78114

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


(90.177.32.217) --- 22. 12. 2022
MKZ 23

Ošetření včelstev proti varroáze se provádí podle pravidel stanovených v „Metodickém

pokynu Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy“.

ExM310 VARROÁZA – předjarní léčebné ošetření
Na základě vyhodnocení intenzity varroázy dle kódu EpM300 se na jednotlivých stanovištích
při nálezu vyšším než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo provede ošetření všech včelstev
na stanovišti. Použijí se registrované veterinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou
informací. Předjarní ošetření musí být provedeno s ohledem na klimatické podmínky a jarní
rozvoj včel co nejdříve a ukončeno musí být do 15. 4. 2023.
Chovatel je povinen vést záznam o ošetření včelstev (viz. Metodický pokyn výše).

EpM300 VARROÁZA – VyLa (PV)

Směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na každém stanovišti. Vzorky zimní měli

musí být odebrány po takové lhůtě od provedeného podzimního ošetření včelstev, aby nebyl
k vyšetření odevzdán léčebný spad. Vzorky měli se odebírají nejdříve za 30 dnů od dne vložení
čistých podložek na dna úlů a musí být odevzdány k vyšetření do 15. 2. 2023.

ExM330 VARROÁZA – letní sledování a ošetření včelstev
Chovatel je povinen provádět monitoring varroázy a následné ošetření všech infestovaných
včelstev registrovanými veterinárními léčivými přípravky v souladu s příbalovou informací
za účelem ochrany dlouhověké generace včel před poškozením.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76459


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu