78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)



Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


fskalsky (195.113.155.3) --- 14. 1. 2008
Organisivane vcelarstvi v Cesku 1879

24.sjezdnem-rakouskych vcelaru v Praze na ostrove streleckem.
..Prusko-sasky ustredni spolek-Jednotna sirka ulu-vuci jednotlivym spolkum jedine sve priani vysloviti muze,aby jejich ustanovenou za miru uznala.Hlavni veci jest stejna sirka,tuto by mel sjezd v prvni rade odporuciti.Zavedeni stejne vysky plastu na pozdejsi dobu,snad na r.1885odloziti.Zkusenost uci:vcely v sirokych ulech na utratu medu velmi mocne rozmnozuji.V uzkem spalku tak jako v kazdem uzkem ulu,vcelstva na podzim vice medu miti museji.(Nehodili se nemcum,kde na 100 nemcu proti 10 rakusanum hlasuje).

Ustredni zemsky spolek Valna schuze
Zahajil starosta A.Hajek za pritomnosti vladniho komisare Molendyse : Navrh na zrizeni ustredniho spolku ceskych a nemeckych vcelaru v Cechach..Schuze byli pritomni i hoste z nemecka jako Dzierzon,prefekt Smied,baronka Berlepschova i s dcerou a mnozi jini.
Vaclav Vanicek: Velectene shromazdeni...bych mel jsa v ceskem spolku,v jazyku ceskem mluviti a my jsme pozvali take hosty jazyka neznale,ja zakony pohostinstvi tak jaksi nohama slapati nemohu,jsem nucen jazykem nemeckym mluviti.
Buchar : Navrh p.Vanicka smeruje k tomu,aby vsechny spolky prestaly-aby vsichni svuj prispevek odvadeli jednomu spolku a cinnost spolku zustala.Jest naprosto nemozno spolku vziti prispevky a rici pracuj dale.
Mikulas: Vedu redakci zdarma a nejsem s to abych si spolupracovniku jinych ziskal.Proto zadam zrizeni redakcniho komitetu.Neb jinak nucen jsem sloziti redakci.Komise: Kolrus,Kebrle,Thuma,Buchar.

Zemedelska rada v Praze. Zastupcove z ceskeho ustredi a nemeckych spolku.
Jednalo se o uskutecneni slouceni vsech vcelarskych spolku v Cechach.Walter: lituje ze nebylo zadne usneseni na zaklade Budiegickym predlozenych stanov,zruseni vsech jednotlivych spolku.Zastupcove ceskych spolku uznavaji spojeni spolku v jedne svazek,obsahujici vsecky vcelarske spolky v Cechach.Ponevadz Budiegicky nesouhlasi s timto usnesenim,byla schuze ukoncena.
Dopis z Pruska: Cesti a nem,vcelarove v zemi Ceske.
Dnove 24sjezdu byly pro Vas dnove trpke mrzutosti a hnusneho odboje,nebot bylo vyrvati jedovate zoubky ohavnych pletich a zradneho podezrivani,ktere metaly svuj jed na Vasi pohostinost a druznou vcelarskou mysl...

Moravske ustredi valna hromada ve Svitavach
Predseda mistniho komitetu c.k. inspektor a cisarsky rada Porm pozdravil shromazdene...Vcelarske predmety od moravskeho spolku sem zaslane ,mezi pritomne zdarma vylosovany,coz jak obycejne mnoho zabavy zpusobilo.Neobycejny vysledek jejz tato schuze mela dosvedcuje pristup mnohych panu,kteri do spolku za cleny pristoupili.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 26768


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno





Klikněte sem pro nápovědu