77656

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


R. Polášek (85.71.180.241) --- 8. 2. 2012
Re: Profesionálové nebo amatéři....

"Alfa a omega všeho je kardinální otázka: je možné vyšlechtit včelstva k obraně proti varoáze? Pokud ano, pak logicky je nutné přestat s léčením. Ta přeživší včelstva pak budou základem pro šlechtění." "

Jako mezi každým parazitem a hostitelem musí být i mezi varoa a včelami jakási rovnováha.
Potom, pokud se objeví v populaci účinnější a dravější parazit, automaticky má méně nebo žádný prostor k rozmnožení. Protože hostitel umírá rychleji nebo okamžitě a s tím zahubí i parazita. Pokud naopak se objeví hostitel, který má ůčinnější metodu boje proti parazitu než jiní hostitelé, ubírá prostor k dalšímu množení těm parazitům, kteří jsou méně účinní a méně draví, protože je častěji zneškodňuje. Rovnováha pak znamená, že probíhají oba dva děje , umírá i hostitel i parazit. Buď současně anebo v určitých výkyvech daných evolučními skoky. jak se třeba najednou projeví nějaká genetická mutace či nějaká jiná skoková změna podmínek.
Do toho zapadá i léčení včelstev na varaózu. A vůbec obecně celá metodika chovu včelstev daným včelařem i jeho okolím.

Neboli jinak, plošné úhyny na varaózu jsou z hlediska rovnováhy nutné a taky v podstatě dobré. Protože jedině za předpokladu, že vlivem parazita umírá i určitý počet jedinců hostitele, dochází k zvyšování odolnosti hostitele jako druhu.

Jsou jen dvě otázky. Za prvé jak nadstavit optimální rovnováhu mezi úrovní léčení a množstvím a rovnoměrností úhynů včelstev na varaózu. Za druhé jak oslabit vliv včelařů masařů na zvyšování účinnosti léčení varaózy. Protože ty zajímá pouze okamžitý výnos ze včelstev a proto potřebují tak intenzívní léčení, aby zachránilo před úhyny úplně všechna jejich včelstva plus navíc je udrželo v plné síle. Což automaticky znemožňuje nadstavení té rovnováhy mezi včelami a varoa.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 55856


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu