78004

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Miroslav Jakuą --- 19. 2. 2002
Nadhození nových témat

Dobrý den přátelé.

Dovoluji si nadhodit některá témata k diskusi. Doufám, že Vás v těchto
oblastech našeho světa Včelařství také jako mne něco pálí a že si budete
chtít o těchto tématech popovídat. Možná, že šéfredaktor našeho časopisu
Včelařtví si témata vezme za své a položí fundovaný dotaz odpovědným osobám
na ÚV. Kdo ví?

Zmíněná témata:
* Zveřejnění adres OV a ZO ČSV.
Proč ČSV nezveřejňuje kontaktní adresy všech OV a ÚV? Jak jinak se chce ČSV
přiblížit k nevčelařské veřejnosti? Není to tím, že se ČSV vlastně už deset
let chová "antitržně"? Není to tím, že vlastně ČSV rád tiše brání rozvoji
podnikatelského sektoru a tím vlastně podporuje své podnikatelské aktivity?

* Organizační struktura ČSV.
Jak je možné, že se neplánuje přizpůsobení organizační struktury ČSV
organizačnímu rozdělení státní správy. To bude na krajských úřadech za
včelaře jednat třeba deset předsedů a jednatel OV ČSV? I v ČSV je přece
uplatňován názor, že daleko účinější je společný postup při vyjednávání. Viz
jednání na bilaterální úrovni v CEFTA, společné akce s rybáři a myslivci.
Jak to tedy je. Není to tím, že je v ÚV mnoho činitelů z OV ČSV a že se tito
bojí o svá místa a své výhody? Okresní úřady budou taky s konce tohoto roku
zrušeny.

* WWW stránky ČSV a distribuce informací.
Proč ÚV ČSV nemá www stránky? Proč se nezjednodušuje distriuce některých
dokumentů touto cestou nebo s pomocí elektronické pošty? Není to tím, že
naši vysocí včelařští představitelé s internetem vůbec nepracují?

* Výhody akcionářů ČSV.
Jsem členem ČSV. ČSV je majoritním akcionářem Včely Předboj a.s. Proč nemám
stejné výhody jako akcionáři Včely Předboj a.s. jako její dílčí akcionáři?

* Podnikatelská činnost ČSV.
Podle statistik z roku 2001 je nejpočetnější skupinou mezi včelaři skupina
včelařů chovajících 1-5 včelstev. Jak jim napomáhají podniky v držení ČSV,
když do nich ČSV tolik investoval? Není tomu náhodou naopak?
Nikde jsem se nikdy nedočetl, za kolik miliónů Kč odkoupil ČSV balík akcií
Včely Předboj a.s. od Českomoravské kooperativy a.s. Slyšel jsem, že to bylo
za 18 milónů Kč? Je to vůbec možné? Proč vlastně ČSV do těchto podniků
investuje tolik finančních prostředků. není to tím, že ve správních rádách
těchto společností jsou zase naši známí vysocí včelařští činitelé a že z
členství v těchto radách mají celkem příjemné příjmy.

* Nepřímé dotace.
Pracuje ČSV na monitoringu ekonomické situace v jednotlivých organizačních
složkách svazu? Ví jak by měly být rozdělovány nyní aktuální nepříme dotace
do včelařtví? Nebudou tyto dotace použity zase na zachraňování něčeho co
svaz sám nedokáže efektivně řídit. Nebudou na tom čeští včelaři zase tratit?
Nejsou výroky o přibližování k EU jen zástěrkou nečinnosti svazu v této
oblasti. Nepracuje ÚV ČSV pouze na papíře oddělena od reality?

* Činnost ZO ČSV aneb co je fundraising?
Jak vysoké příspěvky by měli členové platit v ZO ČSV? Každoročně je
schvalujeme, nejsou i jiné cesty? Víte co je to fundraising. Jakou máte
zkušenosti se získáváním finančních prostředků na činnost ZO. Nebylo by
dobré, kdyby ÚV ČSV poskytl mimo školení učitelek medového pečiva,
každoročních aktivů učitelů včelařství a podobných akcí (které jsou dle mého
názoru převážně uskutečňovány za účelem propagace politiky současného
vedení ČSV) i pomoc funkcionářům v této oblasti?

Co vy na to?

S pozdravem
Miroslav Jakuš
Dlouhá 98, 471 41 Dubá okr. Č. Lípa
tel.: 0603/740452, 0425/870617
E-mail: miroslav.jakus/=/atlas.cz
www:         http://mujweb.cz/www/jakus_miroslav
www: http://www.czechmedia.cz/vcelarstvi.htm

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 224


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu