78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Baudis Jan --- 8. 12. 2004
Re[2]: podpora prodeje českého medu

> A vůbec, kdo má problém s prodejem medu, tak ať tolik včelstev
> nechová a chová čmeláky. Vy včelaři byste chtěli jenom samé podpory
> a dotace. Řekněte, kdo může provozovat takový krásný koníček a ještě
> z toho mít nějakou korunu navíc. Holubáři? Chovatelé hadů? Chovatelé
> koní? Buďte trochu skromnější!


Problém je v tom, že v naší republice doposavad ministerstvo
zemědělství oficiálně nevyčíslilo v korunách, jaký je přínos chovu
včel národnímu hospodářství, přírodě atd. V USA je prý federální
vládou oficiálně vyčísleno, kolik včelaři svou činností státu
přinášejí.

Kdyby to bylo vyčísleno i u nás, bylo by snadné prokázat i
nezasvěcenému člověku, jaký je z hlediska státu rozdíl mezi chovateli
holubů a včelaři... (A proč je chov včel na rozdíl od chovu hadů
dotován, a proč by mělo být včelařství nějak chráněno.)


J. P. Baudiš

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8085


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu