78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Ing. Arnošt Hrdina --- 9. 12. 2004
Re: Výstava

Vážení přátelé!

Dovolte mi i za organizační tým pozvat vás znovu na
Výstavu k 150.výročí organizovaného včelařství na Moravě a ve Slezsku.
Jak už bylo řečeno, výstava se koná ve dnech 11.-12.12.2004 na BVV v Brně v
pavilonu E.

V souběhu s výstavou bude po oba dny probíhat doprovodný program odborných
přednášek v PRESSCENTRU pavilonu E.
Na zahájení výstavy v sobotu v 10:15 budou předány významným včelařským
pracovníkům předána vyznamenání jako ocenění za rozvoj včelařství v naší
organizaci.

Část plochy zaujme historická expozice.
Výstavní plocha bude dále plná skutečně reprezentativním množstvím
vystavovatelů, zlepšovatelů a prodejců včelích produktů a výrobků z včelích
produktů, a též perníkářským zbožím.

Možná ,že by to mohl být i pro kroužky mladých včelařů zajímavý námět na
výlet. Kromě přednášek a výstavy budou po celou dobu výstavy promítány filmy
s odbornou včelařskou tématikou jak z biologie včely, tak i technologií
ošetřování včelstev v průběhu včelařského roku.
Děti si budou moci vlastnoručně ozdobit perníčky na jednom ze stánků a svůj
výrobek si odnést domů.
A nejen pro děti, ale i pro vaše známé a kamarády to může být důležitý
mezník v získání informací o tom

Jak už bylo uvedeno v pondělním ranním vysílání radiostanice Brno členy
přípravného výboru chtěli bychom vás požádat o příspěvek na úhradu nákladů,
spojených s důstojnou prezentací práce včelařů nejen dnes ale i v historii,
zakoupením odznáčku s včelařskou tématikou v částce 30 Kč. Odznáčky budou v
prodeji na místě u vstupu do 1. patra.
Myslím, že je to minimální částka, kterou se můžete též zasloužit o
prezentování včelařství v naší společnosti.
Předem děkujeme!

Je zajištěna videodokumentace průběhu výstavy, takže v případě zájmu bude
vyroben i pořad o oslavě 150 výročí.

Podrobnější a čerstvé informace najdete na internetové stránce výstavy
http://vcelar.ais.cz .

Arnošt Hrdina

----- Original Message -----
From: "Sadovský" <sadovský/=/feec.vutbr.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Thursday, November 25, 2004 2:41 PM
Subject: Výstava


Rád bych vás pozval na včelařskou výstavu pořádanou k 150. výročí
organizovaného včelařství na Moravě a ve Slezsku. Výstava se koná 11. a 12.
prosince, v areálu brněnského výstaviště v povilonu E v 1. patře. Cena
vstupenky je 10 Kč a lze ji využít i jako jízdenku MHD. Souběžně se
včelařskou výstavou v areálu BVV probíhají tradiční Vánoční trhy. Výstava
bude otevřena od 10:00 do 19:00 hod. Program přednášek doprovázejících
výstavu je uveden v časopise Včelař č. 12. Výstavu doplňuje také prodej
včelích produktů, medoviny, medového pečiva a včelařských pomůcek.Tyto
informace poskytuji jako soukromá osoba, protože se mi zdá, že informace o
této události ví jen úzký okruch lidí, když pominu čtenáře časopisu Včelař
ale i těm to mohlo ujít.
Miroslav Sadovský

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8092


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu