78133

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Dušan --- 23. 5. 2003
Evidence členů-stanovišť ZO ČSV

Pro letošní (2003) aktualizaci seznamů členů ZO (ÚV) ČSV v souvislosti s vyplácením "dotací" není centrálně řešena otázka vhodnosti programu pro počítačové zpracování!
Kdy bude přiděleno REGISTRAČNÍ ČÍSLO CHOVATELE?
Pomáhá počítačová varianta evidence? Jaký program používáte?

Dušan

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 3092


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu