78239

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


gupa (93.92.52.23) --- 20. 3. 2023
Re: léčení

Pyrethroidy mohou být citlivé na UV záření, to ale uvnit úlů není.<

Je tam ale ozon, kterého množství nejvíce, okolo úlů, kulminuje okolo slunovratu, známý jako přízemní ozon, který pěkně úl nasává. A navíc se statická elektřina vyvíjí i kmitem křídel několika desítek tisíc včel. Jak je odolný pyretroid proti ozonu?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5643828/

Ozon jako degradační činidlo zbytků pesticidů ve skladovaných zrnech rýže

Závěr
Ozonový plyn byl účinný při odstraňování zbytků bifenthrinu a deltamethrinu v rýžových zrnech. Procento odstranění insekticidů bylo úměrné době expozice plynu. Navíc po ozonizaci nebyla ovlivněna zrna rýže. Proto je technika ozonizace slibná pro odstraňování zbytků insekticidů v zrnech rýže.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76744


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu