78252

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Madra (e-mailem) --- 2. 3. 2007
Re: mor

Mno to mi povidej, našel sem si tam Plzeňskej kraj a je to tak 7-8 km ode
mne......


----- Original Message -----
From: "Radek Kruina" <radek.krusina/=/atlas.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Wednesday, February 28, 2007 5:16 PM
Subject: Re: mor


> Miloš napsal:
>>Teď jsem se díval na úřední desku veteriny Středočeského kraje, za letošek
> je tam vyhlášených 8 ohnisek.
>>Dokonce u jednoho končí ochranné pásmo 3 km od místa, které jsem měl
> vytipované jako budoucí stanoviště....
> ...........
>
> Tak jsem se taky podíval na vývěsní desku SVS středočeského kraje,
> http://www.svscr.cz/index.php?art=1046
> a našel jsem tam sdělení, že veterina považuje nákazu za zdolanou. (což
> neznamená, že se to nemůže vracet)
> Jiné vyhliášení tam za letošní rok není.
>
> citace:
> Nařízení č.1/2007
> 26.02.2007
> NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
> č. 1 /2007
>
> o ukončení mimořádných veterinárních opatření proti nebezpečné nákaze
>
>
>
> Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj, jako místně a věcně
> příslušný orgán státní správy ve věcech veterinární péče podle § 47 odst.
> 1 písm. b) a § 49 odst.1 písm.c) zákona č. 166/1999 Sb.,o veterinární péči
> a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),v platném
> znění, rozhodla o ukončení mimořádných veterinárních opatření proti
> nebezpečné nákaze – moru včelího plodu nařízených:
>
> 1.Vyhláškou Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj č.7/2005 o
> mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení moru včelího
> plodu v kraji ze dne 2.9.2005.
>
> 2.Vyhláškou Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj č.4/2006 o
> mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení moru včelího
> plodu ze dne 7.2.2006
>
>
>
> Nákazu prohlašuje v souladu s ustanovením § 17 odst.1 veterinárního zákona
> za zdolanou
>
> I.
>
> Odůvodnění
>
> Provedení bakteriologického vyšetření na mor včelího plodu ze vzorků zimní
> a letní měli bylo u všech včelstev v ochranném pásmu negativní.Vzhledem k
> tomu, že v nařízené pozorovací době jednoho roku se nevyskytl žádný nový
> případ nákazy a ani nevzniklo podezření na nákazu a byla provedena
> závěrečná dezinfekce, pominuly okolnosti, které si nařízení tohoto
> opatření
> vyžádaly, bylo rozhodnuto, jak je shora uvedeno.
>
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 21240


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu