78252

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


M. Václavek (93.99.204.43) --- 13. 6. 2010
Re: krmit,nekrmit cukrem

Ve Smiřicích začíná snůška třešněmi. Vrby sice v okolí jsou, ale jde jen o pár stromů, takže žádná významná snůška z nich není.
Až na ojedinělé výjimky pár buněk jsem nikdy neměl problémy s vytáčením zkrystalizovaného medu.

Zajímalo by mě, jak je ten rozbor medu citlivý. Typuji, že by nic nezjistil i při 10% zastoupení medu původem z cukru zkrmeného minulý rok v podletí.

Nektar obsahuje v průměru 40% sacharózy (myšleno ze sušiny). Výsledný zralý med už jen zhruba 1%. Hranice dle normy Český med je 5%. Je to kvůli tomu, že při velmi intenzivních přínosech včely nestíhají vpravit dostatek invertázy do sladiny, následkem čehož se doba zrání prodlužuje natolik, že je med často dříve prodán, než úplně uzraje. Nevadí to, protože do pár měsíců má to 1% také. Pokud se ze 40% stane do půl roku 1%, kolik procent zůstane po půl roce ze 100%? Pokud platí přímá úměra, tak jsou to necelá 3%. I kdyby to bylo 10%, je to stále natolik málo, že i pří mé nadsazené modelové situaci (druhá věta druhého odstavce) by šlo o zvýšení koncentrace sacharózy o pouhé 1%. Vlivem toho, že čerství přírodní med je velmi enzymaticky aktivní, lze očekávat, že se ono navýšení během toho modelového půl roku vyzrávání stane zcela zanedbatelné.

Těmito úvahami rozhodně NIKOHO NECHCI NABÁDAT k tomu, aby záměrně falšoval přírodní med medem z cukru. To ho jsou schopni jen vydřiduchové, nikoliv včelaři!
Chci jen obhájit svůj názor, že obavy z těch zanedbatelných pár kg medu z cukru, které se ve výsledku mohou dostat do medometu, jsou pouhopouhým nošením dříví do lesa. Za prvé to nikdo nezjistí a za druhé tím nikomu neublížíte.

//\/\\//

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 45153


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu