78024

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)



Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


R. Polášek (90.178.51.173) --- 23. 8. 2022
Re: Jednani Rv

"Když neuhradí členské, už vidím jak někde, tu místní mstu využívaj funkcionáři. Když podá žádost D1 jako přítel a po 1.1. jak mu to ZO vyplatí jako ne příteli. To bude vratek nevyplacených dotací."a.
Já bych řekl, že by vyplácet měli, protože to budou dotace za včelstva v roce 2022 a oni nezaplacením příspěvku přestanou být členy od 1.1. 23 nebo tak nějak.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76072


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
gupa (93.92.52.23) --- 23. 8. 2022
Re: Jednani Rv

Já bych řekl, že by vyplácet měli, protože to budou dotace za včelstva v roce 2022 a oni nezaplacením příspěvku přestanou být členy od 1.1. 23 nebo tak nějak.<

Dotace za členství, po 1.1. už ale členem není, když nezaplatí, tak co nato Směrnice, jako člen, nebo jako nečlen, ... velký rozdíl, teoreticky by si měli ti, co nechcou být po 1.1. členové, tak by měli žádost posílat na Svaz do Prahy. Protože tak to bylo loni a nevím jestli se něco změnilo.

Jenže co když podají žádost přes ZO a po 1.1. by si to měli posílat ale sami. Protože ZO k výplatě D1 už pro nečlena nic nenutí dělat. Rád bych se mýlil. Ale vidím to takto, jak to píšu.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76079


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
(2a00:1028:96c4:8366:b9bb:4821:94cc:4418) --- 24. 8. 2022
Re: Jednani Rv

člen podává žádost na Zo nečlen na sekretariát. PODÁVÁ, tedy když podá člen 2022 na ZO a od 2023 už bude nečlen měla by ZO vyplatit u ní podanou dotaci i nečlenovi když byl v době podání jejím členem.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76080


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
gupa (93.92.52.23) --- 25. 8. 2022
Re: Jednani Rv

PODÁVÁ, tedy když podá člen 2022 na ZO a od 2023 už bude nečlen měla by ZO vyplatit u ní podanou dotaci i nečlenovi když byl v době podání jejím členem.
<

Dle výtahu.

Hlavní podmínky pro 1D.

odstavec 7. POSTUP VYPLATY - to znamená že PODÁNÍ je něco jiného než VÝPLATA!

...

c)Poté, co ZO ČSV obdrží finanční prostředky na svůj účet, oznámí termín výplaty chovatelům včel, členům ČSVelektronicky nebo písemně na adresy uvedené na požadavku.

d)Chovateli včel -nečlenu ČSV, kterýpodal řádně a včas Požadavek včetně Potvrzení na sekretariát RV ČSV, bude dotace vyplacena sekretariátem ČSV.

JINÉ ZPŮSOBY VÝPLATY SE NEPŘIPOUŠTÍ.


...
Dotace 1.D. Podpora včelařství v roce 2022Část AObecné podmínkyÚčelem těchto pokynů je seznámit chovatele včel s hlavními podmínkami poskytnutí zemědělské národní dotace v roce 2022.Celé znění Zásad,...

7. POSTUPVÝPLATYFINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ a)Sekretariát neprodleně poté, co obdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace suvedením sazby na jedno včelstvo, tuto informaci zveřejní prostřednictvím svého webu –www.vcelarstvi.czb)Po poskytnutí finančních prostředků od SZIFzašle sekretariát RV ČSV, přidělenéčástkydotací na účtyZO ČSV.c)Poté, co ZO ČSV obdrží finanční prostředky na svůj účet, oznámí termín výplaty chovatelům včel, členům ČSVelektronicky nebo písemně na adresy uvedené na požadavku. Stejně tak oznámí chovatelům včelzpůsob výplaty –vhotovosti,bankovním převodemnebopoštovní poukázkou.Uvedení bankovního spojení chovatele včel na požadavku neznamená, že automaticky na tento účet bude dotace zaslána.Náklady za poplatky banky a za poštovné hradí ZO ČSV.d)Chovateli včel -nečlenu ČSV, kterýpodal řádně a včas Požadavek včetně Potvrzení na sekretariát RV ČSV, bude dotace vyplacena sekretariátem ČSV. Preferuje se způsob výplaty finančních prostředků převodem na účet. Výplata vhotovosti je
možná vurčeném termínu sekretariátem RV ČSV. Jiné způsoby výplaty se nepřipouští. Informace o způsobu atermínu výplaty dotace bude zveřejněna na webu ČSV.e)Chovatel včel potvrdí osobně podpisem převzetí vyplacené částky v Seznamu hobby včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2022nebo v Seznamu profesionálních včelařů, jimž byla vyplacena dotace1.D. v roce 2022nebo vřádku podpis bude uvedené číslo účtu chovatele včel.f)Za řádnou výplatu a vyúčtování dotace je odpovědný výbor ZO ČSV, který sespolečně s kontrolní komisí ZOČSVpřesvědčí o správnosti nahlášeného počtu včelstev, na které je požadována dotace.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76081


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
gupa (93.92.52.23) --- 25. 8. 2022
Re: Jednani Rv

, tedy když podá člen 2022 na ZO a od 2023 už bude nečlen měla by ZO vyplatit u ní podanou dotaci i nečlenovi když byl v době podání jejím členem.
<

Jsem poučen ze svých zkušeností, že ZO ČSV je každá jiná, jinak chápe svou funkci coby prostředníka mezi MZe a chovatelem včel a v případě nesvárů a nelibosti k odcházejícímu členu způsobí někdy rád potíže a problémy dle Směrnic nebo dnes Hlavních podmínek pro vyplácení 1D., (opakuji podle toho jak chápe svou funkci)

Z vlastních zkušeností, ze zkušeností mých známých a z obezřetnosti a z důvodu zvláštního zacházení se ZO ČSV která nechápe svou funkci když má vyplácet svému bývalému členovi, bych doporučil podat v případě ukončení členství a výplatě v momentě když už není chovatel včel členem přímo na sekretariát.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76082


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
R. Polášek (90.178.51.173) --- 25. 8. 2022
Re: Jednani Rv

" v případě nesvárů a nelibosti k odcházejícímu členu způsobí někdy rád potíže a problémy"
a.
Si dovedu představit. Sám jsem zažil situaci, kdy, se k mému dost úžadu, provalilo, že určitý člen výboru proti mně v okruhu členů výboru ZO nějakým způsobem štval a dehonestovbal mě. Možná už od doby, kdy jsem za nějakých okolností opustil pozici člena výboru a důvěrníka zO, to by bylo tak 20 let. Projevilo se to tak, že když jsem se na něčem dohodl s důvěrníkem stran vzorků, respektive neodevzdání vzorků, protože jsem měl ve všech včelstvech vzorky kontaminované myším požerem. Pro mě to byla vyřízená věc, zatímco výboři rozjeli prý jakési štafetové telefonování . Mezi sebou, s krajskými a vyššími funkcionáři, s úředníky na hygieně atd. Polášek prý necche odevzdat vzorky a nedá se s ním domluvit, co máme dělat a podobně... 14 dní nebo snad měsíc, už nevím to trvalo. Já jsem vůbec nic netušil, dokud ke mně večer domů nepřišel nažhavený úředník z krajské hygieny a začal házet správním řízením a pokutami, pokud prý ten vzorek neodevzdám. A sklapl, když jsem mu řekl, že jsme se tak dohodli s důvěrníkem a proč a když to výboři chtějí, tak nějaký vzorek najdu a dám jim ho.
Tak jsem trochu stran ZO prozřel. Zvláště když ten člověk začal sbírat ocenění, od města, od ZO, prý za práci ve včelaření a se včelaři a podobně. Když se hlasovalo v ZO, tak jsem se hlasování zdržel. No, je to už vyřízená věc, už je hezkých pár let v pánu.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76083


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
R. Polášek (90.178.51.173) --- 25. 8. 2022
Re: Jednani Rv

Sakra, ten konec posledního příspěvku jsem napsal tak, že to nakonec vyznívá dost jinak, než jsem myslel.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76084


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
JosPr (46.135.77.92) --- 25. 8. 2022
Re: Jednani Rv

A pritom stacilo Radime odnest vzorek primo na SVS a na nejake funkcionare se uplne vybodnout.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76085


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                        
R. Polášek (90.178.51.173) --- 26. 8. 2022
Re: Jednani Rv

JosPr: Nevím jestli tehdy to stačilo, ale je docela rozdíl, když se nevčelaří na zisk, ze kterého se to pokryje, s aspoň desítkou včelstev, odevzdat ten vzorek v baráku důvěrníkovi ZO, který si pro to přijde nebo se s tím tlouct kdesi na SVS 30 kilometrů autobusem nebo autem nebo to posílat poštou atd.
Navíc, co mám zkušenosti z dřívějška, i fukcionáři ZO i úředníci SVS jsou nasměrováni masírungem na jednu tu nejčastější věc. A tou je posbírání vzorků důvěrníkem ZO a jejich odesílání a vyřizování zpracování těch vzorků a odevzdání výsledků přes ZO.
Když to člověk zkouší dělat jinak, tak oni všichni dělají dost b....l. Nevědí, co s tím, chtějí to automaticky zakazovat a pokutovat, musí se týden, 14 dní radit s kdovíkým, který to chce taky zakazovat a kdovíco ještě by udělali, aby to člověk začal dělat tak a ne jinak, jak jsou oni zvyklí a zajetí. A to mně v mém věku už nestojí za to být u takového b.....u, pokud mě důkladně nenaštvou. Si pamatuji, jaký byl rozruch, když jsem se krátce po tom, co jsem přestal být důvěrník, chtěl po veterinářích kdesi na kraji informaci, jestli mně léčení včelstev budou dělali oni místo ZO, ne ZO. Protože jsem neměl jistotu, že mi ZO bude ty včely léčit, v ZO se všichni téměř na celý rok, od ledna po září, kdy už bylo pomalu třeba léčit, odmlčeli a přestali se mnou jakkoliv komunikovat. A jinak než přes instituce, ČSV nebo státní instituce tehdy léčit nebylo tehdy hned po Sametu ani trošku zvykem a léčivo sehnat soukromě tehdy nešlo. Natož pak přístroj na aerosol.
Ale je fakt, že předtím, ale taky potom se už s těmi vzorky nic podobného nestalo a vždycky to přes ZO fungovalo.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76086


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                           
JosPr (46.135.77.92) --- 26. 8. 2022
Re: Jednani Rv

Je tam podstatny rozdil.SVS je organ statni spravy,svaz jen obycejny spolek,ktery ze zakona nemuze nic..A z toho bych proste vzdy vychazel.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76087


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                              
R. Polášek (90.178.51.173) --- 26. 8. 2022
Re: Jednani Rv

"Je tam podstatny rozdil.SVS je organ statni spravy,svaz jen obycejny spolek,ktery ze zakona nemuze nic..A z toho bych proste vzdy vychazel."
Dnes už ano a dnes si to už uvědomují i funkcionáři Svazu. Tehdy krátce po Sametu ne a hlavně tehdejší funkcionáři si to ani trošku neuvědomovali.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76088


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                        
gupa (93.92.52.23) --- 26. 8. 2022
Re: Jednani Rv

A pritom stacilo Radime odnest vzorek primo na SVS a na nejake funkcionare se uplne vybodnout.<

Tak to nefunguje, jde o nesourodou práci, SVS mi to asi dvakrát vzala, ale potom vyžadovala, abych vzorky dával tam do ZO kde mám včely. Nebo. Nyní aktuálně asi 4 zimy, všechny do jedné ZO. Asi jde o prachy co nato jsou jako dotace a mít něco jinak než ze ZO je problematické. Nebo prostě doktoři nemaí čas řešit nějakého včelaře který něco neudělá a ZO dělá šarádu.
Dnes naštěstí jsou kontakty přímo v systému takže bych řekl že se místo osobní návštěvy pracovníka SVS, který určitě měl cestu kolem, použije např. telefon nebo mail k výzvě jako rychlejší alternativa.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76089


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma





Klikněte sem pro nápovědu