78110

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)


Zběžné zobrazení

Podrobné zobrazení

Příspěvky do konference:
(nejnovější jsou hned zde nahoře)Pete Mal --- 21. 5. 2003
Re: Matky_-_pravděpodobnost_čistého_spáření (3065)

Tento nepomer sa dá zlepši elimináciou trubčieho
plodu v nekvalitných včelstvách a jeho ponechaním v
tých kvalitných. Okrem toho je možné sa dohodnú so
susedmi v okrsku, aby robili niečo podobné - veď aj
oni musia ma záujem o skvalitňovanie chovu.

Peter M.

--- Čermák K. <beestn.zubri/=/tiscali.cz> wrote:
> V předvčerejší diskusi o matkách byla několkrát
> zmínka o páření matek s trubci od vlastních
> včelstev. Je dobré vědět, že pravděpodobnost spáření
> naší matky s trubci s našich včelstev je velmi
> nízká! Zkusme počítat:
> Trubci létají na shromaždiště k páření 12 někdy i
> více km, počítejme jen 10 km. Hustota včelstev v ČR
> je asi 7/km2. Znamená to, že naše matka se může
> spářit s trubci z kteréhokoliv včelstva v okruhu 10
> km kolem stanoviště. Počet těchto včelstev je tedy
> 3,14 x 10x10 x 7 = asi 2200. Pravděpodobnost
> "čistého" spáření (tj. s našimi trubci) je tedy:
> 1. pokud máme 1 včelstvo, tak 1/2200 = 0,045 %
> 2. pokud máme 10 včelstev, tak 10/2200 = 0,45 %
> 3. pokud máme 100 včelstev, tak 100/2200 = 4,5 %,
> atd.
> Je zapotřebí si to uvědomit. Je tedy iluzorní myslet
> si, že malovčelař s několika geneticky kvalitními
> včelstvy ovlivní přes trubce příznivě svoje okolí a
> přispěje tak ke spáření matek s kvalitními trubci,
> pokud ostatní v jeho blízkém okolí nemají kvalitní
> matky. Uvedené pravděpodobnosti se dají dost zvýšit
> umisťováním matek do okolí chovatele (okrsky čistého
> chovu).
> Jistěže je to teoretický výpočet, skutečnost se bude
> poněkud lišit - např. pokud v našich včelstvech
> budeme mít více trubců a fyzicky zdatnějších než
> včelaři v okolí, rovněž let trubců není stejnoměrný
> na všechna trubčí shromaždiště, aj. Ale pro
> představu taková čísla postačují.
>
> K. Čermák
>


__________________________________
Do you Yahoo!?
The New Yahoo! Search - Faster. Easier. Bingo.
http://search.yahoo.com

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 3066


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Následující:ČSV - Odborné oddělení - RE: boj s varoázou
Předchozí:Čermák K . - Matky - pravděpodobnost čistého spáření


Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu