78287

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


KaJi (88.103.157.154) --- 22. 6. 2008
Re:

Vilda:

.....Pokud budu já mít angínu, není důvod, aby se celá vesnice začala léčit na angínu, ale léčit se musím v prvé řadě já. Léčení by mělo být organizované a ne, jak si kdo umane .....
------------------

Já v tom vidím rozpor. Takže až mi bude v monitorovaném včelstvu gradovat spad VD, mám :
1/ v prvé řadě léčit já?
2/ počkat až to někdo zorganizuje a v srpnu rozdá Gabon?

Já jsem pro /1/ :-)

A příteli, udělej si rozhovor s novinářem (laikem) aby napsal článek pro laiky.
Uvidíš co se dočteš.

---------------------------

Jedno se mi na VMS (varroamonitoring system) líbí. Právě to, že si můžu porovnat spady. Mě je to jedno, můžu to dělat i bez VMS. Mám víc stanovišť i pár znamých, co to sledují, a tak vím o jak variabilní záležitost jde i na jednom stanovišti.

Karel Jiruš

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 30085


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
KaJi (88.103.157.154) --- 22. 6. 2008
Re:

No ještě jsem se podíval, co jsme řekl:

http://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/krkonose_vcelari_olesnice20080613.html
„Když ostatní budou vědět, že se u mě přemnožil roztoč, mohou včas začít s léčbou. Systém by měl varovat ty chovatele, kteří budou stránky sledovat, ale nebudou měřit spad,“
--------
Že by měl někdo léčit, když se u mě přemnoží roztoč jsem tam nikde nečetl.
Kdyby výsledkem článku bylo to, že pár lidí bude o podložkách přemýšlet, budu spokojen. Takhle jsme se alespoň viděl v novinách :-)

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 30086


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Vilda (88.101.24.174) --- 23. 6. 2008
Re:

Gabon se nerozdává v srpnu, ale koncem června nebo počátkem července, kdy se dává do včelstev (po vytočení medu). Kdo samozřejmě potřebuje co nejvíce medu, zpravidla spláče nad výdělkem. Jako řada včelařů loni, když čekali na slunečnici. Gabon v srpnu již nic nespasil. Přesto mě zaráží, nízký spad v tuto dobu. Že by se situace sama vyřešila,pochybuji. Zmínil jsem že v srpnu nebývá co napravovat a někdy i léčit. Proč tedy v srpnu rozdávat gabon ??? Rozhovory s novináři - laiky zásadně nedělám, stačí mě to, co vidím ve Včelařství. Tam by jeden očekával odbornost. A pokud snad ano, vyžádám si korekturu před tiskem. Pak se v textu neobjevují holé laické nesmysly. Pokud ostatní budou varroasystém sledovat, nevím proč by měli léčit podle toho, že se u mě přemnožil roztoč. To odporuje zdravému rozumu. A že sledování spadu roztočů, jak jsem již dříve uvedl, není žádné nóvum, není třeba polemizovat. Nařízení SVS je závazné pro každého chovatele a tedy i pro včelaře. Kdo ho nedodržuje, nechť nevčelaří. Škodí ostatním včelařů a hlavně včelám. Stačí pouze, a to v přiměřené míře, dodržovat, co jest doporučeno, a taktéž to dělat a vše bude O.K.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 30087


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
KaJi (88.103.157.154) --- 23. 6. 2008
Re:

Vilda:
Gabon se nerozdává v srpnu, ale koncem června nebo počátkem července, kdy se dává do včelstev (po vytočení medu). Kdo samozřejmě potřebuje co nejvíce medu, zpravidla spláče nad výdělkem. Jako řada včelařů loni, když čekali na slunečnici. Gabon v srpnu již nic nespasil.
------
Jak kde, jak kde. :-)
S tím posledním naprosto souhlasím.
Přesto bylo prý na minulé poradě opět rozhodnuto, že Gabon bude rozdáván na začátku srpna, vyhláška, nevyhláška.

Naštěstí mi zůstal ten od loňska, takže vlastně jsme vzorně připraven s ročním předstihem :-)

Ale otázka je, kdy ho nasadit.
Je zde stále hamletovská otázka:
.........Pokud budu já mít angínu, není důvod, aby se celá vesnice začala léčit na angínu, ale léčit se musím v prvé řadě já. Léčení by mělo být organizované a ne, jak si kdo umane .....

:-)

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 30089


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Vilda (88.101.24.174) --- 24. 6. 2008
Re:

Kdy nasadit gabon ??? Samozřejmě okamžitě !!! po vytočení medu. Já to praktikuji tak, že nasazuji výkluzy pod medníkové nástavky a současně dávám mezi plod gabony. Někdy to může být, pokud skončí snůška, i počátkem července. Včely se od gabonů k medu nedostanou a mám to při jedné operaci. Pokud přijde nějaká pozdější snůška, je včel. Po odstrabění gabonu je potřeba hlídat spad i v srpnu, z důvodu reinvaze - viz ing. Čermák,CSc., a pokud reinvaze nastoupí je možno aplikovat znovu již použitý gabon. Informace z VÚVč, doporučeno použité pásky dávat do stejného včelstva z důvodu přenosu nemocí.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 30097


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
KaJi (88.103.157.154) --- 23. 6. 2008
Re:

Nařízení SVS je závazné pro každého chovatele a tedy i pro včelaře. Kdo ho nedodržuje, nechť nevčelaří. Škodí ostatním včelařů a hlavně včelám. Stačí pouze, a to v přiměřené míře, dodržovat, co jest doporučeno, a taktéž to dělat a vše bude O.K.
------
Jak kde, ale naše vyhláška (HK)- a možná i další kraje - nařizují monitorovat dvěma včelařům v ZO.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 30090


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
J.Šefčík (90.176.2.8) --- 23. 6. 2008
Re: Formidol - Gabon

SVS vydala nějaké nařízení a je pro každého včelaře závazné. Kdo ho nechce dodržovat ať přestaně včelařit a nebude škodit jiným. Gabon v současné době se n e s m í používat. Jsou nějaká pravidla jak a kdy je to možné. Teď lze velíce úspěšně a srovnatelně s Gabonem preventivně léčit Formidolem.Stačí se podívat do časopisu Včelařství a v příloze je podrobný postup tlumení roztoče. Jsou tam další články ohledně tlumení roztoče jenom se stačí podívat.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 30091


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
KaJi (88.103.157.154) --- 23. 6. 2008
Re: Formidol - Gabon

Šefčík:
Gabon v současné době se n e s m í používat.
--------------
to snad tady nikdo netvrdil, že by se měl POUŽÍvat v červnu.

S Vildou jsme v harmonické shodě že:
Vilda:
Gabon se nerozdává v srpnu, ale koncem června nebo počátkem července, kdy se dává do včelstev (po vytočení medu).

A to dokonce i s platnou vyhláškou SVS:
http://www.svscr.cz/download.php?idx=2756
Článek 4:
3. Ochrana plodu zimující generace a současně i
ochrana před reinvazí roztočů v podletí = v období
měsíců červenec až srpen, co nejdříve po posledním
odběru medu (medobraní) použitím přípravků:
GABON PA92 nebo GABON PF90.

Takže, já nevídím žádnou překážku v tom, aybch oddělky, roje atd za 14 dní začal léčit Gabonem. Pokud blbě čtu, tak mě opravte.

Jak jsem tak četl, tak jsem prohlédl sůj omyl ohledně monitoringu, dvě včelstva na území Zo už neplatí, teď by to měl dělat opravdu každý. To bych chtěl opravdu vidět, jak se v praxi uplatní toto:
Článek 6:
5. Chovatelům včel se nařizuje kontrolovat zdravotní
stav svých včelstev, stupeň napadení zejména
trubčího plodu roztoči a namátkově sledovat
přirozený denní spad roztočů. Při podezření
na rostoucí intenzitu varroázy nebo při jejím zjištění
v plodovém období oznámit tuto skutečnost místně
příslušné ZO ČSV.
6. ZO ČSV se nařizuje evidovat hlášení včelařů o
zhoršené nákazové situaci, zajistit jeho ověření a včas
organizovat léčebné ošetření včelstev v obvodu své
působnosti postupem podle oddílu I, článku 4, bodu 2
tohoto nařízení. (což je Formidol).

Tedy že by ZO organizovali nasazování Gabonu tam nikde nevidím. Jen že včelař má co nejdříve po vytočení medu v červenci a v srpnu nasadit Gabony.
------------- :-)

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 30094


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
Vilda (88.101.24.174) --- 24. 6. 2008
Re: Formidol - Gabon

Vážení, pokud se zamyslíme nad problémem léčení včelstev logicky, tak nebudeme jednat křečovitě. Oddělky se neúčastní snůšky v běžném roce, proto je možné aplikovat, a jistě je to přínosem, gabon již ke konci června. Ochráníme tím v prvé řadě líhnoucí se dlouhověké včely a ty se nám pak odmění v síle vyzimovaného včelstva. Taktéž roj, a zdůrazňuji, pokud je můj ( cizím si zadělávám na možné a téměř jisté problémy), bez ohledu na to, zda je z května nebo z června přeléčím !!! Větrání ucpu a klasicky fumiguji - dvě kapky na pásek. A účinnost ??? 100 % - není žádný zavíčkovaný plod. Pokud se náhodou účastní snůšky v roce rojení, nemá to žádný vliv na rezidua léčiv v medu. Včely si je sebou nenesou. Takže, pokud to shrnu, produkční včelstva léčíme dle nařízení SVS a KVS. Neprodukční včelstva dle situace a jejich potřeby

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 30101


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
Vilda (88.101.24.174) --- 24. 6. 2008
Re: Formidol - Gabon

Formidol začíná být pro někoho v současnosti modla. Není bohužel samospásný a jeho fungování ve včelstvu je velice krátké ve srovnání s gabonem. Dobu užití gabonu jsem zmínil již v dřívějších příspěvcích. Pokud nemáte již snůšku (i třeba koncem června) není nač čekat. Vytočíte med, dáte gabon a pohlídáte si reinvazi a eventuelně použijete ty samé pásky znovu. Uvědomte si jedno, že maximální účinnost formidolu je tehdy, kdy koncentrace je takové úrovně, že Vám začnou hynout čerstvě vylíhnuté mladušky. A docilte toho po celou dobu aplikace. Teplota se mění, tím se mění odpar, vliv velikosti česna (nějaké ucpávání česna vede k lividaci včelstva-pozor,není to fumigace), míra větrání a to mluvím o tom, kdy desky jsou mezi nástavky a páry kyseliny padají v uličkách dolů. K postupů tlumení roztoče ve Včelařství mohu říci pouze to, že je to tam každý rok a jsou houfy těch, kteří to ani nečtou.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 30099


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Vilda (88.101.24.174) --- 24. 6. 2008
Re:

SVS vydává vyhlášku zpravidla počátkem roku. KVS ji v podstatě opíší a vydají jako své závázné nařízení. Alespoň to u nás (JM) zatím fungovalo. Je tam popsáno léčení od jara nátěry - kdy a jak. Samozřejmě v posledním roce se přijal přísnější postup a nátěry byly od dvou roztočů na včelstvo výše. KVS zpravidla obecnou vyhlášku SVS zpřísní s ohledem na místní poměry. Doposud platilo, že gabon se dává povinně, když bylo více jak 30% stanovišť po zimním vyšetření pozitivních, nebo byla zjištěna invadovost trubčího plodu nebo byl překročen denní spad roztoče. S tímto, pokud přijdete za veterinářem, musí Vám potvrdit objednávku na gabony. (pokud je nemáte v rezervě.) VÚVč Dol ústy ředitele prohlásil, že jsou schopni druhý den expedovat gabony. Lze to urychlit zasláním objednávky faxem a potom poštou. To už se pak míjí balík s originálem objednávky na poště. Jak pravil Dr. Kamler, musíte veterináře přesvědčit, že gabon je nutné nasadit. Strohé konstatování - potřebuji potvrdit objednávku na gabon - je naprosto špatné. A rád bych věděl, který veterinář nepotvrdí objednávku, pokud mu sdělíte, že Vám denně padá 20 nebo 30 roztočů a nebo pokud mu přivezete trubčí plást plný roztočů.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 30098


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu