78252

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Miroslav Holý (90.183.224.249) --- 18. 1. 2015
Re: ukončení členství v základní organizaci

Dovoluji si doplnit, že povinnost vyšetření zimní měli na varroázu se týká každého včelaře bez ohledu na to zda je členem ČSV či nikoli. Zodpovědnou osobou jste vy až do okamžiku, kdy oznámíte změnu chovatele do Hradišťka a Vašemu otci bude přiděleno registrační číslo chovatele a stanoviště.Tiskopis hlášení do Hradišťka najdete na http://www.cmsch.cz/store/formular-vcelstva-1-6-012.pdf Povinnost vyšetření zimní můžete samozřejmě splnit tak, že vzorek na vyšetření pošlete sám nebo po dohodě Váš otec do kterékoli akreditované laboratoře. Ke vzorku měli je třeba přiložit vyplněnou žádanku, pro vyšetření ve VÚVČ ji najdete na http://www.beedol.cz/zkusebni-laborator/#zadanky , pro vyšetření v některém z výzkumných ústavů veterinátních ji najdete na http://eagri.cz/public/web/file/234681/Objednavka_laboratorniho_vysetreni_vcel_2013_01_23.pdf
V obojím případě je třeba vyplnit údaje o chovateli včetně registračních čísel a označit důvod odběru - monitoring varroázy EpM300, rozsah vyšetření - varroáza.
Vyšetření hradí stát pouze tehdy, je-li žádanka potvrzena příslušným inspektorátem SVS a vzorek odeslán do jím určené laboratoře. Nejpozdější termín odeslání vzorků je 15. února. Společný odběr a odesílání vzorků včetně vyřízení všech formalit, které včelařské spolky zajišťují pro všechny včelaře na svém území, je pouze servis, který každý rozumný včelař rád využije. Slušný včelař pak donese vzorky k vyšetření zdravoťákovi nebo místnímu důvěrníkovi či jednateli v dohodnutém termínu sám a nenechá se tím něšťastníkem shánět a doprošovat.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 65729


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
R. Pol�ek (85.71.180.241) --- 18. 1. 2015
Re: ukončení členství v základní organizaci

Pokud nechcete studovat detaily kolem administrace toho předávání, tak je ještě jedna možnost. Jednodušší, i když z hlediska financí dotace D1 a platby za členství v ZO možná ztrátová.
Otce na jaře prostě nahlásíte jako nového chovatele, třeba mu necháte i z oddělků na zimu 2015 - 16 vytvořit i nová včelstva a až budete dva chovatelé vedle sebe, tak Vy kdykoliv potom nahlásíte nulový počet včelstev a skončíte, zatímco otec si o ty včelstva navýší svůj počet včelstev.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 65730


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu