77638

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


--- 7. 10. 2004
Budujme včelařské farmy

Je zcela jasné, že včelaření má velkou a slibnou budoucnost, ale je pro to něco udělat nebo za nějakou dobu zapláčeme nad svými včelařskými výsledky, poněvadž snažení nejen vedoucích pracovníků na nejmenovaných postech, ale i zpracovatelů medu mě připadá vlastně nudný boj. Proč bojují? Nevím. Ale padla už jedna fabrika na med.

Jeden krok zpět.
Nejprve tu byla předhozena myšlenka, že med z dovozu je zlo pro české včelařství. Není tomu tak. Generálové, dovoz medu je něco co v rámci EU vlastně neexistuje a mimo EU ? Mimo EU je politikou vyhlášek a nařízení (politikou) EU. Na to jste už po vstupu moc malí páni.To se řeší v Bruselu.(jo máte-li v rukou nějaké páky? budiž).A mor? Dupejte po Veterinární správě.

Druhý krok zpět.
Dále je tu jedna záležitost. Jak chce někdo konat velmi odborné kurzy pečení s medem, chovu matek, používání aerosolových vyvíječů, atd atd, když si neudělá vlastní kurs jak vyjít z ulity vůči odvětví ve zpracování medu a nenaváže pevné kontakty se všemi zpracovateli medu a velmi aktuálně v každém čísle "bobkového listu" včelařství neřekne kolikpak nám zaplatí za kilo medu ten či onen. Já chci takové informace a chci si vybrat.Jednu tunu medu prodáte ze dvora, ale co se zbytkem.Krachem Předboje už tu není konkurenční prostředí pro Svaz. Tak co s tím provede šéfredaktor.

Třetí krok zpět.

Léčení a potírání včelích nemocí, zejména parazita víme kterého. Zdražujeme vyvíječ? Zdražujeme (účinné?) Gabony ?
Myslím že za ty peníze co odvádím do Prahy by mohlo být vše zdarma na požádání.(V rámci Veterin.předpisů) Apropó včelaři a včelaříci jak účinkuje Gabon PF92.- Fumigace Varidolem po cca 30 ti dnech aplikace Gabonu. Kolik roztočů přežilo ? Copak máme v zásobě až skončí účinnost všech léčiv a postupů v potírání geneticky ještě posílenějšího roztoče?

Víte, včelaře, který provozuje chov včel a zároveň se chce tím živit, nemůže než nic jiného, než udivit jednání určitých lidí které samozřejmě také živí.(odvody do Prahy)

Vlastně chce se po velkovčelařích, jak se má včelařit ve velkém. Neví to? Neví! Viz pan ředitel s.r.o. a rozesílání dotazníku pro včelaře od 150 včelstev za úplatu VÚ od 500,- do 1000,- korun podle vyplněných informací. Co se to v té Praze (pardn Dole __s.r.o.__!!) dělá pro včelaře, špionáž?.

Víte co farmář potřebuje? Dvě věci. Odbyt medu za slušnou cenu a vybavení pro včelu. (a vlastní zdraví) První je nutnost pro druhé. Můžete na tom zapracovat.


V roce 2005 se bude konat VIII. sjezd ČSV, kterému budou předcházet okresní konference. Pozvete na sjezd zpracovatele medu? Jsou určitě velkým článken v českém včelařství .Rozhodně by to bylo pěkné oživení na VIII.sjezdu ČSV.


Gustimilián Pazderka

Ve včelařství existuje mnoho odvedené práce nejen u včel, ale také při řízení takové jednotky jakou je Svaz nebo VÚ nebo vzdělávací střediska a školy. Mnozí to dělají bezesporu na výbornou a patří jim zato i můj dík. Bohužel kritika je pro ty, kteří asi na něco velmi důležitého zapoměli při práci pro včelaře.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7432


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu