78233

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


crabro (194.228.96.229) --- 28. 2. 2008
kys. mravenčí

kyselina mravenčí č. se dá sehnat u firmy Merci s.r. o
http://www.merci.cz/katalog.php?sekce=1107 je za 75kč/l

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 27619


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Radim Polá?ek (e-mailem) --- 28. 2. 2008
Re: kys. mravenčí

uvádím výtah z stručných stupnic čistoty chemikálií , který jsem našel na
stránkách Merci.
pro běžné účely pro včely by měla stačit ta čistá chemikálie, Kromě jiného
se tam dá zakoupit taky kyselina fosforečná pro čištění vosku poškozeného
kontaktem s kovem.
Kvalita chemikálií:
č. - čistý - obsah základní látky je min. 98%, fyzikální vlastnosti (bod
tání, bod varu, hustota, index lomu) se liší jen málo od literárních údajů,
jednotlivé nečistoty jsou přítomny v setinách procent, látka by neměla
obsahovat mechanické nečistoty.

chem. č. - chemicky čistý - obsah základní látky je vyšší než 99,8 % a obsah
jednotlivých nečistot se pohybuje na úrovni 10-3 - 10-5 %.

p. a. - pro analýzu - obsah základní látky se pohybuje obvykle mezi 99,0 -
99,8 %, fyzikální vlastnosti odpovídají literárním údajům, jednotlivé
nečistoty jsou přítomny jen v tisícinách procent, látka nesmí obsah
mechanické nečistoty.


R. Polášek

----- Original Message -----
From: "crabro" <e-mail/=/nezadan.iol.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Thursday, February 28, 2008 10:09 AM
Subject: kys. mravenčí


> kyselina mravenčí č. se dá sehnat u firmy Merci s.r. o
> http://www.merci.cz/katalog.php?sekce=1107 je za 75kč/l

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 27627


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu