78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Český med s.r.o. --- 8. 10. 2004
Re: Daňový zákon.

Posílám plné znění zákona o dani z příjmů, které se týká osvobození ostatních příjmů podle §10. Týká se to všech ostatních příjmů, ale jen do určité výše. ČSV prosadil daňovou úlevu pouze u včelařů podnikatelů, ktří mají jen do 40 včelstev, což ale asi není skoro nikdo. Ti mají osvobození příjmů 500,- Kč na jedno včelstvo s podmínkou, že nesmí mít v daném zdaňovacím období více, jak 40 včelstev.
U ostatních včelařů, kteří nejsou podnikateli platí obecné osvobození ostatních příjmů do 20.000,- Kč, ale to je pro úhrn všech těchto ostatních příjmů dohromady. Znamená to, že například když do výkupu dodáte např. za 10.000,-Kč padaná jablka, tak Vám na včely už zbývá osvobození jen z 10.000,- Kč. Od příjmů se odčítají prokazatelně vynaložené výdaje, což je u včelaře cukr, včelařské pomůcky, cestovní výdaje apod.
Toto osvobození bylo dříve 10.000,- Kč a nyní je zvednuto na 20.000,- Kč. Znění zákona je následující:

§10 Ostatní příjmy

1) Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle §6 až 9, jsou zejména:
příjmy z příležitostných činností, nebo příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem)
3) Od daně jsou kromě příjmů uvedených v §4 osvobozeny
a) příjmy podle odst. 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 20.000,- Kč, přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 40, je částka 500,- Kč na jedno včelstvo.
4) Základem daně je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení.


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7445


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Jan Čáp --- 8. 10. 2004
Re: Daňový zákon.

Jestli dopbře čtu, tak v tom odstavci není řeč o tom, kolik má včelař příjmu
ze včelstva, ale jaká část příjmu ze včelstva je osvobozena od daně.

Neboli kdo má míň neľ právě 40 včelstev (kdo má víc, tak se ho to netýká
vůbec), nemůľe na včely chtít osvobození celejch 20.000,- (i kdyby neměl
jiný příjmy odst. 1 písm. a), ale jen počet včelstev krát 500,- Kč

Honza Čáp

> Znění zákona je následující:
>
> §10 Ostatní příjmy
>
> 1) Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýąení majetku, pokud nejde o
> příjmy podle §6 aľ 9, jsou zejména:
> příjmy z příleľitostných činností, nebo příleľitostného pronájmu movitých
> věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována
> podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem)
> 3) Od daně jsou kromě příjmů uvedených v §4 osvobozeny
> a) příjmy podle odst. 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka
nepřesáhne
> ve zdaňovacím období 20.000,- Kč, přitom příjmem poplatníka, kterému plyne
> příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet
> včelstev 40, je částka 500,- Kč na jedno včelstvo.
> 4) Základem daně je příjem sníľený o výdaje prokazatelně vynaloľené na
jeho
> dosaľení.
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7446


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Zdráhala Petr --- 8. 10. 2004
Re: Daňový zákon.

Neřekl bych, že se úleva vztahuje pouze na včelaře podnikatele, ale je platná pro všechny včelaře.
Sám jsem nad zněním odst. 1 písm. a) několikrát přemýšlel a závěr z toho prozatím nemám žádný. Má skutečnost z letošního roku je taková, že mám 15 včelstev a jenom do výkupu jsem dodal med za cca 21.000,-Kč. Tento příjem je dokladován stvrzenkami od výkupce. K tomu je však nutno počítat s dalším příjmem z drobného prodeje.
Teď je otázkou, zda musím tento příjem uvést do daňového přiznání, jelikož jsem překročil hranici 20.000,-Kč a je to prokazatelné stvrzenkami a nebo nemusím, jelikož nemám více jak 40 včelstev i v případě, kdybych měl ze zmiňovaných 15 včelstev příjem třeba 40.000,-Kč (např. i doloženo stvrzenkami od výkupce).

Současně však fyzická osoba, která se stane osobou, která je povinna přiznat příjem z chovu včel (ovšem kriteria pro tuto povinnost jsou vysvětlitelná různě - viz. výše) je povinna do příjmů zahrnout i příjmy z dotací.
P. Zdráhala

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7447


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Josef Kouba --- 9. 10. 2004
Re: Daňový zákon.

To je problém, který zajímá (nebo by měl zajímat) větąinu členů ČSV a který
nejde řeąit amaterským způsobem. Chyba ve výkladu by se mohla hodně
prodraľit.
Zde je prostor pro ĆSV, který by měl zajistit výklad včetně názorných
příkladů od daňového poradce a publikovat jej ve Časopise včelař, stejně v
zimě není o čem psát..

S přáním hezkého dne Josef Kouba----- Original Message -----
From: "Zdráhala Petr" <zdrahalap/=/seznam.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Friday, October 08, 2004 1:50 PM
Subject: Re: Daňový zákon.


> Neřekl bych, ľe se úleva vztahuje pouze na včelaře podnikatele, ale je
> platná pro vąechny včelaře.
> Sám jsem nad zněním odst. 1 písm. a) několikrát přemýąlel a závěr z toho
> prozatím nemám ľádný. Má skutečnost z letoąního roku je taková, ľe mám 15
> včelstev a jenom do výkupu jsem dodal med za cca 21.000,-Kč. Tento příjem
> je dokladován stvrzenkami od výkupce. K tomu je vąak nutno počítat s
daląím
> příjmem z drobného prodeje.
> Teď je otázkou, zda musím tento příjem uvést do daňového přiznání, jelikoľ
> jsem překročil hranici 20.000,-Kč a je to prokazatelné stvrzenkami a nebo
> nemusím, jelikoľ nemám více jak 40 včelstev i v případě, kdybych měl ze
> zmiňovaných 15 včelstev příjem třeba 40.000,-Kč (např. i doloľeno
> stvrzenkami od výkupce).
>
> Současně vąak fyzická osoba, která se stane osobou, která je povinna
> přiznat příjem z chovu včel (ovąem kriteria pro tuto povinnost jsou
> vysvětlitelná různě - viz. výąe) je povinna do příjmů zahrnout i příjmy z
> dotací.
> P. Zdráhala


---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.774 / Virová báze: 521 - datum vydání: 7.10.2004

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7450


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Michal Seničan --- 9. 10. 2004
Avartín

Po vybrati Gabonu zo vcelstiev som aplikoval Avartin. V niektorych vąelstvách zimujem v medníku a v spodnom boxe mam 7 plástov poväčąine panenske ľemlovej farby.Môľem pri tycho včelstvach da» 2 pásiky naraz ?
keď sa jedná o dvojnásobný objem?. Jedná sa o úle B 10. Na základe predchádzajúcich debát o vyzráľaní účinnej látky sa aj tak oslabí úcinok, keď splodiny prechádzajú cez drevenú mrieľku v odnímateµnom dne, potom cez spodný box vyplnený prázdnymi plástami aľ potom sa táto dostáva do horného boxu so včelami.
Poradte mi prosím . Michal Seničan

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7451


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
lokvenc.petr --- 8. 10. 2004
Re: Daňový zákon.

Dobrý den.
Obávám se, pane Čáp, ľe to nečtete dobře; částka 500,- Kč je výslovně
označena jako příjem poplatníka na jedno včelstvo.
Pravdou ovąem je, ľe (nemá-li jiné podobné příjmy) nemůľe včelař poľadovat
osvobození od celé částky 20 000,- Kč při niľąím počtu včelstev, ale jen z
toho důvodu, ľe tak vysoký oficiální příjem ani nemá.
Mým názorem je, ľe prosazení tohoto přístupu ke zdanění včelařů je významným
nástrojem pro podporu drobného včelaření, ÚV ČSV si za to zaslouľí plné
uznání a právě teď - v době rozpoutání div ne hysterie proti němu kvůli
Předboji - je zapotřebí to zdůraznit.
S pozdravem Petr Lokvenc

----- Original Message -----
From: "Jan Čáp" <capjan/=/ekolog.cz>


> Jestli dopbře čtu, tak v tom odstavci není řeč o tom, kolik má včelař
příjmu
> ze včelstva, ale jaká část příjmu ze včelstva je osvobozena od daně...

...> > 3) Od daně jsou kromě příjmů uvedených v §4 osvobozeny
> > a) příjmy podle odst. 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka
> nepřesáhne
> > ve zdaňovacím období 20.000,- Kč, přitom
!!!!příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého
nepřekročí ve zdaňovacím období počet
> > včelstev 40, je částka 500,- Kč !!!! na jedno včelstvo.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7448


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Radek Hubač --- 21. 10. 2004
Re: Daňový zákon.

zdravim do konference, moje verze je nasledující: 500kc je predpokladany prumerny vynos z jednoho vcelstva a tedy do 40 vcelstev a příjmu 20 000 nemusi drobny vcelar davat danove priznani podle §10. dulezite je to a, tedy pokud clovek presahne 20 000 nebo ma vetsi pocet vcelstev musi dat danove priznani a bohuzel ze zakona plyne (podle toho jak jsem to pochopil ja) ze v pripade kolegy s prijmem z vykupu 21 000 musi za dilci zaklad dane uvest 21 000( samozrejme minus naklady)a ne 21 000 - 20 000 tedy 1 tisic, je to trochu nespravedlive ale je to tak
S pozdravem Radek Hubac

================= Původní zpráva =================
Od (From): "lokvenc.petr" <lokvenc.petr/=/volny.cz>
Komu (To): "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Kopie (Cc):
Předmět (Subject): Re: Daňový zákon.
Datum (Date): 8. 10. 2004 15:27
==================================================

> Dobrý den.
> Obávám se, pane Čáp, ľe to nečtete dobře; částka 500,- Kč je výslovně
> označena jako příjem poplatníka na jedno včelstvo.
> Pravdou ovąem je, ľe (nemá-li jiné podobné příjmy) nemůľe včelař poľadovat
> osvobození od celé částky 20 000,- Kč při niľąím počtu včelstev, ale jen z
> toho důvodu, ľe tak vysoký oficiální příjem ani nemá.
> Mým názorem je, ľe prosazení tohoto přístupu ke zdanění včelařů je významným
> nástrojem pro podporu drobného včelaření, ÚV ČSV si za to zaslouľí plné
> uznání a právě teď - v době rozpoutání div ne hysterie proti němu kvůli
> Předboji - je zapotřebí to zdůraznit.
> S pozdravem Petr Lokvenc
>
> ----- Original Message -----
> From: "Jan Čáp" <capjan/=/ekolog.cz>
>
>
> > Jestli dopbře čtu, tak v tom odstavci není řeč o tom, kolik má včelař
> příjmu
> > ze včelstva, ale jaká část příjmu ze včelstva je osvobozena od daně...
>
> ...> > 3) Od daně jsou kromě příjmů uvedených v §4 osvobozeny
> > > a) příjmy podle odst. 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka
> > nepřesáhne
> > > ve zdaňovacím období 20.000,- Kč, přitom
> !!!!příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého
> nepřekročí ve zdaňovacím období počet
> > > včelstev 40, je částka 500,- Kč !!!! na jedno včelstvo.
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7559


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Havlík --- 21. 10. 2004
Re: Daňový zákon.

Já myslím,že je to tak jak píšeš.Nejlepší cesta je asi část včel přihlásit na ženu.Beztak nám manželky pomáhají a jsou z nich minimálně poloviční včelařky.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7563


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
csv@volny.cz --- 21. 10. 2004
Re: Daňový zákon.

Havlík napsal(a):
> Já myslím,ľe je to tak jak píąeą.Nejlepąí cesta je asi část včel přihlásit
> na ľenu.Beztak nám manľelky pomáhají a jsou z nich minimálně poloviční
> včelařky.
>
>
To nepomůľe, příjmy manľelů se v takovém případě, na rozdíl od rodičů a
potomků sčítají.

S pozdravem

Lněnička

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7564


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
Havlík --- 21. 10. 2004
Re: Daňový zákon.

Sčítají?Takže dohromady mohou mít příjem 20.000,nebo 40.000?
A s kým se ještě sčítají?Mě pomáhají i rodiče a taky trochu tchyně.Sice jsem hranic nedosáhl,ale kvalita je v přípravě.Takže buďme připraveni. :-)

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7566


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
Laco S --- 21. 10. 2004
AUTHENA THUMIDA v Európe !!!

podla zdroja
http://www.bbka.org.uk/news/news/small-hive-beetle-found-i.shtml bol tento
ulovy chrobak importovany
zo vcelami z Ameriky, stát Texas. Napadnute vcelstvá boli v Portugalsku
zlikvidovane, priestor - pôda v okolí vcelstiev,
boli dezinfikované. Na istý čas je vacsie napadnutie týmto chrobákom mozno
zazehnané, ale urcite je tento chrobak netrpezlivy a hlada
si nove teritoria pre svoje posobenie, .... pritom do popredia sa derie
dalsí nepríjemný a zakerny roztoc Tropilaelaps clareae....

Laco Sebosik
www.vcely.sk


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7570


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
Radim Polášek --- 21. 10. 2004
Med z Lidlu z Číny.

Neodolal a koupil jsem jednu sklenici lipového medu a vyzkouąel a porovnal
s mým. Doma bych zhruba podobný med namíchal, kdybych vzal dva díly světlého
lipového medu, tři díly nějakého nevýrazného květového medu a do toho
doplnil cca 5 dílů sladké hmoty o konzistenci medu a bez chuti.

R. Poláąek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7577


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
Eman --- 22. 10. 2004
Re: Med z Lidlu z Číny.

>Neodolal a koupil jsem jednu sklenici lipového medu a vyzkoušel a porovnal s mým. Doma bych zhruba podobný med namíchal..


Taky to na mě vloni dělalo ten dojem. Myslím, že s tou cenou to přepískli. Zaznamenal jsem u známých opačný účinek nízké ceny. Říkali mi: "To není možný aby za tu cenu to byl pravý med.." a nekoupili to, báli se. Jsou ale lidi, co o medu nic nevědí, jen to, že namazaný na chleba je dobrý, takový sladký. Ti to budou kupovat. Já zase nekoupil zelí za 1 Kč/kg. Taky jsem měl podezření. odkud to je a co to asi obsahuje. Vždyť se to snad nevyplatí ani dopravovat, i kdyby to někde nakradli. Co tím vůbec sledují?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7584


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                        
Pavel Prchal --- 22. 10. 2004
Re: Med z Lidlu z Číny.


> sladký. Ti to budou kupovat. Já zase nekoupil zelí za 1 Kč/kg. Taky jsem
> měl podezření. odkud to je a co to asi obsahuje. Vľdy» se to snad nevyplatí

Je tuhy, nema zadnou stavu, spatne kvasi a kysane ani po hodne varu
nezmekne.

Zdravi PP.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7585


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                        
Jan Čáp --- 22. 10. 2004
Re: Med z Lidlu z Číny - zeí

> > Já zase nekoupil zelí za 1 Kč/kg. Taky jsem
> > měl podezření. odkud to je a co to asi obsahuje.
>
> Je tuhy, nema zadnou stavu, spatne kvasi a kysane ani po hodne varu
> nezmekne.

Zdravá (vitální) zelenina se prý dá poznat podle obsahu cukrů ve ą»ávě z ní
vymačkané (stačí chodit po Kauflandu s přísluąně kalibrovaným
refraktometrem), hypermarketová zpravidla obsahuje zlomek toho co 'domácí'.

Více v článku na http://journeytoforever.org/keith_brix.html (je tam i
tabulka hodnot pro běľnou zeleninu).

Honza Čáp

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7594


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
Radim Polášek --- 21. 10. 2004
Re: AUTHENA THUMIDA v Európe !!!

Tumida má jedno slabé místo, larvy k zakuklení vylézají z úlu a zalézají do
půdy. Třeba, pokud bude v okolí úlů chemikáliemi nezlikvidovaná populace
střevlíků, světluąek, mravenců a daląích hmyzích dravců, poradí si s tumidou
sami. Moľná bude stačit, kdyľ budou nohy podstavců v plechovkách s vodou
atd.
Podle článků v odborných včelařských překladech včely malé mnoľství brouků
umí zvládnout tím, ľe je drľí v komůrkách z propolisu. Naopak brouci kladou
vajíčka do ąkvír ve stěnách. Moľná bude lepąí vybírat k daląímu mnoľení
včely, které více tmelí a vyrábět nové úly tak, aby v nich bylo co nejméně
ątěrbin.

R. Poláąek

----- Original Message -----
From: "Laco S" <aculeata/=/nextra.sk>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Thursday, October 21, 2004 6:14 PM
Subject: AUTHENA THUMIDA v Európe !!!


> podla zdroja
> http://www.bbka.org.uk/news/news/small-hive-beetle-found-i.shtml bol tento
> ulovy chrobak importovany
> zo vcelami z Ameriky, stát Texas. Napadnute vcelstvá boli v Portugalsku
> zlikvidovane, priestor - pôda v okolí vcelstiev,
> boli dezinfikované. Na istý čas je vacsie napadnutie týmto chrobákom
mozno
> zazehnané, ale urcite je tento chrobak netrpezlivy a hlada
> si nove teritoria pre svoje posobenie, .... pritom do popredia sa derie
> dalsí nepríjemný a zakerny roztoc Tropilaelaps clareae....
>
> Laco Sebosik
> www.vcely.sk
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7578


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
Laco S --- 22. 10. 2004
Re: AUTHENA THUMIDA v Európe !!!

Sent: Thursday, October 21, 2004 11:27 PM
Subject: Re: AUTHENA THUMIDA v Európe !!!


> Tumida má jedno slabé místo, larvy k zakuklení vylézají z úlu a zalézají
do
> půdy. Třeba, pokud bude v okolí úlů chemikáliemi nezlikvidovaná populace
> střevlíků, světluąek, mravenců a daląích hmyzích dravců, poradí si s
tumidou
> sami. Moľná bude stačit, kdyľ budou nohy podstavců v plechovkách s vodou
> atd.
> Podle článků v odborných včelařských překladech včely malé mnoľství brouků
> umí zvládnout tím, ľe je drľí v komůrkách z propolisu.
**********************************************
To je pravda , ze si vcely dokazu takto poradit, ale.....podla najnovsich
vyskumov tieto chrobaciky vedia
navodit v obklopeni propolisu stav nudze, uzavretim hladuju, vcely ich potom
zacnu krmit ........
a vedci si lamu hlavu preco ICH VCELY CHOVAJU !!!
Svet hmyzu ma zrejme este plno prekvapeni !

Laco Sebosik
**********************************************Naopak brouci kladou
> vajíčka do ąkvír ve stěnách. Moľná bude lepąí vybírat k daląímu mnoľení
> včely, které více tmelí a vyrábět nové úly tak, aby v nich bylo co nejméně
> ątěrbin.
>
> R. Poláąek
> Subject: AUTHENA THUMIDA v Európe !!!
>
>
> > podla zdroja
> > http://www.bbka.org.uk/news/news/small-hive-beetle-found-i.shtml bol
tento
> > ulovy chrobak importovany
> > zo vcelami z Ameriky, stát Texas. Napadnute vcelstvá boli v Portugalsku
> > zlikvidovane, priestor - pôda v okolí vcelstiev,
> > boli dezinfikované. Na istý čas je vacsie napadnutie týmto chrobákom
> mozno
> > zazehnané, ale urcite je tento chrobak netrpezlivy a hlada
> > si nove teritoria pre svoje posobenie, .... pritom do popredia sa
derie
> > dalsí nepríjemný a zakerny roztoc Tropilaelaps clareae....
> >
> > Laco Sebosik
> > www.vcely.sk
> >
> >
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7591


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
Jan Schmidt --- 21. 10. 2004
RE: Daňový zákon.

Bohuľel na ľenu by to neąlo. Ale třeba na tchána nebo tchýni anebo vnuka jiľ
ano.
Honza

-----Original Message-----
From: Havlík [mailto:e-mail/=/nezadan.iol.cz]
Sent: Thursday, October 21, 2004 3:08 PM
To: Včelařský mailing list
Subject: Re: Daňový zákon.


Já myslím,ľe je to tak jak píąeą.Nejlepąí cesta je asi část včel přihlásit
na ľenu.Beztak nám manľelky pomáhají a jsou z nich minimálně poloviční
včelařky.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7573


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
pan Josef Menšík --- 24. 10. 2004
Re: Daňový zákon.

To asi nebude pravda nebo» daňové přiznání podává kaľdý zvláą» nebo lze
část právě rozděli na pomáhajícího manľela. ale leto bude nutné napřed vidět
nové přiznání bude tan dost změn
a toto je tedy jen akademická diskuse

pepan

----- Original Message -----
From: "Jan Schmidt" <schmidt.jan/=/quick.cz>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Thursday, October 21, 2004 8:11 PM
Subject: RE: Daňový zákon.


> Bohuľel na ľenu by to neąlo. Ale třeba na tchána nebo tchýni anebo vnuka
jiľ
> ano.
> Honza
>
> -----Original Message-----
> From: Havlík [mailto:e-mail/=/nezadan.iol.cz]
> Sent: Thursday, October 21, 2004 3:08 PM
> To: Včelařský mailing list
> Subject: Re: Daňový zákon.
>
>
> Já myslím,ľe je to tak jak píąeą.Nejlepąí cesta je asi část včel přihlásit
> na ľenu.Beztak nám manľelky pomáhají a jsou z nich minimálně poloviční
> včelařky.
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7598


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
František Rousek --- 25. 10. 2004
RE: Daňový zákon.

Koukam, ze jsme opravdu Ziskovi deti. Vzdy a proti Vsem....
Je to pravda, nebot manzele maji majetek v bezpodilovem spoluvlastnictvi.
Hezky den

Frantiąek Rousek


To asi nebude pravda nebo» daňové přiznání podává kaľdý zvláą» nebo lze
část právě rozděli na pomáhajícího manľela. ale leto bude nutné napřed vidět
nové přiznání bude tan dost změn
a toto je tedy jen akademická diskuse

pepanOdpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7604


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
Jan Čáp --- 25. 10. 2004
Re: Daňový zákon.

>>> Na manľelku by to neąlo ..

>> To asi nebude pravda nebo» daňové přiznání podává kaľdý zvláą»

> Je to pravda, nebot manzele maji majetek v bezpodilovem spoluvlastnictvi.

Jedná se o daň z příjmu a ne o daň z majetku :)

J. Čáp

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7605


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                        
Antonin Bojanovsky --- 25. 10. 2004
RE: Daňový zákon.

Je vąeobecně známo, ľe příjmy ze včelařství u zájmových včelařů (ne
podnikatelů) se zdaňují podle zákona 586/1992 Sb, paragraf 10,
odstavec 1) a).
V odstavci 2. téhoľ paragrafu je jasně uvedeno, ľe příjmy dle odstavce 1,
plynoucí manľelům ze společného jmění, se zdaňují u jednoho z nich.
Z toho důvodu je naprosto bezpředmětné se domnívat, ľe příjmy lze rozepsat
zvláą» na včelaře a zvláą» na jeho manľelku.
Doporučuji tuto záleľitost povaľovat za zcela vyjasněnou a uzavřenou.
A.B.

-----Original Message-----
Sent: Monday, October 25, 2004 1:57 PM
>>> Na manľelku by to neąlo ..
>> To asi nebude pravda nebo» daňové přiznání podává kaľdý zvláą»Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7606


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                           
Havlík --- 26. 10. 2004
Re: Daňový zákon.

Díky za vyjasnění,takže až to bude aktuální,stane se včelařkou namísto mé ženy má tchyně. :-)

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7616


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                              
František Rousek --- 26. 10. 2004
RE: Darov} zakon.

OK. Bylo by temer idealni, kdyby mela jeste alergii na zihadla. :), :), :)

Frantiąek Rousek


Díky za vyjasnění,takľe aľ to bude aktuální,stane se včelařkou namísto mé
ľeny má tchyně. :-)

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7618


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                                 
Havlík --- 26. 10. 2004
Re: Darov} zakon.

Alergii snad nemá,ale stejně ji nemohu přinutit,aby alespoň lžičku mého výběrového medu ochutnala.Prý jí smrdí :-(
Přitom je tak jemně sladký,trochu s chutí malin a možná hroznů a v krku vůbec neškrábe-na rozdíl od jarního květového.No prostě bomba. :-)

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7622


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                                    
František Rousek --- 26. 10. 2004
RE: Darov} zakon.Specialne pro tchyne se delaji medy ochucene, vrani oko, bolehlav...aj :-)

Alergii snad nemá,ale stejně ji nemohu přinutit,aby alespoň lľičku mého
výběrového medu ochutnala.Prý jí smrdí :-(
Přitom je tak jemně sladký,trochu s chutí malin a moľná hroznů a v krku
vůbec neąkrábe-na rozdíl od jarního květového.No prostě bomba. :-)

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7623


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                                       
pan Josef Menšík --- 28. 10. 2004
Re: Darov} zakon.

co tonle má společného z daňovým zákonem jak uvádí předmět zprávy Ato je
právěto o čem jsem psal posledně a co mě vytýkal Eman.

Pepan

----- Original Message -----
From: "Frantiąek Rousek" <frantisek.rousek/=/b-d.cz>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Tuesday, October 26, 2004 1:51 PM
Subject: RE: Darov} zakon.
Specialne pro tchyne se delaji medy ochucene, vrani oko, bolehlav...aj :-)

Alergii snad nemá,ale stejně ji nemohu přinutit,aby alespoň lľičku mého
výběrového medu ochutnala.Prý jí smrdí :-(
Přitom je tak jemně sladký,trochu s chutí malin a moľná hroznů a v krku
vůbec neąkrábe-na rozdíl od jarního květového.No prostě bomba. :-)
Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7635


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                                       
GleraK --- 28. 10. 2004
Re: Darov} zakon.

Já jenom doufám, ľe se tu nezačnem dohadovat kvůli takovejm volovinám ...
:-\

karlik


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7636


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                           
Jan Cervenka --- 26. 10. 2004
Re: Daňový zákon.

Dne po 25. října 2004 19:05 Antonin Bojanovsky napsal(a):
> Je vąeobecně známo, ľe příjmy ze včelařství u zájmových včelařů (ne
> podnikatelů) se zdaňují podle zákona 586/1992 Sb, paragraf 10,
> odstavec 1) a).
> V odstavci 2. téhoľ paragrafu je jasně uvedeno, ľe příjmy dle odstavce 1,
> plynoucí manľelům ze společného jmění, se zdaňují u jednoho z nich.

Ovsem pokud se pisemne u notare nedohodnete, ze vcely (nebo i jiny majetek,
nekdo to muze resit i predmanzelskou smlouvou) jsou vyhradnim majetkem
jednoho z manzelu. Aspon se teda domnivam.

Honza

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7620


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                              
Pavel Prchal --- 26. 10. 2004
Zena-in

Na http://www.zena-in.cz/recepty/rubrika.asp?idc=10662&id=22

je clanek o medu, vcelku chvalyhodny pocin.

Jen jsem si trosku povzdychl nad zaverecnou vetou.
Cituji:

Tak teď nezbývá neľ zaběhnout pro skleničku medu a pustit se do něj. A
kdyľ ani to vás nepřiměje, tak vězte, ľe vánoce se blíľí a takové medové
perníčky nesmějí přeci na svátečním stole chybět...

Konec cit.

Vsimnete si i reakci na clanek, vcelku dobre ohlasy.

Zdravi PP.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7621


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                                 
Antonin Bojanovsky --- 27. 10. 2004
opile vcely

Na http://www.ceskenoviny.cz/styl/index_view.php?id=96759
je článek: Opilé včely se prý chovají stejně jako namazaní lidé
A.B.Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7627


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                                    
Ivan Cerny --- 27. 10. 2004
Re: opile vcely

Více je tady (anglicky):
http://www.newswise.com/articles/view/507771/

Zdravím Ivan

AB> Na http://www.ceskenoviny.cz/styl/index_view.php?id=96759
AB> je článek: Opilé včely se prý chovají stejně jako namazaní lidé
AB> A.B.


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7629


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                              
Zdráhala Petr --- 27. 10. 2004
Re: Daňový zákon.

Na internetových stránkách Českého svazu včelařů (www.vcelarstvi.cz) je v rubrice "Novinky a zprávy" uvedeno vysvětlení k daním z příjmů, a to především ze včelařství. Je zde uveden výklad ministerstva financí k této problematice, včetně různých příkladů. Řekl bych, že už to snad bude jasné všem.
Doufám, že se toto vyjádření dostane i do časopisu Včelařství, aby se s ním mohli seznámit i včelaři, kteří nemají přístup k internetu.

Je vidět, že stránky ČSV se zlepšily a dají se zde najít užitečné informaco, za což jim děkuji. Horší je to ale se stránkami VVÝZKUMNÉHO ÚSTAVU VČELAŘSKÉHO v Dole, kde se kromě kontaktních adres a návodům k lékům nic jiného nedozvíte. Výjimkou jsou však stránky pracoviště v Zubří.

Petr Zdráhala

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7624


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                                 
Havlík --- 27. 10. 2004
Re: Daňový zákon.

No konečně.Takže nic se rozepisovat nemusí,pokud budu mít max. 39 včelstev,tak mohu mít příjem třeba melounek a nic psát a zdaňovat nemusím.Teď již jen na úly namontovat ípy,aby mi med netekl ven a stačilo jen otočit kohoutem. :-)

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7626


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                                    
caloň (94.125.216.7) --- 22. 1. 2009
plastové mezistěny

Dobrý den přátelé mám dotaz jaké máte skušenosti s plastovými mezistěnami chtěl bych to letos s nimi skusit a nevím kde je koupit (dodavatel) jaká je cena ale hlavně jak se s nimi pracuje a jak je přijímají včely máte-li skušenosti napište mi prosím děkuji caloň.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 33666


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                                       
puppino (86.49.49.84) --- 23. 1. 2009
Re: plastové mezistěny

Plastové mezistěny jsou u firmy Pierco Beekeeping Eguiment nebo na Brushy Mountain Bee Farm . Jsou s potravinářským atestem , 10 let záruka. Před použitím nutno natřít voskem,potom je včely dobře přijímají. Cena je s dopravou proti výrobci z ČR o cca 50% nižší. Puppino

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 33669


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                                          
KaJi (212.77.163.102) --- 23. 1. 2009
Re: plastové mezistěny

Plastové mezistěny jsou u firmy Pierco Beekeeping Eguiment nebo na Brushy Mountain Bee Farm . Jsou s potravinářským atestem , 10 let záruka. Před použitím nutno natřít voskem,potom je včely dobře přijímají. Cena je s dopravou proti výrobci z ČR o cca 50% nižší. Puppino
------
To mě zajímá.
To je teoretická úvaha, nebo nějaké praktické zkušenosti?
Dík za info.
Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 33670


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                                             
puppino (86.49.49.84) --- 23. 1. 2009
Re: plastové mezistěny

Praktická zkušenost. České stojí cca 50Kč, dovoz 25-30 Kč (Pierco USA).

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 33672


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                                    
karl (94.125.216.7) --- 15. 2. 2009
Re: začinající včelař

Zdravim přátele včelaře chci letos začit včelařit a prosím Vás o radu jak postupovat jedná se mi taktéž o využití dotace na nové úly a popřípadě včelstva od Evropské Unie to znamená kolik si můžu na zmíněnou dotaci pořídit včelstev(dotace na jedny) medomed atd.Nejsem úplný začátečník něco již o včelaření vím od mého dědečka,který mne k tomu vedl nyní již není mezi námi a chci v tradici začit pokračovat.Všem kteří mi do mého začátku poradí děkuji Karl.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 34189


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                                       
Radim Polá?ek (e-mailem) --- 15. 2. 2009
Re: začinající včelař

V první řadě musí být na včelaření vhodná plocha. Takže nějaká velká zahrada
nebo jiný oplocený pozemek nebo místo v lese či jinde v přírodě se snadným
přístupem po lesní nebo polní cestě a zárověň někde zastrčené mimo dohled
nenechavců a vandalů vracejících se z hospod nebo diskoték.
Dále potom musí být v okolní přírodě dostatek zdrojů sladiny a pylu pro nově
přibyvší včelstva. Projeví se to obvykle tím, že včely strádají v červenci a
srpnu a v tuto dobu musí být pravidelně každý rok na cukru. V srpnu to
tolik nevadí a dá se to považovat za víceméně standart, taky v této době se
včely nakrmují cukrem na zimu, ale červenec je něco jiného. Je třeba potom
zvážit rentabilitu chovu takových včelstev, jestli květnové a červnové
snůšky z řepky nebo jiných včelařských rostlin, tedy jestli včelstva se
snůškami jen za dva měsíce z 12 v roce dokáží být rentabilní. Je totiž
rozdíl, když včelař od dubna po srpen kromě protirojových opatření ( a
dneska protivaraózních) jenom chodí ke včelstvům a jednou za 14 dní až měsíc
vybírá med a v srpnu po posledním výběru včely nakrmí na zimu, oddělky v
květnu udělá a v srpnu taky jen nakrmí na zimu a když sice po 1 - 2
snůškách za rok vybere med, ale potom chodí ke včelstvům každý týden a
zjišťuje, kolik mají zásob a dává jim podle potřeby cukr... To může být
způsobeno jednak krajinou chudou na snůšku a jednak převčelením okolí. Proti
situaci před třeba 30 lety zdrojů včelí snůšky, různých kvetoucích plevelů a
buřeně téměř všude ubylo, zatímco leckde, kde dědové nebo otcové měli 5 - 10
zadováků, má dneska syn 30 nástavkových úlů. Dopředu se to dá ale jen
odhadnout, přesně se to pozná až po pár letech chovu.
Potom je to otázka vhodných typů úlů a rozměrů rámků. Pokud máš doma ze
starého chovu větší množství rámků 39x24, podle mně je vhodné je využít do
nových úlů. Jiné staré rámkové míry asi ne. Co se týká úlů, jednoznačně
nastavky. S defakto standartizovanou šířkou zevnitř 38 cm pro 10 rámků,
zvenku těch 42 cm nebo víc podle tloušťky stěny a s rovnýma dosedacíma
plochama. Takhle je možné totiž kombinovat v jednom úlu rámky délky 39,
délky 42 i délky 44,8 jen prostým položením příslušných nastavků na sebe,
případně maximálně jednoduchým přibitím těsnicích latěk. Je možné třeba
začít s rámky 39x24, potom přikoupit nebo přidělat nastavky třeba langstroth
délky 44,8 a nějaké doporučené výšky, provozovat vedle sebe roky úly čistě s
rámky 39, úly kombinované 39 a 44,8 i úly čistě langstroth s rámky 44,8
rámky 39 nechat dožít ... nebo se jedněch nakonec zbavit a nechat jen jednu
míru....
Docela kvalitní článek vyšel ve včelařství 2/2009 v rubrice "Jak to dělám
já" kde včelař popisuje celoroční včelaření v nastavcích na rámkové míře
39x17, sice podle fotek tam má nastavky falcované, takže kombinovat v jednom
úlu nastavky s různými rámky by byl problém, to je ale detail.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "karl" <k.salvet/=/seznam.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Sunday, February 15, 2009 1:39 PM
Subject: Re: začinající včelař


> Zdravim přátele včelaře chci letos začit včelařit a prosím Vás o radu jak
> postupovat jedná se mi taktéž o využití dotace na nové úly a popřípadě
> včelstva od Evropské Unie to znamená kolik si můžu na zmíněnou dotaci
> pořídit včelstev(dotace na jedny) medomed atd.Nejsem úplný začátečník něco
> již o včelaření vím od mého dědečka,který mne k tomu vedl nyní již není
> mezi námi a chci v tradici začit pokračovat.Všem kteří mi do mého začátku
> poradí děkuji Karl.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 34190


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                                       
Pepa (90.176.2.8) --- 15. 2. 2009
Re: začinající včelař

Karle dotací z EU na nákup nových úlů nemůžeš dostat jako začínající včelař. Některé kraje tyto dotace pro včelaře na nákup nových úlů poskytují, ale musíš si to zjistit. Používat staré úly je velíce nebezpečné. Z nějakého důvodu někdy někdo přestal v těchto úlech včelařit.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 34191


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
Teml (82.150.166.18) --- 1. 4. 2008
Re: cena akcie

Zdravím.Jsem držitelem akcie Předboj a mám dotaz.Je akcie obchodovatelná a kolik dnes stojí?Děkuji,dlouholetý včelař z českolipska.
M§žu poprosit o informace?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 28613


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                        
(80.78.146.248) --- 1. 4. 2008
Re: cena akcie

Teml:>Zdravím.Jsem držitelem akcie Předboj a mám dotaz.Je akcie obchodovatelná a kolik dnes stojí?Děkuji,dlouholetý včelař z českolipska.
M§žu poprosit o informace?<
........

Ano ... hodnota ve velká, u přítele Buriana v obchodě na Kolišti v Brně jsem ty akcie viděl zavařené do fólie a pověšené na zdi nad dveřma. A vedle byl nějaký podepsaný diplom (či co) s podpisem tajemníka Peroutky. Pěkný a hodnotný pohled to opravdu je, jen co je pravda.

http://www.vcelarstvi-burian.webzdarma.cz/

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 28614


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                           
KaJi (88.103.157.154) --- 1. 4. 2008
Re: cena akcie

Ano ... hodnota ve velká, u přítele Buriana v obchodě na Kolišti v Brně jsem ty akcie viděl zavařené do fólie a pověšené na zdi nad dveřma. A vedle byl nějaký podepsaný diplom (či co) s podpisem tajemníka Peroutky. Pěkný a hodnotný pohled to opravdu je, jen co je pravda.

http://www.vcelarstvi-burian.webzdarma.cz/
-----------------------

http://www.vcelarstvi-burian.webzdarma.cz/suvenyry.html
V sortimentu jsme to nenašel. Možná by to mohl být obchodní trhák. K tomu třeba svázaný ročník Včelařství, kde je popisována prosperita podniku, skvělé perspektivy pod novými vlastníky a nebo třeba zápisy z dozorčí rady a představenstva.

Něco už je digitalizováno:
http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf./=/typ=sbirka&sysinf./=/strana=documentList&vypisListin./=/cEkSub=21285

Dobré k přečtení je třeba:
účetní uzávěrky, výroční zpráva r.2003+příloha
Pokud si chce někdo něco přečíst o své investici, může začít zde
http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf./=/typ=sbirka&sysinf./=/strana=pageContent&sysinf.src=getFile:listina./=/slCis=100057384-listina./=/str=4-listina./=/klic=2dc1530e5781ab64eb6f2bb8c9311947

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 28617


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                              
G.Pazderka (80.78.146.248) --- 1. 4. 2008
Re: cena akcie

Co je místo těch protispamových /=/ za znak?
.........
Něco už je digitalizováno:
http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf./=/typ=sbirka&sysinf./=/strana=documentList&vypisListin./=/cEkSub=21285

Dobré k přečtení je třeba:
účetní uzávěrky, výroční zpráva r.2003+příloha
Pokud si chce někdo něco přečíst o své investici, může začít zde
http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf./=/typ=sbirka&sysinf./=/strana=pageContent&sysinf.src=getFile:listina./=/slCis=100057384-listina./=/str=4-listina./=/klic=2dc1530e5781ab64eb6f2bb8c9311947

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 28619


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                                 
KaJi (88.103.157.154) --- 1. 4. 2008
Re: cena akcie

Co je místo těch protispamových /=/ za znak?
-----
Nevím, už jsme to smazal, ale je to jednoduché.
Na www.justice.cz zadej Včela Předboj no a pak si vyber sbírku listin. Ve sloupci napravo je pak vidět, co už je digitalizováno.

Podle všeho společnost plnila informační povinnost svědomitě. Škoda že to nikdo nečetl, a pokud četl, tak to členům a akcionářům co zastupoval tajil.

Jak už říkal Felix. Důvěřuj a prověřuj. :-) Hlavně když někomu svěříš prachy.


Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 28620


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                        
Archibald (e-mailem) --- 1. 4. 2008
Re: cena akcie

Teml napsal(a):
> Zdravím.Jsem držitelem akcie Předboj a mám dotaz.Je akcie obchodovatelná a
> kolik dnes stojí?Děkuji,dlouholetý včelař z českolipska.
> M§žu poprosit o informace?
>
>
>
>
Akcie má cenu pouze jako památeční listina, svědčící, že včelařský
zájmový spolek se má staqrat jen o chov včel a ne o věci, které není
schopen. Svědčí to i o tom, že náše vedení je předimenzováno placenými
(námi) úředníku. Nechápu, co mohou mít na práci na plný úvazek! dva lidé
na ústředí - tajemník a předseda. I ten fond je přežitek, kdo se chce
pojistit, ať se pojistí, kdo ne, je to jeho věc. My kvůli tomu držíme
Machovou Gustav

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 28616


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                           
Josef Křapka (77.237.138.69) --- 2. 4. 2008
Re: cena akcie

"Nechápu, co mohou mít na práci na plný úvazek! dva lidé
na ústředí - tajemník a předseda. I ten fond je přežitek, kdo se chce pojistit, ať se pojistí, kdo ne, je to jeho věc. My kvůli tomu držíme Machovou Gustav"
----------------------------------------------------
Milý Gustave,
na to, proč "držíme Machovou", by Ti mohli odpovědět včelaři, kteří díky právnímu zastoupení ČSV mohou dále chovat včely. Pokud při soudním řešení sporů nebudeme mít právní zastoupení se znalostí problematiky věci, tak advokát protistrany nás s úsměvem vymaže z povrchu krajiny České i Moravské. Zvláště, pokud tou protistranou bude například jeden nejmenovaný, nyní minulý, ministr kultury. Ale stačí i obyčejná lidská závist, sousedské spory kde jsou včely jen prostředkem, jak Tě protistrana může poškodit. Nebo chceš příteli snad sám věčně hlídat legislativní změny? To může vážený příteli, při současné vysoké potenci našich zákonodárců, pouze osoba na odborné úrovni a na plný úvazek. Já osobně, jako laik ve věcech práva, si veškeré změny v legislativě, které se mne týkají, raději přečtu naservírované ve vnitřní příloze časopisu Včelařství, než bych odebíral a studoval sbírky zákonů. Takto ušetřený čas potom mohu věnovat včelám. Co se týče dalších zde zmíněných? Každá loď musí mít svého kapitána a kormidelníka. Aby bylo na koho "nadávat". A s tím pojištěním, zkoušel jsi to, nebo to máš pouze z televizních reklam? Pojistí Tě? Když tak za jakých podmínek a za kolik? Jaké bude plnění v případě pojistné události? Vážený příteli, nic není tak jednoduché jak se to zdá být, pokud se na to díváme pouze od klávesnice.
Hezký den Pepča

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 28627


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                              
G.Pazderka (80.78.146.248) --- 2. 4. 2008
Re: cena akcie

Josef Křapka:>A s tím pojištěním, zkoušel jsi to, nebo to máš pouze z televizních reklam? Pojistí Tě? Když tak za jakých podmínek a za kolik? Jaké bude plnění v případě pojistné události? Vážený příteli, nic není tak jednoduché jak se to zdá být, pokud se na to díváme pouze od klávesnice. <
........
Odčeho máte právníka? Pojištěn jako zemědělec jsem a ta pojistka je zatím dostatečná. Apropó. Je ta svazová pojistka na škody způsobené druhému při výkonu včelařství?

Pochybuji. Když se stane druhému újma, např. škoda na zdraví? ... naběhne svazový právník a začně přesvědčovat protistranu, že to vyřídí jen soud za pomocí znalců. A zbytečný soud - práce pro právníka, protože člen není na takové škody přes ČSV pojištěn, může začít.

Umne to řeší pojišťovna až do výše i několika miliónů. A to bez zlé krve a s donucením omezit problém a řešit to, aby se tak podruhé opakovaně nestávalo. Mluvím o zbytečných a problémových sousedských sporech, kde se včelaři opírají o klauzuli o obtěžování nad míru úměrnou. Mluvím i o např. nehodě s kuřákem, při převážení a škodě na kultuře hospodářských rostlin atp.

Chcete ještě cenu? Taková cena se dá v rámci svazu vyjednat přes tzv. bílou smlouvu a tu podepisují většinou osoby s právem jednat za určitý zájmový svazový celek nebo segment.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 28628


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                                 
Radim Polá?ek (e-mailem) --- 2. 4. 2008
poji?tění včelařů.

Pojištěn je každý včelař u ČSV, ale co jsem se před asi dvěma roky díval na
pojistné částky, je to spíše takové pojištění, aby se vlk nažral a koza
zůstala celá. Aby včelař něco dostal a přitom platba pojistného za každého
včelaře nebyla velká.
Dneska se dá téměr všechno kolem včelaření pojistit komerčně. Sebe jakožto
včelaře přes nějaké úrazové pojištění, obvykle v kupě s "velkým" životním
pojištěním, škody někomu jinému jako pojištění zodpovědnosti, pojištění
včelínu a dílny jako pojištění nemovitosti a právnické služby jako pojištění
právní ochrany. Nevýhoda proti pojištění přes ČSV je to, že tak komplexně
jako je to od ČSV by se muselo komerční pojištění složit z více jednotlivých
pojištění, taky dávat pozor na pojistné podmínky - přílohy hustě potištěné
malým písmem, dále takové pojištění na rozdíl od toho od ČSV pocítí včelař
znatelně na penežence. Výhoda je v tom, že u nenákladových částí tohoto
pojištění, třeba u odškodnění za úraz nebo smrt je možné zvolit pojistnou
částku v širokém rozmezí, jak je potřeba, nemusí to být jen dneska směšných
pár desítek tisíc jako je u pojištění ČSV, ale tolik, kolik se kdo rozhodne,
u komerčního pojištění se jenom úměrně k tomu zvýší placené pojistné.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "G.Pazderka" <e-mail/=/nezadan.iol.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Wednesday, April 02, 2008 9:50 AM
Subject: Re: cena akcie


> Josef Křapka:>A s tím pojištěním, zkoušel jsi to, nebo to máš pouze z
> televizních reklam? Pojistí Tě? Když tak za jakých podmínek a za kolik?
> Jaké bude plnění v případě pojistné události? Vážený příteli, nic není tak
> jednoduché jak se to zdá být, pokud se na to díváme pouze od klávesnice. <
> .......
> Odčeho máte právníka? Pojištěn jako zemědělec jsem a ta pojistka je zatím
> dostatečná. Apropó. Je ta svazová pojistka na škody způsobené druhému při
> výkonu včelařství?
>
> Pochybuji. Když se stane druhému újma, např. škoda na zdraví? ... naběhne
> svazový právník a začně přesvědčovat protistranu, že to vyřídí jen soud za
> pomocí znalců. A zbytečný soud - práce pro právníka, protože člen není na
> takové škody přes ČSV pojištěn, může začít.
>
> Umne to řeší pojišťovna až do výše i několika miliónů. A to bez zlé krve a
> s donucením omezit problém a řešit to, aby se tak podruhé opakovaně
> nestávalo. Mluvím o zbytečných a problémových sousedských sporech, kde se
> včelaři opírají o klauzuli o obtěžování nad míru úměrnou. Mluvím i o např.
> nehodě s kuřákem, při převážení a škodě na kultuře hospodářských rostlin
> atp.
>
> Chcete ještě cenu? Taková cena se dá v rámci svazu vyjednat přes tzv.
bílou
> smlouvu a tu podepisují většinou osoby s právem jednat za určitý zájmový
> svazový celek nebo segment.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 28631


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
Marek (80.45.69.18) --- 3. 5. 2007
zadost

Ahoj vcelari,co musim napsat do zadosti na obecni urad ,kdyz chci zalozit nove stanoviste v obci.Je mozne na to take cerpat nejakou dotaci od svazu.Dik za pomoc.Preji pekny den. Marek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 22490


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
(e-mailem) --- 3. 5. 2007
Re:zadost

Oznamovací povinnost o stanovišti včelstev v katastru obce je povinná a každoroční vždy do konce února a pro kočovníky od přistavení včelstev

Pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Marek <marek.dostal2222/=/seznam.cz>
> Předmět: zadost
> Datum: 03.5.2007 09:25:14
> ----------------------------------------
> Ahoj vcelari,co musim napsat do zadosti na obecni urad ,kdyz chci zalozit
> nove stanoviste v obci.Je mozne na to take cerpat nejakou dotaci od
> svazu.Dik za pomoc.Preji pekny den. Marek
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 22491


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
(e-mailem) --- 3. 5. 2007
Re:zadost

Ty nežádáš ale oznamuješ, žádat musíš majitele pozemku o svolení o umístění včelnice, ale o výstavbu včelínu zřejmě stavební úřad .Tam byly ale teď nějaké změny

Pepan
> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Marek <marek.dostal2222/=/seznam.cz>
> Předmět: zadost
> Datum: 03.5.2007 09:25:14
> ----------------------------------------
> Ahoj vcelari,co musim napsat do zadosti na obecni urad ,kdyz chci zalozit
> nove stanoviste v obci.Je mozne na to take cerpat nejakou dotaci od
> svazu.Dik za pomoc.Preji pekny den. Marek
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 22492


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
gupa (80.78.146.242) --- 3. 5. 2007
Re: zadost

Marek:
>Ahoj vcelari,co musim napsat do zadosti na obecni urad ,kdyz chci zalozit nove stanoviste v obci.Je mozne na to take cerpat nejakou dotaci od svazu.Dik za pomoc.Preji pekny den. Marek<

Dotaci přes zvaz od SZIF (197/2005)lze čerpat jen na kočovné stanoviště, resp. na jeho údržbu. Tuším, že jde o 100 Kč/rok. Každobpádně jsou i jiné dotace a hlavní termíny podání žádosti se blíží.

K obecnímu úřadu. Nejde o žádost , ale o hlášení stanoviště jak kočovného (cca 5 dní předem) tak i trvalého (po založení stanoviště toho roku do konce zemědělské sezony - postřiků a na příští rok do konce února). Jde o ZÁKONNOU povinnost a neznalost zákona neomlouvá. Tz. že jestliže včelař dojde o svá včelstva, bude požadovat náhradu, ta nejenže nic nedostane když neoznámí stanoviště, ale také může dostat pokutu.

Vzor žádosti je:
HLÁŠENÍ O TRVALÉM STANOVIŠTI VČELSTEV
podle § 51 odst. 8 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči
a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 327/2004 Sb.
o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů
při použití přípravků na ochranu rostlin
Já (jméno a příjmení): ………………………………………………………………………………………
Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………
Oznamuji, že mám včelstva trvale umístěna na adrese (nebo na č. parc., kat. území):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Dne …………………………………………
podpis

příloha: situační nákres - mapka umístění včelstev spadající do Vašeho kú.


S pozdravem G.Pazderka

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 22494


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
karel (81.90.173.228) --- 23. 8. 2008
koupím včelstva

Koupím včelstva,pouze v jihočeském kraji.Nadídky na email fajmon.vcelar/=/seznam.cz

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31104


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
j.tlapa (83.208.203.54) --- 31. 8. 2008
pozvanka .

Zveme včelařskou veřejnost na jednodenní setkaní DADANTKLUBU,kterě se bude konat 6.září ve Vodňanech - střední rybářská škola

začátek semináře v 8. hod.,v poledne 1 hod prestavka,předpokladaný konec v 16.15

program :TLUMENI NAKAZ VCEL
-Marketing-jeho využití při tlumení roztoče
V.destruktor
-Využití biologických zakonitostí při vysoce
účiném tlumení varoázy,předcházení rojení
a podstatnému zvýšení výnosu medu

NOVÉ SMĚRY VE VČELAŘSTVI
-Popis a konstrukce úlu,při konstrukci úlu
byly zohledněny všechny užitkove
i doprovodné vlastnosti včely
kranské
-Biologické faktory, na kterých byla
postavena metodika v Eurodadantu

ANATOMIE, BIOLOGIE A FYZIOLOGIE VCELY
MEDONOSNE
-Využití poznatků kusadlových,
hltanových a voskotvorných žláz
při chovu včel v Eurodadantech

RACIONALIZACE
-Předvedení zvedacího zařízení


Možnost zajistit oběd
tel. Ing.Vl. Řeháček 604 106 899
J. Tlapa 728 885 011

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31305


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
j.tlapa (83.208.203.54) --- 31. 8. 2008
pozvanka .

Zveme včelařskou veřejnost na jednodenní setkaní DADANTKLUBU,kterě se bude konat 6.září ve Vodňanech - střední rybářská škola

začátek semináře v 8. hod.,v poledne 1 hod prestavka,předpokladaný konec v 16.15

program :TLUMENI NAKAZ VCEL
-Marketing-jeho využití při tlumení roztoče
V.destruktor
-Využití biologických zakonitostí při vysoce
účiném tlumení varoázy,předcházení rojení
a podstatnému zvýšení výnosu medu

NOVÉ SMĚRY VE VČELAŘSTVI
-Popis a konstrukce úlu,při konstrukci úlu
byly zohledněny všechny užitkove
i doprovodné vlastnosti včely
kranské
-Biologické faktory, na kterých byla
postavena metodika v Eurodadantu

ANATOMIE, BIOLOGIE A FYZIOLOGIE VCELY
MEDONOSNE
-Využití poznatků kusadlových,
hltanových a voskotvorných žláz
při chovu včel v Eurodadantech

RACIONALIZACE
-Předvedení zvedacího zařízení


Možnost zajistit oběd
tel. Ing.Vl. Řeháček 604 106 899
J. Tlapa 728 885 011

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31306


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
pan Josef Menšík --- 10. 10. 2004
Re: Da?ov? z?kon.

Daňové přiznání kaľdý rok ale pro spoustu lidí je nutno říct , ľe od těch 20
000 je nutné podat přiznání ale po odečtení daląích odečitatelných poloľek
se částka ze které se platí daň podstatně zvýąí. Nové přiznání jsem alejeątě
neviděl.

Pepan

----- Original Message -----
From: "?esk? med s.r.o." <e-mail/=/nezadan>
To: "V?ela?sk? mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Friday, October 08, 2004 11:16 AM
Subject: Re: Da?ov? z?kon.


> Posílám plné znění zákona o dani z příjmů, které se týká osvobození
> ostatních příjmů podle §10. Týká se to vąech ostatních příjmů, ale jen do
> určité výąe. ČSV prosadil daňovou úlevu pouze u včelařů podnikatelů, ktří
> mají jen do 40 včelstev, coľ ale asi není skoro nikdo. Ti mají osvobození
> příjmů 500,- Kč na jedno včelstvo s podmínkou, ľe nesmí mít v daném
> zdaňovacím období více, jak 40 včelstev.
> U ostatních včelařů, kteří nejsou podnikateli platí obecné osvobození
> ostatních příjmů do 20.000,- Kč, ale to je pro úhrn vąech těchto ostatních
> příjmů dohromady. Znamená to, ľe například kdyľ do výkupu dodáte např. za
> 10.000,-Kč padaná jablka, tak Vám na včely uľ zbývá osvobození jen z
> 10.000,- Kč. Od příjmů se odčítají prokazatelně vynaloľené výdaje, coľ je
u
> včelaře cukr, včelařské pomůcky, cestovní výdaje apod.
> Toto osvobození bylo dříve 10.000,- Kč a nyní je zvednuto na 20.000,- Kč.
> Znění zákona je následující:
>
> §10 Ostatní příjmy
>
> 1) Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýąení majetku, pokud nejde o
> příjmy podle §6 aľ 9, jsou zejména:
> příjmy z příleľitostných činností, nebo příleľitostného pronájmu movitých
> věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována
> podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem)
> 3) Od daně jsou kromě příjmů uvedených v §4 osvobozeny
> a) příjmy podle odst. 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka
nepřesáhne
> ve zdaňovacím období 20.000,- Kč, přitom příjmem poplatníka, kterému plyne
> příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet
> včelstev 40, je částka 500,- Kč na jedno včelstvo.
> 4) Základem daně je příjem sníľený o výdaje prokazatelně vynaloľené na
jeho
> dosaľení.


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7456


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Radek Hubač --- 21. 10. 2004
Re: Da?ov? z?kon.

nize uvedena uvaha od "?esk? med s.r.o." <e-mail/=/nezadan>
neni podle me pravdiva, protoze §10 zakona o dani z příjmu se netyka!!! podnikatelu (maj §6) napr vloni jsem prave podle paragrafu 10 priznaval prijem ze vcel ackoli jsem zamestnanec armady
S pozdravem Dr. Hubac
> Posílám plné znění zákona o dani z příjmů, které se týká osvobození
> ostatních příjmů podle §10. Týká se to vąech ostatních příjmů, ale jen do
> určité výąe. ČSV prosadil daňovou úlevu pouze u včelařů podnikatelů, ktří
> mají jen do 40 včelstev, coľ ale asi není skoro nikdo. Ti mají osvobození
> příjmů 500,- Kč na jedno včelstvo s podmínkou, ľe nesmí mít v daném
> zdaňovacím období více, jak 40 včelstev.
> U ostatních včelařů, kteří nejsou podnikateli platí obecné osvobození
> ostatních příjmů do 20.000,- Kč, ale to je pro úhrn vąech těchto ostatních
> příjmů dohromady. Znamená to, ľe například kdyľ do výkupu dodáte např. za
> 10.000,-Kč padaná jablka, tak Vám na včely uľ zbývá osvobození jen z
> 10.000,- Kč. Od příjmů se odčítají prokazatelně vynaloľené výdaje, coľ je u
> včelaře cukr, včelařské pomůcky, cestovní výdaje apod.
> Toto osvobození bylo dříve 10.000,- Kč a nyní je zvednuto na 20.000,- Kč.
> Znění zákona je následující:
>
> §10 Ostatní příjmy
>
> 1) Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýąení majetku, pokud nejde o
> příjmy podle §6 aľ 9, jsou zejména:
> příjmy z příleľitostných činností, nebo příleľitostného pronájmu movitých
> věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována
> podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem)
> 3) Od daně jsou kromě příjmů uvedených v §4 osvobozeny
> a) příjmy podle odst. 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne
> ve zdaňovacím období 20.000,- Kč, přitom příjmem poplatníka, kterému plyne
> příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet
> včelstev 40, je částka 500,- Kč na jedno včelstvo.
> 4) Základem daně je příjem sníľený o výdaje prokazatelně vynaloľené na jeho
> dosaľení.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7561


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu