78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


NitraM (62.24.89.83) --- 27. 8. 2008

Učinil jsem nápravu, abychom zde dva lidé nevystupovali pod stejným loginem a nemátli tak diskutující osazenstvo (a to si také nesměšovalo veškeré napsané do jednoho balíku).

Vážený pane Pazderko. Vy zde hovoříte o sektařině (dokonce již nejen environmentalismus, tedy určitý ideologický koncept vývoje společnosti, ale dnes již dokonce pouhé environmentální myšlení a jednání (tedy takové, které se snaží zatěžovat přírodu co nejmenším počtem externalit našeho vědomého počínání), je sektařina???). Zkuste pochopit, že organizování svého vlastního včelařského hospodářství na základě šetrného vztahu k životnímu prostředí není nic kalkulovatelného, ale prostě vnitřní potřeba, které se nedá nijak poručit. Mně by zkrátka používání tisíců plastových rámků způsobovalo morální kocovinu a vážný etický problém (vy však máte práh této citlivosti nastavený jinak, a nikdo vám nemůže samozřejmě bránit plastové rámky používat). Problém spatřuji nejvíce v tom, že vycházíte z natolik militantního chápání věci, že dokonce píšete: "Lidé Vás klidně i "ukamenují", jestli mluvíte proti jejím potřebám." To je skutečný vrchol netolerance k odlišnému názoru (jako byste ani nezaznamenal již probíhající odlišné přístupy v zemědělské oblasti, tj. třeba rozdíl mezi bio-zemědělstvím a zemědělstvím konvenčním). Biozemědělce přeci taky nikdo nemlátí po hlavě, ale naopak se ve společnosti uplatňuje pluralita přístupů a s tím související pluralita nabídky a poptávky. Pro Vás je však každý odlišný názor naivní a každý kdo nesdílí Vaše mičurinovské úsilí je brzdou vývoje.


KaJi: Hovoříte o energetických nárocích při výrobě, ale přeci získávání surovin pro výrobu, proces samotné výroby a ve finále dokonce samotné likvidace použitého plastového zařízení s sebou přeci nutně nese minimálně stejné (ale naprosto nepochybuji, že mnohem větší) energetické nároky. Jinak Vám slibuji, že až pojedu příště na výzkum do Antarktidy, vezmu Vás s sebou.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31197


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
M@rsch (80.188.29.162) --- 27. 8. 2008
Re: NitraM

Jméno si klidně vraťte zpět na Martin. Pokud se ještě do diskuze zapojím (protože pro laiky to tady moc není :), použiji mé oblíbené M/=/rsch.
Příspěvek jinak moc pěkný, děkuji za podporu.
Martin.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31198


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
G.Pazderka (80.78.156.8) --- 27. 8. 2008
Re: enviro ...

Díky zato, že jste sdílný. Každopádně žiji, živím se, množím se, bydlím, vydělávám a stravuji se na Zemi za své a vím co život dává a bere.

Pro mne systém recyklací, menších nároků výrobku na vydané energie během své existence, možných alternativních příjmů a jiných aktivit přímo živí. Vás také?

Dále jestli je nějaká energetická náročnost před používáním a po upotřebení výrobku, mne zcela nezajímá tak jak to nezajímá ani miliony jiných lidí. Jestli nakoupím plastové rámky, vím, že jejich finanční hodnota (je důležité oddělit to, co je hodnota věci) bude vyšší, protože zkrátka plasty jsou dnes přesně jako kovy. Shromažďují se a vykupují za peníze.

Bioprodukce je o tržním zvýhodnění určité skupiny producentů jednoho výrobku podle promitivních pravidel, recyklace je nové průmyslové odvětví současnosti - velmi lukrativní.

Environmentální aktivity nemají ustálený základ toho načem stavět. Je to až moc velká idea než materia. Nic víc, nic méně. Já žiji za své vytvořené materiální hodnoty a stavím se tak ke všemu. Co z toho je pro Vás militantví mne nezajímá, protože aby jste něco mohl vyhodnotit, musíte mít objektivní data.(porovnání dřevěného rámku s platovým)

Já zde sděluji, že plastový rámek při použití nových postupů může nahradit mnoho energeticky současných postupů ve včelařství i více fází ve včelařství. A tím je i Vaše mrhání voskem ve slunečních tavidlách, které nemají moc valnou výtěžnost.

Ale rád si zadiskutuji jak s praktiky tak také se zapálenými teoretiky. ;-)

..............
NitraM:>Problém spatřuji nejvíce v tom, že vycházíte z natolik militantního chápání věci, že dokonce píšete: "Lidé Vás klidně i "ukamenují", jestli mluvíte proti jejím potřebám." To je skutečný vrchol netolerance k odlišnému názoru (jako byste ani nezaznamenal již probíhající odlišné přístupy v zemědělské oblasti, tj. třeba rozdíl mezi bio-zemědělstvím a zemědělstvím konvenčním). Biozemědělce přeci taky nikdo nemlátí po hlavě, ale naopak se ve společnosti uplatňuje pluralita přístupů a s tím související pluralita nabídky a poptávky. Pro Vás je však každý odlišný názor naivní a každý kdo nesdílí Vaše mičurinovské úsilí je brzdou vývoje.


KaJi: Hovoříte o energetických nárocích při výrobě, ale přeci získávání surovin pro výrobu, proces samotné výroby a ve finále dokonce samotné likvidace použitého plastového zařízení s sebou přeci nutně nese minimálně stejné (ale naprosto nepochybuji, že mnohem větší) energetické nároky. Jinak Vám slibuji, že až pojedu příště na výzkum do Antarktidy, vezmu Vás s sebou.<

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31200


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
NitraM (62.24.89.83) --- 27. 8. 2008
Re: enviro ...

Opravdu nevím, do které kategorie spadám - jsem podle Vás praktik nebo zapálený teoretik (a jak se to určuje)?
Já opravdu nehodlám přebírat Váš konfrontační tón, třebaže Vaše praktické zkušenosti s plastovým rámkem asi nebudou o moc větší než ty moje (a navíc vy sám se také neváháte vyjadřovat k tavidlu, třebaže pochybuji, že jej prakticky využíváte).
Abychom tedy byli věcnější, zkuste mi prosím odpovědět na tyto dva dotazy:
1) Souhlasíte s názorem, že je z hlediska nebezpečí potenciálního přenosu vážných nemocí včelstev bezpečnější likvidovat použité a vyřazené včelařské zařízení neprodleně, a to přímo včelařem samotným v oblasti, kde svá včelstva chová?
2) U některých syntetických materiálů se po čase jejich používání prokázala přítomnost látek nebezpečných pro lidské zdraví (pouze jako příklad uvedu ftaláty používané průmyslem výroby plastů jako změkčovadla). Tím chci dokumentovat skutečnost, že naše společnost je dnes opravdu "riziková" (Ulrich Beck), a tedy že syntetické materiály mohou skrývat nebezpečí, které se vždy může projevit (resp. spíše může být objeveno) až po určité době. Jestliže mezi syntetickými a přírodními materiály nespatřujete žádný rozdíl, mohl byste mi prosím uvést jaké takto zcela prokazatelně zdraví škodlivé látky se objevily při používání smrkového nebo lipového dřeva? Děkuji.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31201


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Radim Polá?ek (e-mailem) --- 27. 8. 2008
Re: enviro ...

> době. Jestliže mezi syntetickými a přírodními materiály nespatřujete žádný
> rozdíl, mohl byste mi prosím uvést jaké takto zcela prokazatelně zdraví
> škodlivé látky se objevily při používání smrkového nebo lipového dřeva?
> Děkuji.

K těm škodlivinám: Podařilo se prokázat, že prach vznikající v truhlárnách
a stolárnách při zpracovávání dřeva je karcinogenní. Jedná se hlavně o prach
z dubového dřeva, ale prach z ostatních dřev vzhledem k podobnému složení
dřeva taky. Ale jinak ať si včelaři dělají nebo kupují rámky z toho, co
jim vyhovuje.

R. Polášek.

----- Original Message -----
From: "NitraM" <e-mail/=/nezadan.iol.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Wednesday, August 27, 2008 2:36 PM
Subject: Re: enviro ...


> Opravdu nevím, do které kategorie spadám - jsem podle Vás praktik nebo
> zapálený teoretik (a jak se to určuje)?
> Já opravdu nehodlám přebírat Váš konfrontační tón, třebaže Vaše praktické
> zkušenosti s plastovým rámkem asi nebudou o moc větší než ty moje (a navíc
> vy sám se také neváháte vyjadřovat k tavidlu, třebaže pochybuji, že jej
> prakticky využíváte).
> Abychom tedy byli věcnější, zkuste mi prosím odpovědět na tyto dva dotazy:
> 1) Souhlasíte s názorem, že je z hlediska nebezpečí potenciálního přenosu
> vážných nemocí včelstev bezpečnější likvidovat použité a vyřazené
včelařské
> zařízení neprodleně, a to přímo včelařem samotným v oblasti, kde svá
> včelstva chová?
> 2) U některých syntetických materiálů se po čase jejich používání
prokázala
> přítomnost látek nebezpečných pro lidské zdraví (pouze jako příklad uvedu
> ftaláty používané průmyslem výroby plastů jako změkčovadla). Tím chci
> dokumentovat skutečnost, že naše společnost je dnes opravdu "riziková"
> (Ulrich Beck), a tedy že syntetické materiály mohou skrývat nebezpečí,
> které se vždy může projevit (resp. spíše může být objeveno) až po určité
> době. Jestliže mezi syntetickými a přírodními materiály nespatřujete žádný
> rozdíl, mohl byste mi prosím uvést jaké takto zcela prokazatelně zdraví
> škodlivé látky se objevily při používání smrkového nebo lipového dřeva?
> Děkuji.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31203


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
G.Pazderka (80.78.156.8) --- 27. 8. 2008
Re: enviro ...

1)Na nemoci existují u státních zřízení resp. státních institucí postupy a ty jsou pevně zakotveny ve vyhláškách a zákonech. Nepolemizuji s mým nadřízeným - SVS. Jestli má něco vliv na nákazy a nemoci, je to především obnova díla. S obnovou díla souvisí postupy zpracování včelího díla a stím to jaké máme prostředky a pomůcky coby chovatelé. A jsme u porovnávání dřeva s plasty. U mne v tomto už od pohledu vítězí hotové plastové rámky, kde jen povrchně vidím o tři úkony méně ve fázi recyklace voskového materiálu a jedno při zpracování medu. (částečná nepotřebnost úkonů u medometu, nové druhy medů podle levnějšího způsobu získávání - viz. směrnice EU a málo viditelné označení na etiketě)

2)Obsah uvolňujících látek při nedokonalém spalování dřeva jsou rozhodující na jejich stupnici LD. To lehce zjistíte tak, že ochladíte kouř, zvážíte ho nějakou metodou (např. průchod mg za sekundu) a vpustíte ho do prostoru s pokusnou myší, králikem, psem ... Jaká výsledná váha ty pokusné nebožáky zabije je rozhodující. Samotný kouř je toxický i ze dřeva.(konzervace kouřem, těžba přírodního dehtu, spalování nátěrů s obsahem smolné části, možný obsah ve dřevě a (externí)houbová zdraví škodlivá mycelia s různými LD)
Samotná těžba a výroba je také ekologicky náročná. Stačí vědět, kolik olejů se dostane do půdy jen prožezem a pořezem dřeva na 1ha na Vaše rámky. (mazání pil a jejich zubů) Potom mi sdělte, jak energeticky náročná je výroba mezistěn a jaká zátěž čeká takové zpracovny, jak umí popř. dnešní zpracovna eliminovat např. léčiva (filtrace vosku) které Vám jako voňavé nabízí. Nebo Vy máte jako já uzavřené voskové hospodářství a vyrábíte si je se svými postupy včetně začleněných požadavků od SVS sám?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31204


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
NitraM (62.24.89.83) --- 27. 8. 2008
Re: enviro ...

ad1) Jdete rovnou na obnovu díla, a přitom je charakteristické, že zcela opomíjíte otázku, kterou jsem Vám položil - týkala se toho, zda se domníváte, aby vyřazené včelařské zařízení cestovalo po republice, nebo je lepší jej definitivně a beze zbytku spálit. To bylo jádro otázky. Ale tedy k obnově díla: Jak můžete vidět ve fázi "recyklace voskového materiálu" o tři úkony méně, to skutečně nechápu, neboť v mém případě se tato fáze skládá nanejvýše ze dvou postupných kroků (vytavení vosku + případné (nikoli nutné) převaření, aby výkupce získával vosk zbavený nečistot). To by tedy znamenalo, že vy zvládnete tuto činnost v -1 krocích, čemuž příliš nevěřím (má-li být ovšem tato diskuse skutečně věcná, možná by stálo za to příště tyto jednotlivé kroky a úkony podrobněji definovat).

ad2) Argument "víte kolik olejů se dostane do půdy" mi připadá demagogický (nicméně chcete-li, jsem si jistý, že je to méně, než kolik ropy unikne při její těžbě a následné přepravě). Energetickou náročnost výroby mých mezistěn bych odhadl maximálně na 2kWh. Až budete kalkulovat energii Vy, nezapomeňte prosím připočítat ony vícenáklady na konečné zlikvidování a přepracování vaší vyřazené mezistěny.
Když hovořím o uvolňování látek, které jsou pro zdraví škodlivé, nevím, jak by při běžném používání dřevěných rámků mohly vznikat tak extrémní situace, jako je uvolňování látek z kouřícího dřeva apod.

Nicméně děkuji za odpovědi.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31206


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
G.Pazderka (80.78.156.8) --- 27. 8. 2008
Re: enviro ...

ad1) Jestli se bavíme o bakteriálních nákazách, nutně se musíme bavit i o infekčních tlacích té a té bakterie. Nejvyšší počáteční koncentrace po infikaci budou převážně zjistitelné nejprve na dně úlu a podle této koncentrace je posléze možné rozhodnout zda pálit nebo klinicky prokazovat.

Pokud nereaguje s peroxidem, jde o mor včelího plodu.

Jde stímto o velmi výchozí údaje k Vašemu pálení. Jestli nepálit plastové rámky není zakomponováno do metodik a tutíž jediným způsobem je spálit vše spalitelné a důkladně dezinfikovat vše nespalitelné.

Jestli se ovšem zakategorizuje plastový rámek jako bezdůvodně nespalitelný a vyvinete metodu dezinfekce na vědecké úrovni ve spolupráci s Dolem, věřím, že SVS to vezme vpotaz a budou otom vážné diskuze.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31211


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
G.Pazderka (80.78.156.8) --- 27. 8. 2008
Re: enviro ...

Nimra:>(má-li být ovšem tato diskuse skutečně věcná, možná by stálo za to příště tyto jednotlivé kroky a úkony podrobněji definovat). <
..........
Fáze med:
- odvíčkování
- přesuny (plnění, vyprazdňování medometů)


Fáze vosk:
recyklační úkony:
- třídění vytočených plástů při vytahování z medometu
- přesun dávky plástů ke kotlům
- vyvaření dávky
- následná dezinfekce rámku v kotli
- dezinfekce vosku a předpříprava před samotným válcováním
- následné válcování a formátování
- zatavování mezistěn
- přesun do skladu zásob na sezonu

Při novém dřevěném rámku:
úkony:
- pořez a formátování řeziva
- sbíjení rámků
- upevňování mezerníků
- vrtání
- drátkování
- zatoavování
- plnění a přesun nástavků do skladu

Tak si typněte co není při plastových rámcích potřeba.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31213


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
NitraM (62.24.89.83) --- 27. 8. 2008
Re: enviro ...

U plastových rámků

Fáze med: beze změny

Fáze vosk:
recyklační úkony:
- třídění vytočených plástů při vytahování z medometu zůstává
- přesun vytříděných plástů (kam??? zřejmě do nějakého chladícího boxu - nárok na energii -, anebo čekání na chladnější roční období - nárok na ochranu díla před škůdci)
- vyloupávání díla (otázka nakolik pracné??, zůstává nutnost zpracovat získaný vosk díla)
- následná obtížná dezinfekce jednotlivých plastových mezistěn mechanickým čištěním, máčením v dezinfekčním roztoku či jiným složitým způsobem.)
- dezinfekce vosku (odpadá dezinfekce vosku pro výrobu samotných mezistěn, avšak vytěžený vosk musí být stejně dezinfikován)
- následné válcování a formátování (tato fáze neodpadá, ale pouze se přesouvá do fáze výroby samotného rámku s mezistěnou)
- zatavování mezistěn (odpadá)
- přesun do skladu zásob na sezonu (zůstává)

Při novém plastovém rámku:
úkony:
- průmyslové získávání vhodného materiálu pro výrobu rámku (předtím těžba surovin, velké dopravní vzdálenosti atd.)
- sbíjení rámků odpadá, nahrazeno odléváním ve výrobě, tedy zpracování výrobcem, které bude nutně dražší (dnes si přece již také můžete klidně koupit sbité rámky, ale za pochopitelně vyšší cenu),
- složitá doprava (klidně 200 přířezů na rámky lze dopravit jednoduše pomocí přepravní služby, avšak 200 rámků představuje problém)
- upevňování mezerníků (odpadá, nicméně při používání Hoffmanových rámků také)
- vrtání (odpadá)
- drátkování ((zůstává otázkou, jak bude plastový rámek konstrukčně vyřešen, zda mezistěna neoddělitelná/oddělitelná apod.),
- zatavování (odpadá, avšak tento krok již jednou uvádíte ve fázi "vosk". Tento krok navíc umožňuje flexibilně reagovat na stavební pud včel v sezoně natavením více nebo méně stavebních rámků. U plastových rámků by bylo třeba konstruovat speciální "polomezistěny" pro stavební rámky apod., a tyto následně odděleně skladovat)
- plnění a přesun nástavků do skladu (zůstává stejné, navíc se domnívám, že křehkost rámků a zejména mezistěn bude vyžadovat oproti dřevěným rámkům opatrnější manipulaci)

Navíc úkony

- nutnost i při vyřazení rámku a mezistěny ještě provádět důkladnou dezinfekci před odložením jako odpadu, aby tento odpad nebyl příčinou zanesení nemoci do nějakého dosud zdravého včelstva (není možná "totální dezinfekce" spálením),
- nutnost recyklace rámku a mezistěny (zvýšená spotřeba energie), navíc možná pouze odevzdáním v určitých odběrných místech (záleží na složení dotyčného plastu).


Ve výsledku se tedy nedomnívám, že by kroků bylo méně, navíc hrozí složitější manipulace.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31220


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
G.Pazderka (80.78.156.8) --- 27. 8. 2008
Re: enviro ...

Nezlobte se, ale typujete nějak podivně. Ignorujete možnost jednoduchého a nenáročného získávání odkapávaného medu bez poškození základu díla přímo na místě včelaření bez medometu, o zbytečném chlaďáku, který přimícháváte do úkonů kde ho nemám a mít ani kvůli plastovým ani dřevěným rámkům nebudu,(samotný přesun mezi kotly a medometem je také docela oříšek kvůli odděleně nutnýmu zpracování) pozapomněl jste podstatný rozdíl mezi tím, že máte úspory v čase a energiích ve varech oděrků bez rámků oproti varu s kompletními rámky kde je nutný ponor a oklep za dosti obtížných podmínek, pochybuji jestli jste někdy vůbec viděl jak má být čistá loučka (suchá odmaštěná), aby se dala nazvat po úkonu dezinfikovaná. Máme tu také u plastů podstatně menší požadavek na dezinfikovaný včelí vosk pro povoskování (jsou směsi kde to již prý není potřeba) a vyšší finanční příjem za vykoupený vosk a ušetřenou energii pro dezinfekci, plastový rámek nemusím razit a formátovat, v tomto jste úplně v omylu, protože oproti tříletému cyklu mezistěny mám na plastový rámek nějakou záruku a když praskne něco v zimě, jde o vadnou nebo přestárlou směs. Také má každý rámek ze solidní plastikářské dílny informační doplňky vedel výrobce a šarže kdy byl vyražen a také dokonce sériové číslo, kde se můžeme bavit o velmi velkém podezření když se něco ztratí a mám doklady které mi prokazují vlastnictví v případě odhalení zloděje nebo podezřelého rámku, když je číslo odstraněno či upraveno.

Jinak zatavování při výrobě nového rámku ze dřeva prostě musím u voskové mezistěny provést, protože nelze to svést na něco co jsem dělal v jiné posloupnosti při recyklaci. Provedení práce u jednoho tisíce zatavených rámků (cca 90 nástavků) je "nejméně" náročné ze všech úkonů "jen" 3 -5 hodin práce se spuštěným transformátorem. (podle toho jestli se napíná nebo je drátek a rámek nově předepnut při novém vyplétání)


..........
U plastových rámků

Fáze med: beze změny

Fáze vosk:
recyklační úkony:
- třídění vytočených plástů při vytahování z medometu zůstává
- přesun vytříděných plástů (kam??? zřejmě do nějakého chladícího boxu - nárok na energii -, anebo čekání na chladnější roční období - nárok na ochranu díla před škůdci)
- vyloupávání díla (otázka nakolik pracné??, zůstává nutnost zpracovat získaný vosk díla)
- následná obtížná dezinfekce jednotlivých plastových mezistěn mechanickým čištěním, máčením v dezinfekčním roztoku či jiným složitým způsobem.)
- dezinfekce vosku (odpadá dezinfekce vosku pro výrobu samotných mezistěn, avšak vytěžený vosk musí být stejně dezinfikován)
- následné válcování a formátování (tato fáze neodpadá, ale pouze se přesouvá do fáze výroby samotného rámku s mezistěnou)
- zatavování mezistěn (odpadá)
- přesun do skladu zásob na sezonu (zůstává)

Při novém plastovém rámku:
úkony:
- průmyslové získávání vhodného materiálu pro výrobu rámku (předtím těžba surovin, velké dopravní vzdálenosti atd.)
- sbíjení rámků odpadá, nahrazeno odléváním ve výrobě, tedy zpracování výrobcem, které bude nutně dražší (dnes si přece již také můžete klidně koupit sbité rámky, ale za pochopitelně vyšší cenu),
- složitá doprava (klidně 200 přířezů na rámky lze dopravit jednoduše pomocí přepravní služby, avšak 200 rámků představuje problém)
- upevňování mezerníků (odpadá, nicméně při používání Hoffmanových rámků také)
- vrtání (odpadá)
- drátkování ((zůstává otázkou, jak bude plastový rámek konstrukčně vyřešen, zda mezistěna neoddělitelná/oddělitelná apod.),
- zatavování (odpadá, avšak tento krok již jednou uvádíte ve fázi "vosk". Tento krok navíc umožňuje flexibilně reagovat na stavební pud včel v sezoně natavením více nebo méně stavebních rámků. U plastových rámků by bylo třeba konstruovat speciální "polomezistěny" pro stavební rámky apod., a tyto následně odděleně skladovat)
- plnění a přesun nástavků do skladu (zůstává stejné, navíc se domnívám, že křehkost rámků a zejména mezistěn bude vyžadovat oproti dřevěným rámkům opatrnější manipulaci)

Navíc úkony

- nutnost i při vyřazení rámku a mezistěny ještě provádět důkladnou dezinfekci před odložením jako odpadu, aby tento odpad nebyl příčinou zanesení nemoci do nějakého dosud zdravého včelstva (není možná "totální dezinfekce" spálením),
- nutnost recyklace rámku a mezistěny (zvýšená spotřeba energie), navíc možná pouze odevzdáním v určitých odběrných místech (záleží na složení dotyčného plastu).


Ve výsledku se tedy nedomnívám, že by kroků bylo méně, navíc hrozí složitější manipulace.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31231


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu