78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Příspěvky do konference:
(nejnovější jsou hned zde nahoře)(e-mailem) --- 23. 2. 2007
Re: Sifra Mistra Leonarda (20968) (20969) (20972)

že VD upřednoňuje trubčinu je více méně omyl a k tomuto omylu vedl větší výskyt roztoče na plodu. Ale to je dáno delším vývojovým cyklem trubce a stačí se na něm vylíhnout více generací
Vyšší výnos se odůvodňuje tím, že plod vyvíjí teplo a proto není k vyhřívání úlu produkovat tolik tepla a více dělnic může za snůškou. Kdo ví! O vyhřívaní a udržování tepla v úlu již bylo publikováno tolik různých teorií si navzájem odporujících, ze se tím nezabývám a stačí mi vědět, ŽE VYŘEZÁVÁNÍ TRUBČINY K NIČEMU NEVEDE krom její likvidace u neproduktivních včelstev kde plánuji výměnu matky. Bráním tím tak rozšiřování negativních vlastností do okolí a během let zase zpětně k sobě

Pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Karel <karel.jirus/=/seznam.cz>
> Předmět: Re: Sifra Mistra Leonarda
> Datum: 22.2.2007 19:47:24
> ----------------------------------------
> Dnes už se ví, že omezování trubců snižuje výnosy daném období       ...Pepan
> .....
> Nedávno jsem byl trénován, abych se ptal pětkrát PROČ. (to je nějaká módní
> metoda, jak proniknout do hloubky problému :-). Ale jako u jiných témat
> (třeba med a mikrovlnky) mi to nedá abych se zeptal.
> Ví se to proto, že se to povídá (a zní to pravděpodobně), nebo to někdo
> někde zjistil? O kolik procent to snižuje výnos?
> Donedávna jsem věřil povídání o tom, že VD upřednostňuje trubčinu.
> Díky za informace.
> Karel
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20980


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (194.138.39.52) --- 23. 2. 2007
Re: Sifra Mistra Leonarda (20968) (20974)

v časti ZOOTECHNIKA na www.vcely.sk aj s mojím nesúhlasným komentárom
Anton
.......
Zajímavé. Já bych měl jen jeden postřeh. Pokud jsem to pochopil, on jen likvidoval trubčinu před líhnutím. To že nepozoroval vliv na VD je v souladu s tím, na co jsem zde dával odkaz nedávno na OPTIMAL konferenci.
Ale asi bude rozdíl mezi včelstvy které odchovávají trubce (byť jsou likvidování před líhnutím) a těmi, kterým není, nebo jen minimálně, dopřáno stavět a zakládat trubčinu. Tedy mít SPOTŘEBU na jejich odchov.
Osobně jsem toho názoru, že včely ASI(!) neregulují plochu trubčiny, ale množství trubců.
Když jsem začínal, tak "klasická škola" doporučovala minimalizovat chov T. a divokou stavbu. Dělené stavební rámky atd.
Postupně jsem dopřával včelám v nástavkách divočiny do libosti. Dostal jsem se do fáze (jeden rok jsem měl málo mezistěn, to jsem s tím začal), kdy jsem do každého nástavku s mezistěnami dával do předposlední pozice stavební rámek. A pak jej tam nechával. I přes zimu.
A mohl jsme tak sledovat, kde včely začínaly stavět. Většinou uprostřed nástavku mezistěny a stejnou měrou začínaly na stavebním.
Později jsem tam nechával trubčinu přes zimu, s tím, že včely jsou dost chytré, aby věděli, kdy mají trubce začít chovat. Ing. Čermák mě zbavil iluzí o vlivu této techniky na plemenitbu. Že prý trubci z již zakladené trubčiny mají minimální šanci zvítězit nad trubci z větší panenské.
Já si myslím, že v případě jarních trubců to možná může být jedno, když konkurenční trubci z jiných včelstev (nedivokých) ještě nemají ani vystavěný stavební rámek a na stratovní čáru se ani ndostaví :-) .
A dospěl jsem k názoru (který jsem nějak neprokazoval), že existuje určitý strop, kdy matka již trubčinu nezakládá, i když jí má k dispozici.
Chov trubců má podle mě několik i málo diskutovaných aspektů:
- v časném jaru představují topné těleso - plodové těleso V případě prochladnutí plodu nepředstavuje velkou ztrátu ve vývoji včelstva oproti prochladnutí děln. plodu na jaře.
- taktéž mají vyšší tělesnou teplotu i hmotnost, nelítají ven a tudíž i dopělí trubci topí v úle.
- mají větší hmnotnost - tedy větší spotřebu krmné kašičky a proto jim přikládám váhu, když beru vážně teorie o způsobování rojové nálady přebytkem kašičky a tzv. přebytečnými včelami.
Osobně jsem zastánce teorií O.Brennera o rovnováze a poruchách včelstva. Tady si myslím, že nedostatek trunců vnímají včely jako poruchu normálního stavu.
A možná trubci při zalétávání poznají včelstvo, ve kterém je nedostatek trubců a tam se raději zalétávají. ALe to je jen teorie. ALe víra a naděje taky léčí. :-) Podle výsledků vyšetření letošní měli mě to funguje, protože jsme žádnou invazi VD nezaznamenal. A to mám v okolí včelnic stanoviště, co musí natírat.


V případě rojové nálady a trubců je třeba asi zjišťovat příčinu a následek. Tedy jestli včelstvo, které se dostává do fáze přebytku nechová nejen rojové (lépe živené) včely ale i dostatek trubců. Tedy že přebytek trubců je signálem existence přebytečných - rojových včel, a je třeba zasáhnout preventivně proti rojení.

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20979


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

A.Podhájecký (82.99.163.242) --- 23. 2. 2007
Re: recenze testy srovnání (20940) (20942) (20944) (20952) (20954) (20962) (20964) (20967) (20971)

Koupil jsem hned dva. Roj se neusadil ani jeden.
Tonda

>Můj táta jednou naletěl na oslavný dvoustránkový článek na feromonové lapače rojů ve Včelařství. Typická reklama. Někdo něco dovezl, namastil si kapsu, Včelařství to vychválilo na dvou stranách, můj táta naletěl, jel do Křemencový a koupil to. V životě jsme okolo toho neviděli letět včelu. Tam bych místo popisu - reklamy od výrobce očekával recenzi - pověsili jsme to na strom, a za měsíc se tam z pěti rojů ve včelíně usadili 0 až 8 :-) rojů. Vyplatil se nám, nevyplatil.
Jen tak mimochodem, kdo to taky koupil, usadil se Vám do toho sám roj?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20978


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr Lokvenc (e-mailem) --- 22. 2. 2007
Re: Sifra Mistra Leonarda (20968) (20974)

Není náhodou ten vyšší výnos včelstev s trubci způsoben jednoduše tím, že je
zapotřebí méně dělnic pro zahřívání plodu a víc jich tedy může létat za
snůškou? Mimo jiné, v jakémsi snad přes 150 let starém včelařském časopisu
jsem se o dělbě činností dočetl, že "královna naklade vajca a trubci ty
vajca vysedí" (tedy zahřívají plod) :-). Navíc včelstvo s nedostatkem
trubců nežije v přirozených podmínkách a patrně bude stressované, což asi
také může nepříznivě ovlivnit výnos.
S přátelským pozdravem Petr.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20977


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

M. Václavek (213.29.160.5) --- 22. 2. 2007
Re: Sifra Mistra Leonarda (20968) (20969) (20972) (20975)

Proto včelstva s trubci ( s přiměřeným množství trubců...do cca 10% zastoupení v populaci včelstev ) mají větší snůškoví potenciál ( trubčí látka je motivuje k práci ).
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Doplnění..........
Včelstva s více jak 10% zastoupením trubců jsou zpravidla v ,,jiném stavu,,nebo se k němu schylují ( rojová nálada, bezmatečnost, mladá neoplozená matka ).

zdravím.........M. Václavek
Racionalizaci zdar!!!

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20976


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

M. Václavek (213.29.160.5) --- 22. 2. 2007
Re: Sifra Mistra Leonarda (20968) (20969) (20972)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Karel (88.103.157.154) --- 22. 2. 2007
Ví se to proto, že se to povídá (a zní to pravděpodobně), nebo to někdo někde zjistil? O kolik procent to snižuje výnos?
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Zdravím přátele včel,
kdysi jsem někde četl, že srovnávali dvě skupiny včelstev ve stejných úlech na stejných stanovištích a se stejnou metodou vedení včelstev ( až na to,že ve skupině B veškerou trubčinu vyřezávali a přes česna dávali mateří mřížky, aby trubci z cizích včelstev nemohli do včelstev skupiny B...proto včelstva skupiny B byla po celí rok bez trubců )
Zjistili, že včelstva skupiny A ( s trubci a trubčím plodem ) měla v průměru zhruba o 20 % více medu než včelstva skupiny B ( bez trubců a trubčího plodu ).
Počty trubců ve včelstev skupiny A byly řádově stovky až ticsíce.
Pravděpodobně je výše uvedený rozdíl skupin způsobený tzv. trubčí látkou ( trubčí látka je laicky řečeno samčí verze mateří látky...též je produkována v kusadlové žláze ).
Trubčí látka a mateří látka jsou významné včelí feromony, jež mají velký význam pro existenci včelstev. Bez jejich existence by se nikdy trubci a matky v trubčích shromaždištích nenašli. Těmito feromony se vzájemně lákají.
Tyto ( pohlavní ) feromony jsou též významným činitelem pro dění ve včelstvu samotném. Mimo jiné podporují aktivitu dělnic ( zvláště mateří látka ).Včelstva bez matek nejsou tak produktivní jako včelstva s matkami. To samé, avšak v menší míře , platí pro trubčí látku.
Proto včelstva s trubci ( s přiměřené množství trubců...do cca 10% zastoupení v populaci včelstev ) mají větší snůškoví potenciál ( trubčí látka je motivuje k práci ).
Bohužel si asi nevzpomenu, kde jsem ten článek četl. Něco v tomto smyslu je psáno ve včelařské encyklopedii Včelařství ( autor...Vladimír Veselí a kolektiv ) na str. 40 a na str. 46-47.
( Pozn.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Potom by poměr chovaného trubčího a dělničího plodu mohl být v průměru asi 1:3.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Divné, že?
Řekl bych, že se toto včelstvo snaží nějak moc šířit své geny ( asi nějaká přemrštěná rojová nálada ). Osobně jsem narazil v loni u jednoho včelaře na jedno včelstvo, jež mělo asi určitě více jak 6 000 trubců )

zdravím.............Martin Václavek
Racionalizaci zdar!!!

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20975


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

A.Turcani (62.168.124.222) --- 22. 2. 2007
Re: Sifra Mistra Leonarda (20968)


V roku 2004 som dostal knižočku o "Potreba trúdov vo včelstve". Preložil som jednu stať "Výskum vplyvu trúdov na znášku medu" v máji roku 2004 v časti ZOOTECHNIKA na www.vcely.sk aj s mojím nesúhlasným komentárom. Výskum robil včelár praktik asi 8 rokov, kde dokázal, že včelstvá ktorým nebránil chovať trúdov, mali vyšší prínos medu ako skupina , v ktorej bránil včelstvám chovať trúdy. V brožúre sú i iné zaujímavé pohľady na rôzne činnosti včelstva. No tie som už nedokončil preklad. Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20974


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Bronislav Gruna (88.101.214.145) --- 22. 2. 2007
Re: Sifra Mistra Leonarda (20968)

Poslední dva roky se více zajímám o stavbu trubčiny. Nechávám včelstva volně stavět na stavebních rámcích. Moje včelstva v minulé sezóně postavila v průměru kolem 30 dm2 trubčiny (32 měřených včelstev). Mají-li dost, staví dělničinu.
Pokud vyjdu z tohoto pozorování a předpokladu, že na vrcholu rozvoje je všechna trubčina zakladena, pak 30 dm2 trubčího plodu (oboustranně) je asi 12-13000 zakladených buněk. Při cyklu 24 dní je odhad kladení ve špičce asi 500 trubčích vajíček denně. Maximální výkon kladení matky bývá uváděn kolem 2000 vajíček denně. Potom by poměr chovaného trubčího a dělničího plodu mohl být v průměru asi 1:3. To platí ovšem jen pro období rojení, později plodová křivka trubčiny pravděpodobně klesá strměji než křivka dělničího plodu.
Broněk

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20973


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (88.103.157.154) --- 22. 2. 2007
Re: Sifra Mistra Leonarda (20968) (20969)

Dnes už se ví, že omezování trubců snižuje výnosy daném období ...Pepan
......
Nedávno jsem byl trénován, abych se ptal pětkrát PROČ. (to je nějaká módní metoda, jak proniknout do hloubky problému :-). Ale jako u jiných témat (třeba med a mikrovlnky) mi to nedá abych se zeptal.
Ví se to proto, že se to povídá (a zní to pravděpodobně), nebo to někdo někde zjistil? O kolik procent to snižuje výnos?
Donedávna jsem věřil povídání o tom, že VD upřednostňuje trubčinu.
Díky za informace.
Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20972


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (88.103.157.154) --- 22. 2. 2007
Re: recenze testy srovnání (20940) (20942) (20944) (20952) (20954) (20962) (20964) (20967)

Sledování poruch v době životnosti výrobku bych nechal výobci.
Ale recenze typu. Medomet má dobrý chod, převodovka má volnoběch, chod je tichý, plásty se dobře/nedobře zakládají, víko je v horní poloze stabilní, vadí, nevadí, nádoba se vyprazdňuje dobře, nemá štěrbiny kde by med zůstával, ventil těsní, konstrukce je stabilní, nebo se klepe, plásty se ne/bortí.
K naší reklamaci se výrobce postavil čelem a hned vyměnil, nebo nás poslal někam,....
.....
Můj táta jednou naletěl na oslavný dvoustránkový článek na feromonové lapače rojů ve Včelařství. Typická reklama. Někdo něco dovezl, namastil si kapsu, Včelařství to vychválilo na dvou stranách, můj táta naletěl, jel do Křemencový a koupil to. V životě jsme okolo toho neviděli letět včelu. Tam bych místo popisu - reklamy od výrobce očekával recenzi - pověsili jsme to na strom, a za měsíc se tam z pěti rojů ve včelíně usadili 0 až 8 :-) rojů. Vyplatil se nám, nevyplatil.
Jen tak mimochodem, kdo to taky koupil, usadil se Vám do toho sám roj?
Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20971


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Tom (88.101.214.141) --- 22. 2. 2007
Re: (20940) (20942)

Kdybych měl 20 včely, zavedený chov a naučené zákazníky, asi bych uvažoval jinak (jak už jsem tu jednou napsal). Když jsem v začátcích, navíc vloni po moru, tak musím moc počítat.

Petr

Nechtěl jsem se Vás doktnout. Mrzí mě
co se Vám stalo.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20970


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 22. 2. 2007
Re: Sifra Mistra Leonarda (20968)

Dnes už se ví, že omezování trubců snižuje výnosy daném období, ale provádět se musí u chovatelů matek a to u mateřských včelstev a naopak u otcovské linie se posiluje dodáním matek z otcovské linie okolním včelařům U běžných chovatelů se doporučuje u slabších a méně výkonných rojů trubce rušit, aby se jejich negativní vlastnosti nepřenášeli do okolí a pak zase opětně k vám při snubním letu vašich matek. Pak se vám v dalších letech toto projeví zvýšením kladných vlastností vašich rojů

Pepan> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Vita Vydra <vitavydra/=/seznam.cz>
> Předmět: Re: Sifra Mistra Leonarda
> Datum: 22.2.2007 17:13:41
> ----------------------------------------
> On málokterý divoký roj bývá opravdu divoký...
> Mám jedny včely na divoké stavbě a řekl bych že poměr dělnic a trubců od
> toho citovaného daleko nebude.
> Proč včely chovají tolik trubců??? Toť otázka. Zřejmě je to méně
> riskantní způsob rozmnožování (šíření vlastního genotypu) než rojení.
> Zkoumal někdo v moderní době jak omezování/neomezování chovu trubců
> ovlivňuje výnosy? To by mne zajímalo.
> Vita
>
> Karel napsal(a):
> > Ale otázka je to dobrá. Možná někdo, kdo likvidoval v poslední době divoký
> > roj a prohlížel to, by mi mohl potvrdit můj odhad, že je to pro naší včelu
> > i v době rojení nesmyslně nízký poměr. Nevidím důvod, proč by včelstvo
> mělo
> > na 3 včely chovat 2 trubce. Ani v době rojení.
> > Karel
> >
> > ------------------------------------------------------------------------
> >
> > _______________________________________________
> > Konference Vcely
> > Vcely/=/v.or.cz
> > http://v.or.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/vcely
> >
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20969


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Vita Vydra (e-mailem) --- 22. 2. 2007
Re: Sifra Mistra Leonarda

On málokterý divoký roj bývá opravdu divoký...
Mám jedny včely na divoké stavbě a řekl bych že poměr dělnic a trubců od
toho citovaného daleko nebude.
Proč včely chovají tolik trubců??? Toť otázka. Zřejmě je to méně
riskantní způsob rozmnožování (šíření vlastního genotypu) než rojení.
Zkoumal někdo v moderní době jak omezování/neomezování chovu trubců
ovlivňuje výnosy? To by mne zajímalo.
Vita

Karel napsal(a):
> Ale otázka je to dobrá. Možná někdo, kdo likvidoval v poslední době divoký
> roj a prohlížel to, by mi mohl potvrdit můj odhad, že je to pro naší včelu
> i v době rojení nesmyslně nízký poměr. Nevidím důvod, proč by včelstvo
mělo
> na 3 včely chovat 2 trubce. Ani v době rojení.
> Karel
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> _______________________________________________
> Konference Vcely
> Vcely/=/v.or.cz
> http://v.or.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/vcely
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20968


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

A.Turcani (62.168.124.222) --- 22. 2. 2007
Re: recenze testy srovnání (20940) (20942) (20944) (20952) (20954) (20962) (20964)

Karel, ja to beriem, ale kto má tie recenzie, doporučenia či zavrhnutia písať, keď bude čakať na skúsenosť, kým niekto výrobok kúpi? Výrobca nemôže vyrábať nekvalitné výrobky, lebo predá pár kusov, správa rozšíri rýchlejšie ako si myslíme a môže výrobu zbaliť. Nakoniec aj renomovaný výrobca ako je Philips je to najlepšie čo môžeme kúpiť. Práve je tomu pár dní ako nám vypovedal vysávač. Jednoducho to riziko je prítomné a ak by sme čakali na to, kým nám kvalitu pána Berezu niekto potvrdí o 5 rokov, máme dovtedy čakať a vytáčať na starom, poškodzujúcom plásty a zhrdzavenom plechu? Je to vec odvahy a potreby mať vždy 100-ný medomet. Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20967


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

ruhrfuhrfuh (87.197.14.249) --- 22. 2. 2007
dedeedfedf

wedefefefefew

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20966


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Löffelmann (e-mailem) --- 22. 2. 2007
příjmu včelaře na výpomoc

Pro meho kamarada pana Kuta ze Zlatnik u Prahy hledam vcelare na pomoc pri
praci na vceline. Odmena za provedenou praci dle dohody - prijmeme i
duchodce. Nástup od dubna 2007.
Telefon na pana Kuta: 603 290 924

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20965


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (194.138.39.56) --- 22. 2. 2007
Re: recenze testy srovnání (20940) (20942) (20944) (20952) (20954) (20962)

Karel, reklamu a predaj má na starosti výrobca, nebude mu ju predsa robiť spoločenská organizácia akou je ČSV.
....
Anton, je mi jasné, že reklamu má na starosti výrobce. A reklamě nevěřím ani slovo bez ověření.
Ale já mluvím o TESTECH, RECENZÍCH a REPORTÁŽÍCH.
To znamená o informování čtenářů o SKUTEČNOSTI. Tedy jak výrobek vypadá, jak se osvědčuje, jestli má deklarované parametry atd.

Až budu potřebovat informace z reklamy, projdu si weby výrobců, nebo jejich katalogy, prospekty atd. V nich je vše báječně a pořád to bezchbně funguje.

ALe mě zajímá praxe. Jestli třeba takový kompresor na aerosol vydrží na podzim hodinu, nebo jej má někdo již bez problému několik sezon atd. Podle toho se budu kvalifikovaně rozhodovat, co koupím a co ne. Ne jen podle prospektů.

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20964


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jiří Vávra (e-mailem) --- 22. 2. 2007
Re: Poínos pylu ,barva,pravdipodobné ureení (20946)

Pro Petra.
Nemohl bys mi dát bližší informace o Tvé vázena můj mail :
vajvra/=/atlas.cz
Dík Jirka

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20963


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

A.Turcani (62.168.124.222) --- 22. 2. 2007
Re: recenze testy srovnání (20940) (20942) (20944) (20952) (20954)

Karel, reklamu a predaj má na starosti výrobca, nebude mu ju predsa robiť spoločenská organizácia akou je ČSV.
Na stránkach www.vcelarskénoviny.cz je predsa možnosť reklamovať zadarmo (ak sa nemýlim), tak čo Vám stojí v ceste vyzvať výrobcov včelárskych potrieb, nech propagujú svoje výrobky npr. medomety tu. Darmo budeme prezerať zahraničné cenníky a porovnávať ceny s našimi možnosťami, keď máme doma toľko dobrých výrobcov a pomôžeme tým sami sebe, myslím tým na zamestnanosť ľudí.
My sme tak umožnili umiestniť reklamu s jeho výrobkami (a sú, skvelé) fotografiami a cenníkom na stránku www.vcely.sk
Môžete sa na to pozrieť. Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20962


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

A.Turcani (62.168.124.222) --- 22. 2. 2007
Re: Přikrmovat ? (20959)

Prečo prikrmovať? Lietajú, že sú na tom dobre so zásobami, ak by ich nemali, tak sedeli v úli a čakali na smrť. Iba ak viete ako Ste ich zakŕmili, ak zásoby nemajú, musíte im ich dodať, o tom je zbytočne špekulovať. Ak si neveríte, včelstvo otvorte a z kontrolujte!, môže ísť aj o rabovku cudzím včelstvom.Nebojte sa včelstvo otvoriť, lebo ak Vám pri práci so včelami uhynie 10 včiel, je v prospech včelstva aj Vás, lebo zachránite pre Vás oveľa väčšiu hodnotu.
A čo sa týka podávania kryštalového cukru, je vyhadzovanie peňaz´do vzduchu, lebo včely suchý. cukor (ale len za podmienky, že sú silné, je teplo a dostanú sa k nemu)vynášajú z úľa ako nečistotu, pretože, včela svojím chuťovým receptorom nezistí, či kryštalka cukru je sladká. Krštálový cukor včely odoberajú bezo zvyšku len vtedy, keď je stále navlhčený, je kyštalka aj sladká!
Rada: ak je včelstvo živé a zdravé ale nemá zásoby, alebo ich má celkom vzdialené od chumáča, preložte im plást s medom (aj s iného včelstva)tesne ku plodu. Ak včelstvo žije a nemá zásoby, je najjednoduchšie z práškového (moučkového) cukru vypracovať cukromedové cesto v pomere 30 dag teplého medu a 1 kg cukru a položiť na PE fóliu nad zimujúci chumáč. Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20961


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 22. 2. 2007
Re:Pøikrmovat ? (20959)

Holt musíš se podívat Mášli nástavky tak pokud jsou nahoře skontroluj zásoby kolem hnízda a pod ním Pokud je ne tak mají dost Mášli zadováky podívej se až po hnízdo a uvidíš Pokud tam nis není nebo málo tak jim přidej formou medocukrového těsta nahoru na rámky Já jim tam jedněm prdl 2 kila řepky tak jak byla ale musí mít přístup k vodě jinak ve všech 30 úlech je to vpořádku

Pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Ludan <e-mail/=/nezadan>
> Předmět: P?ikrmovat ?
> Datum: 22.2.2007 12:20:28
> ----------------------------------------
> Ahoj,
> Poraďte začátečníkovi, zda nyní, kdy včely začaly létat jako blázen
> přikrmovat nebo ne. Případně čím přikrmovat. Obvykle na začátku dubna při
> prvních slunečných dnech dávám suchý cukr dozadu do krmítka. Teď nevím
> jestli to není brzo a jestli něco nezkazím.
> Včely jsou v lese.
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20960


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Ludan (195.70.139.30) --- 22. 2. 2007
Přikrmovat ?

Ahoj,
Poraďte začátečníkovi, zda nyní, kdy včely začaly létat jako blázen přikrmovat nebo ne. Případně čím přikrmovat. Obvykle na začátku dubna při prvních slunečných dnech dávám suchý cukr dozadu do krmítka. Teď nevím jestli to není brzo a jestli něco nezkazím.
Včely jsou v lese.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20959


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 22. 2. 2007
Re: Pøínos pylu ,barva,pravdÏpodobnÊ urèení (20946) (20953)

Tento týden jsem viděl na Stražisku úlovou váhu do 2000 Kč

Pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Zden?k Duk?t <zdendukat/=/volny.cz>
> Předmět: Re: P?ínos pylu ,barva,pravd?podobné ur?ení
> Datum: 22.2.2007 10:19:24
> ----------------------------------------
> Petře,já pasu po úlové váze.To co jste popsal je možná       to co hledám.Můžete
> mi o ní něco napsat. S pozdravem Zdeněk Dukát
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20958


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polá?ek (e-mailem) --- 22. 2. 2007
Re: recenze testy srovnání (20940) (20942) (20944) (20952) (20954)

Ty delegace to je jasné. Každý vidí jen to, co je schopen vidět a jen o tom
dokáže psát.

> Výrobek zapůjčí výrobce, dovozce. Mnoho periodik (i webových) právě hledá
A to je právě ono. Co to znamená zapůjčí? Že to někde doveze, třeba v
nejlepším případě odněkud z Vysočiny, ne od Ostravy do Prahy, že vezme na
sebe náhodu, kdy se něco poškodí, stačí škrábanec na nátěru, že to potom po
tom vyzkoušení vyčistí a naleští, aby to potom ještě někdo koupil a to
správně už by to mělo po nějaké větší zkoušce být zlevněné, protože je to už
použité zboží ? že odepíše minimálně ten jeden den, kdy se o to stará? To
přece všechno znamená peníze nebo náklady navíc toho výrobce nebo někoho
jiného, kdo tom udělá. Na tuto činnost se nedají brát měřítka zájmové
činnosti obvyklé ve včelařství, to je přece komerční věc.

R. Polášek


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20957


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

zdenek (212.71.136.70) --- 22. 2. 2007
Re: Přínos pylu ,barva,pravděpodobné určení (20946) (20953) (20955)

Jednoduchá váha je na http://people.opera.com/~jonnyb/veight.jpg

Z.

Omlouvám se!

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20956


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

zdenek (212.71.136.70) --- 22. 2. 2007
Re: Přínos pylu ,barva,pravděpodobné určení (20946) (20953)

Jednoduchá váha je na http:/people.opera.com/~jonnyb/veight.jpg

Z.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20955


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (194.138.39.56) --- 22. 2. 2007
Re: recenze testy srovnání (20940) (20942) (20944) (20952)

RP:
Ale stejně podle mně by se nějaký redaktor, který by hlavně objížděl výstavy
a výrobce včelařských pomůcek a jejich prodejny v redakci určitě uživil a
takový seriál by byl docela čtivý. Bohužel vedení ČSV je pořád
pravděpodobně oběma nohama v totalitě a na nějakovou takovou podporu
jednotlivých soukromých výrobců z členských peněz ještě nedorostlo. MV
sleduji málo.
Jedině mě napadlo, že by se to dalo udělat na nějaké velké zemědělské
výstavě formou soutěže. Třeba na Zemi Živitelce v Budějovicích nebo v Lysé
nad Labem.
......
Proč by to bylo nákladné. Nemusíme chodit daleko. Naposledy byla delegace v Dublinu. Určitě to bylo nákladné. Kolik technických informací bylo otištěno ve Včelařství a kolik takových těch politických. Kdo co cohutnal, kdo koho objal atd. To samé předposledy v "Jugoslávii" a nyná Letňany.
To je o fundovanosti toho, kdo tu výstavu navštíví a co o ní napíše, je ochoten napsat a o co je ochoten se podělit. Ostatně zde byli nějaké poznámky autora jednoho exponátu k jeho popisu.
A když se prodá jen pár kusů něčeho ročně, není problém s kupujícím udělat rozhovor, ve kterém by popsal on své zkušenosti s výrobkem.
Jinak testy dělá třeba MF dnes a možná stojí tisíce, ale jsou testy v jiných časopisech, kde to stojí jen čas redaktora, nebo autora testu. Výrobek zapůjčí výrobce, dovozce. Mnoho periodik (i webových) právě hledá spolupracovníky, kteří by pro ně tyto testy dělali).
Nevidím problém, aby redakce našla většího/ menšího zkušenějšího včelaře, zapůjčila mu ve spolupráci s výrobcem testované zařízení a on by popsal jak se mu osvědčilo a jestli by je zakoupil. Nemusí jít zrovna o srovnávací testy.

Jediným nákladem může být autorský honorář - nevím kolik se platí, ale předpokládám, že je to snad stejné za stránku o nějakém setkání i za stránku o nějakém výrobku.

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20954


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Zdeněk Dukát (81.90.243.255) --- 22. 2. 2007
Re: Přínos pylu ,barva,pravděpodobné určení (20946)

Petře,já pasu po úlové váze.To co jste popsal je možná to co hledám.Můžete mi o ní něco napsat. S pozdravem Zdeněk Dukát

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20953


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polá?ek (e-mailem) --- 22. 2. 2007
recenze testy srovnání (20940) (20942) (20944)

No tam je určité omezení v tom, že výroba a prodej včelařských pomůcek je u
nás v podstatě kusová záležitost, málokdo prodá za rok více než deset kusů
jednoho modelu třeba medometu. Obávám se, že takové vyzkoušení a srovnání na
vzorových výrobků by bylo hodně drahé. Buď by se ty medomety musely někde
poslat, pak v nějaké hale by je parta lidí každý z nich nějakou hodinu
zkoušela, pak nějaké vymytí, vyčištění, doprava zpět, na každý medomet by to
mohlo být klidně i deset tisíc korun, které by musel výrobce rozpustit do
ceny. A i kdyby nějaký zástupce redakce naopak jezdil po výrobcích a zkoušel
to tam, moc levnější by to nebylo. Možná jedině kdyby ten medomet jen
vizuálně prohlídnul a zhodnotil provedení případně tu pevnost nějak odhadl.
Takové testování se podle mně vyplatí jen pro masově nakupované výrobky.
ostatně ty testy, co se provádějí pod záštitou MF Dnes, tak uváděné náklady
na ně jsou v řádu desetitisíců.
Ale stejně podle mně by se nějaký redaktor, který by hlavně objížděl výstavy
a výrobce včelařských pomůcek a jejich prodejny v redakci určitě uživil a
takový seriál by byl docela čtivý. Bohužel vedení ČSV je pořád
pravděpodobně oběma nohama v totalitě a na nějakovou takovou podporu
jednotlivých soukromých výrobců z členských peněz ještě nedorostlo. MV
sleduji málo.
Jedině mě napadlo, že by se to dalo udělat na nějaké velké zemědělské
výstavě formou soutěže. Třeba na Zemi Živitelce v Budějovicích nebo v Lysé
nad Labem.
Každý výrobce by dodal medomet a ostatní zařízení od odvíčkovací vidličky
nebo něčeho takového po síto a nádoby na med, všechno zaměřené na malé
včelaře, daly by se dohromady soutěžní družstva třeba z návštěvníků výstavy
za slib lákavé ceny, dodaly by se ke každému medometu třeba dva nastavky
plástů s medem a soutěžilo by se, kolik toho na jednotlivých medometech
třeba za půl hodiny a jak kvalitně vytočí....... Udělat z toho záznam....
Podle mně by to byla docela prodejná "reality show" a docela dobrá i
propagace včelařství.

R. Polášek


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20952


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (194.138.39.56) --- 22. 2. 2007
Re: (20940) (20942) (20944) (20950)

to ovšem s nástupem kapitalismu muselo zákonitě skončit a také skončilo Každý takový se totiž vystavuje žalobám za poškození svého jména a nebo žalobám za skrytou reklamu
museli by si tam tu reklamu platit Právě z tohoto důvodu považuji za blbost omezení plošné reklamy
Menšík
..........
Tomu nerozumím. V každém čísle motoristického a jiného časopisu čtu o testování, či porovnávání nějakých aut, v mnoha fotočasopisech jsou popsány testy foťáků objektivů stativů a nemluvím už o PC časopisech, kdy mám dojem, že v nich není nic jiného než přehledové srovnávací testy PC, monitorů, .....
Nemluvě o tom, že se přidělují body, hvězdičky atd. Mnoho firem by se mohlo cítit z umístění na chvostě poškozeno, ale přesto rádo a zdarma dodávají své výrobky k testům.

A co třeba nedávné testování medů v obchodní síti Českou televizí. To by dle výše uvedené argumentace mohlo snad být žalovatelné jako poškozování pověsti.

Co je asi mít na paměti, je odlišení reklamy a sampropagačního článku(většinou placeného jako reklama) a normálního článku. Někdo to skrývá pod různé věty v tiráži - nepodepsané články jsou placenou reklamou, nebo podpis PR je placená reklama, a jsou časopisy, kde nelze odlišit PR články od běžného textu. Pro příklad nemusím chodit daleko Včelařství a možná by se našlo i něco na hraně v MV (ale tam skutečněš na hraně). V denním tsiku to jsou mnohé texty o léčivých přípravcích atd.

Ale seriozně napsaný článek o některých testech, nebo provozu výrobku je nenapadnutelný. A jsou jich plné solidní odborné časopisy.
Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20951


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 22. 2. 2007
Re: (20940) (20942) (20944)

to ovšem s nástupem kapitalismu muselo zákonitě skončit a také skončilo Každý takový se totiž vystavuje žalobám za poškození svého jména a nebo žalobám za skrytou reklamu
museli by si tam tu reklamu platit Právě z tohoto důvodu považuji za blbost omezení plošné reklamy

Menšík

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Karel <karel.jirus/=/seznam.cz>
> Předmět: Re:
> Datum: 21.2.2007 23:03:32
> ----------------------------------------
> Pokud se rozhodnete, budeme vděčni za zkušenosti.
> Kdysi po nástupu kapitalismu jsem se těšil, jak budu ve Včelařství číst
> recenze, testy, srovnání, zkušenosti z praxe, podrobné informace o technice
> ze zahraničních výstav atd. Nezbývá než doufat, že MV časem dále poroste a
> bude v něm jednou i tato rubrika.
>
> Karel
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20950


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Tomáš (81.30.251.9) --- 22. 2. 2007
Re: Re:Medomety (20947)

Dobrý den pane Kominek,
mohl by jste mi poslat fotky el. pohonu za 5400 SK ?
Děkuji
tom.es/=/seznam.cz

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20949


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polá?ek (e-mailem) --- 22. 2. 2007
Re: Poínos pylu ,barva,pravdipodobné ureení (20946)

Líska to nebude, ta má jasně žlutý pyl.

R. Polášek.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20948


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gabriel Kominek (e-mailem) --- 22. 2. 2007
Re: Re:Medomety

Problém je v tom, že fotka- telo správy presahuje 40 KB a systém konferencie
je limitovaný týmto číslom.
Takže, jedine keď správca servera dá na to súhlas.
Gabi M. Komínek

> Na výstave v Prahe pán Bereza prezentoval niekoľko štýlových medometov v
> prijateľnej cene. Konštrukcia nerezová a hlavne spodok výtokého ventila
> umožnuje výtok všetkého medu. Hlavne, že všetky medomety majú
> rozoberateľné súčasti na šírku 80 cm. Pán Turčáni presne vie aké výhody
> sú pri týchto konštrukciách.
> Treba hľadať u nás doma myslím aj v Česku. Napr. hľadal som el. pohon
> na medomet, všetko nad 8 000.-sk a tu hľa. Pán Dinýz Kuraj zo Želiezoviec
> dinol/=/mail.1-com.sk mi poslal el. pohon na medomet za 5 400 sk a zmetač
> včiel za 5 600 sk. Ručím Vám, že tieto sústroje sa vyrovnajú aj Nemeckým
> či priamo z Ameriky.
> Pošlem v nasledujúcom emaily fotky.
> Gabi. M.Komínek
>
> ----- Original Message -----
> From: "A.Turcani" <anton.turcani/=/gmail.com>
> To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
> Sent: Wednesday, February 21, 2007 5:02 PM
> Subject: Re:Medomety
>
>
>> Prečo túžite po medomete zo zahraničia (doprava, DPH, keď pán Bereza
>> ponúka
>> vysoko kvalitné, vyhovujúce hygienickým predpisom a môžete so ho ísť
>> pozrieť a odviesť v aute (je rozberný): jeho cena s DPH je 15 800,-
>> pravdepodobne Kč (mena nie je uvádzaná). Anton
>>
>>
>> __________ Informacia od NOD32 2072 (20070220) __________
>>
>> Tato sprava bola preverena antivirusovym systemom NOD32.
>> http://www.eset.sk
>>
>>
>
>
> __________ Informacia od NOD32 2072 (20070220) __________
>
> Tato sprava bola preverena antivirusovym systemom NOD32.
> http://www.eset.sk
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20947


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

petr (88.146.126.105) --- 22. 2. 2007
Přínos pylu ,barva,pravděpodobné určení

stanoviště Hluboká nad Vltavou,obec Hosín 20-21. 2.2007
Vizuální kontrola cca.45včelstev a8pětirámkových plemenáčů
vše vtenkostěných ůlech 2cm,rámek39-24,39-30.
Jedno včelstvo na vodní váze,nápln fridex,úbytek od 20.12.06 do 20.2.07 asi 3-4kila zásob.Nelze přesně změřit,ohledněvzdušéné vlhkosti ajejímu přjímání do dřevěných nástavků.Včelstva i plenenáče postavena na paletách volně po dvou,plemenáče po čtyřech studená stavba.
Dnes slunečno,teplota12-15stup.Na česnech čilí frmol,nosí pyl,barva hnědá asi olše-líska.Zatím je zásob dostatek.

Je to pěkný pohled avšem přeji totéž zdraví Petr.nel
š-


č


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20946


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gabriel Kominek (e-mailem) --- 22. 2. 2007
Re: Re:Medomety (20930) (20935)

Na výstave v Prahe pán Bereza prezentoval niekoľko štýlových medometov v
prijateľnej cene. Konštrukcia nerezová a hlavne spodok výtokého ventila
umožnuje výtok všetkého medu. Hlavne, že všetky medomety majú rozoberateľné
súčasti na šírku 80 cm. Pán Turčáni presne vie aké výhody sú pri týchto
konštrukciách.
Treba hľadať u nás doma myslím aj v Česku. Napr. hľadal som el. pohon
na medomet, všetko nad 8 000.-sk a tu hľa. Pán Dinýz Kuraj zo Želiezoviec
dinol/=/mail.1-com.sk mi poslal el. pohon na medomet za 5 400 sk a zmetač
včiel za 5 600 sk. Ručím Vám, že tieto sústroje sa vyrovnajú aj Nemeckým či
priamo z Ameriky.
Pošlem v nasledujúcom emaily fotky.
Gabi. M.Komínek

----- Original Message -----
From: "A.Turcani" <anton.turcani/=/gmail.com>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Wednesday, February 21, 2007 5:02 PM
Subject: Re:Medomety


> Prečo túžite po medomete zo zahraničia (doprava, DPH, keď pán Bereza
> ponúka
> vysoko kvalitné, vyhovujúce hygienickým predpisom a môžete so ho ísť
> pozrieť a odviesť v aute (je rozberný): jeho cena s DPH je 15 800,-
> pravdepodobne Kč (mena nie je uvádzaná). Anton
>
>
> __________ Informacia od NOD32 2072 (20070220) __________
>
> Tato sprava bola preverena antivirusovym systemom NOD32.
> http://www.eset.sk
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20945


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (88.103.157.154) --- 21. 2. 2007
Re: (20940) (20942)

Pokud se rozhodnete, budeme vděčni za zkušenosti.
Kdysi po nástupu kapitalismu jsem se těšil, jak budu ve Včelařství číst recenze, testy, srovnání, zkušenosti z praxe, podrobné informace o technice ze zahraničních výstav atd. Nezbývá než doufat, že MV časem dále poroste a bude v něm jednou i tato rubrika.

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20944


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Martin (89.103.58.195) --- 21. 2. 2007
Re: Medomety (20930) (20935) (20938)

www.zamecnictvi-bereza.vyrobce.cz

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20943


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr J.Borský (212.158.131.28) --- 21. 2. 2007
Re: (20940)

...Platí a vždy platilo: věc laciná dvakrát placená...

Platí, pokud se snažíme ušetřit nákupem laciného xindlu. Proto jsem také debatu o medometech fy. MiNeli založil, abych se dozvěděl, zda s nimi má někdo zkušenost a zda se náhodou o takový xindl nejedná.

Cenu výrobku dělá mimo jiné i cena práce a ta může být a asi bude v Srbsku nižší, než v našich končinách.


...Když mám 20 včely...

Kdybych měl 20 včely, zavedený chov a naučené zákazníky, asi bych uvažoval jinak (jak už jsem tu jednou napsal). Když jsem v začátcích, navíc vloni po moru, tak musím moc počítat.

Petr

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20942


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr J.Borský (212.158.131.28) --- 21. 2. 2007
Re: Medomety (20930) (20935) (20936) (20939)

...ale tá cena čo uvádzate nuie je skutočná...

Jak to, že není skutečná? 300euro + 36euro za dopravu (ceník německé DHL) to celé krát 29 (přibližný kurz Kč:euro) rovná se 9744Kč.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20941


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Tom (88.101.214.141) --- 21. 2. 2007

Platí a vždy platilo: věc laciná dvakrát placená.

Osobně jsem si to několikrát vyzkoušel.

Když mám 20 včely, je normální rok , tak mám 800kg medu.
Když se budu snažit prodávat med za 80 Kč bez sklenice,
zbude mi 64 000 kč hrubého. Medomet je investice na více let. Když budu počítat životnost medometu 5 let!!! toje
z 15000 kč ročně 3000kč - to je 37.5 kg medu, tedy o něco
více než konev medu za rok. Tedy zhruba 5 % z hrubého obratu.

Jaká je návratnost počítače a připojení k internetu,
který každý používáme??

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20940


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

A.Turcani (62.168.124.222) --- 21. 2. 2007
Re: Medomety (20930) (20935) (20936)

No nejak tak aj ja rozmýšľam, ale tá cena čo uvádzate nuie je skutočná, lebo v niektorom komentári je cena štvorrámikového jednostranne točeného medometu 14 600 Kč a to bez dopravy. Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20939


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

čárlí (89.235.30.9) --- 21. 2. 2007
Re: Medomety (20930) (20935)

Můžete poslat kontakt na pana Berezu .Dík

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20938


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

čárlí (89.235.30.9) --- 21. 2. 2007
Re: velikost koše (20930)

pokud se nedájí vytáčet rámky velikosti 390x300 mm,je to problematický kup.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20937


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr J.Borský (212.158.131.28) --- 21. 2. 2007
Re: Medomety (20930) (20935)

Antone,

netoužím po medometu ze zahraničí, jen bych rád sehnal medomet, který bude svou cenou odpovídat mému včelaření. 15800Kč je určitě víc než 10000Kč, kam by se medomet fy. MiNeli měl vejít i s dopravou. A pokud je funkční a hygienicky nezávadný, nevím, proč bych měl vynakládat o tolik víc. Pokud bych někdy v budoucnu svoje včelaření rozšířil, budu patrně uvažovat jinak, ale zatím je pro mě prioritou cena.

Petr

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20936


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

A.Turcani (62.168.124.222) --- 21. 2. 2007
Re:Medomety (20930)

Prečo túžite po medomete zo zahraničia (doprava, DPH, keď pán Bereza ponúka vysoko kvalitné, vyhovujúce hygienickým predpisom a môžete so ho ísť pozrieť a odviesť v aute (je rozberný): jeho cena s DPH je 15 800,- pravdepodobne Kč (mena nie je uvádzaná). Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20935


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr J. Borský (195.47.24.114) --- 21. 2. 2007
Re: (medomet MiNeli x Logar) (20930) (20931) (20933)

...A tady je navíc dovoz...

Já předpokládám, že už do toho Německa se dovážejí, navíc - k nám je to z Kragujevace ještě o nějakej ten kiláček blíž :-)

...rozdíl mezi internetem a prodejnou...

Však VCEST má zmíněnou cenu ve svém e-shopu (ovšem na prodejně má tu samou).

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20934


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (194.138.39.56) --- 21. 2. 2007
Re: (medomet MiNeli x Logar) (20930) (20931)

jistá podoba tam je, ale stejné asi nebudou, už jen hmotností se dost liší. A cenou, ovšem, také. 300euro je necelých 9000Kč. Cena, která je vyšší o víc než 50% mi v relaci moc nepřipadá.
.........
Hmotnost jsem neporovnával. Pokud se vní liší, tak je to podstatný rozdíl. Cenově 50% na dovoz a fyzický prodej v krámě oproti internetu už tak významný není.
To i tady najdu mnoho bílého zboží (teď jsem kupoval pračku a sušičku, tak to vím), kde rozdíl mezi internetem a prodejnou je velmi značný. Logicky má taky nějaký obchod na ulici jiný náklady i obrat. A tady je navíc dovoz.
Spíš se mi zdály nejen barvou, ale i konstrukčními prvky stejné.
Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20933


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radek Krušina (195.39.121.166) --- 21. 2. 2007
Re: Kampaň na podporu prodeje medu (20764) (20920) (20926)

Karel napsal:
>No vidíš, a to jsou pořád stesky, že v Křemencové nesledují konferenci :-)
........

Myslím, že není ani moc důležité, jestli na Křemencové sledují konferenci (není to pro nikoho povinné a ať si každý zváží jak je to pro něho přínosné).
Jsem rád, že uvedené stránky mohu jak já, tak ostatní, za splnitelných podmínek použít při propagaci prodeje medmedu.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20932


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr J. Borský (195.47.24.114) --- 21. 2. 2007
Re: (medomet MiNeli x Logar) (20930)

Karle,

jistá podoba tam je, ale stejné asi nebudou, už jen hmotností se dost liší. A cenou, ovšem, také. 300euro je necelých 9000Kč. Cena, která je vyšší o víc než 50% mi v relaci moc nepřipadá.

Petr

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20931


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (194.138.39.56) --- 21. 2. 2007

http://www.mineli.de/xtcommerce/product_info.php?info=p1_Honigschleuder-manuell-4-Waben-DN---Zander--3-Waben-Dadant.html
------
tento a tento se mi zdají býti stejné.
I cena je v relaci.
------------------
http://www.vcest.cz/
Art. 4105 4-rámový medomet, ruční, jednosměrný
Vnitřní průměr sudu 50 cm
Velikost koše 28,5x46 cm
Hmotnost 14,7 kg
Všechny části medometu které přicházejí do styku s medem jsou z nerezu
Cena: 14 676,- Kč
------------
Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20930


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr J. Borský (195.47.24.114) --- 21. 2. 2007
Re: Medomety MiNeli? (20913) (20919) (20923) (20925) (20927)

Stránský v Kalné má slovinské Logary, tam už ta cena tak hezká není.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20929


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr J. Borský (195.47.24.114) --- 21. 2. 2007
Re: Medomety MiNeli? (20913) (20919) (20923) (20925)

No právě, ta cena je nevídaná.

Včera jsem je zkoušel kontaktovat, ale zatím se mi neozvali. Možná je vyděsila moje němčina :-)

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20928


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (194.138.39.56) --- 21. 2. 2007
Re: Medomety MiNeli? (20913) (20919) (20923) (20925)

Podobné medomety z Jugoslavie jsme viděl u STránského z Kalné. Nejsou to ty samé?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20927


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (194.138.39.56) --- 21. 2. 2007
Re: Kampaň na podporu prodeje medu (20764) (20920)

Koho to ještě také zajímá, ČSV zveřejnil podmínky užití stránek www.medeu.cz při propagaci prodeje vlastního medu na stránkách http://www.vcelarstvi.cz/cz/index.html?page=novinky
v části "PROGRAM NA PODPORU SPOTŘEBY MEDU SE ROZJÍŽDÍ" ze dne 12.2.2007 "INFORMACE PRO UŽIVATELE".
......
No vidíš, a to jsou pořád stesky, že v Křemencové nesledují konferenci :-)
Vzneseš dotaz, do týdne znáš odpověď. Kdyby tak fungovalo vše.
Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20926


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr Miksovsky (212.65.219.186) --- 21. 2. 2007
Re: Medomety MiNeli? (20913) (20919) (20923)

No faktem je ze ceny maji pekny, pro Hobby vcelare 300Eur
za novy medomet to je snad nejnizsi cena na trhu co jsem videl...

http://www.mineli.de/xtcommerce/product_info.php?info=p1_Honigschleuder-manuell-4-Waben-DN---Zander--3-Waben-Dadant.html


Petr

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20925


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Stonjek (213.151.87.64) --- 21. 2. 2007
Re: Čeřící nádoba - dva ventily + uhelonové síto (20922)

Patřím mezi spokojené uživatele plovoucího síta. Používám v něm uhelonový rukávec se středními otvory. Zaslali mě ho z Dolu 1m2 cca 100 Kč. Vše jsem zhotovil jako přesnou kopii podle př. Havrlíka. Do horního trychtýře se leje med, horním kohoutem se stáčí do konví. Spodní slouží pouze k závěrečnému vypouštění a já ho používám posezoně na stáčení do sklenic. Bez čištění lze na něm procedit cca 500 kg řepkového /květového/ medu, u letošního lesního, kdy zlobily krystalky melecitózy tak 100 kg. Z těchto důvodů doporučuji jako horní ventil použít kulový z anticora 5/4,je běžně v prodeji a nátrubek navařit nejlépe argonem. Dolní ventil je nejlepší zvolit střihací, opět z anticora. Výroba dá hodně zabrat, je náročná na přesnost, ale pak je to super. Plastový ventil od firmy Lego je naproti tomu nic moc. Rukávců je lépe ušít několik a na uchycení za lem nálevky je nejlepší vodní páska se závitem na šroubovák. Ne stáčení do sklenic je to výborné zařízení do stáčecí linky, 150 sklenic za hodinu, když jsem sám, žádný problém. Takže moho všem doporučit. Zdraví R. Stonjek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20924


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr J. Borsky (e-mailem) --- 21. 2. 2007
Re: Medomety MiNeli? (20913) (20919)

Zajímaly by mě spíš zkušenosti s jejich kvalitou.

O tomto jejich webu vím, ovšem pro našince je asi zajímavější ten
německý (http://www.mineli.de). Do Berlína je to přece jen o kousek blíž :-)

pb

Petr Miksovsky wrote:

>Tady je jejich web (jsou to Srbove)
>http://www.mineli.co.yu/
>
>Jen mi neni jasne jak to sem chcete dovezt aby se to vyplatilo. Pokud ovsem
>nekdo ma "dopravni kanal" tak vzhledem k jejich ekonomicke situaci by to
>mohlo byt cenove zajimave.
>
>Petr
>
>
>
>


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20923


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polá?ek (e-mailem) --- 21. 2. 2007
Re: Čeřící nádoba - dva ventily + uhelonové síto

Čeřicí nádoba je jednorázová. Naleje se plná medu vytočeného a hrubě
přefiltrovaného ideálně tak za jeden den, počká se tak tři dny, až nečistoty
vyplavou do vrchní pár centimetrové vrstvy medu, potom se med spodním
ventilem velice pomalu odpouští, dokud tam nezůstane jen ten med s
nečistotama. Těch pár kilo medu s nečistotami by se mělo správně vybrat,
nádoba vyčistit a jet znova.
Horní ventil tam bude pro to ponořené síto. Oproti běžnému sítu má pár
výhod. Výtok medu ze síta je ve větší výšce a kontinuální, hlavní důvod je
ale v tom, že v ponořeném sítě plném medu jsou ty nečistoty v medu hodně ve
vznosu, zatímco v neponořeném sítě jsou přitlačeny proudem medu do otvorů
síta a tudíž ho velmi rychle ucpávají. Taky v ponořeném sítě se filtrace
účastní celá ponořená plocha síta, které může být hodně velké a nemusí být
nijak zvlášť dimenzované na tíhu medu, zatímco neponořené síto musí ten med
trvale unést. Takže pokud se med točí, je otevřen horní kohout. Po ukončení
vytáčení se otevře spodní kohout a nechá se pomalu vytéct med z nádoby i ze
síta. Kdysi jsem takovou soustavu udělal z kýblů a velkých průchozích
plastových matic a trubek, pro filtraci jsem používal řídkou umělou tkaninu
Fungovalo to dobře, dokud se nezačal vytáčet zkrystalovaný med, který to
síto velice rychle ucpal. Bylo pak potřeba mít nejméně tři síta, jedno
filtrovalo, z jednoho jsem vypouštěl med a třetí se po vymytí vodou sušilo a
tak co dvě hodiny ty síta točit. Tkaninou procházely nečistoty do velikosti
tak 0,1 - 0,2 mm. Uhelon tehdy ještě nebyl k sehnání.

R. Polášek


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20922


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radek Krušina (195.39.121.166) --- 21. 2. 2007
Re: Kampaň na podporu prodeje medu (20764)

Petr Veverka napsal:
>www.medeu.cz
............

Koho to ještě také zajímá, ČSV zveřejnil podmínky užití stránek www.medeu.cz při propagaci prodeje vlastního medu na stránkách http://www.vcelarstvi.cz/cz/index.html?page=novinky
v části "PROGRAM NA PODPORU SPOTŘEBY MEDU SE ROZJÍŽDÍ" ze dne 12.2.2007 "INFORMACE PRO UŽIVATELE".

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20921


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radek Krušina (195.39.121.166) --- 21. 2. 2007
Re: Kampaň na podporu prodeje medu (20764)

Petr Veverka napsal:
>www.medeu.cz
............

Koho to ještě také zajímá, ČSV zveřejnil podmínky užití stránek www.medeu.cz při propagaci prodeje vlastního medu na stránkách http://www.vcelarstvi.cz/cz/index.html?page=novinky
v části "PROGRAM NA PODPORU SPOTŘEBY MEDU SE ROZJÍŽDÍ" ze dne 12.2.2007 "INFORMACE PRO UŽIVATELE".

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20920


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno


Celkem je ve Včelařské konferenci již 78290 příspěvků(zde zobrazeno 61 příspěvků, od č. 20920 do č. 20980)
Několik rad pro badatele v archivu Včelařské konference. Pro zobrazení starších příspěvků (a pro pohyb v jejich frontě) je určeno speciální okno, které je dostupné pod názvem "Archiv Včelařské konference" (příspěvky se v něm zobrazují tak, že nejstarší jsou nahoře a novější dole). Ve frontě příspěvků je možnost se pohybovat příslušnými povely (pro začátek kliknětě na "nejstarší", aby se Vám ukázaly první příspěvky, jimiž konference začíná, a pak klikejte na "novější", čímž se Vám vždy zobrazí várka novějších 60 příspěvků; jednotlivé příspěvky lze na tomto archivním zobrazení číst od horního konce webu (kde jsou starší) a postupovat směrem dolu (kde jsou novější).


Nejnovější - Novější - Starší - Nejstarší


Klikněte sem pro nápovědu