78275

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


G.Pazderka (80.78.146.248) --- 17. 3. 2008

Josef Křapka:>Zde tedy bych se přimlouval o nalezení finančních prostředků určených na organizační zabezpečení a prevenci, tedy práci lidí, kteří zajistí správná provedení ošetření včelstev u všech včelařů,tolik zatracovaná "komise", a to na co největší ploše a ve stejném čase.<
......

To by byla ale podle mého názoru kravina, protože by to byla duplicitní činnost.

Duplicitní proto, protože funguje odborné postavení - prohližitel včelstev. SVS a i Předsednictno ČSV má prostředky jak tyto lidi financovat. Chce to jen vůli takovou prevenci tak, aby byla pokud možno zajištěna nezávislost.

Léčení je skutečně a vždy byla, jen záležitost individuálního přístupu určitého subjektu.(včelař nebo i skupina) Jestli se subjekt rozhodne, že se spolehne na své schopnosti a ty selžou, musí dojít k nápravě. V tu chvíli musí dojít (pověřenec SVS) prohližitel a vysvětlit přesné postupy. Musí také nalést riziková ohniska s nejvyššími infekčními tlaky - každoroční šlompáky. Takoví šlompáci se musí odhalit mezi svědomitými včelaři a napomenout je a obeznámit s důsledky neléčení svých včelstev. Udělat protokol a situaci předat inspektorovi SVS. Jestli se situace bude opakovat vícekrát, takového včelaře pokutovat. Funguje to tak? Pochybuji. Hledají se nové cesty jak dál neúčinně cedit státní prachy.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 28170


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu