78219

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


fskalsky --- 12. 10. 2004
Státní podpora v CSV v období 5-6 sjezdu


1991 Ze zprávy o činnosti a hospodaření.....Včelařstvi 1992/6/

V prvním pololetí se podařilo zajistit státní příspěvek na zazimování včelstev,na plemenářskou a společenskoprospěšnou praci ve stejné vyši jako v předcházejících letech.Statní příspěvek byl včas rozeslan na ZO a byl vyplacen na 750957 včelstev.
Ke konci roku byldan požadavek na navyšeni státního přispěvku pro rok 1992 včetně dotace na lečiva.Po schvaleni rozpočtu CR byl dán Ceskému svazu včelařů příslib na uvolnění finančních prostredku pro rok 1992 ve stejne vyši jako v roce1991

1992 Ze zprávy...

CSV jako občanské sdruženi požadal MZeCR o poskytnuti prispevku na zazimovani včelstev v roce 1992.Požadavek nebyl plně akceptovan.I pres tuto skutecnost bylo vyplaceno v roce 1992 na každe zazimovane včelstvo 35 Kč a poskytnut příspevek na plemenarskou praci a na spolecensky prospesnou praci.
Ke konci roku byl zaslan na všechny OVCSV prispevek na tlumeni varoazy ve vysi 1,4 Kč na jednovcelstvo.

1993 Ze zpravy...

CSV pozadal na rok 1993,jako obcanske sdruzeni,MZeCR o poskytnuti prispevku pro sve cleny.Ke konci cervna svaz prispevek obdrzel.K podpore vcelarstvi mohlo byt na jedno vcelstvo vyplaceno 38 Kč.
Prispevek byl svazu poskytnut i na plemenarskou a spolecenskoprospesnou praci,i na tlumeni varroazy.
Na nakup leciv k tlumeni tohoto nebezpecneho onemocneni byl prispevek poskytnut ve vysi 2 Kč na jedno vcelstvo.
Ve druhem pololeti pozadal CSV o financni prostredky pro sve cleny na podporu vcelarstvi pro rok 1994.Ty mu byly v ramci schvalení rozpoctu CR na rok 1994 prideleny.

1994 Ze zpravy....

CSV pozadal jako obcanske sdruzeni MZeCR o poskytnuti prispevku na rok 1994 pro sve cleny na zazimovani vcelstev.
Vroce 1994 mohl byt v léte poskytnut poskytnut prispevek ve vysi 40 Kč na 1včelstvo s tím,ze ke konci roku byl tento prispevek navysen o 3 Kč,takze celkem bylo na zazimovani vcelstva vyplaceno 43 Kč.
Dale se podarilo zajistit prispevek na plemenarskou praci a spolecenskoprospesnou praci.
Na tlumeni varroazy byl poskytnut prispevek ve vysi 2Kč na 1vcelstvo.
Krome toho byl na zakoupeni novych aerosolovych vyvijecu poskytnut prispevek 1000 Kč na kus.Celkem bylo vyplaceno 103000 Kč.
Nazákladě rozboru situace vypsalo MZeCR dotační titul-1F Podpora včelařství-a uvolnilo z dotačních zdrojů 35 milionu Kč...stalo se že značná část včelařů nemohla možnost dotace využit...včelařum bylo vyplaceno temer 1,9 milionu Kč...15590000 Kč se vratilo.

1995 Vysledky hospodareni CSV za rok 1995 Včelařstvi1996/6/

Vzhledem k tomu,ze se v listopadu 1995 konal VI.sjezd,v němž byly ve "Zprave o cinnosti" oredneseny i vysledky cinnosti za rok 1995,predkladame dosazene vysledky hospodareni za lonsky rok.
CSV hospodaril v roce 1995 podle planu,ktery byl schvalen UVCSV v listopadu 1994.
Plan predpokladal prebytek hospodarského vysledku...1130tis.Kč ve skutečnosti byl 1273 tis.Kč.
Z vysledku hospodareni roku 1995 muzeme konstatovat ze CSV hospodaril usporne s vynalozenymi prostrdky,i kdyz byl usporadan sjezd...Hospodarnym vynakladanim financnich prostredku se podarilo zajistit veskere planovane akce a byly vytvoreny dobre predpoklady pro cinost a hospodareni CSV v roce 1996.

Vážené dámy a pénové,delegáti a hosté VI.sjezdu CSV
...s ohledem na skutečnost,že od V.sjezdu uplynulo již 5let,dovolte mimabych vam v krátkosti pripomenul ukoly které tento sjezd stanovil...
...CSV má zvláštní postavení vtom,že vedle něho neexistuje žádná jiná profesní organisace...

Za uplynulé období bylo chovatelum včel na podporu včelařství,včetně dotace,vyplaceno téměř 230milionu Kč.

Vážení přítelé dovolte mi závěrem vyjádřit uspokojení nad tím,že se Nám podařilo ..udržet i přes některé odstředivé tendence jednotnost organisace našeho svazu...


Co dodat ?
informace zahlcené balastem žvanění a
utajený-neucelený účet tajemníka p.Perouty

dobrý účet dobří přátelé franta


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7480


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu