78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Baudis Jan (e-mailem) --- 6. 2. 2006
Re[2]: Mrazy a tenkostenne uly


>>Mám tušení, že horší zimování a delší pozorovatelný spad byl způsoben tím
> "průvanem".

> Podle mne tento závěr nevychází ze správných předpokladů. Znamenal by
> totiž, že VŠECHNY a JEN neuteplené úly trpěly průvanem. Což ovšem nevíme,
> neboť neznáme stav úlů na včelnici J.P.B.

Vzhledem k tomu, že se snažím (více méně jen pro vlastní potřebu)
ověřovat praktické rozdíly chovu včel v uteplených a neuteplených
úlech, dbám na to, aby se úly ve všem (kromě uteplení a oček)
shodovaly. Takže pro uteplené i neuteplené úly používám stejný typ dna
(což je možné vzhledem k tomu, že oba typy nástavků mají stejný
půdorys; je to krabicové dno, 10 cm podmet, šíře česna přes celou šíři
dna, ve dnu větrací síť - ta je ovšem při sbírání měli překryta
podložkou). Stejně tak jsem dříve používal shodný typ stropu (folie a
3 cm PS a na tom střecha proti dešti), dnes pro některé uteplené úly
používám průvzdušný strop bez fólie i za cenu horšího uteplení. (Jinak
pro informaci: rámková míra 39*24, čtvercový půdorys nástavku;
zimování zásadně ve dvou nástavcích.)

Ohledně průvanu - pochopitelně souhlasím. Průvan v úlu je mor na
zimující včely. Ale vzhledem k otevřeným očkům v neuteplených úlech
jím více trpí včelstva zde zimující (jenže otevřená očka neodlučně
patří k technologii chovu včel v jednoduchých nástavcích). Stejně tak
i bezfalcové spojení nástavků - i zde je větší možnost průvanu než u
falcovaných nástavků.

K výhodám zimování v neuteplených nástavcích patří větší sucho uvnitř.
Nejen kvůli většímu pohybu vzduchu díky očkům. Vnitřní stěna úlu je v
jednoduchých nástavcích chladnější než v uteplených (stává se, že
promrzá). Což znamená, že se na ní lépe sráží vodní páry. Tím se
snižuje koncentrace vzdušné vlhkosti ve vnitřním klimatu úlu a
zimování je tedy sušší (řekl bych, že tento efekt studených stěn
opravdu výrazně přispívá k suchu uvnitř - snad ještě více než očka).
Oproti tomu falcované uteplené nástavky mají problémy s vnitřní
vlhkostí v zimě - řešením tady je dbát na průvzdušnost stropu - nějaký
propustný materiál, aby se vodní páry dostávaly ven difusí.

Větší spotřeba zásob v neuteplených úlech v průběhu zimování ale
hlavně koncem zimy a v předjaří - to je prostě realita.

J. P. Baudiš

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14423


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu