78114

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)


Zběžné zobrazení

Podrobné zobrazení

Příspěvky do konference:
(nejnovější jsou hned zde nahoře)pan Josef Menšík --- 6. 10. 2004
Re: V?ela?i, vzbu?te se! (7366)

Dotace na zazimování
včelstev, která má řešit opylování krajiny, musí být změněna na dotaci za
prodaný kilogram medu. Jen tak budeme podporovat včelstva zdravá a silná,
schopná zajistit opylování krajiny. Jen tak budeme podporovat včelaře
schopné, kteří v současnosti opylení krajiny víceméně zajišťují, před
ostatními, kteří se včelařením pouze baví, většinou bez valné medné
produkce. Tato kritéria splňují včelstva především velkovčelařů a
komerčních včelařů, kteří by měli usednout nejméně jako rovnoprávní do
vedení ÚV ČSV.

Tahle pasáž by přinutila prodávat med jen výkupcům a to je zlé. Rovnoměrné
opylování v méně nektarodárné krajině zajišťují právě ti drobní včelaři.
Práve proto opylovací službu musí platit stát, těžko by ji jednotliví , a to
i ti velcí, dostávali od zahrádkářů a nebo i od zemědělských podniků. A oto
hůř si umím představit jak velkovčelaři rozvážejí úly po10 kusech do oblastí
s nizkým medným výnosem, jen proto aby dostaly těch 150 tak zatracovaných
korun. Celý ten příspěvek na mne působí dojmem závisti těch vekých těm
malým.

Pepan

----- Original Message -----
From: "?esk? Tunel" <e-mail/=/nezadan>
To: "V?ela?sk? mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Tuesday, October 05, 2004 11:42 AM
Subject: V?ela?i, vzbu?te se!


> Včela Předboj končí?
>
> V tichosti a bez publicity se připravuje na svůj konec jeden z
> posledních molochů socialistického včelařství, Včela Předboj a.s., a to
> socialistický v pravém slova smyslu.
> Přes dvanáct let je podporován a protěžován nesystémovými opatřeními, jako
> jsou nenávratné půjčky od ČSV nebo státní dotace pouze pro tuto
společnost,
> přitom je prezentován jako jediný podnik, který zachraňuje české
> včelařství. Není a nebylo měsíce, aby ČSV a jeho tajemník, MVDr. Peroutka
> ve "svém" časopise nevelebil ohromné výhody, které Včela Předboj poskytuje
> včelařům. Opak byl ale pravdou, protože Včela Předboj svým socialistickým
> hospodařením neustále odsávala velkou část členských příspěvků, které
> včelaři platí na zajištění činnosti ČSV. Bohužel ale většina z nich neví
> (mimo ÚV v čele se svým tajemníkem, kteří tyto praktiky každoročně
> schvalovali), že ČSV tyto příspěvky používal ve velké míře na každoroční
> oddlužování tureckého hospodaření ve Včele Předboj.
> Většina těchto kroků ale pocházela z dílny propagátora tureckého,
> prodělkového hospodaření tajemníka ČSV MVDr.Peroutky, který jako jediný
> stál ve všech představenstvech Včely Předboj od jejího založení.
> Diskriminoval a svým vlivem ubíjel v samých zárodcích rozvíjející se
zdravé
> podnikáním oboru výkup, zpracování a prodej medu. Přitom nově se tvořící
> podnikatelé vyrůstali právě na neschopnosti Včely Předboj.
>
> Podívejme se trochu chronologicky do historie Včely Předboj:
> Do roku 1990 to byl jediný monopolní výkupce, zpracovatel a vývozce medu
> pro celé tehdejší federativní Československo. Již na konci roku 1990 na
> konferenci moravských včelařů v Brně vyzval všechny včelaře ke spojení a
> zakoupení Včely Předboj začínající včelařský podnikatel pan Špaček z
> Jaroměře. Bylo to ale příliš brzy na to, aby byl vyslyšen. Znovu se pan
> Špaček pokoušel přesvědčit včelaře na celostátním aktivu produktivních
> včelařů v Praze v roce 1991 a opět neúspěšně. To byla stále Včela Předboj
> dominantním výkupcem, zpracovatelem a vývozcem na trhu. Toho využil ČSV k
> založení dne 17.12.1999 akciové společnosti Včela Předboj a.s., jejímž
> zakladatelem byl právě ČSV. Ten toho dosáhl pomocí svých mocenských vlivů,
> které v ČSV přetrvávaly z dob socialismu a přetrvávají zde dodnes. Vznikla
> akciová společnost s majetkem v hodnotě 48,8mil.Kč., kde majoritním
> akcionářem byl ČSV, dále restituenti a za 15 mil.Kč si akcie nakoupili
> samotní drobní včelaři, včelařští podnikatelé, kteří věřili v prosperitu
> Předboje a v neposlední řadě celé včelařské základní organizace..
> Od samého začátku ale Včela Předboj a.s. pod dohledem tajemníka Peroutky
> hospodařila jako socialistická organizace, silně dotovaná příspěvky všech
> včelařů. Přesto, že v té době to byl moderní podnik, plně vybavený
> technologií i zahraničními kontakty na vývoz medu, hospodařil od samého
> začátku se ztrátou. V roce 1993 vstoupila do Včely Předboj opět
> socialistická organizace - Českomoravská kooperativa a.s. Hospodaření
Včely
> Předboj zůstalo nadále v červených číslech v řádu několika milionů korun
> ročně, a to za velké podpory ČSV. V roce 1996 bylo hospodaření z Předboje
> pro Kooperativu tak ztrátové, že ztráta činila k 31.12.1996 celkem
> 21milionů Kč. Hospodaření v těchto letech nakonec pomohlo ostatním
> začínajícím soukromým subjektům, které na neschopnosti Předboje vyrostly.
V
> balení medu to byli pánové Češka a Andrle, pan Novák a pan Straka, ve
> výkupu medu to byl pan Halada a pan Špaček.
> Posledně jmenovaný měl taktéž zájem v roce 1996 zadluženou Včelu od
> kooperativy odkoupit. To samozřejmě nebylo po chuti ČSV v čele s
tajemníkem
> panem Peroutkou. To on nakonec prosadil, že Včelu Předboj od kooperativy
> odkoupil ČSV, samozřejmě za peníze řadových včelařů, které se v ČSV
hromadí
> z příspěvků jednotlivých členů.
> Od této doby se ředitel pro Včelu vybíral pouze ze spřízněných osob pana
> tajemníka, který do hospodaření Včely hovořil o to více. Za jeho vedení se
> ve Včele vystřídalo mnoho ředitelů, ale vždy se stejným výsledkem, pouze
se
> každoročně lišila velikost vytvořené ztráty.
> Od roku 1993 do roku 2001 Včela Předboj byla v zisku pouze v roce 2000,
kdy
> obdržela od státu nenávratnou dotaci 4,5 mil.Kč. Samozřejmě, že tato
dotace
> byla určena jen pro Včelu a s ČSV spřízněné firmy jako je Včelpo Obora a
> podobně. Ve zbývajících letech vytvořila celkovou kumulovanou ztrátu ve
> výši 38,9 mil.Kč. Zpočátku byla tato ztráta hrazena z peněz, které do
Včely
> vložili její akcionáři, posléze ČSV na ztrátovou činnost ve Včele
půjčoval
> nemalé svazové prostředky, a to většinou bezúročně. Od roku 1997 do roku
> 1999 půjčil své Včele celkem 14,5 mil.Kč, z toho Včela dodnes ČSV
nevrátila
> ani korunu a ČSV si dodnes vyúčtoval pouze 400tis.Kč na úrocích za tyto
> půjčky. Tyto úroky samozřejmě dodnes svaz nedostal zaplaceny (není a ani
> nebylo z čeho).
> Situace již byla neudržitelná i pro takového straníka jako je pan tajemník
> Peroutka. Proto v roce 2001 rozhodl, že se bude hledat strategický, pokud
> možno zahraniční partner. Jaké však bylo zklamání vrcholných funkcionářů
> ČSV, že o kdysi dominantní podnik na výkup, balení a export medu nemá v
> roce 2001 nikdo zájem, protože již na trhu s medem znamenal jen velmi
málo.
> Proto bylo rozhodnuto hledat strategického partnera doma. K nelibosti
> většiny funkcionářů projevil zájem o koupi opět pan Špaček, který na
> výkupu, zpracování a balení medu naopak každoročně profitoval a zvolna
> rozšiřoval svou firmu. Za Včelu nabídl 11 mil.Kč s tím, že firmu postupně
> oddluží, zachová výrobu a díky rozšířené výkupní síti by se Včela rázem
> stala dominantní ve výkupu medu v ČR: Také drobní akcionáři by časem
> nepřišli zkrátka, jako je tomu nyní, protože prosperující firma by byla
> schopna časem i vyplácet dividendy.
> To samozřejmě nebylo po chuti panu Peroutkovi, který naopak chtěl prosadit
> jím vybraného partnera, pokud možno straníka. ČSV nevypsal proto žádné
> výběrové řízení na odkup jeho podílu ze Včely, ale hned od počátku
> prosazoval tajemníkem vybraného partnera. Proto padlo, pro mnohé
> překvapující rozhodnutí, že se Včela prodá panu Léblovi a Kořánovi -
> podnikatelům, kteří o trhu s medem nevěděli zhola nic. Navíc Včelu získali
> za dosud utajovaných skutečností. Kupní smlouva je známa jen velmi úzkému
> okruhu lidí kolem pana tajemníka. Navíc cena, která byla dohodnuta na
> údajných pět miliónů Kč, nebyla dodnes uhrazena a pravděpodobně ani
nebude.
> Vždyť pan tajemník neprodává svůj podnik, ale podnik ve vlastnictví ČSV,
> kam své prostředky nevložil on, ale řadoví včelaři a stát formou dotací. V
> roce 2001, ještě před předáním Včely novému majiteli, bylo na valné
hromadě
> Včely pod vedením ČSV odhlasováno, že celkový dluh 15 mil.Kč, které Včela
> ČSV dluží,se promění na další bezcenné akcie, jež sice ČSV vlastní, ale
pro
> své včelaře, které zastupuje, jsou jen číslem na papíře. Tyto akcie se po
> ukončení rozprodeje promění na nulu.
> Za dva roky hospodaření nového majitele dluh Včely narostl o dalších šest
> miliónů Kč. Ihned po převzetí firmy noví majitelé vyměnili téměř všechny
> zaměstnance a na vlivná místa si dosadili své lidi, většinou příbuzné,
> kteří problematiku medu vůbec neznali. Proto dovedli v letošním roce
> hospodaření Včely do takového konce, že v současnosti nezaplacený med svým
> výkupcům vrací, ať si s ním dělají co chtějí. Vůbec je nezajímá české
> včelařství! (toto měli údajně koupí Včely zachránit před pány, jako je pan
> Halada a pan Špaček. Ti ale nyní, pod hlavičkou společnosti Český med ze
> Včely Předboj tento nezaplacený med nakupují) !
> Pan tajemník po celou dobu existence Včely popíral před včelařskou
> veřejností a státními institucemi, že v zemi jsou i jiné podnikatelské
> subjekty, s kterými by bylo vhodné vést dialog na téma "Rozvoj českého
> včelařství." Vhledem k ignorování dalších firem byl v roce 2003 založen
> Svaz výrobců, obchodníků a zpracovatelů medu, kteří chtějí řešit
> problematiku českého včelařství. Pan Peroutka bohužel dodnes organizaci
> ignoruje, i přesto, že SVOZM sám spolupracuje se státními institucemi,
> majícími co do činění s medem. Dodnes v časopise Včelařství platí, že ne
> všichni členové SVOZM mají povoleno inzerovat nebo dokonce do časopisu
psát
> články. Naopak to byla vždy protěžovaná Včela, která nás po několik let
> každý měsíc z několika stránek časopisu stále přesvědčovala, že je to
pouze
> ona, Včela Předboj, kdo se v ČR zabývá výkupem, balením a prodejem medu, a
> že její výkupní a prodejní ceny jdou ty nejlepší. Opak je však pravdou.
> Výkupní ceny Včely byly až o 15% nižší proti konkurenci.
>
> Kdo nese za tento stav ve Včele morální, politickou a ekonomickou
> odpovědnost?! Kdo by měl z toho vyvodit své osobní závěry?!
> České včelařství bylo přece pod vedením pana tajemníka Peroutky nikoliv
> zachráněno, ale podvedeno, okradeno a to hned dvakrát. Jednou o 15 milionů
> Kč, které drobní včelaři vložili do svých akcií, podruhé o příspěvky a
> státní dotace všech včelařů, které nenávratně zmizely v socialisticky
> hospodařící Včele.
> Položme si otázku, jak je to možné?
> Bohužel je ČSV jedinou zájmovou organizací v zemi, mající právo
> přerozdělovat státní dotace. Včelaři od ČSV nikdy neobdrželi veškeré
> dotace, které jim stát přiznal na zazimování včelstev. Státní dotace činí
> 150,-Kč na včelstvo, přitom včelaři od ČSV dostávají jen málo přes 100,-Kč
> . Zbývající částku, která ročně činí přes 20 mil.Kč, si ponechává ÚV ČSV
> pro svoji činnost a podporu svých spřízněných firem. Dalším podvodem na
> členy ČSV je systém vybírání členských příspěvků, které se vybírají jako v
> jediné společenské organizaci v ČR ne podle počtu členů, ale podle počtu
> včelstev. Tak nastává paradoxně stav, kdy při hlasování se uplatňuje
systém
> kolik členů, tolik hlasů, ale při placení příspěvků tomu tak není. Položme
> si otázku, kolik velkých, schopných včelařů je v ÚV ČSV a jakou mají váhu
> při prosazování svých názorů?
> Nechejme tedy na zvážení všech rozumných včelařů, kteří mají zájem o
> budoucnost českého včelařství, aby v co nejrychlejším časovém horizontu
> vyvolali změnu ve vedení ÚV ČSV.
>
> V současnosti je do EU povolen dovoz levného čínského medu. Hrozí tudíž
> zhroucení stávajícího modelu českého včelařství. Dotace na zazimování
> včelstev, která má řešit opylování krajiny, musí být změněna na dotaci za
> prodaný kilogram medu. Jen tak budeme podporovat včelstva zdravá a silná,
> schopná zajistit opylování krajiny. Jen tak budeme podporovat včelaře
> schopné, kteří v současnosti opylení krajiny víceméně zajišťují, před
> ostatními, kteří se včelařením pouze baví, většinou bez valné medné
> produkce. Tato kritéria splňují včelstva především velkovčelařů a
> komerčních včelařů, kteří by měli usednout nejméně jako rovnoprávní do
> vedení ÚV ČSV.
>
> Tímto článkem se v žádném případě nechceme ani v nejmenším dotknout všech
> poctivých odborníků malovčelařů a věříme, že i jim jde o budoucnost
> včelařství.
>
> To všechno a mnoho dalších věcí je dílem současného vedení ČSV, které
téměř
> beze změny přetrvává v této společenské organizaci z dob socialismu.
> Dokažme, že řadoví včelaři jsou schopni velice nepříznivý vývoj v
> organizaci ČSV zvrátit. Demokraticky, zdola musí dojít k obměně těch
> včelařských funkcionářů , kteří se zastávají současné formy vedení.
>
> Cesta, kterou jde současná garnitura ČSV, je cesta do pekel; jasnou
> ukázkou kam a za jakou cenu jsou schopni dojít, je Včela Předboj.
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7399


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Následující:Pavel Prchal - Re: Včelaři, vzbuďte se!
Předchozí:pan Josef Menšík - Re: Zimov?n?


Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu