78252

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Vilímek (88.100.95.205) --- 24. 7. 2008
Včelí stráž

       Dne 21. července 2008 proběhlo jednání představitele Včelí stráže přítele Jiřího Cafourka s předsedou ČSV Mgr. Luďkem Sojkou a tajemníkem MVDr. Miloslavem Peroutkou, CSc. za přítomnosti pracovníka sekretariátu ÚV ČSV RNDr. Roberta Šmieda. V obsáhlé diskuzi si vzájemně vyjasnili řadu otázek spojených s nově vzniklou aktivitou v českém včelařství. I přes několik ne stoprocentně souhlasných a jednotných názorů zazněla jednomyslná shoda ČSV a Včelí stráže o spolupráci na úseku propagace oboru včelařství a práce s mládeží. Všem včelařům – ale především nevčelařům – doporučujeme navštívit webové stránky Včelí stráže, poučit se na nich a zejména se k nim vracet. Včelí stráž nechce nahrazovat organizační jednotky ČSV, ani jejich poradní orgány. Chce však nezištně pomoci svými členy, kteří jsou odborníky v různých oblastech oboru včelařství, především v jeho propagaci a práci s mládeží. Cíle obou občanských sdružení jsou shodné, pouze cesty k jejich dosažení můžou být leckdy odlišné.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 30678


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
G.Pazderka (80.78.156.8) --- 24. 7. 2008
Re: Včelí stráž

? To je jako nějaká najivní včelařská sekta "svědků" co prý rozumí medu a včelařství?(ti mají také časopis Strážná věž, http://www.straznavez.cz/ )

Jak moc odborný bude tříčlenný tým do 18 let jakési stráže, který se bude pohybovat kolem cizích včelstev nějakého včelaře a bude jim "radit"?

Připadají mi cíle a poslání jako najivní, zcestné a spíše fanatické. Včelařství v ČR aby zůstalo v podobě s tolika malými včelaři udrží výkup s dobrou cenou a k tomu jsou potřeba výkupci a baliči. Nějací strážníčci určitě nejsou potřeba.

Možná se ale ty cíle časem vybrousí a změním názor.

............
Kdosi z 88.100.95.205
Včelí stráž

>Všem včelařům – ale především nevčelařům – doporučujeme navštívit webové stránky Včelí stráže, poučit se na nich a zejména se k nim vracet.<


Z webu:
Poslání a cíle VČELÍ STRÁŽE:

* hlavním posláním VS je účinná propagace Včelařství v České republice
* k naplnění tohoto poslání bude VS využívat moderní marketingové, mediální a komunikační formy, postupy a technologie
* základní a metodické vedení Hlídek VS (HVS) a Jednotek VS (JVS)
* aktivní zapojení laické i odborné veřejnosti, státního aparátu, členů ČSV, společenských organizací a podnikatelského sektoru do péče o osud včel a českého Včelařství
* hlavním cílem VS je zvýšit počet aktivních včelařů v ČR

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 30683


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
M. Václavek (213.29.160.5) --- 24. 7. 2008
Re: Včelí stráž

Včelařská sekta......trapné :-))), jako ostatně všechny sekty, že?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 30688


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu