78251

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 8. 2. 2006
Re:cech

Welser Rudolf :
> co říkáte na vývoj situace ohledně cechu prof vcelařů
.....

Myslím si k tomu jedno. Cech, (z podstaty)je sdružením řemesel. Může to být prakticky sdružení lidí, kteří jej založí a zvelebují na základě stanov . Cech není jedinečný termín na poli právnických osob v ČR. Je to naprosto běžný typ sdružení. Je specifický ale tím, že preferuje určitou takříkajíc řemeslnou kvalitu. To je hlavní odlišení vůči ostatnímu.

K vývoji situace.
Hlavním lákadlem je podle mě podoba a cíle. Nechci zde rozebírat ani jedno ani druhé.

Na serveru ČSV je plno nových informací. Mezi něma je i jedna, která odkazuje na Min. zemědělství a možnost zemědělců se zaregistrovat do databáze a přes elektronický podpis přímo kontrolovat stav, informace a podávaání žádosti o dotace, podle všeho půjde i o přímý kontakt se SZIF. To je jedna z alternativ, která když se časem " byrokraticky doladí", bude přímým pojítkem profesionálního včelaře. Na takovéto úrovni totiž doopravdy nepotřebuje včelař žádný spolek. Upozorňuji, že to ale spadá do úvahy pouze pro registrované zemědělce registrovaných dle posledních právních úprav. Podle mě, je to ten správný impuls být přímo napojen bez spolků, které papírování okolo státních podpor akorát obtěžuje.

Cech jako takový a jeho existence je o symbolu řemeslných mistrů a pravidel.

_gp_
http://vindex.ic.cz

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14507


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu