78251

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


A.Turcani (62.168.124.222) --- 16. 12. 2006
Re: Vetum Hohenheim, konec s bludama!!!!

Píšem trochu opozdene na vety p.prof. Ptáčka zo 14.12.

-zimujúci chumáč má kruhový pôdprys. Naozaj? Logicky povedané tak by to mohlo byť, lebo guľa má najmenší povrch, lenže je to pri včelách naozaj pravda? Po každej zime zakresľujem melivo v riadkoch pod zimujúcim chumáčom. Len ojedinele nachádza ako pôdorys kruh z meliva, ktorý by to mohol potvrdiť. Nepotvrdzuje! Skôr sú to rôzne lichobežníky, len nikdy nie kruh. Hlavne na tradičných rámikoch s výškou nad 20cm. Prečo? Včely zimujú skôr v profile zvona ako kruhu, pretože včely musia aj v zime medzi sebou kominukovať, t.j. odoberať a odovzdávať si z uličky do uličky materskú látku a to môžu len z bočnej a zo spodnej strany plástov.

-ďalšia veta: -aby včely nemali "POCIT", že sa do úľa nevojdú, tak sa následne roja!? Nerozumiem tomu! Môžu mať včely pocit, keď ich správanie je pudové? Pocity môžu mať len ľudia,aby ich mohli vyjadriť.
Týmto narážam na teóriu pre vysvetlenie tohoto fenoménu o potrebe rojenia sa včelstva. Príroda nemôže takto nemohla v evolučnom programe takto vymyslieť rozmnožovanie včiel. Len krátky jeden príklad: prečo sa roja včely, v prírodných podmienkach npr. zakvačené na strome (v trópoch), veď majú toľko miesta okolo seba, že nemusia byť stiesnené. Je to oveľa prózaické, včela vo veľkej dutine či úplne malej sa chcú rozmnožiť, jeden roj bude mohutný, druhý malý, ale v podstate je to vždy biologický celok, malé alebo veľké včelie spoločenstvo.
A žijú na zemi len preto, aby zachovali svoj rod, ako npr.
taký motýľ.
Ešte položím jednu otázku: Potrebuje včelstvo na prežitie zimného obdobia veľké zásoby, alebo mu stačia také zásoby aby z hľadiska prežitia mohli začať tú úžasnú púť za novým životom. Veľa medu potrebuje len včelár aby z nich profitoval. Takto to vidím a cítim ja. Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19659


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Čermák K. (e-mailem) --- 18. 12. 2006
Re: Vetum Hohenheim, konec s bludama!!!!

A.Turcani napsal(a):

>Píšem trochu opozdene na vety p.prof. Ptáčka zo 14.12.
>
>-zimujúci chumáč má kruhový pôdprys. Naozaj? Logicky povedané tak by to
>mohlo byť, lebo guľa má najmenší povrch, lenže je to pri včelách naozaj
>pravda? Po každej zime zakresľujem melivo v riadkoch pod zimujúcim
>chumáčom. Len ojedinele nachádza ako pôdorys kruh z meliva, ktorý by to
>mohol potvrdiť. Nepotvrdzuje! Skôr sú to rôzne lichobežníky, len nikdy nie
>kruh. Hlavne na tradičných rámikoch s výškou nad 20cm. Prečo? Včely zimujú
>skôr v profile zvona ako kruhu, pretože včely musia aj v zime medzi sebou
>kominukovať, t.j. odoberať a odovzdávať si z uličky do uličky materskú
>látku a to môžu len z bočnej a zo spodnej strany plástov.
>
>
Rozmístění zimní měli na podložce není tak přesný ukazatel tvaru
půdorysu zimního chumáče včel jako přímý pohled na zimující včelstvo
nejlépe zhora. Nyní mám všechna včelstva překryta folií Durofolu a v
dostatečně velkém úlu (11 plástů Optimalu, 3 NN) skutečně pozoruji tvar
chomáče (v půdorysu) blízký kruhu (viz snímky ve Včelařství č.4/2005,
str.95). Řádky měli tomu přesně neodpovídají, chumáč se totiž může za
zimu posunout a činí tak v uličkách, nikoliv přes ně.


>-ďalšia veta: -aby včely nemali "POCIT", že sa do úľa nevojdú, tak sa
>následne roja!? Nerozumiem tomu! Môžu mať včely pocit, keď ich správanie je
>pudové? Pocity môžu mať len ľudia,aby ich mohli vyjadriť.
>
Doc. Ptáček tím určitě včelám nepřisuzoval lidské (po)citové vnímání,
nýbrž jejich instinktivní reakci na podmínky dané jim velikostí
obydlí... Místo složitěho popisování použil zjednodušení - vyjádření
jedním slovem, tím zjednodušením nechtěl nic převracet. Zkušení
pedagogové taková zjednodušení často používají.

K. Čermák


_______________________________________________
Konference Vcely
Vcely/=/v.or.cz
http://v.or.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/vcely

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19696


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
A.Turcani (62.168.124.222) --- 19. 12. 2006
Re: Vetum Hohenheim, konec s bludama!!!!

Srdečná vďaka, že odborník sa "znížil" odpovedať na moje pozorovania o tvare zimujúceho chumáča včiel. Takýmto "odborným" diskusiám na Konferenci a Fórume je niekedy veľa podnetných skutočností a často ich sledujú aj odborníci, len tú povinnosť akoby nepociťovali vyjadriť sa k nim.
Pán ing. Čermák, nie celkom logické mi pripadá, že by chumáč nezanechal ten pravý pozitívny obraz t.j. svoj tvar. Tam kde sú v uličkách včely, musia konzumovať potravu a preto musia zanechať stopu v podobe meliva (zahynuli by). Iste sú aj prípady, keď sa ojedinele vyskytnú nezaviečkované zásoby, ale naozaj len ojedinele a tam melivo nebude. Aj ja často pozorujem včely v zime a to priamo bez fólie (ja ju tam ani nemám, pretože to je to najhoršie pre zimujúce včely). Môže tu byť určité skreslenie v dlžke v smere uličiek, ale to len na konci zimy. Ja často vyberám podložky v zime, keď chumáč zásadne postupuje za zásobami len hore. Jeden príklad o tom, že včelstvo prezimuje úplne v protiklad k tomu, čo je známe. V polovici februára som vybral podložku, riadky meliva ukázali zimovanie včiel v 9 uličkách, uličky predstavovali celkovú dĺžku meliva 150cm (Hmotnosť 1,5kg), otvoril som úľ a skutočne včely zaujímali polohu takú ako zabrazovalo melivo, krajná jedna krajná ulička len bola dlhá len 13 cm a posledná 18 cm. Jarný rozvoj toto včelstvo malo dobrý, sformovalo sa po jarnom prelete do 7 uličiek aj to nie do nie po celej dĺžke..
Ešte by som Vás prosil vyjadrite sa k príspevku zo dňa 18.12 o rôznych polohách zimného chumáča v úli bez zužovania. Ďakujem Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19701


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Čermák K. (e-mailem) --- 19. 12. 2006
Re: Vetum Hohenheim, konec s bludama!!!!

Musím jen opakovat - raději věřím pohledu na objekt (tvar zimního
chomáče) než jím zanechané stopě (řádky měli na podložce). Není dobré
příliš zobecňovat určitá pozorování, ačkoliv jsou přesně matematicky či
graficky zaznamenaná. Realita může být poněkud jiná a logika není vždy
ta pravá metoda hledání objektivního. Konkrétněji - pokud není příliš
chladno, ale včelstvo je již v zimním chomáči, jeho půdorysný tvar se od
kruhového často dost odlišuje, ale jakmile přijdou větší mrazy, včely se
stahují do chomáče tvaru blíže kruhu. Tedy i v průběhu zimy se chomáč
včel v uličkách (horizontálně) pohybuje. Další aspekt - netroufal bych
si nikdy něco zobecňovat podle jednotlivých pozorování, ale hledat
obecnější tendenci (pro samé stromy nevidět les). Dokonce ani pozorování
v určitých podmínkách nemusí odhalit určitou tendenci - např. když budu
mít vcelku silná včelstva v úlech s málo plásty, sotva kdy bude mít
chomáče tvar kruhu v půdorysu (na výšku je obvykle protáhlý, pokud ho
neomezuje výška díla)...
Toto vše jsme věděli už v r. 1980, když jsme v Brně navrhli úlovou
soustavu Optimal, jejíž základem je čtvercový půdorys nástavků, s rámky
délky 42 cm. Velmi často se na to zapomíná, tak jsem to chtěl opět
připomenout... Čtverec má výhody pro včelstvo, i z hlediska technického
- výrobní a provozní. Navíc délka rámků 42
cm je ve střední Evropě zřejmě nejvíce rozšířená z toho množství úlových
typů a rámků.
K. Čermák


A.Turcani napsal(a):

>Srdečná vďaka, že odborník sa "znížil" odpovedať na moje pozorovania o
>tvare zimujúceho chumáča včiel. Takýmto "odborným" diskusiám na Konferenci
>a Fórume je niekedy veľa podnetných skutočností a často ich sledujú aj
>odborníci, len tú povinnosť akoby nepociťovali vyjadriť sa k nim.
>Pán ing. Čermák, nie celkom logické mi pripadá, že by chumáč nezanechal ten
>pravý pozitívny obraz t.j. svoj tvar. Tam kde sú v uličkách včely, musia
>konzumovať potravu a preto musia zanechať stopu v podobe meliva (zahynuli
>by). Iste sú aj prípady, keď sa ojedinele vyskytnú nezaviečkované zásoby,
>ale naozaj len ojedinele a tam melivo nebude. Aj ja často pozorujem včely v
>zime a to priamo bez fólie (ja ju tam ani nemám, pretože to je to najhoršie
>pre zimujúce včely). Môže tu byť určité skreslenie v dlžke v smere uličiek,
>ale to len na konci zimy. Ja často vyberám podložky v zime, keď chumáč
>zásadne postupuje za zásobami len hore. Jeden príklad o tom, že včelstvo
>prezimuje úplne v protiklad k tomu, čo je známe. V polovici februára som
>vybral podložku, riadky meliva ukázali zimovanie včiel v 9 uličkách, uličky
>predstavovali celkovú dĺžku meliva 150cm (Hmotnosť 1,5kg), otvoril som úľ a
>skutočne včely zaujímali polohu takú ako zabrazovalo melivo, krajná jedna
>krajná ulička len bola dlhá len 13 cm a posledná 18 cm. Jarný rozvoj toto
>včelstvo malo dobrý, sformovalo sa po jarnom prelete do 7 uličiek aj to nie
>do nie po celej dĺžke..
>Ešte by som Vás prosil vyjadrite sa k príspevku zo dňa 18.12 o rôznych
>polohách zimného chumáča v úli bez zužovania. Ďakujem Anton
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19716


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu