78251

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


zdenek (82.100.43.4) --- 22. 5. 2007
Roj u souseda na zahrade

Někde stojí, že v případě vyrojení se mých včel sousedovi například na strom stojící v jeho zahradě, mám možnost i bez vědomí souseda na jeho pozemek vstoupit a roj odnést. Za případné způsobené škody na jeho pozemku jsem však zodpovědný.
Tak mne napadlo, že je to hezké, ale soused může požadovat přesné znění zákona, kde se toto píše. Ví někdo, kde je výše uvedené jednání v zákoně podchyceno?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 22829


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Antonín Bojanovský (e-mailem) --- 22. 5. 2007
RE: Roj u souseda na zahrade

Občanský zákoník § 127, odstavec 3:
(3) Vlastníci sousedících pozemků jsou povinni umožnit na nezbytnou dobu a v
nezbytné míře vstup na své pozemky, popřípadě na stavby na nich stojící,
pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování sousedících pozemků a
staveb. Vznikne-li tím škoda na pozemku nebo na stavbě, je ten, kdo škodu
způsobil, povinen ji nahradit; této odpovědnosti se nemůže zprostit.


-----Original Message-----
From: vcely-bounces/=/v.or.cz [mailto:vcely-bounces/=/v.or.cz] On Behalf Of
zdenek
Sent: Tuesday, May 22, 2007 7:12 AM
To: V?ela?sk? mailing list
Subject: Roj u souseda na zahrade

...ale soused může požadovat přesné znění zákonaOdpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 22831


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu