77632

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 15. 10. 2006
DULEZITE !!! Hlavní problemy naseho vcelarstvi


Odkaz na seminář, který pořádá Min. zemědělství - !!!

http://www.vcelarstvi.cz/cz/pdf/prihlaska_problemy.pdf

Seminář by měl ukázat hlavní problémy v našem včelařství. Je to seminář, který by měl mít tradici v otázkách nad !hlavnímy problémy!.

Co a jaké jsou hlavní problémy ve včelařství?

Jak takové problémy podat přímo pracovníkům Ministerstva zemědělství (pořadatelům semináře) v takové podobě, aby okamžitě (v krátkém časovém sledu) v rámci svých možností a pravomocí mohli zaujat stanovisko a rozhodnutí nad nápravou?

Upozorňuji, že jakékoli ministerstvo ke své práci podle mě vítá především
- vysvětlení problému
- možnou nápravu a postup jak problém vyřešit

Hlavním problémem mohou být jak prvky ovlivňující včelařství zvenku, tak také zevnitř jako systému.

-Zvenku - může být otázkou vlivu Mze a SZIF na cenu medu v Unijním prostředí a jejich význam či nevýznam.

-Uvniř - potažmo celek tvořící jedinci ... v případě ČR ČSV, který dle zákona vždy měl, má a doufám bude mít se svým přístupem přímý vliv na naše hlavní problémy.

- - *Hospodaření a průhlednost a zodpovědnost při nakládání peněz čerpaných z státního rozpočtu na danou činnost ČSV
- - - *Zpětná vazba kontroly a návratnost vložených poskytnutých prostředků (peněz) vložených do rukou predsednicva ČSV?
- - - *Kdo má dle systému v hirearchii stanov, směrnic vydaných ČSV pravomoc takové prostředky spravovat tj. dohlížet a schvalovat jejich jejich využití?
- - - *Kdo je tedy funkčně (tajemník, předseda , ÚV, ÚKRK) zodpovědný za takto utracené peníze

* Jde o otázky v rámci dotace poskytnuté pro činnost výonných orgánůˇzájmové organizace a dle neověřené výše jde o cca 20 mil korun mimo dotace určené pro včelaře. (1D, 197/2005)_gp_
http://vindex.ic.cz
_______________________________________________
Konference Vcely
Vcely/=/v.or.cz
http://v.or.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/vcely

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 18983


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu