78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


pan Josef Jiří Menšík (e-mailem) --- 28. 2. 2005
Převážení včelstev

Otázka převážení včelstev je velmi problematiská. a je to dámo nepraviselným
tvarem katastrů obcí, Sám jsem se se ocitl mimo ochranné pásmo moru ale
stačilo v rámci katasrtu obce přesunout včeltva na její okraj a byl bych
přímo jeho centru to je asi 20m od ohniska atady vidí problém větší
důležitosti než jsou dotace

Pepan

----- Original Message -----
From: "V?clav Brenner" <e-mail/=/nezadan>
To: "V?ela?sk? mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Saturday, February 26, 2005 8:57 PM
Subject: Co vlastn? chceme


> Velmi poučné je pročítat knihy a časopisy z minulosti. Mám k dispozici i
> literaturu z 19. stol. Vůbec nejde o "odbornost". Ta se za léta vyvíjí,
ale
> jde o postavení včelařství přímo ze strany včelařů, jde o spolky, jejichž
> úroveň byla velmi vysoká a v neposlední řadě i o vztah státu k včelařům. V
> té poslední otázce zjistíte, že v posledních 200 letech se stát v této
době
> chová ke včelařům úplně nejhůř.
> K otázce demokratického přístupu - odmítám systém, který dává stejná práva
> "včelaři", jemuž z pěti včelstev padnou přes zimu tři hlady a on si v
> sezóně chytí tři roje se včelařem jako je např. p. Kolomý a jiní (omlouvám
> se za jmenování). Připouštím, že je to prioblém, ale přikláněl bych se k
> počtu hlasů podle počtu včelstev.
> A nyní - co vlastně chceme na Svazu? Já osobně mám názor, že
organizovanost
> má velký význam kladný při léčení, při pojištění, při náhradách za
> likvidovaná včelstva. Otázka Výzk. ústavu je rámcově taky v pořádku. Co by
> Svaz naprosto neměl dělat - podle mého názoru- podnikat např se Včelou
> Předboj apod. A naprosto postrádám dvě věci. První je tlak na Veterinární
> správu, aby bylo možno z moci úřední zlikvidovat nebezpečná včelstva. Týká
> se to např. naprosto neevidovaného převážení včelstev z karanténních
> oblastí nečleny Svazu - vím o čem mluvím. Druhá věc je malá snaha o
> proniknutí do sdělovacích prostředků, do solidního postavení vůči
> politikům, do neustálého zdůrazňování významu včelařství ve společnosti,
> tlak na zveřejňování nízké kvality dovozových medů apod. Lidé na to
> skutečně slyší, ale musí být přesvědčováni. Pokud včelaři sami nezvýší své
> postavení ve společnosti, nemohou očekávat, že jim někdo něco dá
> dobrovolně. Až bodou oficiální představitelé a spolky pracovat jako třeba
> za Rakouska-Uherska, bude i med mít lepší cenu.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 9048


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu