78215

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Janíček (88.100.95.205) --- 7. 5. 2008
Jak to vidím já...

V lednu udělám plán činnosti ZO a každý včelař ho dostane do ruky a celý rok s ním pracuje - ví kdy je jaká přednáška, zájezd,kdy se léčí, vydává léčivo a kde si ho vyzvednout, kdy se odevzdává měl, vydávají peníze, platí příspěvky..kdy má co odevzdat. Šetříme vlastní práci, práci důvěrníkům, šetřime peníze včelařů - likvidujeme administartivu.Tak jak by měla být promyšlená práce, když jdu do včel, tak by měla být promyšlená i ve včelařském spolku Promyšlená práce nástavkových včelařů by měly být příkladem i pro práci funkcionářskou.
-------------------------------------------------------
Děkuji všem,kteří přispěli svou troškou do mlýna,někteří stručně,někteří obsáhleji.Je nasnadě,že tato problematika
včelaře zajímá a není jim lhostejná.Zvláště děkuji příteli Tichému za jeho obsáhlý příspěvek a jehož závěr na začátku uvádím.Ovšem tak se ve velké většině ZO neděje,kdyby se tak dálo,bylo by to prima,nebylo by přes třicet příspěvků
které odpovídají na toto téma.
--------------------------------------------------------
Ještě jednu věc bych rád podotkl.Nahlásili jsme počet vyzimovaných včelstev u naší ZO k 1 květnu letošního roku.
Dovoluji si podotknout při této příležitosti,že v době minulé se toto hlášení dělo k 15 květnu.Co tím chci říci
je to,že dokud se nepouštějí včelstva do medníků,včelař ani neví v jakém stavu jsou.Ony sice trochu létají ale když je včelař otevře a chce dávat medník,zjistí že na něj nejsou,jsou to chudinky a nezbývá nic jiného než je spojit
či zrušit.Tím chci říci to,že to asi byl záměr vedení,aby včelaři nahlásili podle svého uvážení stav svých vyzimovaných včelstev která jsou živa - jednak kvůli statistice,jednak že ta následná dotace se bude dělit menším počtem včelstev.Takže asi hlavní roli hraje ta statistika pro uklidnění, méně již částka dotací na 1 včelstvo,kdyby se nahlásil stav k 15 květnu všech životaschopných včelstev,stejně by se částka dotace na 1 včelstvo snížila.Dobře udělali ti,kteří mají dlouholetou zkušenost ,svá včelstva dobře odhadli a nahlásili nižší stav svých vyzimovaných včelstev,alespoň dostanou o nějakou tu korunu víc a to spojování je stejně nemine.Ti co nahlásili stav všech co jim létaly,budou si drbat hlavu
právě při nasazování medníků.
Letošní jaro myslím překvapí všechny včelaře,zkušené i nezkušené a doporučoval bych,aby koncem května každá ZO
se osobně přesvědčila o stavu včelstev svých členů a potom to bude správná statistika,jaká má být.
----------------------------------------------------------
Další velmi závažnou věc vidím v tom,že dosavadní léčebná
kůra je naprosto nedostatečná a neodpovídá současné situaci
daným podmínkám které za poslední 2 roky nastaly.
Technologie léčení se musí absolutně změnit.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29371


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu