78210

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


JosPr (46.135.68.236) --- 11. 12. 2022
Re: ČSV

Proč by někdo vystupoval v dubnu? Na to je čas až koncem příštiho roku nezaplacenim členského.Nic k přemýšlení.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76395


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
gupa (93.92.52.23) --- 11. 12. 2022
Re: ČSV Trojice konce člena


Proč by někdo vystupoval v dubnu? Na to je čas až koncem příštiho roku nezaplacenim členského.Nic k přemýšlení.<

<

Trojice: Vystoupením, zrušením, nebo úmrtí.

Stanovy:
10. Členství ve svazu zaniká:
a)vystoupením, oznámení o vystoupení ze svazu podává člen písemně té základní organizaci, ve které je veden v členské evidenci,
b)zrušením členství dnem 1.1. kalendářního roku, na který nemá člen zaplacen členský příspěvek,
c)vyloučením, poruší-li člen závažným způsobem nebo opakovaně stanovy svazu nebo obecně závazné předpisy, nebo opakovaně ve lhůtě jednoho roku členské povinnosti. O vyloučení ze svazu rozhoduje výbor základní organizace. K vyloučení člena ústředních a okresních orgánů ze svazu je nezbytné předchozí vyjádření orgánu, jehož je vylučovaný členem. Nerozhodne-li o vyloučení člena výbor základní organizace ve lhůtě do tří měsíců od prokázaného závažného porušení stanov nebo obecně závazných předpisů nebo neplnění základních členských povinností, může rozhodnout o vyloučení republikový výbor. Před rozhodnutím o vyloučení si vyžádá
stanovisko příslušné základní organizace o důvodech nevyloučení člena v základní organizaci.
d)úmrtím člena,
e)zánikem včelařského kroužku mládeže,
f)zánikem právnické osoby.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76396


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
JosPr (46.135.68.236) --- 11. 12. 2022
Re: ČSV Trojice konce člena

Ještě,že se úmrtí nemusi oznamovat s předstihem pisemně ke konci roku -:).Jinak v tom RV udělal dobrý zmatek odsouhlasenim platby členskeho na konec listopadu.V ZO,kde většina důchodců nemá účet v bance a ani email se vybírá cash a to je pak adrenalinový zážitek vybrat členské.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76397


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
gupa (93.92.52.23) --- 12. 12. 2022
Re: ČSV Trojice konce člena

Jinak v tom RV udělal dobrý zmatek odsouhlasenim platby členskeho na konec listopadu.V ZO,kde většina důchodců nemá účet v bance a ani email se vybírá cash a to je pak adrenalinový zážitek vybrat členské.<

A co telefonní čísla mají? K domluvě jak co kdy ... .

Kdy ten výběr chce Praha mít na účtu. Jestli po 1.1.(-5.1.), žádný adrenalin nevidím. Kdo dal, je členem, kdo nedal, členem není.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76398


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
JosPr (46.135.68.236) --- 12. 12. 2022
Re: ČSV Trojice konce člena

30.10.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76399


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
JosPr (46.135.68.236) --- 12. 12. 2022
Re: ČSV Trojice konce člena

Oprava,samozrejmě 30.11.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76400


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
gupa (93.92.52.23) --- 12. 12. 2022
Re: ČSV Trojice konce člena

No tak kdo nedá členské do 30.11. tak členem od 1.1. není. Kdo ze ZO zareaguje příslibem člena odvést členské ikdyž třeba není vůbec záruka např. z D1, tak so to dotyčný zaplatí ze svýho nebo ze společnýho. TO je přeči V ČSV úplně normální, vzít něco společného udělat chybu a prošutrovat to.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76401


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu