78252

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Baudis Jan (e-mailem) --- 26. 3. 2007
Re: polystyrenové nádstavky


> pro přítele Baudyše co se tyká sololytu zevnitř nedoporučuji vzhedem k
> vlhkosti mám to vyskoušené nevydrží ani jednu sezonu

Tak nějak jsem to předpokládal.


> palubky jsou něco podobného(ikdyž nevím k čemu by tam byly)

Palubky tam vydrží (dávají se však většinou jen do úlu s pouhými 2cm
polystyrenu, mají tam význam i pro pevnost nástavku).

> Spodní a
> horní rám dobrý(vzhledem k manipulaci)ale s mého pohledu je to dost
> pracné.Co se týká síly polystyrenu věřte co se tímto PS včelařením
> zabívám vyskoušel jsem všechny síly od 4CM až po 8CM dnes už vim že
> ideální je 5CM silnější je scela zbytečné už to neovlivní tepelné
> stráty.Je to jako se zateplením rodinného domu nad 5CM už to nemá
> žádný význam.

Myslím, že u úlů je to přece jen něco trochu jiného než u rodinného
domku. U 5cm izolace se ještě sráží voda na stěnách. U 8 cm by už měl
být tento jev citelně omezen (u této síly by i při nočním ochlazení
měl být vnitřní prostor úlu tepelně už naprosto oddělen od vnějšího
prostředí)

Skutečností je, že aby se 8 cm izolace vyplatila, musí být konstrukce
úlu promyšlená a změněna metodika chovu. Samozřejmě jsou vyloučena
očka v nástavcích.

Co se konstrukce úlu s 8 cm PS izolací týče:

Např. nemůže být na jaře vysoký podmet a široké česno. Ideální lomené
úzké česno, které včely i na jaře zevnitř (z nízkého podmetu) dokonale
ovládají (a regulují přístup chladného vzduchu). Musí být dobře
izolovaný a zároveň průvzdušný strop (nejlépe krabicový s 10 cm volně
sypaných polystyrenových kuliček). (Průvzdušný strop je u takto silně
izolovaného úlu naprostou nutností, protože voda se na stěnách téměř
nesráží a tudíž je tam vysoká vlhkost vzduchu - vodní páry se
dostávají z úlu právě skrze strop.)

Co se metodiky chovu týče:

v zimě a předjaří včelstvo v jediném (vysokém) nástavku. Silně žádoucí
je v předjaří (i za mrazů) každodenně obsluhované napájení uvnitř úlu
(nejlépe v podmetu či na česně). První rozšiřování - ne o celý
nástavek, ale např. o třetinu či polovinu nástavku (podle situace)
(volný zbytek nástavku je vyplněn "buchtou" - (tj. např.
polystyrenovým kvádrem ošetřeným proti vykusování), aby jej včely
nemusely vyhřívat.

Výhoda - zimuje se jen tak silné včelstvo, které naplní jeden
nástavek. Zimní zásoby např. 12 kg (včetně nevytočených zásob z minulé
snůšky). Většinu zásob totiž včelstvo spotřebuje v předjaří a na jaře
k vytápění úlu při zahájení plodování - a právě tady ušetří důkladná
izolace spoustu zásob. Včelstvo se na jaře explozivně rozvíjí, takže v
době jarní snůšky má nejméně stejnou sílu jako včelí obři zazimovaní v
neuteplených nástavcích na 20-30 kg zásob. A navíc díky tepelné
izolaci může uteplené včelstvo uvolnit více létavek pro snůšku (v
neutepleném úlu musí zahřívat plod větší množství včel) - to má svůj
význam, hlavně když je chladný duben-květen.

Systém s 8cm PS izolace - to je intenzivní způsob chovu včel. Tj. je s
tím spousta práce. Ideální, když jsou včelstva u domu, kde včelař
bydlí, a kde nemůže mít větší množství úlů, takže potřebuje z každého
úlu - včelstva vytěžit maximum medu, a nevadí mu cena kterou za to
musí zaplatit - tj. vysoká pracnost při obsluze, náročná konstrukce
úlů.

Sám si musí každý zvážit, jestli mu tento způsob včelochovu něco
přináší.

Pro včelaře, který nemá včely u svého domu a má větší pozemek, je
zřejmě vhodnější extenzivní chov včel - tj. neuteplený tenkostěnný úl.
Snadná obsluha (jen občasný zásah), snadná konstrukce úlů. To vše je
výhodnější pro toho, kdo chce (a může) chovat větší počet včelstev. Za
extenzivní způsob včelochovu zaplatí včelař vyšší spotřebou cukru na
krmení a (v závislosti na klimatických poměrech a datu snůšky) nižším
výnosem medu z průměrného včelstva (i když u letní snůšky asi žádné
rozdíly ve výnosu mezi uteplenými a neuteplenými včelstvy nebudou).

Jistým kompromisem spojujícím některé výhody (i některé nevýhody) obou
úlových systémů jsou zřejmě středně uteplené úly.


J. P. Baudiš

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 21793


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu