78252

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Ivan Cerny --- 30. 7. 2004
Re: monitoring

NMaN> dělal někdo z vás monitoring spadu roztočů ( dvojitá podloľka )???
NMaN> jaké letos máte výsledky ???
Podloľky jsem dal na konci června a kontroloval po 14 dnech, tak mám
zatím dvě měření:
12.7. ...samá nula,
26.7. ...4 varroy na 8 úlů,
takľe zatím úplná paráda. Trochu na podloľkách uklízejí mravenci a
ąkvoři, doufám ale, ľe ne právě ty varroy.

Málo roztočů vąem přeje Ivan


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 6681


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu