Obecný rámec konferencePředmětem příspěvků a tedy tématem diskuse může být vše, co se přímo či nepřímo týká včelařství. Jedná se o veřejně vedenou diskusi česky (nebo slovensky) hovořících včelařů. Je zde možno publikovat též inzerci a zprávy o aktuálním dění ve včelařské obci a pozvánky na chystané akce. Včelařská debata je médium pro neomezované šíření informací, názorů, podnětů a komentářů mezi včelaři a pro svobodnou diskusi všech včelařů. Nikdo není z této konference vylučován.


Příspěvky před uveřejněním neprocházejí žádnou redakční kontrolou či úpravou. Komentovat je může kdokoliv formou vlastního zaslaného příspěvku na dané téma. Vydavatel neodpovídá za obsah uveřejněných příspěvků.


Svoboda projevu, slova a tisku je zaručena současnou českou ústavou, Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, jehož je ČR signatářem, a Listinou základních práv a svobod. Cenzura, kterou se rozumějí jakékoliv zásahy - včetně zásahů státních orgánů - proti svobodě slova a obrazu, je nepřípustná, každý má právo zastávat svůj názor bez omezení a právo na svobodu projevu ústně nebo tiskem, popřípadě jinými prostředky podle vlastní volby.


Hlavním zastřešujícím tématem této konference by mělo být: včelařské otázky a vše, co s včelařstvím přímo či nepřímo souvisí. Diskutovat je však samozřejmě možno o všem, co se včelařské obce nějak týká. Je zde možné (a žádoucí) uveřejňovat i inzerci a různá oznámení.

Prosíme přispěvatele o zachovávání klidného a zdvořilého tónu diskuse a o věcnost. Zdržte se osobních výpadů apod. Je žádoucí diskutovat spíše „o něčem" než „o někom".

Neposílejte do konference soukromé vzkazy, které se rozpošlou všem přihlášeným účastníkům. Součástí slušného chování na internetové síti je zdržet se zbytečného zatěžování sítě. Pro soukromou korespondenci s účastníkem konference adresujte mail nikoliv do konference, ale na jeho soukromou adresu (v kolonce "Příjemce" nebo "Komu" nechť je v hlavičce takového mailu uvedena soukromá adresa účastníka a nikoliv adresa konference).

Zaslané příspěvky budou na této stránce zveřejněny automaticky a ihned (dělá to počítač). Vydavatel si vyhrazuje právo smazat kterýkoliv příspěvek, který se zcela vymyká tématickému zaměření diskuze, případně nerespektuje pravidla diskrétnosti, zdvořilosti a obecné slušnosti.
Součástí pravidel konference je dodržování Netikety.
Čtěte hlavní informační soubor o konferenci a jejích pravidlech


Zpět
na vstupní stránku Včelařské konference


bzz
bz
bz
z