78125

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Jaro KE (217.119.114.42) --- 29. 10. 2006
Re: Fándly

Pán Juraj Fándly sa narodil pri Bratislave a bol dlhé roky farárom v Naháči pri Trnave. Tam aj včeláril. Na svoju dobu v ktorej on žil /1750-1811/ mal veľmi pokrokové myšlienky čo sa týka celého poľnohospodárstva. Učil vtedajší slovenský ľud racionálne využívať pôdu ako odvekú živiteľku človeka. Učil ľud tzv. úhorové hospodárenie.
V otázke výberu úľov neodporúča včelárenie v košoch a klátoch ale v magazínoch. Odporúča siať v blízkosti včelínov rastliny, ktoré dobre medujú. Uvádza postupný kalendár kvitnutia rastlín. Propagoval kočovanie. Hlásal potrebu založenia včelárskeho spolku na Slovensku. Nedá sa tu všetko vymenovať koľko pokrokových vecí sa snažil zaviesť medzi slovenský ľud. Dá sa na Slovensku zohnať jeho kniha: "O úhoroch aj včelách", ale je písaná v bernolákovčine.
Za socializmu sa o ňom učilo na základných aj stredných školách. Nezdá sa mi, žeby sa v Čechách o ňom nehovorilo.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19084


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu