78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Příspěvky do konference:
(nejnovější jsou hned zde nahoře)PaveN (88.101.19.249) --- 30. 1. 2010
Re: Mor plodu (40369) (40370) (40374) (40375) (40377) (40379) (40380) (40388) (40396) (40406) (40419) (40420) (40426)

Nemám úlplně jasno v tom, jak to myslíte. Kdy chcete rozdělovat stanoviště? Při zjištění přítomnosti spor lab. rozborem? Stejně nebudete pořádně vědět, ve kterých včelstvech to bylo. Budete vědět jen to, že v prvních 10 ano a v druhých třeba ne, podle toho jak budete mít udělány směsné vzorky. To už můžete rozdělit stanoviště předem, nikdo nemůže nic namítat a můžete využít výhod, o kterých píšete.
Navíc bych řekl, že když budete v ochranném pásmu, bude vznik nového stanoviště možný, ale přesun včelstev na něj bude podléhat povolení veteriny.
O nějakém záměru šířit chorobu nemluvím, ale přesuny včelstev z jednoho stanoviště na druhé bez popvolení uvnitř ochr. pásma, to už by mohla být nedbalost a to stačí.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40429


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pavel Streit (78.136.140.232) --- 30. 1. 2010
Re: Norsk? zimov?n?. (40155) (40157) (40158) (40160) (40161) (40169) (40170) (40254) (40291) (40294) (40297) (40299) (40301) (40303) (40304) (40392) (40399) (40405)

Zdravím příteli, Nevíte prosím, v jaké cenové relaci se pohybují, i bych do toho zainvestoval více, neznáte na ně nějakou web adresu? Doporučíte mi nějakou? Díky P.S

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40428


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pavel Streit (78.136.140.232) --- 30. 1. 2010
Re: Mor plodu (40365) (40366) (40373) (40382) (40383) (40391) (40395) (40398) (40401)

CHtěl bych, slovenského kolegy upozornit, že v lese se mé včely nacházejí. CHtěl bych také vidět jeho, co by dělal, kdyby měl takového šlendryána vedle sebe, na tak dobrém stanovišti.Nadával by úplně stejně. Takže mu mohu jen říct, že se chová úplě stejně jak ti trubci v té naší ZO. Je vidět, co je za včelaře, není řešení měnitv stanoviště, ale tento problém vyřešit, jestli vy na slovensku jste zvyklý utíkat před problémy pryč, tak já teda ne. Místo toho, abyste mi poradil něco kloudného, mluvíte hovadiny. Takové rady si nechte buďto k vám, nebo pro sebe, problémy to neřeší. Věřím, že je to problém ve více ZO, pokud by tak měl přemýšlet každý včelař, jak přemýšlíte vy musel by se hanbou propadnout do země. Ne od problémů utíkat, ale řešit je, pokud vám to něco říká.
Zdraví P.S

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40427


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 30. 1. 2010
Re: Mor plodu (40369) (40370) (40374) (40375) (40377) (40379) (40380) (40388) (40396) (40406) (40419) (40420)

Ještě dodám.

Ale vůbec není nikdy pozdě k dělení stanovišť. Záměr šířit chorobu to
není! Včely neschovávám ani nepřesouvám, jen zpřesňuji pozici včelstev
na stanovištích podle a v souladu s odebíranými vzorky. To bývá další
problém, to si přiznejme. Pokud totiž chápu jedno, tak vyhlášky
nepřikazují kde a kolik mít stanovišť, ale od kolika včelstev mám
vzorek k diagnostice. Takže problém rozdělit papírově stanoviště není,
stanoviště se 40 včelstvy na římské I. II.III. po 10-15 a hotovo. Je
nutné mít ale opravdovou fyzickou hranici. Tu může tvořit vlastně
cokoli jako strom, sloup terasa, atp. Potom to pomůže k důslednosti a
přesnosti odebíraných vzorků.

Dobré téma. :-) Možná že to veterina dokonce nařídí velkým včelařům
kvůli diagnostikám.

Zpřesní se tím totiž obrovsky diagnostika včelstev na mor podle toho,
že mám jen jeden vzorek z jednoho stanoviště, který má max 15
včelstev. Na peníze je to přeci jedno. Takový včelař se musí akorát
naučit vyplnit přílohu na rozbory. ZO v tomto se zvýší práce v počtech
řádků stanovišť. Pokud druhá zpřesňující diagnostika neprokáže
kliniku, tak přeci je tu nějaká doba pro pozorování a karanténu a
opětovný sběr měli.

Nevím proč bych toto neměl brát vážně. Zamyslete se. Je to dobré
řešení pro více včelstev na stanovišti a to i s výhodou pro diagnózu.


_gp_


2010/1/30 PaveN <e-mail/=/nezadan>:
> Ve chvíli objevení nákazy je na nějaké rozdělování už pozdě. Možnou cestou
> ale je rozdělení včelnice na více stanovišt předem. Jednoznačně to však
> doporučuji předem konzultovat s místní veterinární správou. Vysvětlit,
> dohodnout se na nějakých pravidlech. Z takové konzultace se může vzniknout
> definice pojmu "stanoviště". Hlavou ještě nikdo zeď neprorazil.
>--
___
/ __| _ _
| (_ || || |
\___|\___/
____
| _ \ __ _
| |_) / _\ |
| _ /\__/_|
|_|

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40426


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jaroslav P. (83.208.196.187) --- 30. 1. 2010
Re: norské, ne-norské zimování (40385) (40386)

Příteli Pavle Sreite zašlete Váš článek ke stanovám na meil "stanovycsv/=/seznam.cz" komise se tím určitě v novém návrhu stanov bude zabývat. Vyzýván i ostatní včelaře členy ČSV, aby se se svými příspěvky účastnili diskuze o stanovách na tomto melilu a dali podněty k podstaným změnám , které budou přijaty na sjezdu ČSV v prosinci. Jinak pokud se diskuse nezúčasním nemá cenu o stanovách hovořit. Díky. Jaroslav Pečenka

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40425


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Josef Křapka (77.237.138.233) --- 30. 1. 2010
Re: Na odlehčenou (40407)

Hezký. A zvukový komentář by k tomu nebyl?
Tak podruhé.
Zdarvím JK

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40424


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jakub (95.82.132.25) --- 30. 1. 2010
Re: § 306 trestního zákoníku (39333)

Ještě pro upřesnění, týká se Vašeho příspěvku:
Jiří (195.39.6.30) --- 12. 12. 2009
§ 306 trestního zákoníku


Trestní zákon - účinný do 1.1.2010

§ 306 Šíření nakažlivé nemoci zvířat
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci zvířat v zájmových chovech, hospodářských zvířat nebo volně žijících zvířat, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 rozšíření takové nemoci.

Příloha k vládnímu návrhu trestního zákoníku, kterou se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé nemoci a škůdce.

§ 1

(2) Za nakažlivé nemoci zvířat v zájmových chovech, hospodářských zvířat nebo volně žijících zvířat ve smyslu § 306 trestního zákoníku se považují nemoci uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Hniloba včelího plodu, mor včelího plodu

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40423


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jakub (95.82.132.25) --- 30. 1. 2010
Re: § 306 trestního zákoníku (39333)

Dotaz na Jiřího:
Kde jste objevil, že se týká hniloby a moru včelího plodu?

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 453/2009 Sb.

Nakažlivé nemoci zvířat v zájmových chovech, hospodářských zvířat nebo volně žijících zvířat pro účely trestního zákoníku

Nákazy společné více druhům zvířat:
1. Aujeszkyho choroba
2. brucelóza (B. abortus, B. melitensis, B. suis)
3. leptospiróza
4. listerióza
5. mor skotu
6. salmonelóza (invazivní sérovary - jejich původci)
7. slintavka a kulhavka
8. sněť slezinná
9. transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE)
10. trichinelóza
11. tuberkulóza (M. bovis, M. suis, M. avium, M. tuberculosis)
12. tularémie
13. verotoxigenní E. coli
14. vezikulární stomatitida
15. vzteklina

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40422


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 30. 1. 2010
Re: Mor plodu (40369) (40370) (40374) (40375) (40377) (40379) (40380) (40388) (40396) (40406) (40419)

Bordeláře kteří by chtěli toto nějak zneužít toto řešení neochrání.
Přemýšlejte, akorád by vytvořily důkazy o přesunech. Jestli by
rozdělil stanoviště papírově a přesuny nedělal, zase dává alespoň dva
vzorky. A riskuje, že druhou úhradu nesdotane od MZe. Takže
přemýšlejte, že to je jedna z alternativ pro geny a ne pro prasata.
Ten není hloupý a pálí co může. Bez práce penízky málokdo před sezonou
vydělá.

_gp_2010/1/30 vosař <sedmilhař/=/seznam.cz>:
> Příteli Pazderko.Vaše rada na rozdělení stanovištěpři zjištění kliniky na
> dvě stanoviště nemyslíte určitě vážně.Nevim jestli je to dobré i jako
> vtipné odlehčení psát na tuto diskuzi.Někdo si tovysvětlí jako dobrou radu
> a použije to v praksi.A může zaúřadovat zákon schvalnosti a bude to Váš
> soused.Co Vy na to Gusto??? V.Š.
>--
___
/ __| _ _
| (_ || || |
\___|\___/
____
| _ \ __ _
| |_) / _\ |
| _ /\__/_|
|_|

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40421


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

PaveN (88.101.19.249) --- 30. 1. 2010
Re: Mor plodu (40369) (40370) (40374) (40375) (40377) (40379) (40380) (40388) (40396) (40406) (40419)

Ve chvíli objevení nákazy je na nějaké rozdělování už pozdě. Možnou cestou ale je rozdělení včelnice na více stanovišt předem. Jednoznačně to však doporučuji předem konzultovat s místní veterinární správou. Vysvětlit, dohodnout se na nějakých pravidlech. Z takové konzultace se může vzniknout definice pojmu "stanoviště". Hlavou ještě nikdo zeď neprorazil.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40420


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

vosař (82.150.166.38) --- 30. 1. 2010
Re: Mor plodu (40369) (40370) (40374) (40375) (40377) (40379) (40380) (40388) (40396) (40406)

Příteli Pazderko.Vaše rada na rozdělení stanovištěpři zjištění kliniky na dvě stanoviště nemyslíte určitě vážně.Nevim jestli je to dobré i jako vtipné odlehčení psát na tuto diskuzi.Někdo si tovysvětlí jako dobrou radu a použije to v praksi.A může zaúřadovat zákon schvalnosti a bude to Váš soused.Co Vy na to Gusto??? V.Š.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40419


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

PaveN (88.101.19.249) --- 30. 1. 2010
Re: Mor plodu (40369) (40370) (40374) (40375) (40377) (40379) (40380) (40388) (40396) (40406)

"Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 30. 1. 2010
Re: Mor plodu
Ale přeci po úřednicku musíte úřednicky"

To je ono, hlavně je potřeba mít nějakou jasnou definici stanoviště, kdy vzniká a kdy zaniká. Nedat se a použít úředního šimla ve vlastní prospěch.
Je ale potřeba říct, že je to tenký a nejistý led. PO mnoha měsících nebo letech papírování, desinfekcí, přemetání a vlastních investic do nových rámků úlů a vybavení může díky drobné chybce v postupu (možná i bez ní) padnout i poslední stanoviště. Po spálení dostanete alespopň nějaký příspěvek na obnovu. Vlastní zkušeností zatím asi nikdo nepřispěje, lze jen říci že takové snažení je hop nebo trop. Může nám přinést velkou ztrátu, nebo včelu odolnou nákaze.
Práce Dr. Dubné ale naznačuje že obranný systém larev tvoří v případě moru z velké části mikroorganismy donesené v potravě z rostlin - výběr odolných včelstev pak může být jen iluzí šlechtění.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40418


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

kovar . 33 (e-mailem) --- 30. 1. 2010
Podzimní krmení


Můj osvědčený způsob je ten : Žádné měření ani vážení. Do 25 litrové konve nasypu 20 kg cukru doleji horkou vodou do plné
konve .Míchám el.vrtačkou s metlou,kterou používají zedníci na míchání malty .Po cca 2 minutách míchání je cukr v jedné konvi rozpuštěn. Na včelnici rozliji
tyto konve do čtyřlitrových sklenic nasadím víčka s počtem cca 15 otvorů a sklence převrátím na úly. Toto nakrmení u 40 včelstev trvá necelou 1 hodinu .

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40417


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jan Bűrgel (82.113.48.14) --- 30. 1. 2010

Bronislav Gruna":Naopak za velmi důležité
> považuju podchycení nástupu červnového spadu, kdy stačí oléčit jen některá
> včelstva a předejde se plošným problémům.
Souhlasím jen jsem to nazval diferencovaný přístup k různě napadeným včelstvům.
J.B.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40416


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Antonín Podhájecký (213.192.2.142) --- 30. 1. 2010
Re: Mor plodu (40365) (40366) (40373) (40382) (40383) (40391) (40395) (40398) (40401)

Kdyby se ten soused mohl vyjádřit, třeba by to bylo jiné. Takhle se to nedělá. Snad jednou, ale pořád dokola?
Tonda
>Prestaňte sústavné nariekať na suseda a včely presťahujte do lesa, kam patria.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40415


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Antonín Podhájecký (213.192.2.142) --- 30. 1. 2010
Re: Mor plodu (40365) (40366) (40373) (40382) (40383) (40391) (40395)

Ono se to mluví, když se k tomu nemůže druhá strana vyjádřit. Říkalo se, že samochvála smrdí. Teď už ale nějak víc.
Tonda
>"Pavel Streit napsal: ...Já mám nejlepší výsledky vyšetření zimní měli za poslední 4 roky z celé ZO "

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40414


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jan Bűrgel (82.113.48.14) --- 30. 1. 2010
na odlehčenou

Děkuji,byl to hezký den, byl jsem za včelama taky stejný obrázek, 40 cm sněhu.
Vytáhl jsem nekolik podložek a tam skoro není měl.
poznámka fumigace:
Při fumigaci by na 4 nástavky měly přijít 4 kapky.
Při dotknutí se konce uzávěru papírku je kapka menší.
Zdravím
J.B.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40413


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

a.turčáni (85.248.32.254) --- 30. 1. 2010
Re: virove onemocneni a varoa (40409)

Příteli Turčani zaměnil jste dve slova domnívám se a tvrdím.
toto je diskusní fórum a určitě uznáte že je dobře diskutovat.

Priateľ Burgel, vaď presne i ja to robím, pretože to považujem za prirodzené, dostať postupne k jadru veci. Teším sa na ďalšie názory, zdraví Turčáni

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40412


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

a.turčáni (85.248.32.254) --- 30. 1. 2010
Re: Re: virov? onemocn?n? a varoa (40384) (40390) (40403)

No Radek, mohlo to tak byť, ale aj tak to nemá výpovednú hodnotu, pretože podľa mňa nejaké vírusy ba sa našli vo vzorke odobranú z hociktorého včelstva. Je to oveľa zložitejšie ako sa to zdá, moje presvedčenie a vlastné skúsenosti hovoria, že v týchto prípadoch je hynutie jednoznačne zapríčinené nesprávnym ošetrovaním včelstiev. Moje stanovište je obkolesené taktiež včelármi (a priznali sa mi k úhynu včelstiev), ja som také niečo už dlhšiu dobu nezaznamena. A vyhováranie sa včelárov na susedov , hlavne na starších (vraj dědulov), je alibistické a neuznávam vysvetlenie týchto jednotlivcov na susedove neliečené včelstvá. Malý príklad, pretože si už 20 rokov vediem záznamy zamorenia včelstiev, mám prehľad rok čo rok o všetkých včelstvách a môžem porovnávať

na stojane má uložené po 5 úľov, včelstvo v strede má celkový odpad VD 220 ks, ostatné 4 majú od 15 do 30. Prečo veď pri sebe oveľa bližšie ako susedove! Prenášanie Vd na tele včely je možné, ale stavať svoju výhovorku na zamorení svojich včelstiev, nie aani čestné ani odborné.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40411


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jan Bűrgel (82.113.48.14) --- 30. 1. 2010
rada, přelarvováni, chov

Radek Hubač (e-mailem) --- 30. 1. 2010
Re: Re: RE: rada,přelarvování, chov (40206) (40229) (40246) R. Hubač:(40251)
Ještě jednu poznámku k převaze kvalitních trubců. Mám jen ty nejlepší zkušenosti s časným chovem, kdy slabá včelstva ještě trubce málem ani nechovají. Velmi zkušený chovatel pan Klukas larví standardně po polovině dubna!!! Pokud jde o materiál, buď jsem si chovatelům matek řekl o otevřené matečníky, nebo jen o rámek s vajíčky, takže ani selekce není u malých včelařů problém, stačí chtít. Takže se do chovu pusťte všichni, je to jedna se základních podmínek včelaření.

J.B. podtrhuji a souhlasím, přidal bych selekci a polovina dubna je asi vhodná pro teplejší oblasti, polabí a jižní Moravu. V 350m začínám po nasazení medníků po 1.květnu.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40410


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jan Bűrgel (82.113.48.14) --- 30. 1. 2010
virove onemocneni a varoa

Příteli Turčani zaměnil jste dve slova domnívám se a tvrdím.
toto je diskusní fórum a určitě uznáte že je dobře diskutovat.

Kez by moje domnenka byla nesmysl!

Technicky na elektronickém mikroskopu je možno identifikovat vir.
Ačkoliv jsem jednou na takovém mikroskopu spolupracoval při
zobrazení částí rostlin mohu jen říci že tomu sice vůbec nerozumím ale vím že je to obtížné a drahé.
Například nevím zda IVAP byl jiz nalezen v Cechach .
Jsem jen prakticky vcelar, mam 30ti lete,velmi negativni zkusenosti s viry na rostlinach.
U rostlin prenaseji virz vektory= msice a kristi.
Proc by u vcel temito vektory nemohly byt roztoci.
Uvedene 4 clanky pisi ze jednotlive viry na CCD nalezeny byly, nechtejte abych to overoval.Jestlize se budete o udrzeni VD na nizke urovni snazit nic tim nezkazite.

Podle mého názoru diferencovany rozdilný přístup k jednotlivým včelstvům protože jednotlivá včelstvajsou různě napadenaVD(samozřejmě pouze u včelařů kteří chovají nižší počty včel, nevím kolik ale do 60včelstev bych si to při plném úvazku určitě troufl)

Základem je intenzivní ne extenzivní chov včel, monitoring spadu a tím zasítovana dna.
J.B.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40409


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

a.turčáni (85.248.32.254) --- 30. 1. 2010
Re: Norské zimování. (40155) (40157) (40158) (40160) (40161) (40169) (40170) (40254) (40291) (40294) (40297) (40299) (40301) (40303) (40304) (40392)

> Míchám krmení na zimu v poměru 3:1. P.S.

Keď som si to prečítal, skoro mi vypadli, ktoré mi ešte ostali na hlave. No myslel som, že ide o omyl a nechal so to tak. Podľa mňa je aj pomer 3:2 nevhodný roztok pre ukladanie do plástov, pretože nedochádza k dokonalej inverzii repného cukru na cukry jednoduché a preto môže v plástoch kryštalizovať.
Ja som už dávnejšie zvolil pomer cukru a vody pri dopĺňaní zásob 1:1, pretože sa hustota roztoku približuje k nektáru, ktorý včely prinášajú do úľa. Tak prečo včely znásilňovať?
Ja viem, prečo to včelári robia, nemajú čas na viac návštev na včelnici a potom by najradšej roztok podali naraz.?!

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40408


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Libor (62.168.45.106) --- 30. 1. 2010
Na odlehčenou

Zdravím přátelé, pro lepší náladu posílám odkaz na dvě krátká videa z mého dnešního výšlapu za včelami. Bylo skoro slunečno, hezky, foukalo jen trochu, čtvrt cesty bylo nevyšlapáno a sněhu byla fůra, skoro ke kolenům. Spodní nástavek byl i s česnem úplně pod sněhem, na úlech fešné sněhové čepice. Jedním poklepem na úl jsem si poslechnul včely, odházel zezadu sníh, a jal jsem se odebírat měl.....ale ouha, podložky jsou zespodu potvory ve drážkách přimrzlé ke dnu a uvolnit se mi podařilo jen jednu. Inu, buď zítra nebo v týdnu budu muset ještě jednou a něco vymyslet. Ať se daří, Libor.

http://www.youtube.com/watch?v=RiKZ6Txc2Mw
http://www.youtube.com/watch?v=dS1sTQsYImA

Doporučuji zmáčknout tlačítko HD, aby vídeo bylo přehráváno v plné kvalitě.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40407


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 30. 1. 2010
Re: Mor plodu (40369) (40370) (40374) (40375) (40377) (40379) (40380) (40388) (40396)

Ale přeci po úřednicku musíte úřednicky. Jestli se hlásí stanoviště
povinně jednou za rok, neznamená, že když se najde jedna klinika,
nemůže vzniknout nové stanoviště hlášené v Medníku ze včelstev bez
kliniky zřeba během roku. Tz. Že se stanoviště s 20 včelstvy bez
kliniky a jedno s klinikou byrokraticky přerodí na dvě, jedno původní
s klinikou a vedle něho vznikne nové s 19 s novým číslem bez kliniky.
Takže se spálí 1 stanoviště a máme ušetřený státní rozpočet. To by
byla obnova přímo po šokialistickém šoku.

;-)


_gp_2010/1/30 R. Poláek <e-mail/=/nezadan>:
> "To je teoreticky správná úvaha, ale prakticky vím o stanovišti, které bylo
> na stejné zahradě, provozně odděleno, evidováno zvlášť na jiného včelaře,
> ale shořelo i bez kliniky, protože to druhé mělo ve třiceti nově založených
> včelstvech nového včelaře na novém díle v nových úlech dvě buňky s
> příškvary. "
> Příškvar bych chápal jako kliniku, tam není moc co na diskutování.
> Dvě stanoviště na stejné zahradě, pokud nejsou od sebe aspoň 100 metrů
> vzdálená, docela chápu snahu veterináře s jedním stanovištěm zlikvidovat i
> to druhé. Jestli je na jednom už rozvinutá masivní klinika, když jsou tak
> blízko u sebe, bude s velkou pravděpodobností díky masívnímu přenosu spor
> klinika i u druhého.
> Kdysi otec začínal na lesním stanovišti včelařit tak, že se spojil ještě s
> jedním včelařem a měli dva každý svoje včelstva v jednom včelíně. jakpak by
> to asi bylo v takovém případě?
>--
___
/ __| _ _
| (_ || || |
\___|\___/
____
| _ \ __ _
| |_) / _\ |
| _ /\__/_|
|_|

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40406


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 30. 1. 2010
Re: Norsk? zimov?n?. (40155) (40157) (40158) (40160) (40161) (40169) (40170) (40254) (40291) (40294) (40297) (40299) (40301) (40303) (40304) (40392) (40399)

Takže, litrová sklenice s obsahe 3 kg cukru dopněná vodou Je cca 5 kg roztoku. To je poměr 3 : 2 a ne 3 : 1 To klame!
Jinak já to míchám ze studenou vodou a jde to. Krmení 3 : 1 nutí včely donášet další vodu na štěpení. Jinak se také ke krmení používá Mač v tom poměru. Dokonce jsou i krmítka na suchý cukr Já jedno zkoušel a už jsem ho vyhodil. Cukr byl všady okolo
Na kalové čerpadlo bych nespoléhal, ale existují čerpadla na cukerné roztoky. Také by ovšem šlo místo výpusti na sudu na té kalovce mít hadici . Při míchání se ponoří do sudu a při krmení do úluc Co pak již může být racionálnějšího!> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Pavel Streit <streit.p/=/seznam.cz>
> Předmět: Re: Norsk? zimov?n?.
> Datum: 30.1.2010 16:09:45
> ----------------------------------------
> Řeknu vám svůj postup. Vezmu čtyřlitrovku sklenici, dám do ní tři kila
> cukru, litr vařicí vody, je tam vždy něco kovového, aby mi sklenice
> nepraskla. Cukr s vodou, míchám tak dlouho, dokud, to není úplně průzračně
> čisté, je to hodně zdlouhavé a pracné. Letos bych chtěl připravovat
> najednou roztok v nějakém sudu za použití mícháním kalového čerpadla cukru
> a studené vody, vyčetl jsem to v knize o komerčním včelaření. Na dně bude
> výpusť. kohooutek.Máte s tím někdo skušenosti? Nebo jaký systém byste mi z
> efektivnějšího hospodaření časem a pracnosti doporučili? Jinak v knihách
> jsem vyčetl, že se míchá 3:1,3:2,2:1 a na podněcování 1:1 roztoku.
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40405


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radek Hubač (e-mailem) --- 30. 1. 2010
Re: Re: RE: rada,přelarvování, chov (40206) (40229) (40246) (40251)

Ještě jednu poznámku k převaze kvalitních trubců. Mám jen ty nejlepší zkušenosti s časným chovem, kdy slabá včelstva ještě trubce málem ani nechovají. Velmi zkušený chovatel pan Klukas larví standardně po polovině dubna!!! Pokud jde o materiál, buď jsem si chovatelům matek řekl o otevřené matečníky, nebo jen o rámek s vajíčky, takže ani selekce není u malých včelařů problém, stačí chtít. Takže se do chovu pusťte všichni, je to jedna se základních podmínek včelaření.
Radek

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Tomáš Heřman <Herman.T/=/seznam.cz>
> Předmět: Re: RE: rada,přelarvování, chov
> Datum: 26.1.2010 07:11:23
> ----------------------------------------
> > Zdravím do Pardubic,nemůžu úplně souhlasit. Jak to podle Vás funguje při
> > klasickém vyklepávání larviček do plechu na pečení s trochou vody a
> > přelarvováním pomocí hadičky se silonovou dámskou punčochou na konci? Nikdy
> jsem
> > na strany moc nedbal a přijetí larviček bylo vždy adekvátní přípravě včelstava
> a
> > ne strany larvičky.
> > S pozdravm Radek Hubač
>
>
> Diky za upresneni, mam stejnou zkusenost ale moc malou na to abych to mohl
> dovolit komentovat. Nikdy jsem polohu moc neresil a jistojiste se nektera
> larvicka otocila.
>
> T.H.
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40404


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radek Hubač (e-mailem) --- 30. 1. 2010
Re: Re: virov? onemocn?n? a varoa (40384) (40390)

Antone, když se podíváš na vyhlášku ke zdolávání Varoázy na web státní veterinární zprávy, který je podepsaný ředitelem Malenou, tak se tam píše , že právě při hromadných úhynech v roce 2007 byly izolovány z mrtvolek snad všechny známé druhy virů... což ale podle mého názoru neznamená, že úhyy způsobily viry. Rada ze včelařů zaznamenala tehdy extrémně rychlý a časný nárůst množství roztočů a mnoho dalších tomu nevěnovalo pozornost a kde nebyl gabon, tak to bylo jasné, ve Středních Čechách byly organizace, kde padly všechna včelstva.
Radek
> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: a.tur??ni <anton.turcani/=/gmail.com>
> Předmět: Re: virov? onemocn?n? a varoa
> Datum: 30.1.2010 13:30:42
> ----------------------------------------
> J.B.:
> Domnívám se že za záhadná zmizení včel v říjnu a listopadu může virus nebo
> virusy roznášené, podporované Varoa.
>
> Pán kolega, tvrdiť, že príčinou úhynu včelstiev vr. 2007, môže vírus?
> (ktorý?), bolo treba odobrať vzorku včiel zo včelstiev, ktorým viditeľne
> "ubývalo síl" a poslať tam, kde to evidentne dokážu a určia o ktorý vírus
> sa jedná.. Myslím si, že to českí špecialisti dokážu, veď aj u nás tvrdí, v
> Dolnom Kubíne (na Orave) dokážu určiť prítomnosť vírusov vo včelstvách, ak
> tam sú!
> Až potom budeme môcť rozprávať a písať, že nám včelstvá odchádzajú pre
> prítomnosť vírusov vo včelstvách. Takto to je len plané písanie o tom čo
> nepoznáme.
> Možno sa mýlim a naozaj boli zistené vírusy v konkrétnych včelstvách a ja o
> tom neviem.
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40403


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Polášek (85.71.180.241) --- 30. 1. 2010
Re: Norsk? zimov?n?. (40155) (40157) (40158) (40160) (40161) (40169) (40170) (40254) (40291) (40294) (40297) (40299) (40301) (40303) (40304) (40392) (40399)

"Řeknu vám svůj postup. Vezmu čtyřlitrovku sklenici, dám do ní tři kila cukru, litr vařicí vody "
Hm, včelařská literatura říká, že nejvýhodnější poměr je někde mezi 2 díly cukru a jedním dílem vody a mezi poměrem 1 : 1 . Při větším obsahu cukru včely zbytečně spotřebují energii k přinášení vody do úlu a při menším obsahu cukru zase spotřebují energii k odpaření přebytečné vody. Praktické zkoušky mně tohle potvrdily.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40402


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Vasilisa (84.47.18.207) --- 30. 1. 2010
Re: Mor plodu (40365) (40366) (40373) (40382) (40383) (40391) (40395) (40398)

Pán Pavel Streit.

Prestaňte sústavné nariekať na suseda a včely presťahujte do lesa, kam patria.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40401


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pavel Streit (78.136.184.216) --- 30. 1. 2010
Re: Norsk? zimov?n?. (40155) (40157) (40158) (40160) (40161) (40169) (40170) (40254) (40291) (40294) (40297) (40299) (40301) (40303) (40304) (40392) (40399)

V podmetu, není ani kapka cukru. Včely mají na stanovišti zřízené napajedlo.Zdraví P.S

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40400


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pavel Streit (78.136.184.216) --- 30. 1. 2010
Re: Norsk? zimov?n?. (40155) (40157) (40158) (40160) (40161) (40169) (40170) (40254) (40291) (40294) (40297) (40299) (40301) (40303) (40304) (40392)

Řeknu vám svůj postup. Vezmu čtyřlitrovku sklenici, dám do ní tři kila cukru, litr vařicí vody, je tam vždy něco kovového, aby mi sklenice nepraskla. Cukr s vodou, míchám tak dlouho, dokud, to není úplně průzračně čisté, je to hodně zdlouhavé a pracné. Letos bych chtěl připravovat najednou roztok v nějakém sudu za použití mícháním kalového čerpadla cukru a studené vody, vyčetl jsem to v knize o komerčním včelaření. Na dně bude výpusť. kohooutek.Máte s tím někdo skušenosti? Nebo jaký systém byste mi z efektivnějšího hospodaření časem a pracnosti doporučili? Jinak v knihách jsem vyčetl, že se míchá 3:1,3:2,2:1 a na podněcování 1:1 roztoku.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40399


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pavel Streit (78.136.184.216) --- 30. 1. 2010
Re: Mor plodu (40365) (40366) (40373) (40382) (40383) (40391) (40395)

Toho jsem si vědom, přečtěte si tedy, co jsem napsal p.Grunovi, pokud něco vymyslíte, sem s tím

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40398


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pavel Streit (78.136.184.216) --- 30. 1. 2010
Re: Mor plodu (40365) (40366) (40373) (40382) (40383) (40391)

P.Gruna, jde o to, že pokud by mi to situace dovolila, mile rád od tak tvrdého léčení upustím. Za situace, kdy máte vedle sebe souseda, kterému se varoa ve včelstvech houfně formuje a vždy mu nějaké to včelstvo uhyne na varoa, co mám tedy dělat! ZO se k tomu staví zdrženlivě, ostatní včelaři jsou od nás minimálně km, a nevidí problém pokud se jich to netýká. Mají představu, že pokud není spad stovky roztočů denně, vše je v pořádku. Jinak by ZO a KVS již dávno zasáhla. Jediná zbraň je léčit. Nabízel jsem pomoc, zaléčení, odkup jeho včelstev. Nic! Tak co mám dělat!Nic jiného než léčit hodně mi nezbývá, nebo to mu mám ilegálně vysířit včely. Za třičtvrtě roku jsem se ničeho nedovolal ani u KVS. Kdo mi poradí lepší způsob, sem s ním, okamžitě ho beru a pokud to vyjde, donesu mu modré z nebe.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40397


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Polášek (85.71.180.241) --- 30. 1. 2010
Re: Mor plodu (40369) (40370) (40374) (40375) (40377) (40379) (40380) (40388)

"To je teoreticky správná úvaha, ale prakticky vím o stanovišti, které bylo na stejné zahradě, provozně odděleno, evidováno zvlášť na jiného včelaře, ale shořelo i bez kliniky, protože to druhé mělo ve třiceti nově založených včelstvech nového včelaře na novém díle v nových úlech dvě buňky s příškvary. "
Příškvar bych chápal jako kliniku, tam není moc co na diskutování.
Dvě stanoviště na stejné zahradě, pokud nejsou od sebe aspoň 100 metrů vzdálená, docela chápu snahu veterináře s jedním stanovištěm zlikvidovat i to druhé. Jestli je na jednom už rozvinutá masivní klinika, když jsou tak blízko u sebe, bude s velkou pravděpodobností díky masívnímu přenosu spor klinika i u druhého.
Kdysi otec začínal na lesním stanovišti včelařit tak, že se spojil ještě s jedním včelařem a měli dva každý svoje včelstva v jednom včelíně. jakpak by to asi bylo v takovém případě?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40396


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Polášek (85.71.180.241) --- 30. 1. 2010
Re: Mor plodu (40365) (40366) (40373) (40382) (40383) (40391)

"Pavel Streit napsal: ...Já mám nejlepší výsledky vyšetření zimní měli za poslední 4 roky z celé ZO "
No, včelaření není nějaká soutěž nebo závod, kde se oslavuje první místo nebo první tři místa a o ostatních se neví.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40395


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

PavelN (88.100.251.216) --- 30. 1. 2010
Re: Mor plodu (40369) (40370) (40374) (40375) (40377) (40379) (40380) (40388)

"To je teoreticky správná úvaha, ale prakticky vím o stanovišti, které bylo na stejné zahradě, provozně odděleno, evidováno zvlášť na jiného včelaře, ale shořelo i bez kliniky, protože to druhé mělo ve třiceti nově založených včelstvech nového včelaře na novém díle v nových úlech dvě buňky s příškvary.
"

příškvary jsou důvodem pro vyhlášení ohniska nákazy, takže v tomto případě pálili 2 ohniska. Řekl bych, že pokud by tam příškvary neměl, nepálilo by se.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40394


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 30. 1. 2010
Re: Mor plodu (40365) (40366) (40373) (40382) (40383) (40391)

K tomu je třeba dodat ještě:
bod 4) Není účelm dokonale zdravé včelstvo , ale zdravý med

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Bronislav Gruna <e-mail/=/nezadan>
> Předmět: Re: Mor plodu
> Datum: 30.1.2010 14:19:26
> ----------------------------------------
> Pavel Streit napsal: ...Já mám nejlepší výsledky vyšetření zimní měli za
> poslední 4 roky z celé ZO
>
> Cílem zásahů proti kleštíkovi je udržet populaci pod prahem škodlivosti.
> Snaha o jeho vyhubení je předem odsouzena k nezdaru. Přijmeme-li tuto
> realitu, je na místě hledat optimální postupy, také s ohledem na kvalitu
> včelích produktů. Jinak řečeno necpát do úlů chemii za všech okolností.
> Důležité je sledovat vývoj napadení včelstev v sezóně a znát práh
> škodlivosti (kolik kleštíků již může škodit). Pokud chcete zůstat u tvrdé
> chemie, dovolím si odhadnou, že na většině stanovišť v ČR po většinu let
> stačí 2 dobře provedené fumigace Varidolem. Gabon, aerosol a nátěr jsou
> prostředky pro řešení krize. Pokud trochu přizpůsobíte typ chované včely a
> máte zkušenosti, měla by běžně celoročně stačit jen kyselina maravenčí. Váš
> přístup "léčit, léčit, léčit" a k tomu přemetání na mezistěny je přiměřené
> pro případ kalamity - krize, která se čas od času bude opakovat. A jak
> kalamitu poznat? Bohužel nám zatím chybí zkušenosti - kdo z nás monitoroval
> v roce 2002 a 2007? Odhaduji, že pokud nastane krizový rok, bude již v
> červnu v některých včelstvech spad v desítkách roztočů denně. V červenci a
> v srpnu se i ostatní včelstva "rozjedou" na cca 50-200 roztočů za den. Tedy
> něco, co nelze při pravidelném monitoringu přehlédnout. Pokud nebylo něco
> zanedbáno, považuji jarní nátěr za zbytečný. Naopak za velmi důležité
> považuju podchycení nástupu červnového spadu, kdy stačí oléčit jen některá
> včelstva a předejde se plošným problémům. Pokud je problém i v okolí a
> nastane kalamita, je na místě "léčit, léčit, léčit"
>
> Každoroční používání všech dostupných tvrdých metod má tři nevýhody:
> 1. Nemůžete hodnotit přirozenou odolnost/citlivost včelstev
> 2. Může se stát, že časem budou léčiva neúčinná
> 3. Může se stát, že se o vaší filozofii "léčit, léčit, léčit" dozví váš
> zákazník
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40393


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 30. 1. 2010
Re: Norsk? zimov?n?. (40155) (40157) (40158) (40160) (40161) (40169) (40170) (40254) (40291) (40294) (40297) (40299) (40301) (40303) (40304)

Ten tvůj poměr cukru 3 : 1 mi nedal spát a udělal jsem pokus ve tom poměru Rozpustilo se to dokonale při 80 stupních Po vychladnutí to ale udělalo zkrystalizovaný škraloup na povrchy a v roztoku se pak vznášela spousta nových krystalků připomínalo prípomínalo to med na začátku krystalizace. Tok mě vysvětli jak s tím krmíš? osobně si myslím ,že pak spousta takto podaného cukru skončí před úlem jako odpad Včely toto sacharózu musí štěpit na jednoduší cukry a k tomu potřebují také vodu

Pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Pavel Streit <streit.p/=/seznam.cz>
> Předmět: Re: Norsk? zimov?n?.
> Datum: 28.1.2010 10:10:14
> ----------------------------------------
> Míchám krmení na zimu v poměru 3:1. Znám též i jednoho včelaře u nás, kde
> se oběvil mor, měl jej také, nic nenahlásil a okamžitě je dal jen na
> mezistěny, celou včelnici.Včely bez moru.Po této zkušenosti říkal, že by
> mor už nikdy nenahlásil,KVS s tímto problémem neumějí rychle jedna.Buď jsou
> včely nakaženy a od zjištění se vše spálí do týdne, nebo ať se ty včely
> postaví na mezistěny. Škody na včelařství by to udělalo jistě menší než
> vypálení drtivé většiny včelstev v okrese.Občas mi připadá, že stát jedná
> proti zájmům včelařů a ne pro jejich zájmy. Je potřeba to v zasažených
> oblastech oficialně vyzkoušet a pak se rozhodnout, zda přejít na tuto
> humánní meetodu, či metodu likvidaci včelstev nezjednodušit a nezrychlit.
> Zdraví P.S
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40392


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Bronislav Gruna (89.235.18.247) --- 30. 1. 2010
Re: Mor plodu (40365) (40366) (40373) (40382) (40383)

Pavel Streit napsal: ...Já mám nejlepší výsledky vyšetření zimní měli za poslední 4 roky z celé ZO

Cílem zásahů proti kleštíkovi je udržet populaci pod prahem škodlivosti. Snaha o jeho vyhubení je předem odsouzena k nezdaru. Přijmeme-li tuto realitu, je na místě hledat optimální postupy, také s ohledem na kvalitu včelích produktů. Jinak řečeno necpát do úlů chemii za všech okolností. Důležité je sledovat vývoj napadení včelstev v sezóně a znát práh škodlivosti (kolik kleštíků již může škodit). Pokud chcete zůstat u tvrdé chemie, dovolím si odhadnou, že na většině stanovišť v ČR po většinu let stačí 2 dobře provedené fumigace Varidolem. Gabon, aerosol a nátěr jsou prostředky pro řešení krize. Pokud trochu přizpůsobíte typ chované včely a máte zkušenosti, měla by běžně celoročně stačit jen kyselina maravenčí. Váš přístup "léčit, léčit, léčit" a k tomu přemetání na mezistěny je přiměřené pro případ kalamity - krize, která se čas od času bude opakovat. A jak kalamitu poznat? Bohužel nám zatím chybí zkušenosti - kdo z nás monitoroval v roce 2002 a 2007? Odhaduji, že pokud nastane krizový rok, bude již v červnu v některých včelstvech spad v desítkách roztočů denně. V červenci a v srpnu se i ostatní včelstva "rozjedou" na cca 50-200 roztočů za den. Tedy něco, co nelze při pravidelném monitoringu přehlédnout. Pokud nebylo něco zanedbáno, považuji jarní nátěr za zbytečný. Naopak za velmi důležité považuju podchycení nástupu červnového spadu, kdy stačí oléčit jen některá včelstva a předejde se plošným problémům. Pokud je problém i v okolí a nastane kalamita, je na místě "léčit, léčit, léčit"

Každoroční používání všech dostupných tvrdých metod má tři nevýhody:
1. Nemůžete hodnotit přirozenou odolnost/citlivost včelstev
2. Může se stát, že časem budou léčiva neúčinná
3. Může se stát, že se o vaší filozofii "léčit, léčit, léčit" dozví váš zákazník

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40391


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

a.turčáni (85.248.32.254) --- 30. 1. 2010
Re: virové onemocnění a varoa (40384)

J.B.:
Domnívám se že za záhadná zmizení včel v říjnu a listopadu může virus nebo virusy roznášené, podporované Varoa.

Pán kolega, tvrdiť, že príčinou úhynu včelstiev vr. 2007, môže vírus? (ktorý?), bolo treba odobrať vzorku včiel zo včelstiev, ktorým viditeľne "ubývalo síl" a poslať tam, kde to evidentne dokážu a určia o ktorý vírus sa jedná.. Myslím si, že to českí špecialisti dokážu, veď aj u nás tvrdí, v Dolnom Kubíne (na Orave) dokážu určiť prítomnosť vírusov vo včelstvách, ak tam sú!
Až potom budeme môcť rozprávať a písať, že nám včelstvá odchádzajú pre prítomnosť vírusov vo včelstvách. Takto to je len plané písanie o tom čo nepoznáme.
Možno sa mýlim a naozaj boli zistené vírusy v konkrétnych včelstvách a ja o tom neviem.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40390


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

a.turčáni (85.248.32.254) --- 30. 1. 2010
Re: Mor plodu (40365) (40366) (40373) (40382) (40383)

Zdravím vás,
já to říkám pořád, léčit, léčit, léčit, a varoa je u vás v defenzivě,zdraví.P.S.

Táto rad je v intenciách techniky pri ochrane rastlín niekedy pre 20-timi a viac rokmi, keď sa do pôdy sypalo neúmerne veľa chemických prípravkov. Táto cesta vedie do pekla!
Veď včely celé veky žili so svojimi chorobami, postupne sa stali odolnými proti chorobám a prežili až doteraz.
V tomto období sa musíme sústrediť len na Varroa destructor, ale využívať všetky vhodné spôsoby založené na báze prírodného pôvodu a tvrdú chémiu použiť rozumne striedmo, aby sme nevyvolali opačný a hubiaci prostriedok neohrozili produkt, ktorý považujeme dokonca za liek. Nemôžem sa zmieriť s označení jedov za lieky a preto včely ani nemôžme liečiť, preto ja radšej používam výraz "bojujem proti Vd), lebo to je náš hlavný nepriateľ. Čakať na okamih, že včelu prispôsobíme na samočistenie svojho tela od Vd, pretože ten sa taktiež na svoj typický život prispôsoboval milióny rokov a ak včela zmení svoje chovanie, môže ho takisto zmeniť i on. Naučiť včelu samoobrany je zatiaľ v nedohľadne.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40389


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

KaJi (88.103.157.154) --- 30. 1. 2010
Re: Mor plodu (40369) (40370) (40374) (40375) (40377) (40379) (40380)

Jako stanoviště je bráno to co je hlášeno do Hradíštka. tz. že na jednom pozemku mohou být 2 stanoviště a jen jedno je infikované a pálí se , druhé je v pozorvaní, samožzřejmě po vyšetření je negativní. Je to trochu složitější než vaše teorie.
--------------
To je teoreticky správná úvaha, ale prakticky vím o stanovišti, které bylo na stejné zahradě, provozně odděleno, evidováno zvlášť na jiného včelaře, ale shořelo i bez kliniky, protože to druhé mělo ve třiceti nově založených včelstvech nového včelaře na novém díle v nových úlech dvě buňky s příškvary.

Když se pálí, a nepálí se u mě, tak to většina z nás včelařů logicky podporuje, a takovému postupu veteriny tleskáme. Jen ať je okolo nás co nejvíc čisto. :-)
Dokud nedojde na nás. Pak se domníváme, že by se měl brát zřetel na okolnosti, do té doby ale chválíme tvrdý postup. :-)

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40388


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Vorja (78.41.14.65) --- 30. 1. 2010
Re: Mor plodu (40365) (40366) (40373) (40382) (40383)

Ano léčit, ale správně. Všeho moc škodí. Ještě jeden odkaz pro přítele Palu: http://medobrani.eu/showArticle.do?id=terapie&key=therapeuticsDueYear

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40387


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pavel Streit (78.136.159.36) --- 30. 1. 2010
Re: norské, ne-norské zimování (40385)

Kolego, já budu říkat, že to u mě funguje, nestačí jen poctivě léčit, i obměna díla je důležitá.Ať si každý dělá co chce, minimální roční obměna díla je minimálně z jedné třetiny, já dělám více a na kondici včelstev je to poznat. Vždy se mnou někdo bude souhlasit a jiný zase nikoliv. To už tak je, Navíc do časopisu včelařství jsem napsal jak o přemetání včel na mezistěny, tak o ovoněné panenském díle z medníku. Bohužel neměli pro druhou polovinu článku prostor, takž první polovina je napsaná docela dobře a druhou mi řádně osekali. Zřejmě kvůli prostoru v časopise. Nechme to tedy tak jak to je. Napsal jsem do březnového čísla také pěkný článek, téma předsjezdová diskuse, Zkostnatělost ČSV nečinost ZO atd., a poslal ji ještě pár lidem, stejnou verzi, pan Kolomý se s mým článkem plně ztotožnil a je sám zvědav, jak moc jej redakce srazí, upraví, aby moc nenaštvala UV ČSV. Sám jsem zvědav také,protože pokud i ten upraví, nemá cenu do tohoto časopisu ani psát. To se ovšem ale někdy stává. Tato moje kritika svazu je i odrazem toho, co si o něm myslí mladí včelaři, jsou tam i návrhy řešení, ten článek jsem s nimi konzultoval.Zdraví P.S

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40386


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jan Bűrgel (82.113.48.14) --- 30. 1. 2010
norské, ne-norské zimování

Pavel Streit (78.136.167.161) --- 30. 1. 2010
Re: Mor plodu (40365) (40366) (40373) (40382)
Zdravím vás,
já to říkám pořád, léčit, léčit, léčit...


ne vy jsi pořád říkal přemetat, přemetat, přemetat.
a ještě to budete asi říkat na VMS v Brně.
J.B.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40385


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jan Bűrgel (82.113.48.14) --- 30. 1. 2010
virové onemocnění a varoa

Jaroslav P.: Uhyny 2007-2008 byly 60% varroa a 40% viroza. Zatím si to nejsme schopni přiznat (kapsovitost plodu, paralytické onemocnění-černé včely) a td......

J.B.:
Domnívám se že za záhadná zmizení včel v říjnu a listopadu může virus nebo virusy roznášené, podporované Varoa.

Budu pokračovat, z odborných včelařských překladů 2009/1

název článku:
Colony Collabs Disorder=CCD Haves, American Bee Journal
cituji: v 84 % vzorku CCD byl přítomen virus IAPV= izraelský virus akutní paralyzy.

název článku:
Dovoz australských včel Harrison, AB Journal
cituji: ve všech vzorcích s CCD byla 100% nosema cerane a 100% kašmirský virus

název článku:
Mizení včel v USA Wolfgang Ritter
cituji :ve včelstvech která zbyla byl téměř vždy diagnostikován DW=deformed wings virus = virus deformovaných křídel.

VČEL. PŘEKLADY 2009/2

název článku:
CCD nemoc mizení včel, Kaplan,American Bee Journal
cituji: IVAP=izraelský virus akutní paralyzy ...je spojen s CCD.... ....dokázali jsme že IVAP je v této zemi USA již nejméně od roku 2002...

Jestliže neudržíme nizké napadení včelstev roztočem VD zvýší se nám napadení některým nebo některými viry a včely se nám budou před zimou vytrácet.
J.B.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40384


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pavel Streit (78.136.167.161) --- 30. 1. 2010
Re: Mor plodu (40365) (40366) (40373) (40382)

Zdravím vás,
já to říkám pořád, léčit, léčit, léčit, a varoa je u vás v defenzivě, kolikrát jsem dostal, mail, Proč léčím nátěrem plodu a fumigací v předjaří, když jsem na podzim fumigoval varidolem a v zimě dal aerosol.Nepochopí, že nátěr plodu a fumigace v předjaří koriguje nedostatky při léčení aeroslem,že oddálí dobu a nástup rozvoje varoa ve včelstvech. U nás v ZO je varoa opět na vzestupu a ti staří páprdové nic nedělají, jen lamentují rukama, řeční...Já mám nejlepší výsledky vyšetření zimní měli za poslední 4 roky z celé ZO, je to jen důsledek poctivé léčby. Sousedé o včely přicházejí hlavně kvůli svému lajdačení. Pokud včelaři uhyne na varoa 1 včelstvo z 20, je to v normě. Pokud mu z dvaceti zůstane jen jedno, je to jeho chyba. Takový člověk pak žádá o dotace na včely za úhyn, obnový provoz a situace se oběvuje. Nic by neměl dostat! Až se naučí pořádně včelařit, může žádat o pomoc. Uvedu př. V před třemi, čtyřmi lety byla epidemie varoa. Můj učitel před čtyřmi lety přišel o dvě včelstva z 70. Kolem něj včelstva padala, jemu se je podařilo udržet, napadená varoa také byla ale vyzimoval je v dobrém stavu. Říkával, taková pandemie je vlastně dobrá věc, pozmáš, kdo je včelař poctivý a kdo bordelář, někdy se musí oddělit zrno od plev. Pokud léčím poctivě, epidemie varoa se bát nemusím, zvládnu ji. Jen je potřeba, aby ty pandemie varoa přišly častěji v kratším úseku, to se na to ti lajdáci vykašlou a pořádní včelaři zůstanou. A má pravdu. Je to tak, kolik včelařů umí poctivě léčit a kolik z nich léčí poctivě? Když budu hodně velký optimista, tak jen polovina.
Zdraví P.S

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40383


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jaroslav P. (83.208.196.187) --- 30. 1. 2010
Re: Mor plodu (40365) (40366) (40373)

Ono je to vše trochu složitějsí. Jsem názor, že jakmile se ukáže mor je třeba vše pálit. Někteří včelaři si myslí pokud je předklinický stav tj. počet spor 10 na druhou a částečně 10 na třetí, tak se nedá mnohdy najít ani jedna buňka infiovaná, ale je jisté, že u 10 na 2 propukne kliniky do 20 měsíců a u 10 na 3 do roka a to na 99% Předklinický projev moru se nedá zjistit opticky , ale pouze laboratorně. Přesto vyhláška říká prohlídky v 5 km pásmu se musí provést. Jiné je to 10 na čtvrtou a na 5, tam 100% klinický projev je. Myslím, že i když se provádí prohlíky je třeba provést následné vyšetření laboratorně z měli nebo glicidových zásob u 10 na 2 a 3. Vše je-li potvrzen nález nutné pálit. Jinak se prodlužuje opatření na několik let , tak postupně jak se mor projevuje v klinické podobě. A dnes při stresu včelstev varroazou, žádná včelstva se z toho sami nedostanou. Může být 10 norských zimování, tak to neni nic platné, pouze se zamoření rozšiřuje a prodlužuje se opatření a včelaři nemohou kočovat a hýbat se včelstvy a prodávat med delší dobu.Moru přibývá, protže se zdokonalila metoda laboratorního vyšetření a potvrzení moru již v předklinickém stádiu vývoje. Jakmile se docílí toho že budou likvidovaná předklinická stadia bude klinicky zjištěných stanovišť ubývat a výskyt moru se sníží na minimum. Níkdy nedocílíme, že mor nebude. Myslím, že si s ním poradíme.Je to nemoc přirozená včelstvům v této naší zeměpisné oblasti. I když za určitých podmínek umí včelstva s těmito bakteriemi bojovat nejsou bez člověka je sama zlikvidovat úplně zejmena, když je deptá varroa. Včelstva mor jako celek přežijí, horší to bude s varroazou, která odolává čím dál více léčivům a nepatří do této zeměpisné oblasti a neni to přirozený škůdce včely medonosné, ale indické. Tam nám zbývá důsledná likvidace všech samiček do nové sezony a to je řádně a důsledně profést plošný nátěr plodu v předjaří. Do toho se ovšem včelařům nechce, protže je to pracné a nepohodlné, raděj to odkecaji jak je to chamické a raděj budou dávat gabony. Ještě v tom je to nejhorší, že varroa šíří virové onemocnění, které skrytě a hojně probíhá ve včelstvech již dnes a včelaři to nepoznávaji a až to poznaji jen někteří, tak si stím nedovedou poradit a budou končit s chovy. Proto radikání nátěry v předjaří. Uhyny 2007-2008 byly 60% varroa a 40% viroza. Zatím si to nejsme schopni přiznat (kapsovitost plodu, paralytické onemocnění-černé včely) a td......

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40382


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jaroslav P. (83.208.196.187) --- 30. 1. 2010
Re: Mor plodu (40365) (40366) (40373)

Ono je to vše trochu složitějsí. Jsem názor, že jakmile se ukáže mor je třeba vše pálit. Někteří včelaři si myslí pokud je předklinický stav tj. počet spor 10 na druhou a částečně 10 na třetí, tak se nedá mnohdy najít ani jedna buňka infiovaná, ale je jisté, že u 10 na 2 propukne kliniky do 20 měsíců a u 10 na 3 do roka a to na 99% Předklinický projev moru se nedá zjistit opticky , ale pouze laboratorně. Přesto vyhláška říká prohlídky v 5 km pásmu se musí provést. Jiné je to 10 na čtvrtou a na 5, tam 100% klinický projev je. Myslím, že i když se provádí prohlíky je třeba provést následné vyšetření laboratorně z měli nebo glicidových zásob u 10 na 2 a 3. Vše je-li potvrzen nález nutné pálit. Jinak se prodlužuje opatření na několik let , tak postupně jak se mor projevuje v klinické podobě. A dnes při stresu včelstev varroazou, žádná včelstva se z toho sami nedostanou. Může být 10 norských zimování, tak to neni nic platné, pouze se zamoření rozšiřuje a prodlužuje se opatření a včelaři nemohou kočovat a hýbat se včelstvy a prodávat med delší dobu.Moru přibývá, protže se zdokonalila metoda laboratorního vyšetření a potvrzení moru již v předklinickém stádiu vývoje. Jakmile se docílí toho že budou likvidovaná předklinická stadia bude klinicky zjištěných stanovišť ubývat a výskyt moru se sníží na minimum. Níkdy nedocílíme, že mor nebude. Myslím, že si s ním poradíme.Je to nemoc přirozená včelstvům v této naší zeměpisné oblasti. I když za určitých podmínek umí včelstva s těmito bakteriemi bojovat nejsou bez člověka je sama zlikvidovat úplně zejmena, když je deptá varroa. Včelstva mor jako celek přežijí, horší to bude s varroazou, která odolává čím dál více léčivům a nepatří do této zeměpisné oblasti a neni to přirozený škůdce včely medonosné, ale indické. Tam nám zbývá důsledná likvidace všech samiček do nové sezony a to je řádně a důsledně profést plošný nátěr plodu v předjaří. Do toho se ovšem včelařům nechce, protže je to pracné a nepohodlné, raděj to odkecaji jak je to chamické a raděj budou dávat gabony. Ještě v tom je to nejhorší, že varroa šíří virové onemocnění, které skrytě a hojně probíhá ve včelstvech již dnes a včelaři to nepoznávaji a až to poznaji jen někteří, tak si stím nedovedou poradit a budou končit s chovy. Proto radikání nátěry v předjaří. Uhyny 2007-2008 byly 60% varroa a 40% viroza. Zatím si to nejsme schopni přiznat (kapsovitost plodu, paralytické onemocnění-černé včely) a td......

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40381


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Felix (83.208.196.187) --- 29. 1. 2010
Re: Mor plodu (40369) (40370) (40374) (40375) (40377) (40379)

Jako stanoviště je bráno to co je hlášeno do Hradíštka. tz. že na jednom pozemku mohou být 2 stanoviště a jen jedno je infikované a pálí se , druhé je v pozorvaní, samožzřejmě po vyšetření je negativní. Je to trochu složitější než vaše teorie.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40380


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

PaveN (88.101.19.249) --- 29. 1. 2010
Re: Mor plodu (40369) (40370) (40374) (40375) (40377)

"Je to tak, že pokud jsou všechna včelstva na jenom pozemku, ikdyž nemusejí být všechna u sebe, je to bráno jako jedno stanoviště"
A co potom kočovníci, každý z jedné strany 10ha lánu řepky. Také jedno stanoviště?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40379


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radek Krušina (88.100.116.110) --- 29. 1. 2010
Re: Mor plodu (40369) (40370) (40374) (40375) (40377)

Podle mě je to se stanovišti tak, jak to hlásíme do Medníku chovatelům - číslo stanoviště, počet včelstev.

Radek Krušina

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40378


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pavel Streit (78.136.191.49) --- 29. 1. 2010
Re: Mor plodu (40369) (40370) (40374) (40375)

Je to tak, že pokud jsou všechna včelstva na jenom pozemku, ikdyž nemusejí být všechna u sebe, je to bráno jako jedno stanoviště, Pokud od mého posledního úlu na mém pozemku bude mít soused na tom svém třeba jen pět metrů od vás své včely, je to už druhé stanoviště, ikdyby tam bylo jen jedno včelstvo.Zdraví P.S

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40377


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Polášek (85.71.180.241) --- 29. 1. 2010
Re: Mor plodu (40369) (40370) (40374)

Myslím, že by bylo vhodné uvádět kraj, protoře krajská veterina má určitou volnost v rozhodnutí, takže se to může kraj od kraje v podrobnostech lišit.
Jinak, okrajově jsem to věděl i dříve, ale když nález kliniky znamená zničení celého stanoviště, zatímco nález jen spor v měli nejspíš ne, je to další důvod k negativnímu výběru a k obecně důsledné likvidaci slabochů. Jednak pokud jsou v měli spory, mor propukne nejspíš přes tyto slabochy, jednak na jaře není neobvyklé, že v slaboších se nachází nějaký odumřelý plod. Potom stačí v zimním vzorku najít spory, na jaře bude prohlídka, najde se uhynulý plod a pokud bude v tom plodu nalezena nějaká koncentrace spor moru, bude to spíš prohlášeno za kliniku, i když ten plod by uhynul na něco jiného. Potom by došlo k zbytečnému zničení včelstev.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40376


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

PavelN (88.101.19.249) --- 29. 1. 2010
Re: Mor plodu (40369) (40370) (40374)

část včelstev, které máte na jednom místě by se možná dala zachránit pomocí výkladu pojmu stanoviště (a si také jeho správného použití v pravidelných hlášeních a výkazech). Je někde přesně definováno, co je to stanoviště? Je to nějaká skupina úlů?
Když bude mít soused svoje včely 5 metrů od vašich, je to už jiné stanoviště? Když budete mít včely na různých částech pozemku, je to jedno, nebo více stanovišť?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40375


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Josef Křapka (77.237.138.233) --- 29. 1. 2010
Re: Mor plodu (40369) (40370)

>Pokud jsem si to nevyložil špatně, potom je to tak, že pokud se někde najde klinicky nemocné včelstvo, potom se pálí všechna včelstva v ohnisku.<
------------------------------------------------------------
Mám obavu, že si to vykládáte dobře. Povinnost spálení veškerých včelstev v ohnisku nákazy, kde byl zjištěn klinický nález, je ve Vyhlášce č. 12/2010 Sb., o opatře..., stanoven "obligatorně". To znamená, že veterina nemá ani jinou možnost. V opačném případě by sama porušila příslušná ustanovení citované Vyhlášky. Řečeno Česky: klinický nález se spálí s celým stanovištěm a přez to nejede vlak.
Navíc Vyhláška řeší co se musí provést u ostatních včlařů, kteří mají svá včelstva v ochranném 5 km pásmu. Ale to již není žádná novinka.
JK

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40374


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr Zdráhala (62.168.44.150) --- 29. 1. 2010
Re: Mor plodu (40365) (40366)

V roce 2009 byla praxe následující. Na základě vyšetření zimní měli v roce 2009 byly u našeho jednoho kočovníka zjištěny spory moru plodu v měli. Na základě tohoto vyšetření se prováděla u včelaře prohlídka včelstev. Při prohlídce však nebyla zjištěna žádná klinika. Při prohlídce se současně odebíraly vzorky zásob od každého včelstva. Jelikož v některých vzorcích byly zjištěny spory moru, bylo stanoviště zlikvidováno na základě tohoto vyšetření a tedy bez nálezu kliniky. Takovýto postup v loňském roce na jaře veterinární správa uplatňovala. O správnosti tohoto postupu veterinární správy se v loňském roce hodně diskutovalo a nakonec došlo k přehodnocení postupu. Takže když se po vyhlášení ochranného pásma provedlo vyšetření letní měli odebrané v červenci, bylo zjištěno cca 17 vzorků se sporami moru. Prohlídkou těchto stanovišť byla nalezena klinika pouze na dvou stanovištích. Při prohlídkách se již vzorky zásob neodebíraly. Z těchto stanovišť však již byla likvidována pouze stanoviště s nalezenou klinikou a ostatní se nechala být. Nyní vyšetření zimní měli ukáže, jak se bude nákazová situace u ponechaných stanovišť vyvíjet, jestli bylo správné stanoviště ponechat nebo se měla zlikvidovat také. Hodně bude záležet na tom, jaké si z toho včelaři vzali ponaučení a zda provedli příslušná opatření k tomu, aby snížili infekční tlak spor moru, především obměnou díla.
Zdravím P.Z.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40373


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pavel Streit (78.136.191.49) --- 29. 1. 2010
Re: boj proti moru (40368)

Zdravím p.Movák, zajímalo by mě proč se nechávají hladovět dva dny? Když je vkládali do bedny, pokouřili je trochu, či nikoliv, pokud ano, tak když včela po zakouření v panice nasaje zásoby, na jak dlouho jí to vydrží?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40372


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Stonjek (90.179.161.201) --- 29. 1. 2010
Re: Mor plodu (40369) (40370)

Diskuze kolem pálení či nepálení proběhla ve velkém rozsahu buď v Fascinovaném včelaři nebo na stránkách u pánů LBV teď už nevím přesně a už jsou případy, kdy se nepálí. Jsou tam i postupy, jak postupovat atd. Protože mě se to netýká,tak to jen tak držím v hlavě, protože co kdyby, připravení to mají jednodušší. Zdraví R. Stonjek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40371


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radek Krušina (194.213.39.94) --- 29. 1. 2010
Re: Mor plodu (40369)

Už jsem do vyhlášky nahlížel.
Pokud jsem si to nevyložil špatně, potom je to tak, že pokud se někde najde klinicky nemocné včelstvo, potom se pálí všechna včelstva v ohnisku.

Z toho by plynulo, že se nepálí včelstva tam, kde není klinika, ale bohužel se ani nenechává na veterině, aby posoudila možnost nepálit v ohnisku včelsva, u kterých klinicky nemoc nepropukla.

Nebo si to vykládám špatně?

Radek Krušina

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40370


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Josef Křapka (77.237.138.233) --- 29. 1. 2010
Mor plodu

Dne 21. ledna 2010 vyšla ve Sbírce zákonů v částce 4 vyhláška č. 12/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů.
Novela významným způsobem mění prevenci, ochranná a zdolávací opatření v případě výskytu hniloby a moru včelího plodu.
Uvedenou problematiku najdete v §§ 138 – 142 vyhlášky.
Vyhláška č. 12/2010 Sb. nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, tj. 1. března 2010.
Podrobně se k tematice vrátíme na stránkách časopisu Včelařství, nebo zde na webu.
Vyhlášku č. 12/2010 Sb. najdete: http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb10012&cd=76&typ=r
Tuto informaci naleznete na stránkách ČSV ze dne 28.01.2010
Zdravím JK


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 40369


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno


Celkem je ve Včelařské konferenci již 78290 příspěvků(zde zobrazeno 61 příspěvků, od č. 40369 do č. 40429)
Několik rad pro badatele v archivu Včelařské konference. Pro zobrazení starších příspěvků (a pro pohyb v jejich frontě) je určeno speciální okno, které je dostupné pod názvem "Archiv Včelařské konference" (příspěvky se v něm zobrazují tak, že nejstarší jsou nahoře a novější dole). Ve frontě příspěvků je možnost se pohybovat příslušnými povely (pro začátek kliknětě na "nejstarší", aby se Vám ukázaly první příspěvky, jimiž konference začíná, a pak klikejte na "novější", čímž se Vám vždy zobrazí várka novějších 60 příspěvků; jednotlivé příspěvky lze na tomto archivním zobrazení číst od horního konce webu (kde jsou starší) a postupovat směrem dolu (kde jsou novější).


Nejnovější - Novější - Starší - Nejstarší


Klikněte sem pro nápovědu