78251

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


(2a00:1028:96c4:8366:e0f3:1d0a:53e8:111d) --- 13. 12. 2021
Re: volba předsedy svazu


J. Lochman se zeptal na stav pronájmu bytů. Odpověď: stále není pronajat byt ve 3. patře, čekáme na dokončení studie na rekonstrukci, kde se počítá s jeho opravou. J. Vaněk se zeptal na to, co bude při rekonstrukci s nájemníky bytu, zda jim snížíme nájem pro nekomfort či je vystěhujeme, aby se to dalo opravit? Odpověď: Studie dosud není hotová, nájemníky bytů jsme zatím neřešili.

Usnesení: RV:

a) vzal na vědomí návrh Rozpočtu ČSV, z. s., na rok 2022;

b) uložil sekretariátu prověřit smlouvy stávajících dodavatelů energií a posoudit je v návaznosti s nabídkami na trhu.

XVIII/1008/10/2021/RV Příprava Plánu práce ČSV, z.s. na rok 2022

K tomuto bodu vystoupil tajemník, seznámil přítomné členy s datem konání seminářů pro učitele včelařství a přednášející odborníky. Jeden je 16. 4., druhý 15. 10. 2022.

Usnesení: RV vzal na vědomí zprávu o činnosti SOUV-VVC, o. p. s.

XIX/1008/10/2021/RV Stížnosti M. Poništa ml. na postup OO Frýdek-Místek

Tento bod uvedla předsedkyně. Objasnila stručně situaci na okrese Frýdek-Místek. Konference proběhla 5. 9. 2020, byla platná, na prvním zasedání výboru nebyli zvoleni statutární zástupci a další funkcionáři. Další rok tam fungoval starý výbor. M. Poništ s průběhem konference jako ověřovatel zápisu. Bylo mu doporučeno, aby se obrátil na soud, pakliže s ním nesouhlasí, což neudělal. Zápis z konference poslal na svaz nepodepsaný, ale až po roce. Poté podala informace, které měla k dispozici. M. Poništ požadoval pozdržení zápisu do rejstříku. Nemáme důvod zpochybňovat konferenci ani výbor, návrh zápisu do rejstříku podáme. Nový předseda požádal, zda by RV pověřil mediátora, který by jim pomohl vyřešit danou situaci s předáním agendy organizace. Předsedkyně po poradě s předsedou ÚKK navrhla člena ÚKK, který není od F-M daleko - S. Doležela.

M. Pospíšil navrhuje usnesení, že RV pověřuje S. Doležela, aby za přítomnosti mediátora došlo k předání agendy OO. Předsedkyně pak následně navrhla upravené usnesení viz níže.

HLASOVÁNÍ o usnesení předsedkyně: 1 proti – J. Šmíd, ostatní pro.

Usnesení: RV:

a) konstatoval, že průběh volebních zasedání OO Frýdek-Místek, tj. konference z 5. 9. 2020 a výboru ze dne 14. 10. 2021 je platný;

b) uložil bývalému vedení OO Frýdek-Místek předat novému vedení agendu organizace, v zájmu hladkého průběhu předání agendy pověřuje Stanislava Doležela, člena ÚKK jakožto mediátora, pomoci při předání agendy.

XX/1008/10/2021/RV Volné náměty a návrhy členů RV a ÚKK ČSV, z.s.

R. Plecitý – to, co nyní sdělím členům RV, mám schválené předsedou OO Kladno. Členka OO Kladno pí. Belušová nás požádala jako jednatelka ZO Kladno, zda bychom do okresu Kladno nevzali př. Dr. Martina Kamlera s tím, že OO Mělník a ZO nepodpořila kandidaturu Martina Kamlera na předsedu, a že bychom mu měli pomoci. Pouze podotýkám, že příjmení Kamler je shoda jmen s F. Kamlerem, bývalým ředitelem VÚVč v Dole. Probíhalo by to tak, že se odhlásí ze ZO na Mělnicku, jednatel pracující v CIS jej přihlásí do ZO Kladno, která jej přijme. OO Kladno by mu pak vystavila kandidaturu na post předsedy svazu. Začala obvolávat členy předsednictva OO s tím, že J. Volek souhlasí. Mně volala jako 6. s tím, že už 5 hlasů má a že je to jedno. Já jsem se zdržel, po rozmluvě s J. Volkem byl proti. J. Volek společně J. Slánským zdokumentovali a dali nám před spuštěným hlasováním postup dle současných stanov. Každý člen OO se k tomu mohl vyjádřit. Po hlasování nás předseda OO seznámil s rozhodnutím OO. Nesouhlas vyslovilo 6 členů OO z 9. Proti MVDr. Martinovi Kamlerovi osobně nemám nic, ale nelze si účelově měnit podmínky kandidatury, platné Stanovy a požadavky kandidatury na post předsedy svazu. V případě, že jmenovaného doporučí jeho OO Mělník, nemám s jeho kandidaturou problém, v opačném případě jde o účelové jednání a je v rozporu s výše jmenovanými dokumenty. K tomu se vyjádřil J. Šmíd – když se to nepovedlo ani na Mělníku ani na Kladně, byl ve 13:34 zapsán do ZO Městec Králové a ve 14:05 podal kandidaturu. Za tím vším je P. Šerák, začal všechny pomlouvat a škodit hlavně pí předsedkyni.

P. Březina – mě by zajímalo, když je CIS je zablokován, že nelze převádět členy, nelze převádět katastry z důvodu 1. D, tak kde M. Kamler žádal o 1.D? nebo nežádal? J. Šmíd řekl, že mu to Forman i potvrdil. F. Krejčí vystoupil s tím, že mu volal F. Kamler, jak se to dělá, volal Formanovi, ten potvrdil, že to nelze, ale ráno byl převod udělán, a to údajně Forman nezablokoval.

Dále J. Šmíd vystoupil s tím, že F. Kamler způsobil, že jsme ve sporu s firmou ProVčely – údajně vám slíbili – ta parta kolem M. Kamlera, že vám toto pomůžou zamést pod koberec – je to pravda? Tady teď visí, že musíme zaplatit 100 tis. Měl byste rezignovat. Z. Pop, mně přijde že jste estebák, na všechny házíte špínu, rok jste nás vodil za nos se Včelpem. J. Šmíd vysvětlil, že byl jako konzultant, když zjistil, jak to tam chodí, navrhl odvolání jednatele. Poté vystoupil s tím, že F. Kamler, Č. Gazda a Z. Žák tvrdili, že zde lítá kamion s kontaminovaným medem a měli občanskou povinnost to nahlásit. Č. Gazda se hájí tím, že měl povinnost to ohlásit na RV, což učinil.

Poté vystoupila předsedkyně, že je překvapená z toho, co slyší, Martina Kamlera si váží a je překvapená, když nikdy nepracoval jako funkcionář v ZO ani v OO a ani v jiných orgánech svazu, neví nic o administrativě svazu, jak by chtěl funkci zvládnout. I ta cesta k tomu, aby získal kandidaturu, vedla přes tři okresy. To také nevypovídá o férovosti jednání kandidáta, spíše o tom, že s ním někdo manipuluje, ale to jistě posoudí ti, kteří budou předsedu volit.

P. Březina zmínil, že víme, v jakém stavu přebírala svaz a že ona to nepotřebuje, ale svaz potřebuje její práci.

Poté k tomu vystoupil F. Krejčí, že ji zná už mnoho let. V posledním roce, kdy s ní spolupracuje jako tajemník ji poznal ještě více. Paní předsedkyně pracuje pro svaz i o víkendech, má v malíčku všechny předpisy, normy a směrnice týkající se ČSV. Neznám většího dříče a kapacitu na ČSV.

Z. Moravec vystoupil s tím, že kvality naší předsedkyně můžeme vyjádřit při volbách na sjezdu, i kdyby se přihlásilo 5 Martinů, je to demokratická volba, nemusíme jej hned hanit. M. Peroutka uvedl na pravou míru, že nejde o to, že je protikandidát, ale o způsob, jakým to všechno udělal.

J. Masopust – vážím si práce PRV a paní Machové zvlášť, chtěl bych touto cestou poděkovat jak vedení svazu, tak řediteli za spolupráci při organizování Zahrada Čech, bez něj bychom to asi nedělali. Chtěl by poděkovat místní kuchyni, nevím, jestli budu dál kandidovat poté, co jsem slyšel.

R. Plecitý poděkoval předsedkyni za práci, kterou odvádí a předla ji za všechny kytici.

Předsedkyně poté také poděkovala za spolupráci po celých šest let, která byla bezvadná. Doufám, že budete dál pro svaz pracovat, i když nebudete v RV.

XXI/1008/10/2021/RV Usnesení a Závěr

Návrhová́ komise předložila návrh na usnesení. Přítomno bylo před hlasováním aktuálně 50 členů.

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ– 1 se zdržel, ostatní pro.

Usnesení bylo schváleno.

Usnesení: RV uložil sekretariátu publikovat usnesení ze zasedání RV ČSV, z. s. ze dne 30. 10. 2021 v časopise Včelařství a na webu svazu.

Předsedkyně J. Machová poděkovala přítomným členům za aktivní účast a jednání ukončila.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 75579


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu