78114

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Pete Mal --- 21. 5. 2003
Re: Matky_-_pravděpodobnost_čistého_spáření

Tento nepomer sa dá zlepši elimináciou trubčieho
plodu v nekvalitných včelstvách a jeho ponechaním v
tých kvalitných. Okrem toho je možné sa dohodnú so
susedmi v okrsku, aby robili niečo podobné - veď aj
oni musia ma záujem o skvalitňovanie chovu.

Peter M.

--- Čermák K. <beestn.zubri/=/tiscali.cz> wrote:
> V předvčerejší diskusi o matkách byla několkrát
> zmínka o páření matek s trubci od vlastních
> včelstev. Je dobré vědět, že pravděpodobnost spáření
> naší matky s trubci s našich včelstev je velmi
> nízká! Zkusme počítat:
> Trubci létají na shromaždiště k páření 12 někdy i
> více km, počítejme jen 10 km. Hustota včelstev v ČR
> je asi 7/km2. Znamená to, že naše matka se může
> spářit s trubci z kteréhokoliv včelstva v okruhu 10
> km kolem stanoviště. Počet těchto včelstev je tedy
> 3,14 x 10x10 x 7 = asi 2200. Pravděpodobnost
> "čistého" spáření (tj. s našimi trubci) je tedy:
> 1. pokud máme 1 včelstvo, tak 1/2200 = 0,045 %
> 2. pokud máme 10 včelstev, tak 10/2200 = 0,45 %
> 3. pokud máme 100 včelstev, tak 100/2200 = 4,5 %,
> atd.
> Je zapotřebí si to uvědomit. Je tedy iluzorní myslet
> si, že malovčelař s několika geneticky kvalitními
> včelstvy ovlivní přes trubce příznivě svoje okolí a
> přispěje tak ke spáření matek s kvalitními trubci,
> pokud ostatní v jeho blízkém okolí nemají kvalitní
> matky. Uvedené pravděpodobnosti se dají dost zvýšit
> umisťováním matek do okolí chovatele (okrsky čistého
> chovu).
> Jistěže je to teoretický výpočet, skutečnost se bude
> poněkud lišit - např. pokud v našich včelstvech
> budeme mít více trubců a fyzicky zdatnějších než
> včelaři v okolí, rovněž let trubců není stejnoměrný
> na všechna trubčí shromaždiště, aj. Ale pro
> představu taková čísla postačují.
>
> K. Čermák
>


__________________________________
Do you Yahoo!?
The New Yahoo! Search - Faster. Easier. Bingo.
http://search.yahoo.com

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 3066


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu