78125

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


88.100.95.205 (88.100.95.205) --- 4. 3. 2008

R. Polášek a ještě jiní...

Pokud je energetická náročnost výroby fotovoltaiky 420 až 600 kWh/m2 pak je energetická návratnost v ČR 4 až 6 roků. Záleží samozřejmě na metodě hodnocení, co všechno do vhodnocení zahrnete (např. nosnou konstrukci z hliníku nebo ze dřeva).
Odhaduje se, že do 10 let klesne náročnost výroby na 120 kWh/m, pak by i u nís byla návratnost 1 rok. Asi se toho dočkáme dřív než technologie pro využití vyhořelého paliva - ta už se tuším posledních 50 let očekává v horizontu 50 let.

Ale příteli,proč touto problematikou zatěžujete tuto konferenci,kde Vy i já za těch 50 let budeme ? Někdo v hrobě a někdo rozprášen na loučce...

Skleněná dna , sluneční elektrárny i s výpočtem Mwh,nadprodukce trubců,kteří by měli zajistit nerojivost včelstev,Mašínové,kteří jsou nepřáteli komančů,mnohdy i dětí,vnuků. K těm je třeba podotknout,že pokud se dají na včelaření,jsou tak dobrými včelaři,jako i ti ostatní,akorát že jsou to lidé jiného ražení a oni za to nemohou,každý z nás se v nějaké rodině narodil a hlavně rodina měla na formování svých dětí ten největší vliv,poté
až nakonec škola a styk s dalšími lidmi.

Tak by bylo žádoucí pro tuto konferenci zachovat tu ideu,kvůli čemu vznikla,radit včelařům pouze k chovu včel,co s tím souvisí a ostatní přátele kteří jsou na vyšší úrovni aby zanechali těch svých naučných výlevů a
aby je přednášeli svým žákům ve školách kde vyučují...


Hlavně Vy mladí včelaři koukejte udržet stavy našich včelstev alespoň na té úrovni kde nyní jsou a buďte opatrní při přijímání rádoby rad nejvzdělanějších našich
přispěvovatelů této konference.Nezaškodí podívat se i dále.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 27767


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu