78253

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Franta (88.101.90.106) --- 5. 3. 2008
Změny veterinárních předpisů

Jak jste prodiskutovali a prostudovali "Informace o změnách veterinárních předpisů k tlumení a prevenci včelího plodu". Mimo jiné se tam píše o povinnosti bakteriologického vyšetření směsných vzorků zimní měli při přesunech včelstev a oddělků mimo území obce /netýká se přemístění včelstev mezi stanovišti téhož chovatele v rámci okresu/. Toto a další opatření bylo přijato na návrh nákozové komise ÚV ČSV.
Toto opatření jenom poškozuje poctivé včelaře, kteří musí zaplatit za vyšetření přes 400,- Kč a ti nepoctiví budou na to stejně kašlat. Takový včelař mů klidně bez postihu převážet včelstva z jednoho konce okresu na druhý /bude tam mít stanoviště/ s morem včelího plodu. Ale vedle sousedovi
včelstva přenechat nejdou.
Takovéto opatření určitě nepřinese obrat ve vývoji tlumení nákazy. Jakmile se začnou dělat pro někoho výjimky, ostatní toho využijí.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 27807


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu