77626

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Tomáš Jaša (80.79.28.155) --- 9. 11. 2007
České včelařství

Co by nejvíce prospělo českému včelařství?
Zrušení dotace D1 ve výši 153Kč „na včelstvo“.

Co by student střední školy nás navštívil ministr zemědělství Lux. A tázal se zda víme kolik procent populace pracovalo v zemědělství po válce, kolik po sametové revoluci bohužel již se nemůže zeptat kolik dnes. Čím dál tím méně zemědělců = méně voličů = menší zájem politiků o zemědělce.
Podívejme se jaké a kolik traktorů jezdilo po našem venkově. Kolik lidí chodilo okopávat zeleninu.
Kolik lidí přestalo chovat doma jedno prase a pár slepic. Kdo vám přispěje na chlívek? Jak je silný český svaz chovatelů a zahrádkářů.
A přesně tak to dopadá v celé Evropě i se včelaři. Např. v Polsku jsou na 20 % stavu včelařů.
Téměř všichni včelaři si stěžují na nízké výkupní ceny, ale kolik z nich si stěžuje na vlastní nízkou produktivitu práce. Jen tak mimochodem, podražilo máslo, které se beze již 100 let za měřítko k medu. Podražíme všichni s maloobchodním balením medu na srovnatelnou úroveň?

Ukažte mi v Česku včelaře který má takovou produktivitu práce, která by ho slušně uživila.
Dovolím si tvrdit, že všichni včelaři v Česku malovčelaří. A někteří dokonce malovčelaří ve velkém. Ukažte mi včelaře, který umí přepočteno na jednoho pracovníka vytočit denně víc než jednu tunu medu. Nebo někoho kdo při vytáčení nemusí ani jednou vzít do ruky jednotlivé rámečky. Pokud o někom víte, rád se přijdu podívat.
Stěžujeme si na nedostatek peněz z dotací. Vždyť to není pravda. 153 Kč nic neřeší. 50% z pořizovací ceny zařízení je krása. Jen se nebát investovat. Že na začátečníky nikdo nedá? Ale proč. Vyučte se řemeslo, buďte mladí, schopní a není problém.
Nedávno jsem našel na stránkách SZIF tabulku s jmenným přehledem lidí kteří dostali přiklepnutu nevratnou dotaci do začátku, jen tak mimochodem sedmi místná cifra. Našel jsem mezi nimi i včelaře. A pak že to nejde.
Jednoduše řečeno i tento obor spěje k profesionalizaci, ať se vám to líbí nebo ne.
Zase příklad. Chodíte pro vajíčka k sousedovi a pro mléko k druhému. Já tedy ne. Tak proč si myslet, že to tak půjde do nekonečna i z medem.
Co se ekologie a opylování týká. To je sice pěkný argument. Ale. Ani profesionální farmy nebudou pouze v jednom okresu. Zemědělcům časem dojde, že řepka se včelami de celkem dohromady. A už i někteří starostové si začínají všímat, že jim v obci chybí včely.
Kdo se bude o choroby poctivěji starat? Ten koho to živí, nebo ten kdo čeká jestli mu náhodou nákazový referent nezajistí, nevnutí a nepřeléčí osobně jeho par včeliček.

Než začnete oponovat, prosím rozmyslete si co píšete. Děkuji.

Ing. Tomáš Jaša
27 let
Člen ZO ČSV
Pokladník a nákazový referent OV ČSV
Přednášející odborník v oboru včelařství
Včelmistr VÚVč Dol
Bohužel pro zatím i malovčelař ve středním měřítku

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25686


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
AAA (195.113.14.2) --- 9. 11. 2007
Re: České včelařství

A proč je potřeba něco řešit?
Kde je nějaký problém?

Je problémem nedostatek včelařů?
- Z pohledu včelaře to určitě problém není - sníží se konkurenční prostředí, může se zdražit komodita.
- Že by včelaři vymřeli a řemeslo by zaniklo? Ale ale - tomu snad nevěří nikdo (v historii se to už tvrdilo o lecčems, co vesele funguje dál).
- Že by zkolabovala příroda ve smyslu Einsteinova hesla "Pokud by zmizely ze Země včely, zbývají lidem jen čtyři roky života"? Při vší úctě - příroda není tak blbá, aby svůj osud vložila do rukou jednoho živočišného druhu... Opylení (myšleno zemědělských plodin) se sice sníží, ale na druhé straně vznikne po opylovací službě poptávka = motivace pro včelaře (viz. mandloně v USA).

Tak o co jde...?

Jediný, komu úbytek včelařů bude vadit, jsou organizace žijící z poplatků od včelařů. Se snižujícím se počtem svých poplatníků budou zvyšovat jejich odvody. Zároveň se budou snažit získat nové poplatníky. A nabídnout jim kvalitní servis.
Což ve svém důsledku bude pro včelaře pozitivní.

---

A jakou roli v tom hrají dotace?

A) Paušální pro včelaře
Asi žádnou - ze své podstaty jsou tak nízké, že nic neřeší.

B) Nenárokové pro včelaře
Nezanedbatelnou.
Vytvářejí nový trh. Někdo tomu říká, že současný trh deformují - to je ale jen pohled člověka, který nehledá příležitosti, ale poukazuje na svoji neadaptabilitu k novým situacím. Přizpůsobivější mají větší naději na přežití (v přírodním i tržním prostředí). Budu-li se zarputile držet metod včelaření z doby Marie Terezie, asi moc efektivní v produkci nebudu. Obdobně nejsem-li schopen přizpůsobit se podmínkám nového trhu, můžu být skvělý včelař, ale profit mi nejspíš uteče.
Mohu se tvářit hrdě, že o dotace nestojím a vydělám si na vše prací. Držím palce hrdinům - jsou jich plné hřbitovy (v naší analogii spíše úřady práce).

C) Paušální pro organizace
Spíše negativní - prodlužují "agónii". Při nezměněném stylu práce může organizace vydržet "na trhu" déle. Pokud by tyto dotace nebyly, organizace by buď zanikla anebo byla donucena se změnit.

D) Nenárokové pro organizace
Spíše pozitivní - mohou motivovat ke vzniku nových organizací, soutěž mezi organizacemi o poplatníky, vznik nového či oživení stávajícího tržního prostředí.

---

Velkovčelaři versus malovčelaři

Prodám-li tunu medu po stokoruně s 30% náklady koncovým zákazníkům (obaly, amortizace), zbyde mi 70.000,- a můžu dělat i jiné činnosti (diversifikace).
Prodám-li deset tun po 35,- Kč se stejnými procentuálními náklady zpracovatelům (amortizace, daně, minimum za obaly), zbyde mi 245.000,-, ale nejspíš to bude můj jediný příjem (profesionalizace).
Už vidím, jak se rozproudí debata o výši nákladů, zisku, počtu včelstev... Ale na to neukazuji. Chci říci, že cest je více, jsou lidé, kteří rádi nakupují u sousedů, jiní v supermarketech. Každého věc - obchodníci (myšleno i včelaři) jsou tu od toho, aby se tomu přizpůsobili a "našli se".

Nicméně pravdou je, že o včely se více bude starat ten, kdo je na nich více závislý.

Závěr závěru: CO BY NEJVÍCE PROSPĚLO ČESKÉMU VČELAŘSTVÍ?

Čas. A začít u sebe - nesnažit se změnit své okolí. Ale to platí nejen ve včelařství.
No a drobet obyčejného selského rozumu, vylézt zpoza pece, závist zavřít do komory a odhlásit se z konference :-)
Tady se totiž nejspíš vyřeší úplný prd.
Ale skvěle se tu dá nadávat a držkovat ;-)


29 let
člen ZO ČSV
malovčelař bez ambicí na "průmyslové" velkovčelaření
dřívější člen konference, dnes již jen spokojený občasný přihlížející

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25688


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
seremedserious (82.208.2.221) --- 9. 11. 2007
Re: České včelařství

ahoj, mohl by si prosimte upresnit dotaci B)nenarokovou pro vcelare?? co se pod tim skryva? dik

29let
bývalý člen ČSV, dnes spokojený anarchista
malovčelař

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25692


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
G. Pazderka (80.78.146.242) --- 9. 11. 2007
Re: České včelařství

T.Jaša:>Člen ZO ČSV
Pokladník a nákazový referent OV ČSV
Přednášející odborník v oboru včelařství
Včelmistr VÚVč Dol
Bohužel pro zatím i malovčelař ve středním měřítku <
....

Proč je odborník jen "bohužel zatím i malovčelař"?

... co dělá u nás odborníka odborníkem, a co ho následně opravňuje říkat, že by rád viděl jak vytočit v jedné osobě jednu tunu denně a zároveň sděluje, že nevěří prosperitě ve velkovčelařství?

Jestli je odborník odborníkem, ve skutečnosti buď by věděl co je toho příčinou, proč něco nejde nebo by toto nikdy ze zásady nesdělil, protože by věděl jak toho (třeba i teoreticky) docílit.

Jenže ono to musí být nejprve viděno, aby to bylo odborně pochopeno a potom "odborně" předáváno.

Nic ve zlém, přeji Vám, aby jste neztrácel čas a zjistil podle !svých! nabytých zkušeností jak je možné toho docílit a předal davu informace, které je vůbec nezajímají.

Velkoprovozní včelařské postupy se těžko získávají tam, kde nejsou. Jediná možnost je je nastudovat a vypilovat podle praxe.

A nato musí mít skutečně jeden opravdu nadhled nad věcí. I počítače byly před nedávnem fixní ideou a dnes? A způsob jak jak naprogramovat k určité činnosti je také mnoho.

... že by špatná volba programátora nebo programu?


Gustimilián Pazderka
- Praxe ve všech deseti oborech (tz. včetně bídy)
- Odborník "na baterky" =
= co se naučím to umím, co neumím, to se naučím, co není právě využitelné abych věděl a pochopil mne nezajímá.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25696


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Tomáš Jaša (80.79.28.155) --- 10. 11. 2007
Re: České včelařství

Proč je odborník jen "bohužel zatím i malovčelař"?

... co dělá u nás odborníka odborníkem, a co ho následně opravňuje říkat, že by rád viděl jak vytočit v jedné osobě jednu tunu denně a zároveň sděluje, že nevěří prosperitě ve velkovčelařství?
……..
Rád odpovím.

Starám se ještě pořád o něco málo přes 200 včelstev, ale přijde mi že k tomu používám spíše postupy malovčelaře než velkovčelaře.
Nenapsal jsem, že bych to nikdy neviděl, ale že to v Česku nikdo neumí.
U nás mám vyzkoušeno maximálně na jednoho tak 400 kg včetně odebírání za osm hodin. A víc ani ránu.
A pokud jsem si všiml, tak české farmy s počty nad 500 včelstev to dělají obdobně.

A že nevím jak na to. Já sám za sebe si myslím, že vím. Jen nevím jestli mi to mé zdraví někdy dovolí. A jestli si myslíte, že nepovím? Ale rád povím, pozvěte se mě a uvidíte a uslyšíte. Ale jak sám říkáte, zde to téměř nikoho nezajímá. A ten koho to doopravdy zajímá, k informacím umí přijít i jinak než na přednášce.

Já za sebe prosperitě ve včelařině věřím. I v medařčině. V mém případě v tom momentálně hraje největší roli mé zdraví. Tento týden jsem opět podstoupil vyšetření páteře pomocí magnetické rezonance a čekám co mi na to řeknou odborníci.

….
... že by špatná volba programátora nebo programu?
….
To je narážka na Dr. Kamlera a na naše detašované pracoviště? Dobrý (-:

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25700


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Vojtěch (85.13.78.3) --- 10. 11. 2007
Re: České včelařství

Je nás hodně včelařů co máme problémy s páteří. Je to otázka snižování pracnosti.
Zavedl jsem si výpočet pracnosti včelaření.Když jsem porovnával výsledky včelařů v naší ZO,rozdíly byly mezi jednotlivými včelaři značné.Rozhoduje vedle polohy
umístění včel, taky způsob včelaření atd...V žádném případě nemůžu dosáhnou vytíženosti rámků jakou lze získat vlivem lepších klim podmínek, kde je třikrát vyšší než je u nás a nízkého koeficientu pracnosti. Používám jeřáb, rámky jednoduché skládací bez mezerníků,nezatavuji a rámky medníky neskladuji atd Žádná technika mi nenahradí lepší klim. podmínky.Včely chovám pro med, z výsledku vychází pracnost, ale vedle dalších operací, včely musím nakrmit, aby přežily zimu. Jedině, že by druhá strana zaostávala, nebo se přestalo dovážet. Nebo pár jedinců dostane dobrý nápad.
Jak to dopadlo z ovčí vlnou z Austrálie ? U nás cena střihání dražší než cena vlny.Byl jsem na přednášce př.Kolomého, kdy porovnával výsledky svého včelaření z dob minulých a dnešní. Boj o přežití bude čím dál větší.A jsme u regulací a dotací, jestli jde o udržení rozvoje venkova.Snižují se stavy snadno/např.skotu/, ale obnova trvá mnoho let. Odborníci to snad vědí?
Zase příklad. Chodíte pro vajíčka k sousedovi a pro mléko k druhému. Já tedy ne. Tak proč si myslet, že to tak půjde do nekonečna i z medem......
To snad rozhodnou lidé, kterým záleží na tom, aby jejich nudle měly žlutou barvu, protože slepice mají přístup k pastvě.Žijí v přírodě a vejce jsou BIO. Nebo jim záleží na tom z jakého provozu a místa konzumují med,a mají možnost si to prohlídnout s povídáním včelaře. Někomu nestačí označení EKO-BIO na potravině.Dělají se z toho vtipy, že normálně se dělají postřiky přes den a pro BIO potraviny jen přes noc. Je metoda měření volných radikálů,
která odhalí škodlivé látky v těle, jak z ovzduší, tak z potravin.Potom už budeme přesně vědět, jestli se nám vyplatí kupovat dražší /zdravější/potraviny a jestli to není jen podvod.
B.V.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25701


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
Richard Šimko (195.22.38.201) --- 10. 11. 2007
V Ý S T A V A

ZO ČSV Milevsko pořádá ve dnech 16. až 18. listopadu 2007 v budově Českého svazu chovatelů malou včelařskou výstavu. Zvu všechny účastníky této konference.

Předseda ZO.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25702


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu