78252

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Vesely Emanuel --- 10. 6. 2003
Re: Obeznik 3/2003

Mě to fungovalo. Ale o nic jsi nepřišel, polovina ZO nenahlásila zimní
úhyny a ty poslušné dostanou nějakou dotaci na obnovu.

 
 


 

 
 

 ! "
#$%

 

&'$
%
()!*+,-!+.!
% (
/

&,*)",. 
0 1!&,!"*,0
 ,)(/
 ! "#$" %
 &
!0 )23*)+/(

244 56
6&-7& ,4 *!0
 8
%.
%,4 (!  %) 202) (
!+. !%94 : "2)
 % ) 10,) (/
"0!0
;&-7&! 0 )"0!
! %303! )&.! !!24456"*,0,4
!03)!
 (! %
%
8
"0%+ 
!
 (! +
!)"!,)

!+
,;&-7&0
<
+")"

%
"0"4
"
)
2 (! 244
56 3*"*,0,4%"
 ,)!%
/ (
/"!*8=44 (! !) * 02 0
",
"")"
0"24 56
&' $
%
) +. ""44! +
 ) 0
 
 !

(! 2%4230 %0
4 03+ 1>
+ '
+%/!, , *%+ ."( 

 56 ,') 
) %
!
8 56?3+. 56!'"
3 4! 34"*
0
+
%"
 ,)0
)
"0 
/"!*8=44
1",)
56-7&
*0 4*,0,)/=/=+ 4"4 %
 !1!.+)* .+4
,'8=4/
+ 
24" %!", ! 8"
4")"
0."0"4
 01) + %"423) 30! =0
1/ %
 11* !", ! ! 56 %0" 30! 1
+
!
!
.", )! 21+424

456%
!,
 $ +,3
108)%)!+
10%
%,+
0)
%248"0+
0/"*! 8"
4"0"4
2 (! 
' (
/
&8!0+
0410,)!"
 )+4A5-B
 '= )1!+ (! *!! 
'
*,0!"0" 2 4 (! "10

 ,03-B0" (11)! ,)

%
%%"( 
%+ .0 -B 8'0 (7)"! " 41,0
! 
!!
+,!3  -B 10,) 24 41,0 ")!2 3+8
!/ ,04 + ! ,) , 
"0+,0
.!%303! )C,%,*!24
"0 +% ,
!"0!0 ,04-B
&
0)D"0 
"0"+,0
.! 
! ,04-B 4"
 1A5-B%,!
04 +8!!
 )"0)+4"
"!+4 )
()"0"4 0

2 4 8 (! &8"

.0
24"23

!" 
 ) ""!+4 )0

"0"/8
$ ,)"$
!
 8
"0" 
(
! )"0E
")!
F20?
)%) ,04(:72 %3)"%031')"0"!/
30)!%,
*!!
!"1.!=4
G (! "0, ,1+
')! 
 
+ 1%24.".!141
(456
+ 
24%
,1",
2 3 (! !) *

 (!1 ,,
()"0"
/=/"
)""3"(456 +."0*4,') 
) 0
H
!"I" $F
----- Original Message -----
From: "Kristl Pavel" <Kristl/=/oez.cz>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Tuesday, June 10, 2003 7:03 AM
Subject: RE: Obeznik 3/2003


Dobré jitro,
ať koukám, jak koukám, zobrazuje se i pouze první prázdná strana
nahoře se znakem ČSV.
Jinak nic. Je dokument v pořádku?
Pavel

> Právě jsem dal na svazovou stránku text nového oběžníku číslo
3/2003,
> který podrobněji opisuje, co se děje ohledně jednání o příspěvku na
> obnovu včelstev po zimě 2002/2003.
>
> Přímý odkaz: http://81.0.228.38/attachments/ob303.pdf
>
> S pozdravem
>
> Lněnička
>
>


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 3225


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
ČSV - Odborné oddělení --- 10. 6. 2003
RE: Obeznik 3/2003

No pokud vezmu částku 80 milionů a odhadnu, že by obnovili okolo 100 000
včelstev, tak mi to vychází na 800 na jedno obnovené včelstvo, což zase
nepovažuji za tak malou částku.

S pozdravem

Lněnička

> -----Original Message-----
> From: Vesely Emanuel [mailto:eman.vesely/=/cesa.cz]
> Sent: Tuesday, June 10, 2003 7:13 AM
> To: Vcelarska konference
> Subject: Re: Obeznik 3/2003
>
>
> Mě to fungovalo. Ale o nic jsi nepřišel, polovina ZO
> nenahlásila zimní úhyny a ty poslušné dostanou nějakou dotaci
> na obnovu.
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 3228


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu