77976

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Josef Křapka (77.237.138.69) --- 5. 1. 2008
Racionalizace a uteplení

Vážený příteli Václavku,
velice si cením Vaší aktivity na Včelařské konfereci. Vaše příspěvky nutí k zamyšlení a taktéž k hodnocení své vlastní včelařské činnosti a tříbení znalostí každého, kdo tyto příspěvky čte. Ne však s každým názorem, který uveřejníte mohu souhlasit.

Například Váš citát:
"každé včelstvo má geneticky daný potenciál k vytvoření velmi-silné zimní generaci ( 30 000-40 000 včel )". Sdělte, jak jste dospěl k tomuto názoru? Toto je potenciál normálního včelstva v podletí. Potenciál zimujícího včelstva je ale mnohem nižší. Nižší o ztráty upracovaných letních včel. Dokazují to například hmotnosti včelstev vážených po likvidaci včel napadených varroázou počátkem osmdesátých let. (Pramen: sdělení pracovníků VÚVč v Dole na aktivu učitelů včelařství v Nsavrkách 2001 nebo 2002). včelstva zimovaná ve dvou nástavcích rámkové míry 39 x 24 cm měla hmotnost 1,25 - 1,50 kg. což reprezentuje cca 12 500 - 15 000 jedinců. Pochopitelně, jedná se o plemeno Kraňky.

Další citát:
"Co se týče uváděné síly ( nad 50 000 včel ), tak se jedná samozřejmě o sílu umělou, docílenou připojením oddělku".

S tímto názorem souhlasím pokud spojení kmenového včelstva bude provedeno zjara. To znamená vyzimované normální včelstvo a vyzimovaný oddělek. Doporučuji Vám prostudovat překlady Boháče z němčiny - dvoumatečná včelstva. Jinak ještě v pozdním podzimu provádím spojení kmenového včelstva s oddělkem když mám pochybnost o kvalitě matky. Nezaznamenal jsem ale v časném jaru vliv tohoto úkonu na kvalitě včelstva ve srovnání s ostatními sousedními včelstvy.

Za další:
Tanto věta mne, přiznám se poněkud vyvedla z míry. Cituji:

"Ostatně všichni racionalizační buřiči často píšou o svých metodách dříve, než si je dostatečně ověřili ( Boháč, Čermák, Ptáček, a v poslední době Bičík, Linhart a spol), protože jsou oslnění jakousi ,, dokonalostí ,, a nedá jim to a začnou to ventilovat".

Nemyslím si, že zesnulého přítele Boháče a přátele Čermáka, Ptáčka a i jiné včelařské odborníky lze házet do jednoho pytle s "racionalizačními buřiči". Naopak, jsou to včelaři, kteří již několik desetiletí posunují břímě našeho poznání života včel kupředu. Za jejich publikační činností stojí léta poctivé, obyčejné včelařské dřiny. Nezaslouží si abychom je uráželi. Naopak za jejich činnost jim musíme poděkovat. Narážíte a zlehčujete zde také ve včelařství publikované práce prof. Bičíka, přítele Linharta a spol.. Musím Vám s politováním oznámit, že nemáte pravdu. Jejich práce o cíleném odchovu trubců a jejich vlivu na rojivost včelstev jsou postaveny na racionálním základě. To mohu potvrdit z vlasních zkušeností.

Vážený příteli. Chci věřit, že mnou kritizovaná Vše vyjádření na adresu všech výše uvedených je pouhopouhým úletem. Myslím, že byste se měl všm, kterých jste se tak nešetrně dotkl omluvit.

Pepča

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 26494


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
A.Turčáni (62.168.124.210) --- 5. 1. 2008
Re: Racionalizace a uteplení

Pán Josef Křapka sa trafil do čierneho, množstvo včiel v zimnom chumáči, prirodzenou cestou nie je možné. včely v prírode nežijú preto, aby priniesli čo najviac medu, ale len toľko, aby vždy prežili a na prežitie nie je potrebné obrovské množstvo včiel. S p. Václavkom sa tu viedla diskusia na túto tému, ale ani teraz nesvedčí to čo píše v jeho prospech.
Možno by sa mohol zapojiť do diskusie ing. čermák, ktorý je erudovaný odborník, práve v tejto sfére.

Ponúkam Vám komentár, ktorý aspoň trochu odkrýva mechanizmus tvorby dlhovekých včiel, ich potrebné množstvo a pod.

Prečo spájať včelstvá v októbri - 11 mesiac

Vo všeobecnosti každý chovateľ včiel vie, že len silné včelstvá dokážu maximálne využiť prírodou ponúkaný nektár či medovicu. Potreba silných včelstiev sa javí vtedy, keď znáška je bohatá je bohatá ale krátkodobá, ako je to v prípade agátovej, ktorá v dlhodobom priemere trvá 10 dní a denný prínos v čase vrcholenia znášky môže byť aj 8-12 kg. Teda sila včelstva v množstve jedincov 60-80 tis spolu s dostatkom miesta na ukladanie nektáru, sú alfou a omegou maximálnych výnosov medu.Tento stav môžeme dosiahnuť len vtedy, keď prezimujeme dostatočne silné včelstvá. Čo je to dostatočne silné včelstvo? Čavojský vo Včelári č.7/90 s.148 (včelstvo pred zazimovaním): do 1 kg slabé, od 1 do 1,5 kg stredné a nad 1,5 kg silné. Wilde,Imdorf OVP 3/83 za celkom normálne považujú včelstvá o sile 0,7-1 kg po prezimovaní. No a tu je problém lebo táto sila nedáva predpoklad na využitie jarných znášok, do ktorých zahŕňame znášky z repky olejky a aj agátu. Tieto znášky potrebujú silnejšiu generáciu včiel.
Včela kranského typu (teda aj naša včela) prirodzenou cestou vytvára na zimu včelie spoločenstvo zimných dlhovekých včiel o reálnej hmotnosti (po prezimovaní) 1 až 1,3 kg plus- mínus 0,3 kg, čo nedáva predpoklad na vytvorenie silných včelstiev s počtom jedincov 60-80 tis. Pripraviť včelstvo s hmotnosťou 2-2,5 kg nie je prirodzenou cestou možné a je skôr výnimkou. Včelstvo ako také v čase diferenciácie (júl, august) sa letných včiel na zimné- dlhoveké, nereaguje na umelé podnety včelára, ale dokonca ani na prírodné podnety, aby vytvorilo obrie včelstvá ( pokusy v Bielefelde vo Švajčiarsku!). V našich chovoch je známy fakt, že včelstvá idúce do zimy nie sú rovnocenné, ale 1/3 spadá do slabšej skupiny, 1/3 do strednej a len 1/3 do silnej. Preto včelári všade vo svete totožných zemepisných pásiem hľadajú cesty ako tento prirodzený kód zmeniť a zazimovať všetky včelstvá silné a silnejšie (2 - 2,5 kg) s väčším či menším úspechom.

Je cesta ako dosiahnuť silné včelstvá na znášku?
Kočujúci včelári za znáškou rýchlo zistili, že s nevyrovnanými včelstvami by kočovanie bolo nerentabilné (náklady by pohltili zisky), preto hľadali cesty ako ísť do znášky s vyrovnanými ale i silnými včelstvami. Na trvalých stanovištiach začali s chovom pomocných včelstiev v množstve 30-35% na stav včelstiev v kočovnom voze. Z týchto po úspešnom prezimovaní v čase prípravy včelstiev na znášku odoberali zaviečkovaný plod aj so včelami a v kočovnom voze posilňovali tie včelstvá, ktoré zaostávali (slabé a stredné), čím dosiahli vyrovnané včelstvá v kočovnom voze na znášku. Zdôrazňujem, kočovníci v takto ponímanom utváraní silných včelstiev pristupovali až pred znáškou napr. repkovou To je jedna z ciest ako pripraviť včelstvá na znášku na kočovanie ale i pre trvalé stanovištia. Ešte dodám, že silné včelstvá nie sú včelárovým tromfom len na hlavnú znášku napr. agátovú, ale i do ďalších letných znášok (medovica, les, slnečnica)


Moja metóda na prípravu silných včelstiev.
Je tá istá ako predchádzajúca, len ja vytváram druhé včelstvo "in situ" t.j. na mieste materského, pretože je to jednoduchší (nepotrebujem ďalšie úle) a z prebytku včiel vo včelstvách v tom čase (25.6-5.7), môžem za pomoci medzidna utvoriť v každom včelstve druhé včelstvo bez negatívneho vplyvu na prípadnú znášku. Je len na mne, či ponechám do jari dve včelstvá, alebo ich spojím v jeseň.

Z doterajších skúseností môžem tvrdiť, že časť včelstiev je dobré prezimovať ako dve včelstvá a druhú časť spojiť v jeden celok ešte do zimy. Pri prvom spôsobe t.j. prezimovaní dvoch včelstiev, mám istotu, že mám na jar k dispozícii matku, ktorú môžem použiť do včelstva kde sa matka stratila, prípadne využívam prebytočný plod a včely na posilnenie zaostávajúcich. Pri druhom spôsobe t.j. spojením včelstva vytvorím silnejšie včelstvo a usporím na zimných zásobách. Zdá sa mi, že takéto silné včelstvo, čo je samozrejmé, lepšie prezimuje ale hlavne lepšie využije jarné znášky (ovocné stromy a repku olejku!. Zdôrazňujem, závisí to len a len od včelára, ako sa rozhodne.

Problém dlhovekých zimných včiel.
Pojem dlhoveké zimné včely každý pozná, lebo na stránkach všetkých včelárskych časopisov sa skloňuje vo všetkých pádoch, ale obísť ho ani pri tejto úvahe nemôžem. Nie všetky včely pred zimou sú dlhoveké. Čo to pre včelára znamená? Mať v septembri plný úľ včiel ešte neznamená, že aj do zimy pôjdu v takom množstve a sile, lebo ich množstvo sa do jari markantne zníži. Vysvetlenie je "skoro" jednoduché, nie všetky boli dlhoveké, preto sa z úľa vytratili, ich životný potenciál bol nulový.

Teória vzniku DZV nie je ešte celkom známa a ustálená, je názorovo rôznorodá, preto sa pri pri formovaní silného včelstva na zimu nedá využiť. Včelárski odborníci v Bielefelde svojimi dlhodobými pokusmi dokázali, že všetky odporúčané metódy ako dosiahnuť nadpriemerne silné včelstvo do zimy nevedú k žiadanému cieľu. Aj keď svojimi zámermi dosiahli v priemere väčšie rozlohy plodu u podnecovaných včelstiev ako nepodnecovaných, v konečnom dôsledku množstvo prezimovaných včiel nebolo adekvátne k väčším rozlohám plodu v auguste a ani vynaloženým prostriedkom. K týmto záverom som nezávisle dospel i ja počas dlhoročných experimentoch s letným podnecovaním a vyrovnávaním včelstiev spojené s tzv. taxáciou plodu tak ako to odporúčal P.Silný. V auguste (10.8 ) muselo mať každé včelstvo minimálne 40 dm2 plodu, silnejším odoberať a slabším pridávať. V konečnom dôsledku sa to na sile včelstiev neprejavilo. Ako potom na to?
Zároveň som sa začal zaoberať aj otázkou vzniku dlhovekých zimných včiel, (DZV) , lebo to mohlo byť kľúčom k rozriešeniu tohoto problému. Tušil som, že mechanizmus vzniku DZV musí byť iný ako sa všeobecne prezentuje. V tom ma utvrdzovali aj moje neúspešné pokusy s tvorbou silných včelstiev v auguste. Usúdil som, že proces vzniku dlhovekých zimných včiel prebieha postupne a to vnútornou zmenou t.j. vnútornou diferenciáciou a trvá od 7 do 9 mesiaca, kedy sa tento proces končí. Zimné včely počas tohoto procesu získajú tzv. tukové teliesko, ktoré je zásobárňou energie zimných včiel až do jarných mesiacov. Tukové teliesko včely získavajú postupne a to kŕmením sa dusíkatými látkami, ktoré obsahuje požieraný peľ. Ak prinášaný peľ je chudobný na dusíkaté látky (pod 22% dokázali austrálski výskumníci) , objavuje sa v týchto včelstvách známy "kanibalizmus" t.j. požieranie vlastného plodu (vajíčok a larvičiek, čo sa nesprávne pripisuje hladovaniu včelstiev), ktorý včely využívajú pre tvorbu DZV na získavanie potrebných látok aj takouto cestou. Toto je okrajové vysvetlenie vzniku DZV a vrátim sa k nemu osobitným článkom. Pojem "vnútorná diferenciácia" interpretujem na základe empirických skúseností získaných rokmi praxe a pozorovania včiel. Pravdivosť tohoto tvrdenia potvrdí alebo vyvráti len budúcnosť a dôsledný vedecký výskum. (Tento odstavec je moje vysvetlenie tvorby dlhovekých zimných včiel, ešte nebmusí byť pravdivý).

Integrácia včelstiev v októbri
Prečo práve tento termín, keď tak môžem urobiť koncom augusta alebo začiatkom septembra? Môže sa pýtať každý z vás! Veď včelstvá svoj vývoj ukončili, sú dokŕmené a spojením v auguste by ešte mohli využiť ponúkaný peľ prírodou. No nie je to tak. Pri týchto vetách sa musíme zastaviť a vysvetliť si tento slovný "galimatiáš".
V začiatkoch svojich pokusoch zimovať hmotnejšie včelstvá, bez bližšieho poznania mechanizmu vzniku dlhovekých zimných včiel, som včelstvá spájal už koncom augusta, pretože som si bol istý, že spojením dvoch včelstiev v tomto období, získam aj dvojnásobnú hmotnosť prezimovaného včelstva. Veď vtedajšie rady odborníkov sa niesli v duchu, "ak chceš prezimovať silné včelstvá, podnecuj ich, a posilňuj prebytočným plodom, spájaj slabšie včelstvá a pod. V čase spojenia a aj nasledujúce mesiace do zimy to tak bolo, ale prezimované včelstvá nepotvrdzovali očakávané výsledky, lebo ich hmotnosť sa prakticky nelíšila od včelstiev pripravených na zimu tradičným spôsobom. Bolo to pre mňa sklamanie, lebo práca s tvorbou pomocných včelstiev bola zbytočná a drahá! Ak som chcel rozlúsknuť tento oriešok, musel som pokusy opakovať, len s tým rozdielom, že som termín spájania postupne posúval na neskorší termín. Z augusta na september až október, až vtedy spojené včelstvá prezimovali naozaj dvojnásobne silné. Prax teda potvrdila, že proces tvorby dlhovekých včiel je náročný na čas, pre každé včelstvo osobitný a skončí len koncom septembra, kedy sa stáva nezvratný.


Doporučenie:
Ak sa rozhodneme integrovať - spájať včelstvá v jeden celok za účelom utvorenia silného zimujúceho včelstva, tak to robme zásadne v čase od 1 do 15. októbra.


Záver:
Tento nezbytný proces je podľa všetkého koncom septembra ukončený a je nezvratný a práve keď v tomto čase spojíme dve včelstvá v jeden celok sú naozaj aj dvojnásobne silné. Ak včelstvá spájame predčasne ako som to napísal v úvode, k cieľu z celkom prozaických príčin, včela kranská nevytvára také silné zimné populácie a keď v auguste spojíme dve rovnocenné včelstvá, ostane z toho prebytku len toľko včiel, aby bezpečne prežilo zimu. Túto vlastnosť včely získali evolúciou, lebo včely v prírode sa nechystajú prezimovať silné preto aby doniesli veľa medu v budúcom roku, ale preto aby prežili zimu a po zime sa znovu mohli rozmnožiť rojiť. A v tom je podstata celej problematiky prirodzenej sily včelstva v zime.

Mož

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 26496


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Čermák K. (e-mailem) --- 8. 1. 2008
Re: Racionalizace a uteplen?

Sílu včelstev p. Václavek myslím že dost nadhodnocuje. Doporučuji
zpřesnit si odhad síly včelstev, stačí jedno včelstvo, kdy jsou létavky
doma, zvážit, potom celé omést a prázdný úl znovu zvážit. Přitom je
třeba počítat s tím, že 1 kg včel není vždy přesně 10.000 včel. To pro
případ, že chceme vyjádřit sílu včelstva v počtu včel. Úlové včely jsou
těžší, takže 1 kg může být jen 7 až 8 tis. včel, zvl. při smetání -
některé mají čas nasát se. Početní síla není všechno, záleží na jejich
kondici, výkonnosti, zdravotním stavu, atd., to už by s opakoval.
V Odborných včelařských překladech č.1/2007 na str. 20-23 v článku od
Dr. G. Liebiga (včelařský ústav Hohenheim, Německo), známého propagátora
nástavkového včelaření, se mj. zajímavostí můžete dozvědět, jaká je
reálná síla včelstev, v červnu byl průměr 10 včelstev 31 tis. včel.,
podzimní síla 12 včelstev (říjen 2004) kolísala mezi 4 a 16 tis. včel.
Dr. Liebig v článku popisuje i příznaky vitality včelstev, je to i v
názvu článku (Čím se vyznačuje vitální včelstvo).
K. Čermák

A.Turčáni napsal(a):
> Pán Josef Křapka sa trafil do čierneho, množstvo včiel v zimnom chumáči,
> prirodzenou cestou nie je možné. včely v prírode nežijú preto, aby
> priniesli čo najviac medu, ale       len toľko, aby vždy prežili a na prežitie
> nie je potrebné obrovské množstvo včiel. S p. Václavkom sa tu viedla
> diskusia na túto tému, ale ani teraz nesvedčí to čo píše v jeho prospech.
> Možno by sa mohol zapojiť do diskusie ing. čermák
>


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 26632


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
(e-mailem) --- 8. 1. 2008
Re: Racionalizace a uteplen?

Uvádění síly včelstva v tisících má prakticky nulový význam, nepotřebuji vypadat učeně, ale potřebuji vědět kolik rámků nebo uliček v danou dobu včelstvo obsedá

Pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: "Čermák K." <cermak.kv/=/seznam.cz>
> Předmět: Re: Racionalizace a uteplen?
> Datum: 07.2.2106 07:28:15
> ----------------------------------------
> Sílu včelstev p. Václavek myslím že dost nadhodnocuje. Doporučuji
> zpřesnit si odhad síly včelstev, stačí jedno včelstvo, kdy jsou létavky
> doma, zvážit, potom celé omést a prázdný úl znovu zvážit. Přitom je
> třeba počítat s tím, že 1 kg včel není vždy přesně 10.000 včel. To pro
> případ, že chceme vyjádřit sílu včelstva v počtu včel. Úlové včely jsou
> těžší, takže 1 kg může být jen 7 až 8 tis. včel, zvl. při smetání -
> některé mají čas nasát se. Početní síla není všechno, záleží na jejich
> kondici, výkonnosti, zdravotním stavu, atd., to už by s opakoval.
> V Odborných včelařských překladech č.1/2007 na str. 20-23 v článku od
> Dr. G. Liebiga (včelařský ústav Hohenheim, Německo), známého propagátora
> nástavkového včelaření, se mj. zajímavostí můžete dozvědět, jaká je
> reálná síla včelstev, v červnu byl průměr 10 včelstev 31 tis. včel.,
> podzimní síla 12 včelstev (říjen 2004) kolísala mezi 4 a 16 tis. včel.
> Dr. Liebig v článku popisuje i příznaky vitality včelstev, je to i v
> názvu článku (Čím se vyznačuje vitální včelstvo).
> K. Čermák
>
> A.Turčáni napsal(a):
> > Pán Josef Křapka sa trafil do čierneho, množstvo včiel v zimnom chumáči,
> > prirodzenou cestou nie je možné. včely v prírode nežijú preto, aby
> > priniesli čo najviac medu, ale       len toľko, aby vždy prežili a na prežitie
> > nie je potrebné obrovské množstvo včiel. S p. Václavkom sa tu viedla
> > diskusia na túto tému, ale ani teraz nesvedčí to čo píše v jeho prospech.
> > Možno by sa mohol zapojiť do diskusie ing. čermák
> >
>
>
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 26635


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
Karel (194.138.39.60) --- 8. 1. 2008
Re: Racionalizace a uteplen?

Uvádění síly včelstva v tisících má prakticky nulový význam, nepotřebuji vypadat učeně, ale potřebuji vědět kolik rámků nebo uliček v danou dobu včelstvo obsedá
Pepan
----------
Kdysi jsem to počítal, sledoval průměr chomáče, dokonce i výšku a zjistil, že je to
1. nepřesné pro určení počtu včel
2. k ničemu.
K jedničce - bylo zajímavé jak se rozměr mění podle teploty. Chomáče v zimě, ale i v časném jaru. Včelstvo, které při oteplení zaplnilo celý nástavek a do spodního mělo elipsu přes 8 rámků a dlouhou skoro jako nástavek se při ochlazení stáhlo na 5 rámků. Vlastně chránilo jen plod, který byl na třech rámkách - skoro od loučky k loučce a žádná izolační mezera dlouhého rámku.
A když jsem si spočítal počet včel je v kouli a jak se ten počet mění při změněn průměru o jen jeden palec (a to je při měření chomáče asi tak největší přesnost které se dá dosáhnout) tak jsem toho nechal a tisíce mě nezajímaly.

Ke dvojce - jarní rozvoj a dosažená síla je v určité relaci k vyzimované síle, ale u výnosu bych to už tak netvrdil.

Viz příspěvky Ing. Čermáka

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 26637


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
M. Václavek (213.29.160.5) --- 8. 1. 2008
Re: Racionalizace a uteplen?

Výzkum prováděný na včelstev v podletí zužovaných, pozdně krmených, v produkčním období omezených ( Liebelfeld, Hohenheim a podopně ) není objektivní. Tím nemyslím, že naměřené údaje jsou nesprávné, ale že nejsou žádnou hraniční sílou.

Je tu snad nějaký včelař, který poskytuje včelstvu v produkčním období 8-9 nízkých nástavků, který se odjede bez podletního zužování, který poskytuje včelstvu 30 kg zimních zásob dodaných mednou komorou a dokrmením během 2 týdnů, který vkládá v podletí 8 pylových plástů nad plodové těleso???
...................................není! Pak se nedivte, že se takové síly s kraňkou běžně nedosahuje.

S pozdravem...M. Václavek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 26638


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
A.Turčáni (62.168.124.210) --- 8. 1. 2008
Re: Racionalizace a uteplen?

V Odborných včelařských překladech č.1/2007 na str. 20-23 v článku od
Dr. G. Liebiga (včelařský ústav Hohenheim, Německo), známého propagátora
nástavkového včelaření, se mj. zajímavostí můžete dozvědět, jaká je

reálná síla včelstev, v červnu byl průměr 10 včelstev 31 tis. včel.,
podzimní síla 12 včelstev (říjen 2004) kolísala mezi 4 a 16 tis. včel. K.Č.

Svoj názor som už o prirodzenej vrcholovej sile vyslovil, aj to čo uviedol ing.K.Čermák vo svojom príspevku, plne koreluje s mojimi poznatkami (a iste i s jeho!) o maximálnej sile včelstiev, t.j. v priemere na konci zimy 1,3 kg+-0,3 kg. A to platí aj vtedy, keď včelstvu ponúkneme v čase vrcholenia diferenciácie včiel na dlhoveké zimné včely aj 200 až 250 litrov (u mňa 5 debničiek B 10).

Toto som preveroval na svojej včelnici min. 15 rokov a tieto včelstvá nikdy netrpeli nedostatkom zásob, peľu a mladými matkami. Ak som chcel dosiahnuť silu zimujúcich včelstiev okolo 2+-0,3 kg robil som to posilňovaním odložencami (chovanými pre tento účel) vždy v októbri (XI. mesiac). Diferenciácia zimných včiel je už definitívne ukončená a ich spojením získame až dvojnásobnú silu.

Aj táto zima ma na svojej včelnici 70-tich včelstiev prekvapila, prehliadol som námatkove začiatkom januára-ledna 8 včelstiev, ktoré sú bez zúženia (10 plástov), obsadajú v priemere priestorovú plochu úľa okolo 37-41% (sú skôr slabé), väčšinou 5-6 uličkách v celkovej dlžke 115 cm: koef.100= váha 1,15 kg. Čiže "nic moc", ďaleko za ciframi udávanými M. Václavkom, aj Liebig a pred ním v Liebefelde a je smiešne, keď Václavek svoje včelstvá nadhodnocuje o 300-400 %. Teda moje včely sú žobráci, chcípáci. Touto metódou hodnotím všetky včelstvá pred prvým jarným preletom. Dá sa použiť v každom úľovom systéme.

Zimný chumáč po jarnom rozídení (teplota nad +12˚C) zaujme dĺžku uličiek 115 cm x koef.1,6 = 184 cm. Toto včelstvo bez posiľňovania dosiahne bez problémov produkčnú silu do znášky. Pri stanovení váhy=počtu včiel v jednej plne obsadenej uličke miery B je 250 g. Táto váha včiel v jednej uličke bola stanovená presne tak ako uvádza ing. K.Čermák, vážením strasených včiel, teda žiadna alchýmia.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 26642


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
Jirka (85.160.37.220) --- 8. 1. 2008
Re: Racionalizace a uteplen?

nechtěl bych to počítat ani u jednoho včelstva, natož u deseti

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 26643


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
M. Václavek (213.29.160.5) --- 9. 1. 2008
Re: Racionalizace a uteplen?

Zimný chumáč po jarnom rozídení (teplota nad +12˚C) zaujme dĺžku uličiek 115 cm x koef.1,6 = 184 cm. Toto včelstvo bez posiľňovania dosiahne bez problémov produkčnú silu do znášky. Pri stanovení váhy=počtu včiel v jednej plne obsadenej uličke miery B je 250 g. Táto váha včiel v jednej uličke bola stanovená presne tak ako uvádza ing. K.Čermák, vážením strasených včiel, teda žiadna alchýmia.
______________________________________________________________


Vaše metoda, pane Turčáni, se nedá použít u vysokoprostorově vedených včelstev s mednou komorou vytvářející eliptický chumáč orientovaný nahoru.

Včelstva zimní síly 10 000 - 15 000 včel nevyužijí plně snůšku ( jarní ).

S pozdravem...M. Václavek


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 26676


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
A.Turčáni (62.168.124.210) --- 9. 1. 2008
Re: Racionalizace a uteplen?

Včelstva zimní síly 10 000 - 15 000 včel nevyužijí plně snůšku ( jarní ).

To si myslíte len Vy.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 26680


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
Kozlík (194.212.232.6) --- 10. 1. 2008
Re: Racionalizace a uteplen?

Já vám do toho nechci zbytečně kecat, ale podle jedné známé revoluce bych řekl, že oktober je říjen, u nás 10. měsíc. Já sice vím, že ta revoluce byla v listopadu 11. měsíc, ale nevím který oktober to vlastně myslí pan Turčány.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 26697


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
(e-mailem) --- 10. 1. 2008
Re: Racionalizace a uteplen?

oktober je stejný měsíc to počítání je podle dvou různých kalendářů V době té slavné revoluce platil ještě v Rusku kalendář juliánský a ta revoluce tam byla říjnu a u nás platil kalendář gregoriánský a bylo ten den 7 listopadu

Pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Kozl?k <e-mail/=/nezadan>
> Předmět: Re: Racionalizace a uteplen?
> Datum: 10.1.2008 15:59:03
> ----------------------------------------
> Já vám do toho nechci zbytečně kecat, ale podle jedné známé revoluce bych
> řekl, že oktober je říjen, u nás 10. měsíc. Já sice vím, že ta revoluce
> byla v listopadu 11. měsíc, ale nevím který oktober to vlastně myslí pan
> Turčány.
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 26702


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
Kozlík (194.212.232.6) --- 10. 1. 2008
Re: Racionalizace a uteplen?

jasně a podle kterého to počítá pan Turčány?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 26704


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
(e-mailem) --- 11. 1. 2008
Re: Racionalizace a uteplen?

Pana Turčányho to učily ve škole a protože mu to opakovali každý rok Tak se nemůže vymlouvat , že ten den nebyl ve škole na rozdíl od některých

Pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Kozl?k <e-mail/=/nezadan>
> Předmět: Re: Racionalizace a uteplen?
> Datum: 10.1.2008 16:48:57
> ----------------------------------------
> jasně a podle kterého to počítá pan Turčány?
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 26717


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                        
Gabriel Kominek (e-mailem) --- 11. 1. 2008
Re: Racionalizace a uteplen?> Pana Turčányho to učily ve škole a protože mu to opakovali každý rok Tak
> se nemůže vymlouvat , že ten den nebyl ve škole na rozdíl od některých
>
> Pepan
>
>> ------------ Původní zpráva ------------
>> Od: Kozl?k <e-mail/=/nezadan>
>> Předmět: Re: Racionalizace a uteplen?
>> Datum: 10.1.2008 16:48:57
>> ----------------------------------------
>> jasně a podle kterého to počítá pan Turčány?
>>
>>
>>
>
>
> __________ Informacia od NOD32 2782 (20080110) __________
>
> Tato sprava bola preverena antivirusovym systemom NOD32.
> http://www.eset.sk
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 26720


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
zdenek (212.71.136.70) --- 10. 1. 2008
Re: Racionalizace a uteplen?

oktober je stejný měsíc to počítání je podle dvou různých kalendářů V době té slavné revoluce platil ještě v Rusku kalendář juliánský a ta revoluce tam byla říjnu a u nás platil kalendář gregoriánský a bylo ten den 7 listopadu

Pepan

No to je něco! Já jsem si vždycky myslel, že sovětští soudruzi neznají kalendář, ale nikdy jsem to neřekl, abych neskončil v Jáchmově.
Ještě štěstí, že zde máme znalce na všechny obory!

zdenek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 26706


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
A.Turčáni (62.168.124.210) --- 10. 1. 2008
Re: Racionalizace a uteplen?

Pán Kozlík, nejde o omyl,ide o moju chybu, kto nerobí kontrolu textu "sklizí posměch", ale ako sa hovorí, "posmech je malá úctivosť". Nech sa Vám darí, príležitosť na odplatu sa vždy najde.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 26710


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
Kozlík (194.212.232.6) --- 11. 1. 2008
Re: Racionalizace a uteplen?

Odplata přijde brzy. Nicméně kdy to tedy spojujete , v říjnu a nebo až v listopadu?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 26713


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
A.Turčáni (62.168.124.210) --- 11. 1. 2008
Re: Racionalizace a uteplen?

V predchádzajúcich komentároch npr.26 496 som napísal, "diferenciácia včiel je v 9. mesiaci ukončená, je už nezvratná". Preto integrovať- spájať včelstvá môžeme v mesiaci október (10.mesiac), čo neznamená, že integrovať nemôžeme aj v 11.mesiaci, ak je na to vhodný čas.Ak sa to nepodarí v tomto období, môžeme to spraviť až po prvom jarnom prelete. To je všetko. Ešte raz sa ospravedňujem.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 26714


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                        
kozlík (194.212.232.6) --- 11. 1. 2008
Re: Racionalizace a uteplen?

Díky a je to jasné.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 26721


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                        
Radim Polá?ek (e-mailem) --- 11. 1. 2008
Re: Racionalizace a uteplen?

Včela se dají spojovat dlouho i v zimě. Do té doby, dokud jejich výkalový
váček není zaplněný natolik, že při vyrušení vyvolaném spojováním začnou
kálet do úlu. Může být klidně i jakýkoliv mráz, možná je to i lepší, protože
v dostatečně velkém mrazu po odkrytí jednotlivých nastavků nevzlétají. V tom
listopadu poměrně dost včel vzlétá, ty už nemusí najít nějaký úl se včelami
zkřehnou venku.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "A.Turčáni" <anton.turcani/=/gmail.com>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Friday, January 11, 2008 7:55 AM
Subject: Re: Racionalizace a uteplen?


> V predchádzajúcich komentároch npr.26 496 som napísal, "diferenciácia
včiel
> je v 9. mesiaci ukončená, je už nezvratná". Preto integrovať- spájať
> včelstvá môžeme v mesiaci október (10.mesiac), čo neznamená, že integrovať
> nemôžeme aj v 11.mesiaci, ak je na to vhodný čas.Ak sa to nepodarí v tomto
> období, môžeme to spraviť až po prvom jarnom prelete. To je všetko. Ešte
> raz sa ospravedňujem.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 26723


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                        
M. Václavek (213.29.160.5) --- 11. 1. 2008
Re: Racionalizace a uteplen?

Souhlasím s tím, že spojování v podletí nepřináší očekávaný výsledek ( při přímém spojení ). Co říkáte na spojení přes mateří mřížku začátkem podletí ( výsledkem je dvoumatečné včelstvo )? Není výsledek obdobný, ne-li lepší než při spojení v pozdním podzimu ( 10. měsíc ) nebo na jaře. Dvoumatečná včelstva jsou vždycky znatelně silnější než jednomatečná. V produkčním období to sice nezvyšuje produktivitu práce, jak by se mohlo na první pohled zdát ( výnos na hmotnostní konstantu včel ( např 1 kg ) se snižuje, časově náročnější manipulace se včelstvem, zvyšuje se rojivost, tím pádem i protirojová opatření musejí zabrat více času,..., což časově naruší zvýšení výnosů ). V podletí je situace úplně jiná.

Co se týče zimní síly, určitě není hraniční 15 000 včel. Například Leoš Dvorský ( pokud se nepletu ) zimuje běžně včelstva síly 20 000-30 000 ( přes 2 kg ) aniž by kmenové včelstvo nějak posiloval. A výsledky v jarní snůšce ... přes 60 kg na včelstvo. To nejsou žádné nesmysl, to je fakt pro velmi silná včelstva. A tak by mohl pokračovat.

Princip tvorby dlouhověkých včel je jistě ne zcela vysvětlen. Je pozoruhodné, jak si mnohé autority protiřečí. Například Váš citovaný Liebig není na světovém odborném poli ,, bez ztráty kytičky ,,. Studie A. Neukirchové mnohé jeho tvrzení popírá.
více na: http://web.quick.cz/pvzubri/dokumenty/letnivcely.pdf
Doporučuji si to přečíst, stojí to za to.

S pozdravem...M. Václavek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 26725


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                           
A.Turčáni (62.168.124.210) --- 11. 1. 2008
Re: Racionalizace a utepleni

Není výsledek obdobný, ne-li lepší než při spojení v pozdním podzimu ( 10. měsíc ) nebo na jaře. Dvoumatečná včelstva jsou vždycky znatelně silnější než jednomatečná.

Aj túto Vami nevrhovanú variantu som viackrát skúšal, ale odstúpil som od nej z jednoduchého dôvodu a to potvrdili viaceré svetové kapacity, pracujúce v oblasti chovu dvojvčelstiev. Ak niečo človek robí, musí mať istotu, aby to čo robí malo zmysel, tzn. aby som tie dve včelstvá oddelených MMr dokázal previesť cez úskalia až do finále.

Často sa stalo, že včely jednu matku odstránili, boli aj kladné výsledky, hrozilo neustále riziko, že jednu z dvoch matiek včely odstránili. Tým celá práca vyšla nazmar, no včelár chce mať výsledok istý a nie založený na náhode, preto úplnú istotu dáva systém, keď madzi dvomi M je pevné dno so samostatným letáčom. pritom sa mi osvedčil systém ak sa včelstvá generujú in situ, teda nad materským včelstvom. Má to veľa praktických výhod.
Neraz som choval dve včelstvá pod a nad MMr a úspešne, chovali sa ako dve samostatné včelstvá, dokonca mali spoločný letáč. Vždy sa však jednalo o tzv. dcérske včelstvo, jedna matka bola dcéra staršej matky (spoločný alebo skoro spoločný genetický základ a vtedy je to jednoduchšie), ale na to sa nedá vždy spoľahnúť, výsledok musí byť 100 %.

Musím však zdôrazniť, že tieto dve včelstvá po prezimovaní neboli nikdy dvojnásovne silné a celá práca plus zásoby, bola zbytočná. Preto každé včelstvo, musí byť až do polovice septembra zvlášť, aby mohla prebehnúť diferenciácia časti včiel vo včelstve samostatne a až potom spájať v jeden celok. Tieto pokusy s integrovaním dvoch včelstiev som skúšal možno 10 rokov, ký som pochopil mechanizmus tvorby dlhovekých včelstiev. Zakaždým keď som v auguste spojil dve včelstvá a po prezimovaní včelstiev čakal mimoriadne silné včelstvo, našiel v týchto úľoch včelstvá rovnajúce sa silou včelstvám, ktoré neboli spájané. Kranská včela sa po milióny rokov naučila aká sila na prežitie zimy je najlepšia. Nakoniec som túto cestu našiel a myslím, že je správna.

Princip tvorby dlouhověkých včel je jistě ne zcela vysvětlen.M.V.

Ja by som bol v tejto súvislosti od Vás skôr čakal otázku npr. tohoto znenia: nerozumiem čo myslíte pod pojmom: diferenciácia letných včiel na včely dlhoveké?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 26727


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
(e-mailem) --- 11. 1. 2008
Re: Racionalizace a uteplen?

Opakovaný vtip je již trapný


> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Kozl?k <e-mail/=/nezadan>
> Předmět: Re: Racionalizace a uteplen?
> Datum: 11.1.2008 06:36:24
> ----------------------------------------
> Odplata přijde brzy. Nicméně kdy to tedy spojujete , v říjnu a nebo až v
> listopadu?
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 26719


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                        
kozlík (194.212.232.6) --- 11. 1. 2008
Re: Racionalizace a uteplen?

Co je na tom za vtip? Já nějak postrádám smysl pro humor.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 26722


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
M. Václavek (213.29.160.5) --- 6. 1. 2008
Re: Racionalizace a uteplení

Vážený příteli. Chci věřit, že mnou kritizovaná Vše vyjádření na adresu všech výše uvedených je pouhopouhým úletem. Myslím, že byste se měl všem, kterých jste se tak nešetrně dotkl omluvit.

______________________________________________________________

Nechtěl jsem nikoho urážet. Taky si pana Čermáka, Boháče a Ptáčka vážím a souhlasím s tím, že posunuli úroveň českého včelařství výše ( alespoň co se týče včelaření v nízkonástavkových úlech ). Narážel jsem jen na období začátku propagace nizkonástavkových úlů v ČR. Jest-li jsem se tím někoho dotkl, tak se mu omlouvám.

S pozdravem...M. Václavek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 26500


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu