78284

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Gustimilián Pazderka (160.218.209.67) --- 2. 3. 2005
Příteli Václave

Je mi naprosto jasné co mi chcete tímto sdělit a chápu to. Myslím, že je na snadě se konečně zamyslet nad posláním ČSV. Mluvím o těch úřednících, dle Vašeho sdělení, kteří si nezapomenou v zájmu poslání ČSV a stanov vyúčtovat ještě, cituji stanovy:
§ 3
Poslání a cíle činnosti Českého svazu včelařů

p.
vytvářet sociální fond pro zajištění pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců ČSV, jehož tvorba a užití se řídí vnitřním předpisem vydaným předsednictvem Ústředního výboru Českého svazu včelařů v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto považuji za zcela vyditelný důkaz profesionálního záměru konzervace samasebe. Jak je možné mít v zájmovém svazu takovýto cíl? Nebo tato část stanov je posláním ČSV? Nebo je toto to, co drží jisté členy tam, kde jsou už hodně dlouho?

__________________________________________________
Václav Brenner (62.141.24.1) --- 2. 3. 2005
Příteli Gustimiliáne,

nechci reagovat přímo na příspěvek, protože pak se tam otiskují další. Ale my vůbec nejsme v rozporu. Taky věřím, že delegáti sjezdu budou volit tak, jak budou přesvědčeni pro dobro věci. Jenom doufám, že kandidáti budou mít své představy o činnosti Svazu a nebudou voleni podle toho, jak mají ušitá saka. Ve svém příspěvku jsem jen chtěl upozornit na skutečnost, že po letech a zvenku vše vypadá trochu jinak a to, že někdo je třeba vynikající včelař nebo úředník, neznamená automaticky i to, že je schopný obchodník či manažer. A o tom, co dál, je třeba rozhodovat i s přihlédnutím k tomu.
Hlavně ať už včeličky létají, u nás bylo dnes -23°C.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 9123


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Gustimilián Pazderka (160.218.209.67) --- 3. 3. 2005
Re: Příteli Václave - přeci jde o ČSV(úvaha)

Považuji za dobré se podělit o jeden POrevoluční poznatek.

Pamatuji dobu, kdy nějak zaseknutě fungovala jedna konsesionářská společnost a tou jsme snad skoro všichni.

Trochu o svobodné volbě:

VYPADLY nám oči z důlku, když jsme se začali seznamovat s moderním přístupem a funkcí komerčních TV pořadů na kanálu Novy.A přišly časem další a další.
Je to možná špatné se podělení o poznatek, ale upozorňuji, že když příjde za mnou někdo jiný s návrhem se sdružit a vybafne na mě všechny výhody a nevýhody co poněm budu chtít vědět, tak opravdu nevím, jak se rozhodnu.Dokonce je doufám svobodnou volbou být veden ve dvou společnostech a je jen otázkou střet zájmů.Já zatím mám přepnuto na Čt1. A také musím říct, že vypnout bednu a jít něco doopravdy dělat a vydělat také není od věci. Když už jsme v té EU.
__________________________________________________
Václav Brenner (62.141.24.1) --- 2. 3. 2005
Příteli Gustimiliáne,

nechci reagovat přímo na příspěvek, protože pak se tam otiskují další. Ale my vůbec nejsme v rozporu. Taky věřím, že delegáti sjezdu budou volit tak, jak budou přesvědčeni pro dobro věci. Jenom doufám, že kandidáti budou mít své představy o činnosti Svazu a nebudou voleni podle toho, jak mají ušitá saka. Ve svém příspěvku jsem jen chtěl upozornit na skutečnost, že po letech a zvenku vše vypadá trochu jinak a to, že někdo je třeba vynikající včelař nebo úředník, neznamená automaticky i to, že je schopný obchodník či manažer. A o tom, co dál, je třeba rozhodovat i s přihlédnutím k tomu.
Hlavně ať už včeličky létají, u nás bylo dnes -23°C.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 9143


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu