77975

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)


Zběžné zobrazení

Podrobné zobrazení

Příspěvky do konference:
(nejnovější jsou hned zde nahoře)gupa (93.92.52.23) --- 25. 8. 2022
Re: Jednani Rv (76061) (76062) (76063) (76064) (76065) (76066) (76067) (76068) (76069) (76072) (76079) (76080)

PODÁVÁ, tedy když podá člen 2022 na ZO a od 2023 už bude nečlen měla by ZO vyplatit u ní podanou dotaci i nečlenovi když byl v době podání jejím členem.
<

Dle výtahu.

Hlavní podmínky pro 1D.

odstavec 7. POSTUP VYPLATY - to znamená že PODÁNÍ je něco jiného než VÝPLATA!

...

c)Poté, co ZO ČSV obdrží finanční prostředky na svůj účet, oznámí termín výplaty chovatelům včel, členům ČSVelektronicky nebo písemně na adresy uvedené na požadavku.

d)Chovateli včel -nečlenu ČSV, kterýpodal řádně a včas Požadavek včetně Potvrzení na sekretariát RV ČSV, bude dotace vyplacena sekretariátem ČSV.

JINÉ ZPŮSOBY VÝPLATY SE NEPŘIPOUŠTÍ.


...
Dotace 1.D. Podpora včelařství v roce 2022Část AObecné podmínkyÚčelem těchto pokynů je seznámit chovatele včel s hlavními podmínkami poskytnutí zemědělské národní dotace v roce 2022.Celé znění Zásad,...

7. POSTUPVÝPLATYFINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ a)Sekretariát neprodleně poté, co obdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace suvedením sazby na jedno včelstvo, tuto informaci zveřejní prostřednictvím svého webu –www.vcelarstvi.czb)Po poskytnutí finančních prostředků od SZIFzašle sekretariát RV ČSV, přidělenéčástkydotací na účtyZO ČSV.c)Poté, co ZO ČSV obdrží finanční prostředky na svůj účet, oznámí termín výplaty chovatelům včel, členům ČSVelektronicky nebo písemně na adresy uvedené na požadavku. Stejně tak oznámí chovatelům včelzpůsob výplaty –vhotovosti,bankovním převodemnebopoštovní poukázkou.Uvedení bankovního spojení chovatele včel na požadavku neznamená, že automaticky na tento účet bude dotace zaslána.Náklady za poplatky banky a za poštovné hradí ZO ČSV.d)Chovateli včel -nečlenu ČSV, kterýpodal řádně a včas Požadavek včetně Potvrzení na sekretariát RV ČSV, bude dotace vyplacena sekretariátem ČSV. Preferuje se způsob výplaty finančních prostředků převodem na účet. Výplata vhotovosti je
možná vurčeném termínu sekretariátem RV ČSV. Jiné způsoby výplaty se nepřipouští. Informace o způsobu atermínu výplaty dotace bude zveřejněna na webu ČSV.e)Chovatel včel potvrdí osobně podpisem převzetí vyplacené částky v Seznamu hobby včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2022nebo v Seznamu profesionálních včelařů, jimž byla vyplacena dotace1.D. v roce 2022nebo vřádku podpis bude uvedené číslo účtu chovatele včel.f)Za řádnou výplatu a vyúčtování dotace je odpovědný výbor ZO ČSV, který sespolečně s kontrolní komisí ZOČSVpřesvědčí o správnosti nahlášeného počtu včelstev, na které je požadována dotace.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76081


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Následující:gupa - Re: Jednani Rv
Předchozí: - Re: Jednani Rv


Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu