78210

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


M. Václavek (213.29.160.5) --- 15. 2. 2007

Ps. VELMI-SILNÁ A PŘESÍLENÁ VČELSTVA NEPOTŘEBUJÍ PODPOROVAT V JARNÍM ROZVOJI, ALE NAOPAK LECHCE SPOMALOVAT...RIZIKO ROJOVÉ NÁLADY!!!!!!!!!!( K TOMU POSLOUŽÍ NÍZKONÁSTAVKOVÍ ÚL )
S VELMI-SILNÝMI VČELSTVY SE NEDÁ ÚSPĚŠNĚ VČELAŘIT BEZ TVORBY ODDĚLKŮ...V OBDOBÍ PŘED KVĚTEM LÍPY MALOLISTÉ NESMĚJÍ BÝT VČELSTVA NA VRCHOLU SÍLY ( CCA 80 000 VČEL ),ALE V PŘEVRCHOLOVÉ SÍLE ( MEZI CCA 60 000-70 000 VČEL )...PRAVIDELNÝ ODDBĚR ODDĚLKŮ ( 1/4-1/3 PLODU )V INTERVALU 3-4 TÝDNŮ( TAKOVÝCH ODDBĚRŮ MŮŽE BÝT I VÍCE JAK 2( V ZÁVISLOSTI NA ZIMNÍ SÍLE ))...OBDOBÍ ODBĚRŮ KONČÍ BĚHEM ROZKVĚTU LÍPY MALOLISTÉ, PO TÉ VČELY NECHÁME V PLYNULÉM VÝVOJI ( ROJOVÁ NÁLADA UŽ NEHROZÍ...POKUD NĚCO ZÁSADNÍHO NEZKAZÍTE).

M. Václavek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20848


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu