78276

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


starotny (88.100.95.205) --- 11. 11. 2007
Gusto,je tu husto...

Tvůj příspěvek z 10.11.je zajímavý v mnoha bodech.

1. Kdo nevyzimuje včelstvo,nedostane za něj dotaci.Co s těmi,co si včely během roku včely rozšíří či zavedou.Nic.
2. Dle Tebe je statistika počtu včel nedobrá.V minulosti se k 15 květnu automaticky hlásil počet vyzimovaných včelstev,bylo to přesné a lehko zkontrolovatelné,taky nevím proč se od toho upustilo,snad že svaz má obavy z velkého úbytku včelstev a počká až si včelaři svoje stavy během sezony nahradí.S tím s Tebou souhlasím.
3. Státní zpráva přece nemůže kontrolovat / 1.9. / po
nakrmení včely ,to snad jsi nemyslel vážně,úředník se přece
včel bojí a nikdo by ho tam nedostal,kdo by to platil?
4. Tvoje přání a ještě několika dalších aby byly dotace D1
zrušeny se určitě nenaplní,naopak se v budoucnu zvýší,není jiná cesta.I ten nejstarší dědeček včelař,který měl v minulosti 50 včelstev a nyní má jenom čtvery si rád pro tu
dotaci dojde a bude potěšen a vůbec mu nebude vadit že podle Tvého názoru je to viditelné a podvodné jednání s D1.
5. Jsi zatrpklý vůči svazu a že jsi vystoupil je nasnadě a já Tě i chápu.Tvoje místo je přece jinde,víš asi kde.
6. Jak mají pochopit malovčelaři, řekněme do 30 včelstev a
kterých je kolem 95% že by se dotace v budoucnu dávala jen velkovčelařům na nákup či zařízení jejich provozů a aby jim tato dotace sloužila nakonec k jejich ziskům ?
Když malí skončí,velcí to nenahradí,protože ta jejich včelstva budou soustředěna v okruhu jejich provozů a ostatní lokality budou bez včel,což je již dnes patrné.
Mnohé vesnice jsou již dnes bez včel a člověk v nich žije
taky dál,čili nenaplňuje se prognoza že po zániku včel do
4 let skončí i lidstvo. Včela do přírody patří a je dobře,že i v budoucnu její existence bude podporovaná...

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25710


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
G. Pazderka (80.78.146.242) --- 11. 11. 2007
Re: Gusto,je tu husto...

Add5) Zatrpklý,
zklamaný,
zničený,
otráven,

snad ne i svazáky rozkraden ... :-)


Proti ČSV? Jdu jen proti podle mého názoru nesmyslům a stavím se rád v diskuzích proti těm, kteří tedy udržují svými názorovými proudy u nás na nereálných základech včelařství kvůli jeho budoucnosti.


Add4)KDE JSEM NAPSAL, ABY BYLA 1D ZRUŠENA!! ZRUŠIT A NOVELIZOVAT nebo chystat na jiné podmínky a podobnou pomoc včelařům je snad rozdíl!

Add3)Státní úředník kontroluje a kontrolovat klidně bude když bude mít avízo kam se podívat. Jsem často kontrolován. Jak to? Že není kontrolován stejně i malý včelař?? Výmluvy typu, že to nemá kdo dělat jsou lež.


K dotaci na opylování proč je v podstatě podvodné a prohnilé:

Hodně se jedná oto, že někdo zazimovává PRAVIDELNĚ třeba 40 včelstev, ale ve skutečnosti na začátku opylovací sezony má jen 5-10. Objednavatel opylení (třeba i stát) by toto měl považoval za nehorázný podvod. Sám jsem zažil např. srážky za slabá včelstva, která jsem přisunul a nedostal jsem od pěstitele plnou cenu na včelstvo!

Chci vidět (také pro Emana a jeho názor o "zasloužení se") jak nějakému zemědělci, co si objedná opylení kultur, budeš vysvětlovat to že tvých zjara přisunutých 5 včelstev je ve skutečnosti 12 (po rozdělení nebo rojení), na které požaduješ plnou cenu za opylení?

Add6) To jak to rozvádíš Ty a je to blbost. Já mluvím o hranici (viz níže) někde kolem 6-12 včelstvy. Kdo umí vyzimovat včelstva pravidelně v takové minimální toleranci, může se snad podle mého názoru považovat i za zkušeného včelaře.
Limit 30 včelstev by ale nebyl k zahození (možná i zákonných 40), ale to bych musel být bezohledný velkovčelař a to já zatím nejsem. Rád zohledňuji a ctím kolegiálně zkušené včelaře.
Takový limit dotovat více než např. 10 vyzimovaných včelstev je dobrý. Může se přesněji přispívat těm, kteří doopravdy udržují chovy včelstev na určité výši a ne proty, kteří si jeho (kdo vyzimoval) včely jako roj chytí nebo udělají nějaký oddělek a honem si navyšují před 1.9. stavy nějakými mrzáky, které nepřezimují. Minimální limit je vhodný a měli by to pochopit hlavně ti, kteří by ho nedosáhli.

ZDRAVOTNÍ OKÉNKO S VD A 1D!!

Mít např. 12 zazimovaných a 10 vyzimovaných včelstev je lepší ze zdravotního hlediska pro ostatní chovatele než mít 20 zazimovaných a 10 vyzimovaných. ...
--------------------------------------------------
Dnešní 1D může určitým poměrem za přemnožení VD!!!
--------------------------------------------------
Je logické, že by se zdravotní stav včelstev velmi zlepšil, protože by už nedosáhli "včelaři" na dotaci za slabé mrzáky plné VD. Takže je nebudou zbytečně udržovat.A nakonec : TOTO JE NEPODLOŽENÉ BLÁBOLENÍ. Malé chovy jsou nahraditelné!!

Sám mám několik stanovišť na Břeclavsku a nebyl by problém je rozšiřovat a zhušťovat, kdyby tu nebyli někteří přihlouplý malochvatelé, kterým jsem viditelně trnem v oku. Můj průměr na mapě je cca 25 km a to není málo. A stačilo by zde asi 5 takových větších včelařů jako jsem já místo cca 400sty malých zájmových.

>Když malí skončí,velcí to nenahradí,protože ta jejich včelstva budou soustředěna v okruhu jejich provozů a ostatní lokality budou bez včel,což je již dnes patrné.
<

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25712


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
(85.160.155.98) --- 11. 11. 2007
Re: Gusto,je tu husto...

Není 1D náhodou dotací na včelstva, která opylovala krajinu v běžném roce? Nikoli v budoucím?
Kde je napsáno, že nemohu v zimě (či předjaří) včelstva pospojovat (z jakéhokoliv důvodu)? V běžném roce svoji práci pro stát odvedla, v roce následujícím budu žádat dotaci na včelstva v tom roce chovaná...

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25713


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
G. Pazderka (80.78.146.242) --- 11. 11. 2007
Re: Gusto,je tu husto...DULEZITE!!

(85.160.155.98):>Není 1D náhodou dotací na včelstva, která opylovala krajinu v běžném roce? Nikoli v budoucím?
Kde je napsáno, že nemohu v zimě (či předjaří) včelstva pospojovat (z jakéhokoliv důvodu)? V běžném roce svoji práci pro stát odvedla, v roce následujícím budu žádat dotaci na včelstva v tom roce chovaná...<
....
------------
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ!!
Prosím Vás o připomínky, protože jsem rozhodnut veškerou diskuzi zpracovat jako věcnou připomínku na MZe a další instituce bdící nad dotacemi.

Jde oto, že se tímto způsobem dá omezit šlompáctví mezi včelaři a dotovat jen včelstva, která se podílí od začátku do konce běžného roku.
------------

Jak je počítán medný průměr u nás? Z vyzimovaných včelstev doufám.

Jestli na jaře pospojuješ a uděláš z 20 včelstev např. 10, tak máš přeci jen 10 včelstev na začátku opylovací sezony.

Jestli z těchto včelstev uděláš oddělky, nic to nemění natom, že opylení během roku je od 10 vyzimovaných včelstev.A to i v tom případě, že chytneš cizí roj nebo uděláš oddělek nebo smetenec. Záleží natom, jestli takové včelstvo jsi schopen udržet pro opylení dojara.

Zkrátka logické je, že když v roce 2008 vyzimuješ 20 včelstev a ty před sezonou(leden - březen) pospojuješ (prodáš) na stav např. 10, v září 2008 za rok 2008 odevzdáš požadavek na 10 vyzimovaných včelstev bez ohledu na průběh navyšování nebo snižování Tvého stavu včelstev během sezony.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25714


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
(85.160.178.31) --- 11. 11. 2007
Re: Gusto,je tu husto...DULEZITE!!

Dostávají-li se dotace v září (třeba 2007), chápu je jako peníze za opylení provedené včelstvy v roce 2007. Opylovávaly i oddělky, které jsem během jara/léta vytvořil a dospěly do požadované síly (myšleno pro žádost o dotaci).
Proto nevidím problém v tom, že je v NÁSLEDUJÍCÍM roce (2008) pospojuji v předjaří (nebo už v zimě).
Opylovací činnost včel je na podzim již jen mizivá (oproti sezóně) - tak proč by mělo vadit, že je v zimě pospojuji??? A další rok se začíná znovu a dotace jedou taktéž znovu...

Ne zcela chápu, proč chceš být papežštější než papež a "omezit šlompáctví mezi včelaři a dotovat jen včelstva, která se podílí od začátku do konce běžného roku"...

Jinak by ovšem vše bylo, pokud by se dotace dostávala např. na počet včelstev k 1. květnu běžného roku...
Ale tak to není - tudíž nevím, v čem je problém...???

Nevidím nic špatného v tom, že někdo využívá systém v celé jeho (legální) šíři a nikoliv jen omezeně, jak si zrovna Ty myslíš, že by to mělo být. Nicméně to je Tvoje volba - ale neomezuj v ní jiné...!

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25715


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
(90.176.2.8) --- 11. 11. 2007
Re: Gusto,je tu husto...DULEZITE!!

Gusto uvědom si základní a velíce důležitou věc a to že ty jako GP n e j s í žádným partnerem pro jednání s Ministerstvem zemědělství !!!
Všechno co uděláš bude spíš ke škodě pro mnoho včelařů a už neměj pocit křivdy ke své osobě ze strany ČSV. Je to pouze tvá osobní věc, že si vystoupil ze ČSV.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25716


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
(85.160.178.31) --- 11. 11. 2007
Re: Gusto,je tu husto...DULEZITE!!

>>>Všechno co uděláš bude spíš ke škodě pro mnoho včelařů

K tomu bych se přidal:

Tvojí omezenou schopnost přizpůsobit se systému dotací a závist spolu s uraženou ješitností chceš řešit změnou toho systému... Vydáš spoustu energie, staneš se ještě více zapšklým a ukřivděným a co z toho?

I kdyby se Ti to povedlo, jaký co to (komu) přinese...?

Nebylo by lepší najít si nějaké jiné hobby...?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25717


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
Eman (194.149.115.135) --- 12. 11. 2007
Re: Gusto,je tu husto...DULEZITE!!

Nemyslím si, že by byl Gusta uražený, zapšklý a ukřivděný. Chápu jeho názory a v podstatě s ním souhlasím. Ale hra je rozehrána a pravidla se měnit nebudou. Nejpravděpodobněji nás vyžene ze hřiště hlídač až si zakopneme míč přes plot.


>Tvojí omezenou schopnost přizpůsobit se systému dotací a
>závist spolu s uraženou ješitností chceš řešit změnou toho
>systému... Vydáš spoustu energie, staneš se ještě více zapšklým a ukřivděným a co z toho?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25718


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
Pepa (90.176.2.8) --- 12. 11. 2007
Re: Gusto,je tu husto-"nic špatného jsem neudělal" !

Gusto. Děláš si zbytečné starostí. Opravdu hra je rozehráná. Že včelařství má mnoho chyb, lze s tebou souhlasit. Za pár let nebude co řešit i kdyby bůch seděl v ÚV. "Generál bez armády bitvu nevyhraje"Dnes mladí opravdu nemají zájem o tuto činnost.
A kolem dotaci , slova bratra Čunka : "Nic špatného jsem neudělal i když jsem měl 3.5 milionu na účtu". Ty se zatěžuješ kolem nějaké stovky, kterou si včelař veme a včely už nemá, spíš ani o tom neví.
Tak všem pěkný den.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25719


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu