78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Martin (89.103.58.195) --- 4. 3. 2008
Re: Dotaz zacatecnika

Legislativy se nebojte, ta není tak složitá jako jsou lidé.
Než odpovím na položené dotazy je nutno se předně zabývat prevencí. Ta spočívá ve vhodném umístění včelstev. Žádný zákon přímo neukládá ani nenařizuje, kde mohou být včelstva chována tzn., že je na včelaři, aby si sám zhodnotil, kde bude chovat svá včelstva (v lese, ve městě atd.). Umístit včelstva lze tedy obecně všude za předpokladu, že máte souhlas s umístěním svých včelstev od vlastníka pozemku či jeho nájemce. Již v počátku je však nezbytné si zodpovědět, zda umístěním včelstev a nasměrováním česen nebude docházet k obtěžování nad míru přiměřenou poměrům (pojem z občanského zákoníku-§ 127), jedná se o tzv. sousedská práva. V praxi se jedná o nejčastější a nejnepříjemnější spory. Další prevence spočívá v chovu mírných včelstev a v jejich správném ošetřování.
Teď k Vašim otázkám. Trestní odpovědnost za to, že Vaše včela někoho bodne nepřipadá do úvahy. Bodnutí hmyzu obecně patří k životním nepříjemnostem. Nemusíte se dokonce bát ani toho pokud by měl např. alergik na včelí bodnutí neadekvátní reakci (šok). Každý alergik se sám musí chránit, tím že bude mít u sebe základní lék proti alergii (toto je již i ustálený názor judikatury), protože bodnutí připadá do úvahy i od jiného hmyzu a kdekoliv. Pokud se Vám vyrojí včely nemusíte se bát ani hasičů. Hasiči vyjedou a včely odstraní jen tehdy, pokud by mohlo dojít k ohrožení obyvatel (např. ve městě na dopravní značce se usadí roj nebo v zahrádce mateřské školky apod.). Tyto zásahy jsou zdarma.
Máte možnost uzavřít pojištění odpovědnosti v občanském životě, které se vztahuje jak na škody způsobené na zdraví, na věci tak i na škodu finanční způsobené občanem tak i při jejich chovu (je nutno prostudovat ve smlouvě definice hospodářské zvíře, protože ač do této skupiny včela patří, některé pojišťovny je tam nezahrnují).
Ve stručnosti snad vše. Toto téma je velmi složité a svým obsahem se hodí na přednášku.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 27798


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu