) stává v akci asi 2500. A hlavně je pak dobrý pro pohon sponkovačky nebo hřebíkovačky.
Myslím, že dotace CSV pro ZO není omezená jen na benz.kompresory.

Určitě je dobré o léčení mluvit minimálně se sousedy, pokud nepřesvědčíš celou ZO.

Léčení, to je kolektivní bezpečnost/obrana. :-)))

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25756


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Míra P. (213.192.0.246) --- 13. 11. 2007
Re: (25751) (25753)

Děkuju za odpověď.Počkám na tu víročku a zeptám se Rady Starších co oni na to.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25755


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

G.Pazderka (80.78.146.242) --- 13. 11. 2007
Re: Léčiva, Švýcarsko - thymorin (25743) (25745) (25748) (25752)

M. Václavek:>Kyselina mravenčí je narozdíl od thymolu přirozenou součástí včelstva, i když v menší koncentraci.<
.......

A odkud se tam ta menší koncentrace bere?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25754


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

G.Pazderka (80.78.146.242) --- 13. 11. 2007
Re: (25751)

Míro, vyvíječ není jediné, co je potřeba k aerosolu.

Vyvíječ - cca 5000,- (vč. poštovného a balného)

Kompresor - také dost peněz

Léčivo do aerosolu- jen na veterinární předpis a ZO jej zajíšťuje přes OV.

Nejlépe uděláš, když se budeš pídit na OV ČSV, co je proto potřeba, a jak získat nějakou dotaci, příspěvek zpět.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25753


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

M. Václavek (213.29.160.5) --- 13. 11. 2007
Re: Léčiva, Švýcarsko - thymorin (25743) (25745) (25748)

Kyselina mravenčí je narozdíl od thymolu přirozenou součástí včelstva, i když v menší koncentraci. Léčení kyselinou mravenčí při nejhorším okyselí med, což není na závadu!

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25752


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Míra P. (213.192.0.246) --- 13. 11. 2007

Dobrý den.Od letoška patřím pod místní ZO která nevlastní vyvíječ par.Podle toho co jsem si o léčení tímto přístrojem přečetl a dozvěděl je určitě jeho použití na poslední přeléčení v chladném počasí lepší než fumigace.Ptám se vás tedy,má li naše Zo má možnost získat na pořízení tohoto přístroje nějakou dotaci(příspěvek)a kolik takový přístroj stojí a kdo ho prodává.Když bych ho vlastnil já sám,seženu do něj volně potřebné léčivo?Za rady předem dík.Členskou schůzi budeme teprve mít takže o tom zatím nic nevím.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25751


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Miro (87.244.196.82) --- 13. 11. 2007
Re: Léčiva, Švýcarsko - thymorin (25743) (25744) (25747) (25749)

A to nas este caka aj dalsi nepriatel
http://www.dailymotion.com/video/x3b0mk_lasemaineverteaethinatumida1_animals
http://www.dailymotion.com/video/x3b154_lasemaineverteaethinatumida2_animals
Miro

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25750


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

G.Pazderka (80.78.146.242) --- 13. 11. 2007
Re: Léčiva, Švýcarsko - thymorin (25743) (25744) (25747)

Pepa:>...ale prostě jsou hranice, které nelze překonat. <
...
Já jen, že to kafrání. které z našeho včelařství je slyšet široko daleko má také hranice, stejně jako má hranice i podnebí, které je jiné např. v Itálii, Španělsko, ... Představ si, že český včelař poznal, co to je udržovat chovy v polohách mírnějších zim. A to je hrozné .... jaká pohroma pro něj.

Českému včelařovi to delší dobu nějak s nákazama vycházelo, a letošní rok je ale zkouška, jak to opravdu s varroázou jinde ve světě může vypadat.

Navíc si myslím, že letošní rok ještě nic neznamená. Bude s VD u některých možná v budoucnosti i hůř.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25749


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

G.Pazderka (80.78.146.242) --- 13. 11. 2007
Re: Léčiva, Švýcarsko - thymorin (25743) (25745)

Stonjek:>Všechny pokusy zatím přesvědčivě dokázaly, že z přírodních látek je zatím nejúčinější KM. <
....

Já jen drobně odbočím. Kdeže je k nalezení v přírodě ten zdroj kohoutek s KM? Přírodní (rostlinné) éterické oleje vím, že jsou, ale KM?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25748


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pepa (90.176.2.8) --- 13. 11. 2007
Re: Léčiva, Švýcarsko - thymorin (25743) (25744)

Gusto. Ty chceš mít za každou cenu pravdu. Že varidol je bývalý tactik a konečně amitraz to všichní víme. Také MP 10 je 10% akaricid mavriku to snád také víme. Ten thymor, nebo jeho další odvozené názvy jsem měl v ruce a mohu Tě ubezpečit, že jeho zápach budeš cítit i několik dnů. Pokud se zmíňuješ o dalším alternativním přípravku, mohl bych ti je jmenovat několik, které nám ukázoval ing. Veselý v Nasavrkách,mám je někde napsané, takže nemá smysl se bavit o tom kdo z nás o tom ví více a nebo méně.
Chápu tě jseš podrážděn kolem ČSV, způsobu léčení atd. Zatím platí nařízení SVS a způsobu tlumení roztoče VD a toto nařízení by jsme měli všichní bez výhrad respektovat. Určitě budeš souhlasit, že kdyby všichní toto nařízení respektovali bez výhrad, situace by byla zcelá jiná.
Věř tomu zdá na nějaké léčivo má někdo paten a nebo ho nemá, to opravdu nějak včelaře nezajímá. Zatím způsob tlumení VD byl velíce účinný a že to v letošním roce se nezvládlo, není to přímo vinou varidolu, ale prostě jsou hranice, které nelze překonat.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25747


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Milan (85.135.97.142) --- 13. 11. 2007
překlady

Nevíte náhodou jestli už letos vyšli podzimní Včelařské překlady?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25746


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Stonjek (213.151.87.64) --- 13. 11. 2007
Re: Léčiva, Švýcarsko - thymorin (25743)

Jestli si někdo stěžuje v Konferenci, že včas nedostal léky, pláče sice hezky, ale na naprosto nesprávném hrobě, ale zřejmě i hřbitově. Měl by teď při vyplácení dotací se zvednout a otázat se výboru ZO co je toho příčinou. Ve velmi pravděpodobném případě, že výbor to hodí na okres,chtít po okresním zástupci vaší ZO vysvětlení a třeba odhlasovat nespokojenost s prací okresního nákazového referenta a tu mu na jejich pravidelných zasedáních předat. Navíc je potřeba vše dát do zápisu a plnění o výročce zkontrolovat. Uvidíte - pár dobrých včelařů se přidá a to se budou dít věci! Je velmi pravděpodobné, že ten kdo tohle rozpoutá bude vzápětí nějakou funkcí obdarován. Mám s tím nějaké zkušenosti. Řeči o neschopných dědcích neberu. Náš okresní nákazák je starší pán, odhaduji tak k 70 letům. Jako jeden z mála má internetovou adresu kterou využívá a ve věcech kolem léků má až záviděníhodný pořádek a to je také ve výsledcích jeho práce vidět! Takže ve věku to jistě nebude.
Každý, kdo se domnívá, že Thymol je zázrak a v ČR chybí, měl by si o tom něco přečíst. V OP o tom vyšla řada zajímavých článků a světe div se účinnost - žádný zázrak. Navíc intenzivně páchne a tento pach přejímá i včel. zařízení. Všechny pokusy zatím přesvědčivě dokázaly, že z přírodních látek je zatím nejúčinější KM. Já se domnívám, že by bylo potřeba v budoucnu přejít na nějaké lepší méně pracné a dlouhodobější odpařování. Co si budeme namlouvat. Léčení je pracné a zabere hodně času a má li se provádět na 100% čas na ošetřování včelstev se nám hezky natáhne, řekl bych, že tak o hodinku. A to je na farmě nebo u středního včelaře hodně. Zdraví R. Stonjek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25745


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno


Celkem je ve Včelařské konferenci již 77013 příspěvků(zde zobrazeno 61 příspěvků, od č. 25745 do č. 25805)
Několik rad pro badatele v archivu Včelařské konference. Pro zobrazení starších příspěvků (a pro pohyb v jejich frontě) je určeno speciální okno, které je dostupné pod názvem "Archiv Včelařské konference" (příspěvky se v něm zobrazují tak, že nejstarší jsou nahoře a novější dole). Ve frontě příspěvků je možnost se pohybovat příslušnými povely (pro začátek kliknětě na "nejstarší", aby se Vám ukázaly první příspěvky, jimiž konference začíná, a pak klikejte na "novější", čímž se Vám vždy zobrazí várka novějších 60 příspěvků; jednotlivé příspěvky lze na tomto archivním zobrazení číst od horního konce webu (kde jsou starší) a postupovat směrem dolu (kde jsou novější).


Nejnovější - Novější - Starší - Nejstarší


Klikněte sem pro nápovědu