77625

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


M. Václavek (213.29.160.5) --- 13. 5. 2008
Metoda nadbytku trubců - odezva z Pekařova

Na stránkách Pokusného včelínu Pekařov ( www.pvpekarov.cz ) lze si přečíst zajímavý posudek o Metodě nadbytku trubců.
_____________________________________________________________
S autory studie o "genetické teorii rojení" Dr. Linhartem a prof. Bičíkem jsem byl několikrát v osobním i písemném kontaktu. Snažil jsem se jejich studii publikovanou ve Včelařství nejen důkladně přečíst, ale i pochopit. Ve studii jsem však našel celou řadu nepřesností a svoje výhrady k ní jsem opíral o dostupnou literaturu. Bohužel, vzájemná diskuse nevedla nikam a autoři na moje konkrétní připomínky odpovídali povrchně nebo nijak.

Předem musím zdůraznit, že moje výhrady nebyly namířeny proti chovu trubců. Včelstva s velkým množstvím trubčího plodu a trubců se zřejmě opravdu méně rojí. Podle mého názoru je však efekt stejný, jako když včelstvu odebereme zavíčkovaný plod nebo včely- tedy odčerpávání energie a vytváření prostoru pro další činnost.
(...)
______________________________________________________________
Více na:
http://www.pvpekarov.cz/_sgg/m3m1_1.htm

Zastávám podobný názor. Jak jsem již dříve psal, dokazování účinnosti MNT přes genetiku je nešťastná cesta. Dokonce se začíná ukazovat jako neschůdná.

Pravidelný odběr zavíčkovaných plodových plástů ( v intervalu 3 týdnů od rozkvětu třešní do konce června v množství zhruba 10 000 buněk plodu ) by mohl mít stejný, spíše jistější účinek, než vložení 2-3násobného počtu stavebních rámků a očekávání, že včely všechny vystavějí a zakladou trubčinou.


S pozdravem...M. Václavek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29474


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu